Osmanli gerİleme dÖnemİ sorulari

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi Konu Testleri' bölümünde abdullah1354 tarafından paylaşıldı.

 1. abdullah1354

  abdullah1354 Üye

  Katılım:
  23 Aralık 2009
  Mesajlar:
  59
  Beğenileri:
  91
  Ödül Puanları:
  0

  OSMANLI GERİLEME DÖNEMİ  Osmanlı imparatorluğu'nda;
  — İstanbul’un fethi ile Kuruluş,
  — II, Viyana Kuşatması ile Duraklama,
  — Patrona Halil ayaklanması ile Lale devirleri sona ermiştir.
  Bu bilgilere dayanarak, devirlerin sona ermesinde aşağıdakilerden hangisinin temel alındığı savunulabilir?

  A) Diğer devletlerle ilişkilerin
  B) Ünlü kişilerin
  C) Önemli olayların
  D) Yapılan yeniliklerin
  E) Kentlerin el değiştirmesinin

  Osmanlı Devleti'nde,
  l. Şehzadelerin, devlet yönetiminde deneyim kazanmaları için sancaklara gönderilmesi
  II. Padişah IV. Mehmet'in ayaklanan sipahiler ve yeniçerilerin isteklerini yerine getirmesi
  III. Avusturya ve İran savaşlarının uzaması,
  Gelişmelerinden hangilerinin halkın devlete olan güveninin sarsılmasına yol açtığı savunulabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız lll
  D) l ve II E) ll ve lll

  XVIII. yüzyılda Rusya, Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde istediği yerde konsolosluklar kurma ve Osmanlı Devleti'nin Ortodoks tebaasına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu durumdan çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?

  A) Osmanlı ülkesinin Rusya'nın etkisine açık olduğu
  B) Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışabileceği
  C) Osmanlı ülkesinde yaşayan Hıristiyanlar arasındaki dayanışmanın arttığı
  D) Osmanlı Devleti'nin Rusya karşısında zayıf düştüğü
  E) Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoks tebaanın isteklerini Rusya'ya iletme imkânına kavuştuğu

  Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyıldan itibaren görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilere eskisinden daha fazla önem verildiğinin en güçlü göstergesidir?

  A) Padişah Abdülaziz'in Avrupa'ya gezi amacıyla gitmesi
  B) Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi
  C) Avrupa'da, devamlı elçiliklerin kurulması
  D) Avrupa'dan askeri ve teknik alanlarda uzman getirilmesi
  E) Türk matbaasının açılması

  XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ayanlar, halk tarafından seçilmiş: kendilerine devlet tarafından vergi toplama, fiyatları kontrol etme ve bulunduğu bölgenin güvenliğim sağlama vb. konularda yetki verilmiştir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?

  A) Ayanlığın resmiyet kazandığının
  B) Ayanların halkı temsil ettiğinin
  C) Ayanların, halkın üzerinde etkili olduğunun
  D) Halkın ayanların çalışmalarından memnun olduğunun
  E) Bazı konularda denetim sağlamak için devletin ayanlarla işbirliği yaptığının

  Osmanlı imparatorluğu'nda;
  — İstanbul’un fethi ile Kuruluş,
  — II, Viyana Kuşatması ile Duraklama,
  — Patrona Halil ayaklanması ile Lale devirleri sona ermiştir.
  Bu bilgilere dayanarak, devirlerin sona ermesinde aşağıdakilerden hangisinin temel alındığı savunulabilir?

  A) Diğer devletlerle ilişkilerin
  B) Ünlü kişilerin
  C) Önemli olayların
  D) Yapılan yeniliklerin
  E) Kentlerin el değiştirmesinin

  Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Kırım'ın bağımsızlığını tanımış, ancak Müslüman halkın dini bakımdan kendisine bağlı kalmasını Rusya'ya kabul ettirmiştir.
  Osmanlı Devleti bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır?

  A) Kırım'ın Karadeniz ticaretindeki yerini
  B) Gerçekleştirdiği ıslahat hareketlerini
  C) Kırım halkıyla kültürel bağlarını
  D) Ortodoks Kilisesi'nin saygınlığını
  E) Rusya ile Kırım arasındaki ilişkileri

  XVIII. yüzyılda Rusya, Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde istediği yerde konsolosluklar kurma ve Osmanlı Devleti'nin Ortodoks tebaasına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu durumdan çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?

  A) Osmanlı ülkesinin Rusya'nın etkisine açık olduğu
  B) Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışabileceği
  C) Osmanlı ülkesinde yaşayan Hıristiyanlar arasındaki dayanışmanın arttığı
  D) Osmanlı Devleti'nin Rusya karşısında zayıf düştüğü
  E) Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoks tebaanın isteklerini Rusya'ya iletme imkânına kavuştuğu

  Osmanlı Devleti'nde XVIII. yüzyıldan itibaren görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Avrupa devletleriyle diplomatik ilişkilere eskisinden daha fazla önem verildiğinin en güçlü göstergesidir?

  A) Padişah Abdülaziz'in Avrupa'ya gezi amacıyla gitmesi
  B) Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi
  C) Avrupa'da, devamlı elçiliklerin kurulması
  D) Avrupa'dan askeri ve teknik alanlarda uzman getirilmesi
  E) Türk matbaasının açılması

  Rusya’nın Küçük Kaynarca Antlaşması ile elde ettiği kazançlar arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Savaş tazminatı
  B) Kapitülasyonlar
  C) Karadeniz’de donanma bulundurabilme
  D) Osmanlı Devletinin iç işlerine karışmak
  E) Boğazlarda tam egemenlik kurmak

  I.Pasorafça
  II. Yaş
  III. K. Kaynarca
  IV. Prut
  V.Ziştovi
  Yukarıdaki antlaşmalardan hangisi Osmanlı İmparatorluğu için ilk defa hem siyasal hem mali hem de toprak açısından olumsuz hükümler içermektedir?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  Osmanlı İmparatorluğu ilk savaş tazminatını aşağıdaki hangi devlete ödemiştir?

  A) Avusturya - Karlofça Antlaşması
  B) Rusya - Yaş Antlaşması
  C) Avusturya - Pasarofça Antlaşması
  D) Rusya - Küçük Kaynarca
  E) Fransa - El Ariş Antlaşması

  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Gerileme Devri’nin başlarında uyguladığı “kaybettiği toprakları geri alma” politikasının sonuçlarından biridir?

  a) 1711 Prut Barışı
  b) 1770 Çeşme Olayı
  c) 1827 Navarin Olayı
  d) 1672 Bucaş Antlaşması
  e) 1612 Bükreş Barışı

  Osmanlı İmparatorluğu 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme dönemine girmiş ve Avrupa devletlerine karşı üstünlüğünü kaybetmiştir.
  Karlofça Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da üstünlüğü Avusturya’ya kaptırdığına kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verilecek
  B) Macaristan’ın büyük Sivas Kongresi’yle bir bölümü Avusturya’ya bırakılacak
  C) Mora ve Dalmaçya kıyıları Venedik’e verilecek
  D) Anlaşma 25 yıl sürecek ve Avusturya’nın garantörlüğünde olacak
  E) Erdel ve Hırvatistan’ın bir bölümü Avusturya’ya verilecek.

  Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi’nde Avrupa’nın etkisinden uzak ıslahatlar yaparken Gerileme Dönemi’nde Avrupa’dan gelen yeniliklere ve teknolojiye kapılarını açmıştır.
  XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde görülen bu değişim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmiştir.
  B) Tüm Avrupa ülkeleriyle ittifak yapılmıştır.
  C) Hıristiyan birliğinin parçalanması amaçlanmıştır.
  D) Meşrutiyet yönetiminin üstünlüğü anlaşılmıştır
  E) Teokratik yönetimden vazgeçilmiştir.

  1774’te Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Rusya Osmanlı Devleti’nin iç işlerine doğrudan müdahale etmeye başlamıştır?

  A) Rusya İstanbul’da sürekli elçi bulundurabilecek
  B) Ortodoksları himaye hakkı Rusya’ya ait olacak.
  C) Ruslar Karadeniz’de donanma bulundurabilecek
  D) Diğer devletlerin yararlandıkları kapitülasyonlardan Rusya da yararlanacak
  E) Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecek.

  Osmanlı Devleti kuruluş döneminde kurumsallaşmayı, yükselme döneminde dünya üstünlüğünü ele geçirmeyi başarmıştır. Duraklama, gerileme ve dağılma dönemlerinde ise mümkün olduğu kadar mevcut topraklarını koruma politikası takip etmiştir.
  Buna göre Osmanlı Devleti’nin imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde dünya egemenliğini ele geçirme düşüncesi amaçlanmış olabilir?

  A) Küçük Kaynarca Antlaşması–1774
  B) Edirne Segedin Antlaşması–1444
  C) Berlin Antlaşması–1878
  D) İstanbul Antlaşması–1533
  E) Karlofça Antlaşması–1699

  I. İlk kez toprak yitirilmiştir.
  II. Osmanlı’nın Avrupa’daki ilerleyişi durmuş, saldırı sırası Avrupa devletlerine geçmiştir.
  Yukarıda verilenler hangi antlaşmanın önemini vurgulamaktadır?

  A) Zitvatoruk B) Karlofça C) İstanbul
  D) Vasvar E) Pasarofça

  Osmanlı Devleti’nde;
  I. Yeniçeri Ocağı’na askerlikle ilgisi olmayanların alınması
  II. Tımarların ilgisiz kişilere verilmesi
  III. Üretimin durması ile vergilerin toplanamaması
  IV. Baskılar nedeniyle kırsal nüfusun azalması
  Gibi olayların sonuçları arasında, aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez?

  A) Tımar sisteminin bozulmasından
  B) Askerlik sisteminin bozulmasından
  C) Vergi siteminin bozulmasından
  D) Köyden kente göçlerin yaşanmasından
  E) Eğitim sisteminin bozulmasından

  XVII. yüzyılda gerçekleştirilmeye çalışılan ıslahat girişimlerinde “sorunların temel nedenlerinin dikkate alınmadığının” kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

  A) Islahatların devlet adamlarının öncülüğünde yapılması
  B) Islahat girişimlerinden sonra ayaklanmaları yeniden başlaması
  C) Amacın, yükselme dönemindeki duruma ulaşmak olması
  D) Yeniçerilerin ıslahatlara tepki göstermemesi
  E) Avrupa’daki gelişmelerin dikkate alınmaması

  Osmanlı Devleti’nde XVIII. Yüzyılda Batı etkisiyle yapılan ıslahat hareketlerinin öncelikle askeri alanda başlamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Savaşlarda Batı karşısında yenilgiler alınması
  B) Yayılma ve genişleme politikasının güdülmesi
  C) İsyan hareketlerinin yaygınlaşması
  D) Avrupa’daki üstünlüğün korunmak istenmesi
  E) Batı’nın kültürel üstünlüğünün kabul edilmesi

  Altın Orda Devleti’nin Timur tarafından yıkılmasından sonra Rusya sürekli olarak genişlemiştir. Bu durumdan en çok etkilenen devletlerden biri de Osmanlı Devleti’dir.
  Buna göre “Gerileme Döneminde” Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne karşı izlediği politikalar içerisinde aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) Osmanlı topraklarındaki Ortodoksları devlete karşı kışkırtmıştır.
  B) Batılı devletlere karşı devamlı Osmanlı Devleti’ni desteklemiştir.
  C) Balkanlardaki Slavları hâkimiyeti altına almaya çalışmıştır
  D) Açık ve sıcak denizlere inmek için Boğazları ele geçirmek istemiştir.
  E) Karadeniz’i bir Rus gölü haline getirmeye çalışmıştır.

  Yeniçeri Ocağı’nda,
  I. Kuruluş ve Yükselme Devrinde: Ocak devlet içindir.
  II. Duraklama ve Gerileme Devri’nde: Devlet ocak içindir.
  Anlayışı egemen olmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı’ndaki bu anlayış değişikliğinin bir sonucu değildir?

  A) Savaşların kaybedilmesi
  B) Kapıkulu ayaklanmalarının artması
  C) Merkezi otoritenin güçlenmesi
  D) Ulufe sahteciliğinin artması
  E) Yeniçeri Ocağı’nın bozulması

  XVIII. Yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti’nin batılı devletlerle siyasi ilişkilerini yönlendiren en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ekonomik durumu B) Mali gücü
  C) Kapitülasyonlar D) Siyasal yapısı
  E) Jeopolitik konumu

  — Coğrafi Keşiflerin gerçekleşmesi
  — Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi
  — Gümrük gelirlerinin azalması
  Yukarıdaki gelişmeler Osmanlı Devleti en fazla hangi alanda olumsuz yönde etkilemiştir?

  A) Yönetim B) Dış Politika C) Ekonomik
  D) Sosyal E) Kültürel

  — Nizam-ı Cedit’in kurulması
  — İrad-ı Cedit Hazinesi’nin oluşturulması
  — Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un açılması
  Yukarıdaki ıslahatlar aşağıda verilen kurumlardan hangisinin bozulmasını önlemeye yönelik yapılmıştır?

  A) Eğitim B) Hukuk C) Askeri
  D) Ekonomik E) Siyasi

  XVIII. Yüzyılda yapılan ıslahatlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Yabancı devlet adamlarına danışılmıştır.
  B) İç borçlanma başlamıştır.
  C) Askeri mühendishaneler açılmıştır.
  D) İlk kez aydınlara raporlar hazırlatılmıştır.
  E) Ordular Avrupa tarzında eğitim görmeye başlamıştır


  Osmanlı Devletinde;
  — Humbaracı ve Topçu sınıfının ıslah edilmesi
  — Kara ve Deniz Mühendishanelerinin kurulması
  — Sürat Topçuları Ocağı’nın kurulması
  Gibi ıslahatlarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

  A) Anadolu’da siyasal birliği sağlamayı
  B) Dış ilişkileri geliştirmeyi
  C) Orduyu modernize etmeyi
  D) Yönetimde kolaylık sağlamayı
  E) Kültürel gelişmeyi hızlandırmayı

  Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu’nun XVIII. Yüzyılda gerçekleştirdiği askeri ıslahatlardan biri değildir?

  A) Nizam-ı Cedit askeri birliklerinin oluşturulması
  B) Kara mühendishanesinin oluşturulması
  C) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
  D) Sürat topçularının oluşturulması
  E) Orduya bölük ve tabur sisteminin getirilmesi

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yenileşmeyi zorunlu kılan durumlardan biri değildir?

  A) Devletin Batı karşısında güçsüzleşmesi
  B) Batı’nın Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan atmak istemesi
  C) Devletin dağılma ve yıkılış sürecini yaşamaya başlaması
  D) Maliye ve ordunun bozulması
  E) İmparatorluk dâhilinde Türk bilincinin uyandırılmaya çalışılması

  Osmanlı Devleti’nde topçu subayı yetiştirmek üzere 1734 yılında Üsküdar’da Humbarahane ve Hendese hane adıyla okul açılmış, fakat yeniçerilerin ayaklanmalarından kaygı duyulduğu için 1740 yılında kapatılmıştır.
  Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Osmanlı Devleti’nin ordusunu yeniden yapılandırmak istemesi
  B) Yeniçerilerin yöneticiler üzerinde etkili olduğuna
  C) Osmanlı Devleti’nin yeniçeriler üzerinde tam bir hâkimiyet kuramadığına
  D) Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ndeki yenilikleri engellediğine
  E) Yeniçerilerin askeri alandaki yenilikleri desteklemediğine

  Lehistan XVIII. yüzyıl sonlarında Avusturya, Rusya ve Prusya arasında paylaşılarak ortadan kaldırıldı.
  Bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

  A) Avusturya, Rusya ve Prusya’nın ortak hareket ettiğinin
  B) Avrupa’da devlet sayısının azaldığının
  C) Lehistan’ın güçlü bir devlet olmadığının
  D) Avrupa’da sınırların değiştiğinin
  E) Osmanlı Devleti’nin Lehistan’ı koruduğunun
Sayfayı Paylaş