Ortalama Yükseltme Sınavı 10.sınıf Türk edebiyatı

Konu 'Dil ve Anlatım 10. Sınıf' bölümünde Tiq1Cocuq tarafından paylaşıldı.

 1. Tiq1Cocuq

  Tiq1Cocuq Üye

  Katılım:
  22 Kasım 2010
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  8
  Ödül Puanları:
  4

  1. İslami dönemin ilk edebi eserlerini yazarlarıyla birlikte yazınız.
  2.Aşağıdaki destanların hangi millete ait olduğunu yazınız.
  -Nibelungen
  -Kalevala
  -Manas
  -Bozkurt
  -İlyada
  3.Klasik kasidelerde şairin devlet büyüklerini övdüğü bölüme ve giriş bölümünde bahar tasviri yapılan kasidelere ne ad verilir,yazınız.
  4.Aşağıdaki şiir parçasının Anonim halk edebiyatı ürünlerinden hangisine ait olduğunu yazınız.

  Çaya inesim geldi
  Şeker yiyesim geldi
  Ala gözlü ablamı
  Gene göresim geldi.
  5.Aşağıdaki beyit gazelin hangi bölümünden alınmıştır,yazınız
  Hoş geldi bana meyhanenin âb u havası
  Vallahi güzel yerde yapılmış yıkılası
  6.Geleneksel Türk tiyatrosu türlerinin ortak özelliklerini yazınız.
  7.Köktürk Kitabelerinin iki önemli özelliğini yazınız.
  8.Aşağıdaki şiir parçasının Destan Dönemi türlerinden hangisine ait olduğunu yazınız.

  Sende kopar çadanlar (Sende çıkar çıyanlar)
  Kudgu singek yılanlar (Sivrisinek, yılanlar)
  Düg ming kayu tümenler (Binlerce on binlerce)
  Kurduk tikip yügrüşür (Kuyruk dikip koşuşur)
  9. Divan edebiyatında beyitler halinde yazılan nazım şekillerini yazınız.
  10.Divan edebiyatında kullanılan "mersiye" ve "gazel" türünün Halk edebiyatındaki karşılıklarını yazınız
 2. Moderatör Sümeyye

  Moderatör Sümeyye Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  25 Mayıs 2012
  Mesajlar:
  5.397
  Beğenileri:
  4.144
  Ödül Puanları:
  113
  1. Soru:

  1- KUTADGU BİLİG (Saadet Veren Bilgi, Mutluluk Bilgisi)- Yusuf Has Hacip

  2-DİVÂNÜ LÛGATİ’T-TÜRK- Kaşgarlı Mahmut

  3- ATABETÜ’L-HAKÂYIK- Edip Ahmet Yükneki

  4- DİVÂN-I HİKMET - Hoca Ahmet Yesevî

  2.Soru:

  -Nibelungen : Alman
  -Kalevala : Firlandiya
  -Manas : Kırgızlar
  -Bozkurt : Göktürkler
  -İlyada : Yunan

  3.Soru:

  = Nesib (teşbib)

  4.Soru:

  = Mani

  5.Soru:

  Gazelin Matla bölümünden alınmıştır. aa kafiye düzeni.

  6.Soru:

  Sözlü edebiyat geleneği içerisinde gelişmiştir. Usta-çırak ilişkisi içerisinde varlığını devam ettirmiştir.
  Halk şiiri gibi Türklerin Anadolu’ya gelişinden önceki kültür hayatında da varlığına rastlanır.
  Çoğunlukla yazılı bir metne bağlı kalınmadan oynanır. Oyuncular oyunu doğaçlama olarak oynarlar.
  Oyunun giriş ve sonuç bölümlerinde birbirine yakın kalıplaşmış ifadelere yer verilir.
  Daha çok söz sanatlarına, dilin ince anlam farklılıklarına dayanır. Yanlış anlamalar, kelimelerin farklı anlamlara sahip olması sonucunda ortaya çıkan komiklikler önemli bir özelliktir.
  Taklit ve karşıtlıklardan yararlanma önemli bir yer tutar.
  Olumlu ve olumsuz tiplemelere yer verilir, (bilen-cahil, iyi-kötü… gibi)
  Oyunların hemen hepsinde komedi ön plandadır. Eğitici tarafı olmakla birlikte eğlendiricilik yönü ağırlıktadır.
  Türk Halk Tiyatrosu’nun en önemli özelliği sanatçıların yazılı bir metne bağlı kalmadan oyunun konusuna göre serbestçe hareket etmeleri ve konuşmalarıdır. Sanatçı, oyun sırasında zihninde canlandırdığı ortama uygun sözler söyler. Buna “tuluat” denir.
  Geleneksel seyirlik oyunlarının eğlendiricilik yönü ağır basar. Bu tiyatrolar güldürü, dans ve söz hünerine dayanır.
  Türk halkının hayat tarzını ve kültürünü yansıtır.
  Zaman içerisinde şekil ve içerik bakımından değişikliğe uğramasına rağmen günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.
  Konular çoğunlukla sembolik ve karikatürize olaylara dayanır. Çevre, olay ve insanların olduğu gibi kopya edilmesi yerine bunların tipik özellikleri ön plana çıkarılır.
  Dekor, makyaj ve benzeri öğeler ikinci planda olmuş, göstermelik olarak yer almıştır.
  Bu türlerde müzik, dans ve oyun iç içe olmuştur.

  Geleneksel Türk tiyatrosu dört alt gelenekten oluşmuştur:

  Karagöz
  Orta Oyunu
  Meddah
  Köy Seyirlik Oyunu

  7.Soru:

  - Türklerin edebi ve tarihi değer taşıyan ilk yazılı eserleridir.

  - Söylev türünde yazılmışlardır.

  - II. Göktürk Devleti ile Orta Asya Türk tarihine ışık tutar.

  - Tarih, coğrafya, edebiyat ve dil bilimine kaynak olabilecek niteliktedirler.

  - Türk tarihini, toplumun yaşam biçimini, dünyaya bakış tarzını ortaya koyar.

  - Oldukça gelişmiş ve işlenmiş bir Türkçenin kullanılması, Türkçenin o dönemdeki gelişmişlik düzeyini ortaya çıkarır.

  - Bazı yüzleri Göktürk alfabesiyle Türkçe, bazı yüzleri Çince yazılmıştır.

  - Kitabeleri İsviçreli bir subay olan Strahlenberg bulmuş; 1893'te Danimarkalı bilgin Wilhelm Thomsen okumuştur.

  8.Soru:

  derleme ye aittir. ( sanırım,emin değilim )

  9.Soru:

  1- gazel
  2- kaside
  3- mesnevi
  4- kıt'a
  5- müstezat

  10.Soru:

  Mersiye: ağıt

  gazel: koşma


  umarım yardımcı olmuşumdur :D
  Tiq1Cocuq bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş