Örnek Test Soruları ve Cevapları

Konu 'Kimya 9. Sınıf' bölümünde Moderatör Güleda tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113

  KonuLar ;

  - Sabit oranLar yasası ,

  - Mol kavramı ,

  - Atomun yapısı ve Periyodik cetvaL ,

  - KimyasaL bağLar ,

  - Katlı oranLar yaSaSı ,

  - Bileşik moLeküL formüLLeri ,

  - Atom ve Yapısı

  Ekli Dosyalar:

  Stoke85, ezgi_1, black_angel_015 ve diğer 8 kişi bunu beğendi.
 2. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  S.1. Saf X ve Y sıvıları homojen bir karışım oluşturuyor.

  Karışımın, X ve Y sıvılarına göre hangi özelliği aynıdır?

  A) Homojenlik B) Öz kütle

  C) Kaynama noktası D) Buhar basıncı

  E) Öz ısı  S.2. Şekerli suyun karışım olduğunu anlatmak için;

  I. Normal kaynama noktası 100oC den büyüktür.

  II. Su buharlaştırılırsa geriye şekerin kalması

  III. Homojen yapılı olması

  gerçeklerinden hangisi/hangileri en iyi açıklar?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) II ve III E) I, II ve III  S.3. Aşağıdaki hangi olayda düzensizlik artmaz?

  A) Suyun elektrolizle H2 ve O2 gazlarına ayrışması

  B) Asetonun buharlaşması

  C) CO2 gazının suda çözünmesi

  D) Kuru buzun süblimleşmesi

  E) Buzun erimesi  S.4. Aşağıdaki olaylardan hangisi hal değişimi ile ilgili değildir?

  A) Buzun erimesi

  B) Ağzı açık kapta kolonyanın zamanla azalması

  C) Kışın camların buğulanması

  D) Sıcak havada kokuların çabuk yayılması

  E) Islanan kişinin üşümesi  S.5. KCl tuzu suda çözünüyor. Oluşan çözelti için;

  I. Homojendir.

  II. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı saf sudan daha

  yüksektir.

  III. Doymamış çözeltisinin kaynama sırasında

  sıcaklığı artar.  Yargılarından hangisi/hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

  D) I ve III E) I, II ve III  S.6. Madde Donma Nokt.(oC) Kaynama Nokt.(oC)

  X -25 30

  Y -5 78

  Z 10 120  X, Y ve Z sıvılarının donma ve kaynama noktası

  yukarıda verilmiştir.

  Buna göre;

  I. 25oC de üçü de sıvıdır.

  II. Sıvı fazda en uçucu X dir.

  III. -5oC de X ve Y katı fazdadır.

  Yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

  D) II ve III E) I, II ve III  S.7. Maddeye ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Maddenin en düzensiz hali gazdır.

  B) Katı haldeki maddelerde tanecikler yalnız titreşim

  hareketi yapar.

  C) Genellikle katı hal, maddenin öz kütlesinin en büyük

  olduğu haldir

  D) Hacim, maddeler için ayırt edici özellik değildir.

  E) Bütün maddelerin sahip oldukları potansiyel enerjileri

  Aynıdır.

  S.8 Doymamış tuzlu su çözeltisi ile ilgili;

  I. Aynı sıcaklıkta su ilavesi ile buhar basıncı artar.

  II. Ağzı açık kapta kaynarken sıvını buhar basıncı

  o ortamın açık hava basıncından büyüktür.

  III. Tuz ilave edilirse kaynama sıcaklığı artar.

  Yargılarından hangisi/hangileri doğru değildir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

  D) II ve III E) I ve III  S.9 I. Saf değildirler.

  II. Homojendirler.

  III. Hacmi, çözücü ve çözünen hacimlerinin

  topl***** eşittir.

  Yukarıdaki ifadelerden hangileri bütün çözeltiler için her

  zaman doğrudur?

  A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II

  D) II ve III E) I, II ve III  S.10 I. Çözünen maddeyi toz haline getirmek.

  II. Çözücü miktarını artırmak.

  III. Karıştırarak çözmek.

  IV. Sıcaklığı artırmak.

  İşlemlerinden hangisi/hangileri bir katının sıvıdaki

  çözünürlüğünü ve çözünme hızını değiştirir?

  A) Yalnız I B) Yalnız IV

  C) I, III ve IV D) I, II, III, ve IV

  E) II, III ve IV  S.11. X: Basınç artışı ile çözünürlüğü artan bir madde

  Y: Çözünmesi endotermik olan bir madde

  Z: Basınçla çözünürlüğü değişmeyen akışkan bir madde  X, Y ve Z maddeleri, maddenin üç farklı fazını temsil

  ettiğine göre X, Y ve Z’nin fazları aşağıdaki hangi

  seçenekte doğru verilmiştir?

  X Y Z

  A) Sıvı Gaz Katı

  B) Katı Gaz Sıvı

  C) Gaz Katı Sıvı

  D) Katı Sıvı Gaz

  E) Gaz Sıvı Katı

  S.13 I. Sıvının yüzey büklüğü

  II. Ortam sıcaklığı

  III. Tanecikler arası çekim kuvveti

  IV. Isıtıcı kaynağının şiddeti

  Oda şartlarında bir sıvının buharlaşma hızı yukarıda–

  kilerden hangisi/hangilerine bağlıdır?

  A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III

  D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV  S.14 I. Sıcaklık

  II. Basınç

  III. Temas yüzey hacmi

  Yukarıdaki niceliklerden hangileri saf haldeki katı bir

  maddenin sudaki çözünürlüğünü etkilemez?

  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

  D) I ve III E) II ve III  S.15 I. Öz kütle

  II. İçerdiği ısı miktarı

  III. Esneklik katsayısı

  IV. Hacim

  Yukarıdakilerden hangileri madde miktarına bağlı

  değildir?

  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III

  D) I ve IV E) II,III ve IV  S.16 Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir olaydır?

  A) Fotosentez

  B) Kömürün yanması

  C) Mumun erimesi

  D) Yoğurdun ekşimesi

  E) Asit çözeltisinin iletkenliği  S.17 I. Saf suyun elektrolizi

  II. Bakır telin elektrik akımını iletmesi

  III. Besinlerin sindirilmesi

  Yukarıdaki olaylardan hangisi/hangileri kimyasaldır?

  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

  D) I ve III E) I, II ve III  S.18 Aşağıda verilen özelliklerden hangisi sadece katılar ve

  sıvılar için ayırt edici bir özelliktir?  A) Süblimleşme B) Esneklik

  C) Donma noktası D) Genleşme

  E) Öz ısı

  Cevaplar:1-a,2-c,3-c,4-b,5-a,6-b,7-e,8-e,9-c,10-d,11-c,13-c,14-b,15-c,16-c,17-e,18-d

  Son düzenleyen: Moderatör: 15 Aralık 2009
  >>optimistic<<, antix1 ve !...Kbrr...! bunu beğendi.
 3. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  Buyrun ;  Ekli Dosyalar:

 4. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
 5. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113  1)maddenin ayırt edici öz 2 tanesini yazınız 10p

  2) hidrojen,oksijen,karbon,bakır elementlerinin sembollerini yazınız?

  3) çözelti nedir tanımlayınız? örnek veriniz

  4)15p+5 iyonunda kaç elektron vardır bulunuz?

  5)karışımların bileşenlerine ayrılması metodlarından 2 tanesini yazınız

  6) 17 cı atomunun elektron dağılımını yapınız?

  7) sudaki çözünürlüğü 20gr/100cm3 su olan katının 400 cm3 su ile doymuş bir çözeltisini elde etmek için kaç gram katı gerekir

  8) kimyasal bağ ceşitlerini yazınız ?

  9) 22 gram co2 kaç moldür? (co2 için ma=44gram/mol) ?
 6. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113  S.1. Saf X ve Y sıvıları homojen bir karışım oluşturuyor.
  Maxicep.com - 9.Sınıf Kimya Soruları... Karışımın, X ve Y sıvılarına göre hangi özelliği aynıdır?
  A) Homojenlik B) Öz kütle
  C) Kaynama noktası D) Buhar basıncı
  E) Öz ısı
  **************************************************
  S.2. Şekerli suyun karışım olduğunu anlatmak için;
  I. Normal kaynama noktası 100oC den büyüktür.
  II. Su buharlaştırılırsa geriye şekerin kalması
  III. Homojen yapılı olması
  gerçeklerinden hangisi/hangileri en iyi açıklar?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III
  **************************************************
  S.3. Aşağıdaki hangi olayda düzensizlik artmaz?
  A) Suyun elektrolizle H2 ve O2 gazlarına ayrışması
  B) Asetonun buharlaşması
  C) CO2 gazının suda çözünmesi
  D) Kuru buzun süblimleşmesi
  E) Buzun erimesi
  **************************************************
  S.4. Aşağıdaki olaylardan hangisi hal değişimi ile ilgili değildir?
  A) Buzun erimesi
  B) Ağzı açık kapta kolonyanın zamanla azalması
  C) Kışın camların buğulanması
  D) Sıcak havada kokuların çabuk yayılması
  E) Islanan kişinin üşümesi
  **************************************************
  S.5. KCl tuzu suda çözünüyor. Oluşan çözelti için;
  I. Homojendir.
  II. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı saf sudan daha
  yüksektir.
  III. Doymamış çözeltisinin kaynama sırasında
  sıcaklığı artar.
  **************************************************
  Yargılarından hangisi/hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
  D) I ve III E) I, II ve III

  S.6. Madde Donma Nokt.(oC) Kaynama Nokt.(oC)
  X -25 30
  Y -5 78
  Z 10 120
  **************************************************
  X, Y ve Z sıvılarının donma ve kaynama noktası
  yukarıda verilmiştir.
  Buna göre;
  I. 25oC de üçü de sıvıdır.
  II. Sıvı fazda en uçucu X dir.
  III. -5oC de X ve Y katı fazdadır.
  Yargılarından hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
  D) II ve III E) I, II ve III
  **************************************************
  S.7. Maddeye ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Maddenin en düzensiz hali gazdır.
  B) Katı haldeki maddelerde tanecikler yalnız titreşim
  hareketi yapar.
  C) Genellikle katı hal, maddenin öz kütlesinin en büyük
  olduğu haldir
  D) Hacim, maddeler için ayırt edici özellik değildir.
  E) Bütün maddelerin sahip oldukları potansiyel enerjileri
  Aynıdır.
  **************************************************
  S.8 Doymamış tuzlu su çözeltisi ile ilgili;
  I. Aynı sıcaklıkta su ilavesi ile buhar basıncı artar.
  II. Ağzı açık kapta kaynarken sıvını buhar basıncı
  o ortamın açık hava basıncından büyüktür.
  III. Tuz ilave edilirse kaynama sıcaklığı artar.
  Yargılarından hangisi/hangileri doğru değildir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) II ve III E) I ve III
  **************************************************
  S.9 I. Saf değildirler.
  II. Homojendirler.
  III. Hacmi, çözücü ve çözünen hacimlerinin
  topl***** eşittir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri bütün çözeltiler için her
  zaman doğrudur?
  A) Yalnız I B) I ve III C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III
  **************************************************
  S.10 I. Çözünen maddeyi toz haline getirmek.
  II. Çözücü miktarını artırmak.
  III. Karıştırarak çözmek.
  IV. Sıcaklığı artırmak.
  İşlemlerinden hangisi/hangileri bir katının sıvıdaki
  çözünürlüğünü ve çözünme hızını değiştirir?
  A) Yalnız I B) Yalnız IV
  C) I, III ve IV D) I, II, III, ve IV
  E) II, III ve IV
  **************************************************
  S.11. X: Basınç artışı ile çözünürlüğü artan bir madde
  Y: Çözünmesi endotermik olan bir madde
  Z: Basınçla çözünürlüğü değişmeyen akışkan bir madde
  X, Y ve Z maddeleri, maddenin üç farklı fazını temsil
  ettiğine göre X, Y ve Z’nin fazları aşağıdaki hangi
  seçenekte doğru verilmiştir?
  X Y Z
  A) Sıvı Gaz Katı
  B) Katı Gaz Sıvı
  C) Gaz Katı Sıvı
  D) Katı Sıvı Gaz
  E) Gaz Sıvı Katı
  **************************************************
  S.12 I. Sıvının yüzey büklüğü
  II. Ortam sıcaklığı
  III. Tanecikler arası çekim kuvveti
  IV. Isıtıcı kaynağının şiddeti
  Oda şartlarında bir sıvının buharlaşma hızı yukarıda–
  kilerden hangisi/hangilerine bağlıdır?
  A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III
  D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV
  **************************************************
  S.13 I. Sıcaklık
  II. Basınç
  III. Temas yüzey hacmi
  Yukarıdaki niceliklerden hangileri saf haldeki katı bir
  maddenin sudaki çözünürlüğünü etkilemez?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
  D) I ve III E) II ve III
  **************************************************
  S.14 I. Öz kütle
  II. İçerdiği ısı miktarı
  III. Esneklik katsayısı
  IV. Hacim
  Yukarıdakilerden hangileri madde miktarına bağlı
  değildir?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III
  D) I ve IV E) II,III ve IV
  **************************************************
  S.15 Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir olaydır?
  A) Fotosentez
  B) Kömürün yanması
  C) Mumun erimesi
  D) Yoğurdun ekşimesi
  E) Asit çözeltisinin iletkenliği
  **************************************************
  S.16 I. Saf suyun elektrolizi
  II. Bakır telin elektrik akımını iletmesi
  III. Besinlerin sindirilmesi
  Yukarıdaki olaylardan hangisi/hangileri kimyasaldır?
  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
  D) I ve III E) I, II ve III
  **************************************************
  S.17 Aşağıda verilen özelliklerden hangisi sadece katılar ve
  sıvılar için ayırt edici bir özelliktir?

  A) Süblimleşme B) Esneklik
  C) Donma noktası D) Genleşme
  E) Öz ısı  KronikÖqrenci bunu beğendi.
 7. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113  Cevaplar:1-a,
  2-c,
  3-c,
  4-b,
  5-a,
  6-b,
  7-e,
  8-e,
  9-c,
  10-d,
  11-c,
  12-c,
  13-b,
  14-c,
  15-c,
  16-e,
  17-d  KronikÖqrenci bunu beğendi.
 8. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  Buyun ;  Ekli Dosyalar:

 9. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
 10. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  sarı seda bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş