Ortalama Yükseltme, Alan değişimi, Sorumluluk, Sınıf Tekrarı Hakkında Herşey <-

Konu 'İlkokullar / Liseler / Dersaneler / Üniversiteler.' bölümünde babygirl->seda tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. babygirl->seda

  babygirl->seda Üye

  Katılım:
  1 Mart 2009
  Mesajlar:
  657
  Beğenileri:
  235
  Ödül Puanları:
  44

  Bu belge en sık rastlanan durumların bir özetidir. Olası tüm durumları kapsamaz.
  Ortalama Yükseltme Sınavı :
  Öğrenci, öğrenim gördüğü sınıfa ait, basarılı veya basarısız olduğu en çok üç
  dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir (zorunluluk yoktur). Bu sınavlar
  Ağustos ayında yapılır. Öğrenci, ders kesimini (Haziran ayı) takip eden yedi
  gün içinde hangi derslerden ortalama yükseltme sınavına girmek istediğini bir
  dilekçe ile idareye bildirir.

  Sorumluluk Sınavı :
  Sorumluluk sınavlarına yalnızca alt sınıflardan sorumlu olunan
  ders/derslerden girilir. Bu sınavlar Ağustos ayında yapılır. Hangi öğrencinin
  hangi ders/derslerden sorumlu olduğu bilindiğine göre sınava girme dilekçesi
  vermek gerekmez.

  Bir dersin yıl sonu notu :
  Birinci ve ikinci dönemin notlarının aritmetik ortalamasıdır.
  Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu notu ile ortalama yükseltme ve
  sorumluluk sınavlarından alınan notun aritmetik ortalamasıdır.

  Bir dersin ağırlıklı notu :
  Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saatinin çarpımı, o dersin
  ağırlıklı notudur.

  Yıl sonu basarı ortalaması :
  Tüm derslerin ağırlıklı ortalamasının haftalık ders saatine bölünmesi ile elde
  edilen nottur.

  Ders yılı sonunda bir dersten basarılı sayılma :
  Birinci dönem notu sıfır ise, ikinci dönem notu en az üç olmalıdır.
  Birinci dönem notu bir veya üstü ise, ikinci dönem notunun en az iki olması
  gerekmektedir. Đkinci dönem notu hiç bir sekilde sıfır veya bir olamaz.

  Doğrudan sınıf geçme :
  Tüm derslerden basarılı olan öğrenciler (Ders kesiminde veya ortalama
  yükseltme sınavları sonunda).
  Dil ve Anlatım dersi dısında basarısız dersi/dersleri olup yıl sonu basarı
  ortalaması en az üç olan öğrenciler (Dil ve Anlatım dersinden ortalama ile
  geçilemez).

  Sorumlu olarak sınıf geçme :
  Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, alt sınıflardaki sorumlu olduğu
  dersler de dahil, basarısız olduğu ders sayısı en fazla iki olanlar bir üst sınıfa
  devam ederler. Sorumlu oldukları ders sayısı ikiden fazla olanlar basarısız
  sayılırlar.
  Buna göre, Lise 1 sınıfı ders kesiminde (Haziran ayı), besten fazla basarısız
  dersi bulunan ve ortalaması ortalama yükseltme sınavları sonunda 3,00
  ortalamaya ulasamayacak öğrenci sınıf tekrarı durumundadır. Üst sınıflarda,
  alttan gelen sorumluluklar nedeniyle, bu sayı besten de küçük olabilir.
  Sınıf tekrarı durumunda olan öğrenci alan değisikliği ile sorumlu olduğu ders
  sayısını azaltabilir.
  Alan değisikliğinden kaynaklanan sorumluluklar o öğretim yılı için sorumlu
  ders sayısına dahil edilmez.

  Sorumluluğun kalkması :
  (Alan değisikliği durumu dısında) Sorumluluk yalnızca ilgili dersin
  sorumluluk sınavında basarılı olunması (yıl sonu notu sıfır olsa dahi, sınavdan
  en az iki alınması) halinde kalkar.

  Sınıf tekrarı :
  Doğrudan veya yıl sonu basarı ortalaması ile veya sorumlu olarak sınıf
  geçemeyenler veya devamsızlık nedeniyle basarısız sayılanlar sınıf tekrar
  ederler.

  Sınavlar :
  Sınavda kopya çeken öğrenciye sıfır verilir ve durum idareye bildirilir.
  Sınava gelmeyen öğrenci özürünü en geç yedi gün içinde idareye bildirmelidir.
  Eğer öğrencinin özürü idare tarafından kabul edilirse, öğrenci katılmadığı
  sınavın yerine dönem sonunda ve tüm dönem içeriğini kapsayan bir sınava
  alınır Öğretmenler Kurulu kararı).

  Devamsızlık :
  Đlk derse veya ara derslerden birine veya eğitici kollara girmeyen öğrenci
  yarım gün devamsız sayılır.
  Ders yılı içinde, bir öğrencinin en çok 45 gün devamsızlığı olabilir (özürlü,
  özürsüz, izinli). Özürsüz devamsızlıklar mutlaka 20 günden az olmalıdır, aksi
  durumda, notları ne olursa olsun, öğrenci basarısız sayılır.

  Alanlara yönelme :
  Lise 2 sınıfına geçen öğrenciler, ilgi yetenek ve istekleri doğrultusunda
  alanlara yönlendirilir.
  Alanlara yönlendirmede, öğrencinin alana kaynaklık eden derslerdeki basarısı
  esas alınır. Bunlar :
  FEN BiLiMLERi ALANI için : Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji
  T-M ALANI için : Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik
  SOSYAL BiLiMLER ALANI için : Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih,
  Coğrafya dersleridir.
  Alana kaynaklık eden derslerin tümünden basarılı olan, istediği alana ; alana
  kaynaklık eden derslerden basarısız dersi olup bu derslerin yıl sonu notlarının
  ağırlıklı ortalaması en az 2,50 olanlar o alana yönlendirilir.

  Alan değisikliği :
  Lise 2 sınıfının sonunda öğrenci alanını değistirebilir (daha üst
  sınıflarda alan değisikliği yapılmaz). Öğrenci bu durumu Lise 2
  sınıfının ders kesiminden itibaren yazılı olarak idareye bildirir.
  Lise 2 sınıfını “A” alanında, lise 3 ve lise 4 sınıflarını “B” alanında
  okumak isteyen öğrenci :
  “B” alanında okutulmayan, “A” alanının alan derslerinden
  sorumluluğu var ise, bu sorumluluktan muaf tutulur. Alan
  derslerinin dısındaki derslerden olan sorumluluğu devam eder.
  Lise 2 sınıfının “A” alanında okumadığı (veya haftalık ders saati
  farkı birden fazla olan) , “B” alanına ait alan derslerinden
  sorumlu tutulur.
  Son düzenleyen: Moderatör: 8 Ağustos 2009
 2. babygirl->seda

  babygirl->seda Üye

  Katılım:
  1 Mart 2009
  Mesajlar:
  657
  Beğenileri:
  235
  Ödül Puanları:
  44
  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
  ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI YÖNERGESİ


  Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları
  Sınava Girecek Öğrenciler
  Madde 5- Yönetmeliğe göre;

  a) Ortalama yükseltme sınavına;
  1-Başarısız ders/dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı ortalaması 2.50'den aşağı olan,
  2-Yıl sonu başarı ortalaması 2.50 ve daha yukarı olmasına rağmen yıl sonu başarı ortalaması ile geçilemeyen derslerden başarısız olan,
  3- Yıl sonu başarı ortalaması 2.50 ve daha yukarı olmasına rağmen alan/bölüm ders veya derslerinden başarısızlığı olanlardan bu derslere ait yıl sonu ağırlıklı ortalaması 2.50'den aşağı olan,
  b)Sorumluluk sınavına, sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler girebilir.

  Derslerin Belirlenmesi ve Müracaat Zamanı
  Madde 6-
  Sınava girecek öğrenciler, o ders yılında okutulan en fazla üç dersten ortala-ma yükseltme sınavına girebilirler. Öğrenciler, ortalama yükseltme sınavlarına başarısız oldukları derslerden girebilecekleri gibi, başarılı oldukları derslerden de girebilirler. Ancak, başarısız oldukları dersler arasında yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayan, derslerin bulun-ması halinde, ortalama yükseltme sınavlarına girilecek dersler belirlenirken bu derslere de yer verilir.
  Bunun dışında alan/bölüm derslerinden de başarısızlığı bulunup bu derslerin yıl sonu ağırlıklı ortalaması 2.50'nin altında olan öğrencilerin ortalama yükseltme sınavına girecekleri dersleri belirlenirken alan/bölüm derslerinin yıl sonu ağırlıklı ortalamasını istenilen düzeye yükseltecek derslerden bazılarını da seçmeleri sağlanır.
  Ortalama yükseltme sınavına girecek öğrenci, sınava gireceği ders veya dersleri velisi ve sınıf öğretmeni ile birlikte belirler ve örneğine uygun (EK-1) dilekçe ile ders kesiminden itibaren en geç üç gün içinde kendisi veya velisi tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.

  Sorumluluk Sınavına Girecek Öğrencilerin Tespiti
  Madde 7 -
  Sorumluluk sınavına girecek öğrenciler ve sınava girecekleri dersler, okul müdürlüğünce tespit edilerek, listeler halinde sorumluluk sınavlarının başlamasından en geç on beş gün önce ilan edilir.

  Sınavların Şekli
  Madde 8 -
  Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, resim, müzik, beden eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ya da bir kaçıyla yapılabilir. Bu derslerin sınavlarının şekli, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.
  Yabancı dil derslerinin sınavları, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Öğrencinin başarısı, sınavlardan aldığı yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenir.
  Dersin özelliğine göre hem yazılı hem sözlü yapılan sınavlarda, yazılı sınavlar sözlü sınavlardan önce uygulanır. Sözlü sınavlara, yazılı sınavları takip eden ilk iş gününde başlanır. Sınav kağıtları sözlü sınavlar sonuçlandıktan sonra açılır.
  Uygulanacak sınavların şekli, başlama saati ve sınavda kullanılacak araç ve gereçler sınav çizelgesi ile birlikte okulda ilan edilir.

  Sınav Programı
  Madde 9 -
  Sınav programı, ortalama yükseltme sınavları için en fazla on iş günü kapsayacak şekilde; sorumluluk sınavları için ise okullarca sınavı yapılacak ders sayısı göz önünde bulundurularak, ders kesiminden itibaren beş gün içinde ayrı ayrı hazırlanır ve onaylı bir örneği bilgi için milli eğitim müdürlüğüne gönderilir.
  Sorumluluk sınavına girecek öğrenci sayısı ile ders sayısının az olması durumunda, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının birlikte yapılabilmesi için okul müdürlüğünce gerekli tedbirler alınır.
  Ders yılının ikinci döneminin başında yapılacak sorumluluk sınavları ile ilgili sınav programı, dönemin bitiminden en geç beş gün önce, en fazla bir haftalı süreyi kapsayacak şekilde hazırlanır ve onaylı bir örneği bilgi için milli eğitim müdürlüğüne gönderilir.
  Sınav programları okulun uygun yerlerinde ilan edilir.
  Sınavlar için ayrılan günlerin azlığı durumunda biri öğleden önce, diğeri öğleden sonra olmak üzere aynı günde iki, gerektiğinde üç sınav da yapılabilir.
  Bu sınavlar, mesai günlerinin yeterli olmaması durumunda cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılabilir.
  İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin sınavları, beceri eğitimi sonrası yapılacak şekilde sınav programında belirtilir.
  Sınav programında; sınavı yapılacak dersler, görev alacak öğretmenler, sınavın başlama tarihleri ile uyulacak usul ve esaslar yer alır.
  Sınav Komisyonları
  Madde 10 -
  Sınav komisyonları, okul müdürünün başkanlığında toplanan zümre öğret-menler kurulunca belirlenen en az ikişer üyeden oluşturulur.
  Sınav komisyonlarının oluşturulması için okullarda yeter sayıda öğretmen bulunmaması durumunda çevredeki diğer okul öğretmenlerinden de yararlanılır. Bu düzenleme, sınavlar başlamadan en geç on gün önce toplanan il-ilçe müdürler kurulunca yapılır. Ancak, yeter sayıda ders öğretmeninin bulunmaması halinde, diğer öğretmenlerden de branşları dikkate alınarak görevlendirme yapılır.
  Naklen gelen öğrencilerin, sorumlu oldukları derslerden, sınav komisyonlarının oluşturulamaması durumunda söz konusu öğrencilerin sınavları, gerekli tedbirler milli eğitim müdürlüğünce alınarak, başka okullarda yapılabilir.
  Müdür, sınav komisyonlarının başkanıdır ve imkanlar ölçüsünde sınav komisyonları ile sınav salonlarında bulunur.

  Gözetmen Görevlendirme
  Madde 11 -
  Okul müdürü, sınavlar için yeter sayıda öğretmeni gözetmen olarak görevlendirir.
  Sınav komisyonlarında üye olarak görevlendirilecek öğretmenlerin, sınavlarla ilgili görevleri kendilerine imza karşılığında duyurulur.
  Gözetmenler; a) Sınavın başlamasından yarım saat önce görev yerinde hazır bulunur,
  b) Örgencileri sınav salonuna alarak yerleştirir, yoklama yapar,
  c) Sınav kağıtlarının dağıtımını sağlar,
  ç) Öğrencilerin sınav süresince kopya çekmelerine engel olur,
  d) Sınav kurallarına uymayanları uyarır ve gerektiğinde durumu okul müdürlüğüne bildirir,
  e) Sınav sırasında yanlış anlamaya meydan verebilecek ve adayların dikkatini dağıtabilecek davranışlardan kaçınır,
  f) Sınavın bitiminde sınav kağıtlarını eksiksiz olarak teslim alır ve kağıt sarf tutanağının ilgili sütununu sınava girenlere imzalattırır. Sınava katılmayanların isimlerinin karşısına � GİRMEDİ � yazar
  g) Sınav evrakını komisyona teslim eder.

  Sınavların Niteliği
  Madde 12 -
  Sınavlarda sorulacak soruların açık, anlaşılır ve programı kapsayacak şekilde hazırlanmasına özen gösterilir. Her tür sınava başlamadan önce komisyon üyeleri sınav esaslarını bir tutanakla tespit eder.

  Yazılı Sınavlar
  Madde 13 -
  Yazılı sınavlar için sorularla birlikte bir �cevap anahtarı� ve �puanlama baremi�, sınavların başlama saatinden önce komisyonca hazırlanır ve okul müdürünce onaylanır. Puanlama baremi, soru kağıdında ve cevap anahtarında, her soruya verilen puanın ayrıntılı olarak belirtilmesi şeklinde yapılır. Yazılı sınavlarda, öğrencilerin kimlik bilgilerini kapatacak şekilde hazırlanmış sınav kağıtları kullanılır.

  Sözlü ve Uygulamalı Sınavlar
  Madde 14 -
  Sözlü sınavlarda, sınav odasına giren öğrenciye, sınav komisyonu uygun gördüğü soruları yazdırır veya yazılı olarak verir. Sorular verildikten sonra her öğrenciye düşünmek için uygun bir zaman tanınır. Sözlü sınavlarda öğrenci cevap verirken sözü kesilmez. Ancak alınan cevaplarda açıklanması gereken hususlar bulunuyorsa, o noktaların açıklanması öğrenciden istenebilir. Bu sınavlarda öğretmenler, soruların cevaplarını sezdirecek, öğrenciyi şaşırtacak, kıracak ve korkutacak, onların dikkatini dağıtacak söz ve hareketlerden özellikle sakınırlar.
  Bir öğrenci soruları cevaplandırırken içeriye alınan ikinci öğrenci, kendisine verilen soruların cevaplarına hazırlanır. Öğrenci, soruların cevaplarını düşünme ve cevaplama süresi komisyonca belirlenir. ancak, bu süreler geçtiği halde öğrenciler cevaplarını henüz bitirememiş iseler ek süre tanınır. Sınavı biten öğrenciye not verilmeden, ikinci öğrenciden cevap istenmez.
  Uygulamalı sınavlarda, komisyonca uygun görülmüş araç ve gereçler kullanılır. Değerlendirme çalışmalarına geçilmeden önce yapılan işlerdeki öğrenci ad ve numaraları görünmeyecek bir şekilde kapatılır. En geç 24 saat içerisinde değerlendirme işlemine başlanır. Bu süre desin özelliğine göre uzatılabilir.

  Sınavların Başlama Saati ve Süresi
  Madde 15 -
  Yazılı sınavlara en geç sabah saat 10.00'da, öğleden sonra saat 14.00'de, sözlü ve uygulamalı sınavlara ise sabah saat 8.00'de başlanır. Yazılı sınav süresi dersin özelliğine göre iki saati geçmeyecek şekilde komisyonca belirlenir.
  Sözlü sınavların, saat 17.00'de bitirilememesi durumunda, sınava girecek öğrenci sayısının 10 öğrenciden fazla olması halinde sınav ertesi güne bırakılabilir.
  Uygulamalı sınavların süresi, sınav komisyonunca tespit edilir.
  Sınav Salonuna Girebilecekler
  Madde 16 - Sınav odasına veya salonuna, sınav komisyonu üyeleri ve gözetmenler dışında ancak müdürün görevlendireceği müdür yardımcıları ile okulu denetleme yetkisi olanlar girebilir.

  Sınavların Değerlendirilmesi
  Madde 17 -
  Sınavların değerlendirilmesi cevap anahtarına ve puanlama baremine göre yapılır.
  Yazılı sınavlarda kağıtlar okunurken rastlanan yanlışların altı aslı bozulmayacak şekilde renkli kalemle çizilir. Verilen puanlar, sınav kağıtlarının üst kısmında yer alan bölüme, soruların sıra numarası esas olmak üzere yazılır.
  Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi sırasında, sorulara verilen bütün puanlar, birden fazla kağıt kullanan öğrencilerin her kağıdına ayrı ayrı işlenir ve bu kağıtlar komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır.
  Yazılı sınavların değerlendirilmesinde anlaşmazlık olursa, üyeler puanlarını ayrı ayrı verirler. Bu ayrı puanları gösterir belgelerle gerekçeleri bir tutanakla not çizelgesine eklenir. Ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması, öğrencinin sınav notu olarak çizelgeye geçirilir.
  Sözlü sınavlarda komisyon üyeleri ayrı ayrı puan verir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü puanıdır. Okul müdürü, sözlü sınavlarda komisyon üyeleri tarafından ayrı ayrı verilen puanlar arasında önemli farklar görürse, o sınavı durdurup olayı gerekçesiyle birlikte hemen milli eğitim müdürlüğüne ve varsa Bakanlık müfettişine bildirir. Bir taraftan da kendi başkanlığında yeni üye ilavesi ile kuracağı takviyeli bir komisyonla sınavın devamını sağlar.
  Uygulamalı sınavlarda değerlendirme, komisyonca belirlenen ve okul müdürlüğünce onaylanan kriterler doğrultusunda yapılır.

  Değerlendirme Sonunda Yapılacak İşler
  Madde 18 -
  Sınav kağıtlarının değerlendirilmesiyle ilgili bütün işlemler bittikten sonra öğrencilerin aldıkları notlar not çizelgesine geçirilir.
  Aynı dersten birden fazla sınav türü uygulanması halinde, bu sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalaması alınıp not olarak tespit edilir.
  Bu şekilde kesinleşen notlar değiştirilemez ve notlara itirazda bulunulamaz. Cevap anahtarı, puanlama baremi ve sorular, sınav kağıtları ile birlikte bir yıl saklanır. Sınav kağıtları, okulu denetlemeye yetkili olmayan kimselere gösterilmez ve verilmez.

  Sınavlarda Kopya Çekme
  Madde 19 -
  Sınavlarda kopya çeken veya çekilmesine yardım eden öğrenciler sınav salonundan hemen çıkarılır ve kendilerine o sınav için sıfır (0) verilir. kopya olayı salondaki görevlilerce bir tutanakla tespit edilir.

  Sınavlarda Başarılı Sayılma
  Madde 20 -
  Sınavlarda bir dersten en az �Geçer� not alan öğrenci, bu dersten başarılı sayılır.
  Ortalama yükseltme sınavına başarılı olduğu dersten girip başarısız not alan öğrenci o dersten geçmiş sayılır.
  Ancak, sınavına girilen bu dersin yıl sonu notu; dersin ders kesimindeki yıl sonu notu ile ortalama yükseltme sınavında aldığı notun aritmetik ortalaması olarak yeniden hesaplanır.
  Sorumluluk sınavına giren öğrencinin sorumlu olduğu derse ait yıl sonu notu;
  a) O dersten sorumluluğun kalkması halinde, sınavda alınan notla sorumlu olarak geçtiği yılın ders kesimindeki o dersin yıl sonu notunun aritmetik ortalaması olarak hesaplanır.
  b) O dersten sorumluluğun kalkmaması durumunda sorumlu olarak geçtiği yılın ders kesimindeki yıl sonu notu değişmez.

  Sınav Sonuçlarının İlanı
  Madde 21
  - Sınav sonuçları, bütün sınavların bitimini takip eden iş gününde, tasdikli çizelgelerle okulda herkesin görebileceği bir yerde topluca ilan edilir. Bu çizelgelere her öğrencinin aldığı notlar yazılır.

  Öğrenci Nakilleri
  Madde 22 -
  Sınavların başlangıcının beş gün öncesinden bitimine kadar, öğrenci nakli ve naklen gelenlerin kaydı yapılmaz. Ancak, tasdikname ile uzaklaştırma cezası alanlarla, doğrudan sınıf geçen öğrencilerden isteyenlerin nakilleri bu süreler içinde de yapılır.

  Sınavlara Giremeyenler
  Madde 23 -
  Bu sınavlar sırasında, yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebiyle sınava giremeyeceklerini, resmi veya özel sağlık kuruluşlarından alacakları rapor ile,
  Ayrıca, yangın, deprem gibi tabii afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı veya ölümü, yahut spor, müzik, folklor gibi milli ve milletlerarası yarışmalarda Ülkemizi temsil etme gibi sebeplerle ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına giremeyeceklerini resmi bir makamdan alacakları belge ile belgelendirenler, bu belgelerini sınavın yapıldığı günü takip eden üç gün içerisinde, okul müdürlüğüne teslim etmeleri halinde yeni bir sınava alınırlar.
  Söz konusu sınavlar, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının sona erdiği tarihten itibaren, en geç yeni ders yılının ilk haftasının son iş gününde bitirilecek şekilde, okul müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde yapılır ve öğrencilere duyurulur.
  Ortaöğretim kurumlarının son sınıfındaki öğrencilere verilen ikinci ortalama yükseltme sınavına herhangi bir sebeple giremeyenlere yeni bir sınav hakkı tanınmaz.
  Bu sınavlar, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları esaslarına göre yapılır.
  ...€l!f... bunu beğendi.
 3. babygirl->seda

  babygirl->seda Üye

  Katılım:
  1 Mart 2009
  Mesajlar:
  657
  Beğenileri:
  235
  Ödül Puanları:
  44
  DOĞRUDAN SINIF GEÇME


  A-Üç yıllık liselerin 9.sınıfları ile dört yıllık genel lise türü okulların 9. ve 10. sınıflarında;
  1.Tüm derslerden başarılı olan,
  2.Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerden başarılı olup bazı derslerden başarısızlığı bulunan;
  ·Genel liseler ile her türdeki mesleki ve teknik liselerde yıl sonu başarı ortalaması en az 2,50 öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.
  B-Diğer sınıflarda;
  1.Tüm derslerden başarılı olan,
  2.Alan/bölüm dersleri ve yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders/derslerden başarılı olup bazı derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden,
  ·Genel liseler ile her türdeki Mesleki ve Teknik Liselerde yıl sonu başarı ortalaması en az 2,50


  3.Sadece alan/bölüm derslerinden başarısızlığı bulunan öğrencilerden bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en;
  ·Genel liseler ile her türdeki Mesleki ve Teknik liselerde en az 3,00 olan
  4.Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerden başarılı olup bazı derslerle birlikte alan/bölüm derslerinden de başarısızlığı olanlardan;
  ·Genel Liseler ile her türdeki Mesleki ve Teknik Liselerde alan/bölüm derslerinin ağırlıklı ortalaması en az 3,00, yıl sonu başarı ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler.


  SORUMLU GEÇME​  A-9. sınıfta sorumlu geçme;
  ·Genel Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin 9. sınıflarında yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın başarısız oldukları ders sayısını tek derse indirenler( Türk Dili Edebiyatı da dahil), bu dersten sorumlu olarak 10. sınıfa devam ederler.
  Yıl sonu notunun ağırlıklı ortalaması;
  ·Genel Liselerde 2,00- 2.49 olanlardan başarısız oldukları ders sayısını en fazla iki derse indirenler bu derslerden sorumlu olarak 10. sınıfa devam ederler.
  B-Diğer sınıflarda sorumlu geçme;
  ·Yıl sonu başarı ortalaması Genel Liseler ile Mesleki Teknik Liselerde 2,50’ den düşük olanlar,
  ·Yıl sonu başarı ortalamasını tutturup alan dersleri için gerekli olan (3.00)ortalamayı tutturamayan öğrenciler başarısız oldukları derslerden sorunlu olarak bir üst sınıfa geçerler

  Yıl Sonunda Başarısız Olunan Dersler İçin Tanınan Haklar
  Öğrencilere başarısız oldukları derslerle ilgili iki sınav hakkı tanınmıştır.
  1.Ortalama Yükseltme Sınavı
  2.Sorumluluk Sınavı

  Ortalama yükseltme sınavı: yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın her öğrenci ders yılı sonunda istediği en fazla üç dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir.
  Bu sınava girecek olan öğrenci, yıl sonunda okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve veli işbirliği ile sınav başvuru formunu doldurup okul yönetimine teslim etmek zorundadır.
  Sınava girilen dersin başarı ortalaması , karne notu ile sınavda aldığı notun aritmetik ortalamasıdır.
  Örneğin;
  İngilizce yıl sonu notu 0, ortalama yükseltme sınavı notu 2 olursa İngilizce dersinin en son ortalaması 1 olacaktır. Bu öğrenci başarılı sayılır. Ancak bu dersin ortalaması 1 dikkate alınarak yıl sonu başarı ortalaması hesaplanır. Dolayısıyla başarısız oldukları derslerden ortalama yükseltme sınavına giren öğrenciler bu derslerden geçer not aldıklarında başarılı olmuş sayılırlar.
  Tüm derslerden başarılı olup sınıfları geçen öğrenciler de yıl sonu ortalamalarını yükseltmek için seçecekleri üç dersten yükseltme sınavına girerek ortalamalarını yükseltebilirler.
  Son sınıfta öğrenim görüp mezun olamayan öğrenciler , yeni ders yılı başlamadan tamamlanacak şekilde ikinci bir ortalama yükseltme sınavına alınırlar. Bu sınavlar sonunda da mezun olamayan son sınıf öğrencileri, bundan sonra ortalama yükseltme sınavına alınmazlar.

  Sorumluluk sınavı: Sorumluluk sınavları ikinci dönemin başında ve yıl sonunda yapılan ortalama yükseltme sınavı sonunda yapılan ortalama yükseltme sınavı sonunda olmak üzere yılda iki defa yapılır. Öğrenciler okulla ilişkileri kesilinceye kadar sorumluluk sınavlarına girebilirler.


  SORUMLULUĞUN KALKMASI​


  Sorumluluk üç şekilde kalkar.
  ·O dersin bir üst sınıfında uygulanan programdan başarılı olma halinde.
  Örneğin; Lise 2 ‘den Lise 3’e Fizikten sorumlu olarak geçen bir öğrenci Lise 3. sınıf Fizik dersinden Başarılı olduğu takdirde Lise 2. sınıf Fizik dersinden de başarılı olmuş sayılır.
  ·Sorumluluk sınavı sonunda o dersten en az geçer not (2.00) aldığında ,(dersin en son notu, karne notuyla sınavda aldığı notun aritmetik ortalamasıdır.)
  ·Sorumluluk sınavı sonunda, sorumlu geçilen sınıfın yıl sonu ortalaması Genel Liselerde 2.50, yabancı dil ağırlıklı liselerde 3.00 ve alan dersleri ortalaması 3.00 olan öğrencilerin sorumluluğu kalkmaz, üst dersten mutlaka notla geçmesi gerekir.
  ·Türk Dili ve Edebiyatı dersinden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçenlerin bu dersten sorumluluklarının kalkması için sorumluluk sınavından geçer not almaları gerekir.bu dersle ilgili sorumlulukları ancak bu şekilde kalkar.


  Sınıf Tekrarı

  Ortalama yükseltme sınavı sonunda da sınıf geçemeyen Lise 1. sınıf öğrencileri ile, bütün sınıflarda devamsızlık nedeni ile sınıfta kalan öğrenciler sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı ortaöğretim süresince bir defa yapılır.


  Not Düzeni

  Ortaöğretim kurumlarında “ beşli not düzeni” kullanılır.
  Puan
  Not
  Derece
  85-100
  5
  Pekiyi
  70-84
  4
  İyi
  55-69
  3
  Orta
  45-54
  2
  Geçer
  25-44
  1
  Geçmez
  0-24
  0
  Etkisiz


  Herhangi bir dersten birinci dönem notu geçer (2) ve üzeri olan (3,4,5) bir öğrencinin ikinci dönem notu aynı dersten 1 veya 0 ise yıl sonu ortalaması geçer veya üstü olsa bile öğrenci bu dersten kalmış olur. Yani ikinci dönem notu 1 veya 0 olan dersten kalınmış olur.

  Bir Dersin Ağırlıklı Notu

  Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin yıl sonu notu ile haftalık ders saatinin çarpılmasıyla elde edilen nottur.
  Örnek: Türk Dili ve Edebiyatı haftalık ders saati 4 ve yıl sonu notu 3 olursa ağırlıklı notu 12 olur.

  Yıl sonu başarı ortalaması

  Yıl sonu ağırlıklı not toplamının haftalık ders saati toplamının bölünmesiyle elde edilen nottur.
  Son düzenleyen: Moderatör: 9 Ağustos 2009
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş