Örnek yazılı soruları

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde <3 dLr <3 tarafından paylaşıldı.

 1. <3 dLr <3

  <3 dLr <3 Üye

  Katılım:
  29 Nisan 2011
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0

  (10p ) 1. Fecr-i Ati üyeleri arasında sanat anlayışı bakımından birlik sağlanıp sağlanmayacağını ‘’ Sanat şahsi ve muhteremdir .’’ sözünden hareketle yorumlayınız.
  SAĞLANAMAZ ÇÜNKÜ : BİREYSELLİK VARDIR VE SANAT ŞAHISLARIN İNSİYATİFİNE BIRAKILMIŞTIR .

  (10p ) 2 Servet-i Funün romanları ve bu romanlardaki kahramanlar ile Tolstoy , Floubert’in romanlarının ve roman kahramanlarının benzerlik göstermesi nasıl yorumlanır ?
  SERVETİ FUNUCÜLARIN BATILI SANT ANLAYIŞINI BENİMEMELERİ VE BATILI KAYNAKLARI TAKİP ETMELERİ

  (10p)3. Aşağıda tanımlanan sanat ve edebiyat akımlarını yazınız.
  a)Klasisizme tepki olarak ortaya çıkan bu akım onun bütün kurallarını yıkmıştır…ROMANTİZM
  b)Hayaller ve duygular gerçeği bozuyor düşüncesiyle reddedilmiş, gözleme ve çevrenin incelenmesine ağırlık verilmiş. Roman sokağa tutulan bir aynadır……REALİZM.
  c)Akla seslenen şiir biçim ve kafiyeden oluşmalıdır.Türk Edebiyatında Yahya Kemal ve Tevfik Fikret önemli temsilcisidir………PARNASİZM
  d)Doğrudan doğruya anlatılması güç olan soyut duygular simgelerle anlatılmıştır. Batı edebiyatında en önemli temsilcisi Baudelaire ve Rimbaud dır………SEBOLİZM
  e)20. Asırda ortaya çıkan bu akımın kurucusu MARİNETTİ dir…FUTURİZM…………
  (10p ) 4. Aşağıdaki eserler kime aittir ?
  Siyah İnciler : M RAUF Kırık Hayatlar : HZU
  Hayat- Muhayyel : H. CY Tarih – i Kadim TF
  Bir Ölünün Defteri : HZU Gönül Hanım : AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU
  Süleymaniye Kürsüsünde MEHMET AKİF Kavgalarım : HCY
  Nemide : HZU Suriye mektupları : CŞ
  (10p) 5. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
  Fecr-i Atiden ayrılan sanatçıların bir kısmı …M. EDEBİYATAkatılmış bir kısmı da BAĞIMSIZ kalmıştır.
  Servet-i Fünun Dergisi Hüseyin Cahit’in yazdığı…EDEBİYAT VE HUKU…adlı makaleden dolayı kapatılmıştır.
  Fecr-i ati Topluluğu slogan olarak ……SANAT ŞAHSİ VE MUTR.. sözünü kullanmıştır.
  Mensur şiirin ilk örneklerini edebiyatımızda ………HALİT ZİYA vermiştir.
  (10 p ) 6. Aşağıdaki yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız
  Servet-i Fünun döneminde şiir nazım şekli bakımından zenginlik kazanır. (D )
  Servet-i Fünun hikâyesinde fiilimsilerle birleşik cümleler kurulmuş, bağlı ve sıralı cümlecikler sık sık kullanılmıştır. ( D )
  ( Y )’’Eşini gaip eylemiş bir kuş gibi kar ‘’ mısrasında İstiare söz sanatı vardır.
  Servet-i Fünun döneminde nazım nesre yaklaştırılmıştır. ( D )
  Fecr-i Ati döneminde bireyci sanat anlayışı benimsenmiştir ? ( D )
  (10 p ) 7. Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız .
  Servet-i Fünun döneminde öğretici metinlerde Tanzimat’ın aksine bireysel konuların işlenmesinin sebebi nedir ?
  SANATTA ESTETİK VE ZEVK ANLYIŞI KAYGISININ ÖN PLAND AOLMASI VE SANAT SANT İÇİNDİR DÜŞÜNCESİ
  Servet-i Fünun şiirinde Parnasizm etkisiyle ortaya çıkan şiir tekniği nedir ? …… RESİM ALTI ŞİİR YAZMA TEKNİİ
  (10 p) 8. -Fecr-i Aticilerin beyannamelerinde yapacaklarını bildirdikleri yenilikleri maddeler halinde yazınız?
  YENİ BİR KİTAPLIK KURMAK
  BATILI ESERLERİ TÜRKÇEYE ÇEVİRMEK
  HALKA AÇIK KONFERANSLAR VERMEK
  HALKI EDEBİ ZEVKİNİ YÜKSELTMEK BİLGİİSNİ ARTTIRMAK
  TOPLUMSAL OLMAK
  (10 p) 9. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatına gelinceye kadar romanlarımızın genelinde refah düzeyi yüksek kahramanların ; mekan olarak da İstanbul’un ele alınmasını nasıl yorumlayabilirsiniz?
  TANZİMAT DÖNEMİ ROMANI BİR BAŞLANGIÇ VE ADAPTE ROMANDIR O AÇIDAN TEKNİK ZAYIFTIR ÖZELLİKLE KÜLTÜRLÜ VE ZENGİN AİLELERİN ÇOCUKALRI OLAN SERVET-İ FÜNUNCULAR BATIYI YAINDAN TANIRLAR FAKAT ANADOLUYA AŞİNA DEĞİLLERDİR. YETİŞTİKELRİ ORTAM DA
  GENELLİKLE İSTANBULDUR BUNU DA
  ROMANA KOYMUŞALRDIR.CUMHURİYET DÖNEMİNDE İSE MEKTEPTEN MEMLEKTE DOĞRU BİR AÇILIM VARDIR.
  (10 p) 10 Aşağıda tanıtılan edip ve muharrirleri söyleyiniz.
  a) Her ülkede az yetişir soydan bir ahlak ve ülkü adamıdır. Bu seçkin tavrı şiirinin her mısrasına yansımıştır. Fakat en fazla Asım bölümündeki dizelerle kendini açığa vurmuştur. Hiçbir edebi topluluğa katılmamıştır. Aralık 1921 tarihinde vefat etmiştir…MEHMET AKİF
  b)Servet-i Fünun edebiyatının en büyük şairidir. İlk şiirlerinde Divan edebiyatının etkisinde kalmış fakat daha sonra Batı Edebiyatının etkisiyle bireysel kapalı şiire yönelmiştir. Servet-i Fünun dağıldıktan sonra hiçbir edebi topluluğa dahil olmamıştır……TEVFİK FİKRET
  c)Türk edebiyatının en önemli romancılarındandır. Yazarın romanlarında İzmir ve İstanbul yılları kendini açık bir biçimde gösterir. Romanlarında kullandığı dil Servet-i Fünun şiirinde olduğu gibi ağırdır.
  Romanlarında ruhsal çözümlemeler, resim ve musiki hakimdir HAİLT ZİYA
  d)Sanatçının hatiplik yönü kuvvetlidir. Ziya Paşa ve Namık Kemal’in eserlerini yakından takip etmiş vatan, millet, özgürlük gibi konulara ilgi duymuştur. Şiirlerini gizli figanlar isimli kitapta toplamıştır…………SÜLEYMAN NAZİF


  ----------


  2. Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat dönemi edebiyat anlayışları arasındaki farklardan beş tanesini yazınız.(10)
  3. Ahmet Haşim’in edebi kişiliği, sanat anlayışı hakkında bilgi veriniz ve eserlerini yazınız.(10)
  4. Halide Edip Adıvar’ın eserlerinden beş tanesini yazınız.(5)
  5. “Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır. Sadece Ok şiirini heceyle yazmıştır. Şiirde şekil mükemmelliğine, ahenge ve kafiyeye önem vermiştir. Albert Sorel’in etkisiyle Türk tarihine yönelmiştir.” Sözü edilen sanatçı kimdir?(5)
  6. Namık Kemal ve Abdülhak Hamit’in tiyatrolarını genel özelliklerine göre karşılaştırınız.(10)
  7. “İlk gençlik şiirlerini Tamat adı altında toplamıştır. Şiirlerini Evrak-ı Leyal adıyla yayımlamayı düşünmüş ama yayımlayamamıştır. Tiryaki Sözleri, Avrupa Mektupları düzyazı eserlerine örnektir.” Sözü edilen sanatçı kimdir?(5)
  8. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.(5)
  a) Milli Edebiyat, yer yer şahsi konular işlense de hamaset yüklü bir edebiyattır. (…..)
  b) Milli Edebiyat sanatçıları, Türkçe karşılıkları olan Arapça , Farsça kelimeleri şiirlerinde kullanmaya
  özen göstermişlerdir.(……)
  c) Milli Edebiyat sanatçıları halk şiiri nazım şekillerini kullanmışlardır.(……..)
  d) Milli Edebiyat sanatçıları hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsünü de kullanmışlardır.(……..)
  e) Milli Edebiyat sanatçıları eserlerinde yerli hayatı ve milli tarihle ilgili konuları işlemişlerdir.(………)
  9. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.(10)
  Mili edebiyata manzumeleri ve düşünceleriyle yön veren …………………………………
  Milli edebiyatın tarih ve edebiyat tarihi alanındaki temsilcisi, …………………………….
  ………………………. tarafından yazılan “Yeni Lisan” adlı yazı Milli edebiyatın bildirgesi durumundadır.
  Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen sanatçı …………………………………….
  Tevfik Fikret’in, çocuklar için yazdığı şiirlerini topladığı kitabının adı ……………………
  10. Aşağıdaki sözlerin karşısına ait olduğu sanatçıyı/akımı yazınız.(6)
  “Şiir, söz ile musiki arasında,fakat sözden ziyade musikiye yakın olan bir lisandır.” ………………………
  “Şiir, musikiden başka türlü bir musikidir” ………………………………..
  “Sanat şahsi ve muhteremdir.” ……………………………………
  11. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını/şairlerini yazınız.(5)
  * Türk Sazı:……………………………………………………………………………………
  * Eğil Dağlar:………………………………………………………………………………….
  * Mor Salkımlı Ev:…………………………………………………………………………….
  * Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar:…………………………………………………………
  * Türkleşmek Muasırlaşmak İslamlaşmak :…………………………………………………….
  12. Aşağıdaki isimlerin temsilcisi olduğu düşünce akımlarını yazınız.(3)
  * Ziya Gökalp :…………………………………
  * Said Halim Paşa………………………………
  * Abdullah Cevdet:……………………………..

  13. Aşağıdaki tablodaki boşlukları doldurunuz.(16)
  Eser Adı Yazar Ana Kahramanlar Konusu
  Madam Bovary

  Anna Karanina

  Aşk-ı Memnu

  Eylül


  SORULAR
  S1 - . ………………Edebiyatı sanatçılarından olan Tevfik Fikret çocuk şiirlerini …………………… adlı eserde toplamıştır. Şiirlerinde ………………… akımının etkisi vardır.
  S-2 Sergüzeşt romanın yazarı, II. Tanzimat dönemi yazarlarından olan sanatçımız kimdir? Yazınız.
  C:
  S-3 Servet-i Fünûn edebiyatında roman ve hikayeleri kahraman, mekan ve dil anlatım bakımından karşılaştırınız.

  Geçen eyyâm –ı nevbahârı arar…
  Ey kulûbun sürûd-ı şeydâsı,
  Ey kebûterlerin neşîdeleri,
  O bahârın bu işte ferdâsı:
  Kapladı bir derin sükûta yeri
  karlar
  Ki hamûşâne dem- be dem ağlar! Cenap ŞAHABETTİN

  S-4 Bu mısralardan hareketle Cenap ŞAHABETTİN’in bağlı olduğu edebiyat topluluğunu belirterek, bu edebiyat topluluğunda şiirin özelliklerini belirtiniz.(5 madde)
  S-5 Sembolizm ve Romantizm akımları Türk Edebiyatının hangi döneminde etkili olmuştur? Türk Edebiyatındaki temsilcilerinden birer örnek veriniz.
  S-6 Mensur şiirin örneklerini “Siyah İnciler” adlı eseri ile veren sanatçımız ……………………………. …… , …………………………. dönemi sanatçısıdır. Divan edebiyatındaki ……………………………. ile mensur şiir arasında benzerlik vardır..
  S- 7 İkinci Tanzimatçıları eserlerini hangi amaçla yazmışlardır?
  SORULAR
  S-1 Servet-i Fünûn. / Şermin / Parnasizm
  S-2 Sami Paşazade Sezâi
  S-3 Servet-i Fünûn edebiyatında romanlarında kahramanlar aydın kesimden ve üst tabakadan seçilir, Mekan İstanbul’un köşk, yalıları gibi elit kesimin yaşadığı zengin muhitlerdir. Genelde kapalı mekanda olaylar işlenmiştir.Dili süsülü, ağır , tahlil ve betimlemelere, gözleme yer verilmiş,yazar nesnel davranmaya çalışmıştır.
  Hikayelerde ise; kahramanlar alt tabakadan, dış mekanda anlatılmış. Dili romana göre sade ve yalındır..
  S-4 Cenap ŞAHABETTİN Servet – i Fünûn şairidir. Servet-i Fünûn şiirinde ;
  * Dil süslü ve sanatlı, Arapça ,Farsça kelimelerin yanında Fransızca kelimeler de kullanılmıştır
  * Aruz vezninin değişik kalıpları ile şiirler yazılmış,şiir düz yazıya yaklaştırılmıştır.
  * Ölüm, yalnızlık, gurbet, karamsar gibi bireysel konular işlenmiştir.
  * Sanat sanat anlayışı ile yazılan şiirlerde anlam kapalılığı, sembolik anlatım vardır.
  * Sone ,Serbest müstezat yeni türlerde şiir yazmışlar, kulak için kafiye anlayışı ile hareket etmişlerdir.

  S-5 Sembolizm ,Servet- i Fünûn Edebiyatı ile Fecr-i Ati topluluğunda etkili olmuştur. Cenap Şehabettin ve Ahmet Haşim. ve Romantizm daha çok I. Tanziamtçılarda etili olmuş, temsilcileri ise.; Ahmet Mithat Efendi.
  S-6 Mensur şiirin örneklerini “Siyah İnciler” adlı eseri ile veren sanatçımız …Mehmet RAUF , Servet-i Fünûn dönemi sanatçısıdır. Divan edebiyatındaki süslü nesir ile mensur şiir arasında benzerlik vardır..
  S- 7 İkinci Tanzimatçılar; “Sanat Sanat içindir” görüşü ile eser vermişlerdir.
  S- 8 Aşağıdaki eserinin yazarını, etkilendikleri akımı ve bağlı olduğu edebiyat geleneğini aşağıdaki boşluklara yazınız.
  Yazarı Sanat Akım Dönemi Türü
  Felatun Beyle Rakım Efendi
  Ahmet Mithat EFENDİ Romantizm I. Tanzimatçı Roman
  Şair Evlenmesi
  Şinasi Klasisizm I. Tanzimatçı Tiyatro
  Zavallı Çocuk

  Namık Kemal Klasisizm I.Tanzimatçı Tiyatro
  Araba Sevdası
  Recaizade Mahmut Ekrem Realizm II.Tanzimat Roman
  Sahra
  Abdülhak Hamit TARHAN Parnasizm II.Tanzimat Şiir


  S- 9 Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise D yanlış ise Y yazınız.
  - Tanzimat şiiri eski nazım biçimleri ile yeni düşünce ve konuları işlemiştir. ( D )
  - Sembolizm, Parnasizme tepki olarak doğmuş, imge ve mecazlı söyleyişe önem vermiştir. ( D )
  - Sone, Terzarıma ve serbest müstezat gibi türlerin ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir ( Y )
  - Modern hikâyenin ilk örneklerini Tanzimat sanatçıları teknik bakımdan en başarılı örnekleri Servet –i Fünûncular vermiştir. ( D)
  - Servet i Fünun edebiyatında divan şiiri gibi dil süslü ve bireysel konular işlenmiş, aruz vezni ile şiir yazılmıştır(D )  # ALINTI..
  Özlem ve beyaz gelincik bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş