örnek

Konu 'İngilizce 9. Sınıf' bölümünde özgür01 tarafından paylaşıldı.

 1. özgür01

  özgür01 Üye

  Katılım:
  4 Kasım 2010
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  10 tane geniş zamanla ilgili 20 tane şimdiki zamanla ilgili 10 tane gelecek zamanla ilgili örnek ....!
 2. özgür01

  özgür01 Üye

  Katılım:
  4 Kasım 2010
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  uokmu bu soruya cevap verebilecek bir kişi
 3. *.Sinnlos Ein Sturm.*

  *.Sinnlos Ein Sturm.* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  16 Nisan 2010
  Mesajlar:
  905
  Beğenileri:
  6.732
  Ödül Puanları:
  0
  Simple Present Tense Türkçe'deki geniş zamanın ifadesidir. Aşağıda bu zamanın kullanımıyla ilgili ders anlatımı vardır.

  Auxiliary verbs: do/does don't/doesn't

  DİKKAT!: Üçüncü tekil şahıslarda (he,she,it) olumlu cümlelerde fiilin sonuna "s" takısı gelir. Olumsuz ve soru cümlelerinde does veya doesn't kullanıldığı için fiilin sonuna "s" takısı gelmez.

  ("He,she ve it" üçüncü tekil şahıs oldukları için olumlu cümlede görüldüğü gibi fiilin sonuna "s" takısı gelmiştir. Ama olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil kullanıldığı için "s" kullanılmamıştır.)

  USE 1 Repeated Actions
  (Tekrarlanan eylemler)

  Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens.

  (Simple Present Tense bir eylemin sürekli tekrarlandığı veya alışılagelmiş olduğu fikrini verir. Bu eylem bir alışkanlık, hobi, günlük bir olay, planlanmış bir olay veya sık sık tekrar eden bir olay olabilir.)

  EXAMPLES:

  I play tennis. (Tenis oynarım)

  She does not play tennis. (O teniz oynamaz.)

  The train leaves every morning at 8 **. (Tren her sabah saat 8'de hareket eder.)

  The train does not leave at 9am. (Tren saat 9'da hareket etmez.)

  She always forgets her purse. (O hep cüzdanını unutur.)

  He never forgets his wallet. (O hiç cüzdanını unutmaz.)

  Every twelve months, the Earth circles the sun. (Her oniki ayda bir dünya güneşin etrafında bir tur atar.)

  The sun does not circle the Earth. (Güneş dünyanın çevresinde dönmez.)

  USE 2 Facts or Generalizations
  (Gerçekler veya genellemeler)

  The Simple Present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things.

  (Geçmişte, bugün ve gelecekte konuşan kişinin açısından doğruluğunu hiç kaybetmeyen şeyler için kullanılır. Aynı zamanda insanlar veya diğer şeylerle ilgili genelleme yaparken bu zaman kullanılır.)

  EXAMPLES:

  Cats like milk. (Kediler sütü sever.)

  Birds do not like milk. (Kuşlar süt sevmez.)

  California is in America. (Kaliforniya Amerika'dadır.)

  California is not in the United Kingdom. (Kaliforniya İngiltere'de değildir.)

  Windows are made of glass. (Pencereler camdan yapılır.)

  Windows are not made of wood. (Pencereler ağaçtan yapılmaz.)

  New York is a small city.(New Yok küçük bir şelirdir) (Aslında New York'un büyük bir şehir olmasının burada bir önemi yoktur.)
  TIME EXPRESSIONS IN SIMPLE PRESENT TENSE
  Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir.

  always (daima) She always listens to classical music. (O hep klasik müzik dinler.)
  usually (genellikle) I usually go to cinema at weekends. (Genellikle haftasonları sinemaya giderim.)
  often (sık sık) They often visit us. (Bizi sık sık ziyaret ederler.)
  sometimes (arasıra) She sometimes writes me a letter. (Bana arasıra mektup yazar.)
  rarely (nadiren) I rarely smoke. (Nadiren sigara içerim.)
  never (hiç, asla) I never drink alcohol. (Hiç alkol içmem.)
  every day/year/week etc. (her gün/yıl/hafta vs.) I go to work every day. (Hergün işe giderim.)

  The Simple Future Tense / İngilizce Gelecek Zaman

  Gelecekte yapılacak olan işleri anlatır. Özneden sonra "will" yardımcı fiili getirilerek kurulur.

  Örneğin:


  I will go to Ankara tomorrow.
  Ben yarın Ankara'ya gideceğim.


  She will begin to study English next week.
  O, gelecek hafta ingilizce çalışmaya başlayacak.

  OLUMLU ŞEKLİ

  özne yardımcı fiil fiil tümleç
  I will go to school.
  You will watch television
  He will write a letter.
  She will drink milk
  It will eat meat.
  We will work in this office.
  You will clean your house.
  They will play in the garden


  OLUMSUZ ŞEKLİ

  özne yardımcı fiil not fiil tümleç
  I will not go to school.
  You will not watch television
  He will not write a letter.
  She will not drink milk
  It will not eat meat.
  We will not work in this office.
  You will not clean your house.
  They will not play in the garden


  SORU ŞEKLİ

  Soru cümleleri kurulurken "will" yardımcı fiili öznenin başına getirilir.

  yardımcı fiil özne fiil tümleç
  Will I go to school?
  Will you watch television?
  Will he write a letter?
  Will she drink milk ?
  Will it eat meat?
  Will we work in this office?
  Will you clean your house?
  Will they play in the garden?  ıÜüThe Simple Past Tense / İngilizce Geçmiş Zaman

  Geçmişte belirli bir zamanda yapılan işleri anlatır.

  Örneğin:  I went to Ankara last week.
  Ben geçen hafta Ankara'ya gittim.
  He worked in Antalya last summer.
  O, geçen yaz Antalya'da çalıştı.  You wrote a letter last night.
  Sen geçen gece bir mektup yazdın.


  İngilizce'de fiiller 2 grupta toplanırlar.

  1) Regular verbs (Düzenli fiiller)

  2) Irregular verbs (Düzensiz fiiller)

  1) Düzenli olanlar, geçmiş şekle geçerken sonuna -ed eki alırlar. 2. ve 3. şekilleri aynıdır. Her ikisi de -ed eki alırlar.

  2) Düzensiz olanlar, belli bir kurala uymazlar. Onların belli 2. ve 3. şekilleri vardır. Bunları teker teker tanıyarak öğreneceğiz.

  1. şekil 2. şekil 3. şekil Türkçesi
  go went gone gitmek
  sleep slept slept uyumak
  write wrote written yazmak
  drink drank drunk içmek
  see saw seen görmek
  take took taken almak
  eat ate eaten yemek
  speak spoke spoken konuşmak
  begin began begun başlamak
  bring brought brough getirmek
  come came come gelmek


  Geçmiş zaman cümleleri kurarken özneden sonra fiilin 2.şekli getirilir.

  OLUMLU ŞEKLİ

  özne fiilin 2.şekli tümleç
  I went to school yesterday.
  You saw him last week.
  He worked here last year.
  She cleaned the house two hours ago.
  We watched television last night.
  You spoke to him three days ago.
  They played in the garden yesterday.


  OLUMSUZ ŞEKLİ

  özne yardımcı fiil fiilin 1.şekli tümleç
  I didn't go to school yesterday.
  You didn't see him last week.
  He didn't work here last year.
  She didn't clean the house two hours ago.
  We didn't watch television last night.
  You didn't speak to him three days ago.
  They didn't play in the garden yesterday.


  SORU ŞEKLİ

  yardımcı fiil özne fiilin 1.şekli tümleç
  Did I go to school yesterday?
  Did you see him last week?
  Did he work here last year?
  Did she clean the house two hours ago?
  Did we watch television last night?
  Did you speak to him three days ago?
  Did they play in the garden

  Teşekkür et butonuna basman yeterli...

Sayfayı Paylaş