OSMANLI TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf' bölümünde bekir61 tarafından paylaşıldı.

 1. bekir61

  bekir61 Üye

  Katılım:
  24 Eylül 2008
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1

  arkadaşlar 11.sınıf osmanlı tarihi çalışma kağıdı hazırlayan var mı
 2. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  en sizin konularını bilmediğim için ancak bunları bulabildim... 11.sınıf çalışma kağıdı
  1- meşrutiyet nedir?
  - padişahın yanında parlamento ve meclisin yer aldığı yönetim şeklidir

  2- 2. meşrutiyet neden ilan edildi?
  - Osmanlı devletinin dağılmasını önlemek ve Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmasını önlemek amacıyla ilan edildi

  3- 31 mart olayı nedir?
  - meşrutiyete karşı çıkanların İstanbul da çıkardığı ayaklanmadır

  4- hareket ordusunun kumandanı ve kurmay başkanı kimdir?
  - kumandanı Mahmut şevket paşadır. Kurmay başkanı Mustafa kemaldir( önemli)

  5- 31 mart olayının sonuçları nelerdir?
  - 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine 5. Mehmet Reşat paşa getirildi. Anayasada padişahın yetkileri kısıtlandı ve meclisin yetkileri arttırıldı. İttihat ve terakki cemiyetinin etkinliği arttı. Osmanlıcılığın yerini turanlıcılık düşüncesi aldı

  6- 2. meşrutiyetin ilanı sırasında çıkan karışıklıktan yararlanıp Osmanlıdan ayrılan yerler nereleridir?
  - Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Yunanistan giriti ele geçirdi. Avusturya- Macaristan Bosna- herseği kendi topraklarına kattı

  7- Trablusgarp savaşının nedenleri?
  - italyanın sömürge arayışı, Osmanlı devletinin güçsüz olması, trablusgarbın yer altı kaynakları bakımından zengin olması, trablusgarbın italyaya yakın olması

  8- Trablusgarp savaşının sonuçları nelerdir?
  - uşi antlaşması yapıldı buna göre: Trablusgarp ve bingazi italyaya bırakıldı. On iki ada geçici olarak italyaya bırakıldı

  9- Osmanlı devleti neden savaştan çekilerek trablusgarbı italyaya bu kadar bir şekilde verdi?
  - çünkü bu sırada balkan savaşları başlamıştı. Osmanlı devleti balkanlara yakın olduğu için trablusgabı gözden çıkardı

  10- Trablusgarp savaşının önemi nedir?
  - Osmanlı devleti kuzey afrikadaki son toprağını kaybetti

  11- 1. balkan savaşının nedenleri?
  - rusyanın panislavizm politikası, rusyanın kışkırtmaları, Osmanlı devletini balkanlardan atmak istemeleri

  12- 1. balkan savaşının sonuçları nelerdir?
  - Londra antlaşması imzalandı buna göre: Arnavutluk bağımsız oldu. Gökçeada ve Bozcaada dışındaki ege adaları yunanistana bırakıldı. Midye- enez hattının batısında kalan topraklar balkan devletlerine bırakıldı


  13- balkan savaşlarına giren devletleri yazınız
  - Sırbistan, Karadağ, Yunanistan, Bulgaristan, Osmanlı devleti

  14- 2. balkan savaşının nedeni?
  - Osmanlı devletinden aldıkları toprakları paylaşamamaları

  15- 2. balkan savaşının sonuçları nelerdir?
  - Bulgaristan ile İstanbul antlaşması yapıldı buna göre: Edirne, Kırklareli ve dimetoka Osmanlı devletine bırakıldı. Dedeağaç bulgaristana bırakıldı. Meriç nehri sınır kabul edildi. Bulgaristandaki Türklere Bulgarlarla eşit haklar tanındı
  Yunanistan ile Atina anltlaşması yapıdı buna göre: yanya, Selanik ve Girit adasının yunanistana ait olduğu kabul edildi

  16- Osmanlı devletinin balkan savaşlarında kaybettiği yerleri yazınız
  - ege adaları, Makedonya, Arnavutluk, batı Trakya

  17- birinci dünya savaşının temel nedeni nedir?
  - sanayi inkılabı sonucu ortaya çıkan sömürgecilik yarışı

  18- birinci dünya savaşının genel nedenleri nelerdir?
  - rusyanın panislavizm politikası, Fransız ihtilali sonucu ortaya çıkan milliyetçilik akımı düşüncesi, Avusturya- Macaristan veliahtının saraybosnada bir sırp tarafından öldürülmesi

  19-birinci dünya savaşında almanyanın Osmanlı devletini yanında isteme nedenlerini yazınız.
  -Osmanlı devletinin insan ve hammadde kaynaklarından yararlanmak, Osmanlı devletinin bulunduğu coğrafi konumdan yararlanmak, yeni cepheler açarak üzerinde yoğunlaşan anlaşma devletlerinin baskısını azaltmak istemesi

  20- Osmanlı devletinin birinci dünya savaşında Almanya yanında savaşa girme nedenlerini yazınız
  - alman hayranlığı, almanyanın güçlü olması savaşı kazanacak durması Osmanlı devletine almanyayla yakınlaştırdı.çünkü Osmanlı devleti de kaybettiği toprakları geri almak istiyordu

  21- Çanakkale savaşının sonuçlarını yazınız.
  - 1. dünya savaşı uzamıştır. Boğazlar ele geçirilememiş ve rusyaya yardım edilememiştir. Osmanlı devleti 1. dünya savaşında bu cephede başarılı olarak tarihin en büyük savaşını kazanmıştır.

  22- 1. dünya savaşının sonuçlarını yazınız.
  -ilk kez kimyasal silahlar, denizaltı ve tanklar bu savaşta kullanılmıştır. Dünya barışı için milliyetler cemiyeti kuruldu. Manda ve himaye başladı. Osmanlı imparatorluğu, Almanya imparatorluğu, Avusturya-Macaristan imparatorluğu, Rusya parçalanmıştır. Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Litvanya, Türkiye gibi yeni devletler kurulmuştur.

  23- mondros ateşkes antlaşmasının önemi?
  - Osmanlı Devleti bu antlaşmayla fiilen sona ermiştir.
  Antlaşmanın 7.Maddesi “İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa , istedikleri bölgeyi işgal edebileceklerdi “ çok ağır bir madde olup ülkenin her an işgalini mümkün hale getirmiştir.
  Altı vilayette bir Ermeni Devleti kurulması için zemin hazırlanmıştır.
  İşgallerin başlamasıyla bölgesel direniş örgütleri ve Kuvay-i Milliye ortaya çıkmıştır.
  Azınlıklar işgalleri kolaylaştırmak için zararlı cemiyetleri kurmuşlardır.

  24- Paris barış konferansının amacı?
  - savaşı kaybedeb devletlerle yapılacak barışın koşullarını görüşmek

  25- İzmir niçin işgal edildi?
  - izmirin yunanlılar taradınfan işgal edilmesi kararı Paris barış konferansında alımıştı bunun üzerine yunanlılar izmiri işgal etti

  26- izmirin işgalinin sonuçları?
  Yunanlılara karşı silahlı direniş başlamış, Redd-i İlhak Cemiyeti’nin çalışmalarıyla Kuvay-ı Milliye teşkilatları kurulmuştur.
  İzmir’e asker çıkaran Yunanlılar bölgede işgallere ve katliamlara başlamışlardır.
  Yerli Rumların taşkınlıkları artmış ve şehir Rumlar tarafından yağmalanmıştır.
  Anadolu’nun değişik yerlerinde İzmir’in işgalini protesto için mitingler yapılmıştır.
  İzmir’in işgal edilmesi tehlikenin ne kadar büyük ve yakın olduğunu ortaya koymuş ve Kurtuluş Savaşı’nın başlamasını hızlandırmıştır.

  27- zararlı cemiyetler hangileridir ve bu cemiyetler hakkında bilgi veriniz?
  - A.Azınlıkların Kurdukları Cemiyetler:

  Mavri Mira: Rumlar tarafından kuruldu. İstanbul Patrikhanesi yönetir. İzmir ve Doğu Trakya’yı Yunanistan’a katmak istemektedir.
  Etnik-Eterya Cemiyeti:Rumlar tarafından Yunanistan sınırlarını genişletmek için kuruldu.
  Pontus Rum Cemiyeti: Doğu Karadeniz’de eski Rum Pontus Devletini tekrar canlandırmak için Rumlar tarafından kuruldu.
  Ermeni Taşnak –Hınçak Cemiyeti: Ermeniler tarafından Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmak amacıyla faaliyet göstermiştir.
  B.Milli Varlığa Düşman Cemiyetler:

  Kürt Teali Cemiyeti: Doğu illerinde bir Kürt Devleti kurmak için faaliyette bulundu.(İstanbul’da kuruldu.)
  Teali İslam Cemiyeti: Saltanat ve Hilafeti desteklemiş ve İstanbul’da kurulmuştur.
  İngiliz Muhipleri Cemiyeti: İngiliz himayesinde yaşamayı isteyenler kurmuştur.
  Sulh ve Selamet-i Osmani Fırkası: Saltanat ve Hilafeti desteklemiştir.
  Wilson Prensipleri Cemiyeti: Amerika egemenliğini(Mandasını) istemiştir.

  28- yararlı cemiyetler hangileridir ve bu cemiyetler hakkında bilgi veriniz?
  - Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini önlemek için kuruldu.
  Trakya Paşa eli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Trakya’nın Yunan işgaline uğramasını engellemek için Edirne’de kuruldu.
  Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti: Doğu Karadeniz ve çevresinin Rumlara verilmesini ve Rum Pontus Devletinin kurulmasına engel olmak için kuruldu.
  Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve çevresinin Ermenilere verilmesini önlemek için kurulmuştur.
  İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: İzmir ve çevresinin Yunanlılara verilmesini önlemek için kurulmuştur.
  Milli Kongre Cemiyeti: İstanbul’da kurulan bu cemiyet Türklere karşı yapılan haksızlıkları basın ve yayım yolu ile dünyaya duyurmaya çalışmışlardır.

  29- havza genelgesinin önemi nedir?
  - M. Kemal Havza’ya gelince askeri ve sivil mülki amirlere gönderdiği bildirilerle, işgallerin protesto yapılmasını,mitingler düzenlenmesini , ülkemizin içinde bulunduğu durumun millete anlatılmasını , İstanbul hükümetine protesto telgraflarının çekilmesini istemiştir.

  30- Amasya genelgesinin önemi nedir?
  - İlk defa kurtuluş savaşının mücadele safhası başlamıştır.
  İlk defa kurtuluş savaşının gerekçesi , yöntemi ve amacı belirtilmiştir.
  İlk defa millet egemenliğine dayanan yönetimden bahsedilmiştir.
  İlk defa milli bir kurulun oluşturulmasından bahsedilmiştir.
  İlk defa İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediğinden bahsedilmiştir.
  İlk defa Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanmasına karar verilmiştir.

  31- Erzurum kongresinin önemi nedir?
  - Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin girişimleriyle bölgedeki Ermeni tehlikesine karşı toplanmıştır.
  Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür asla parçalamaz olduğu belirtildi.(Misak-ı Milli’de aynen yer aldı.)
  İlk defa hükümet kurulmasından bahsedilmiş ve ilk defa 9 kişilik Temsil Heyeti seçilmiştir.
  İlk defa manda ve himaye reddedilmiştir.
  Milli Meclisin derhal toplanması ve hükümetin meclisin denetimine girmesi kararlaştırıldı.(Mebusan Meclisi)
  Kuva-yi Milliye’yi etken ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.
  Erzurum kongresi bölgesel olarak toplanmış fakat aldığı kararlar tüm yurdu ilgilendirdiği için milli bir kongredir.

  32- Sivas kongresinin önemi nedir?
  - Ülke genelindeki milli cemiyetler “ Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla birleştirildi.
  Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedildi.
  İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarıldı.
  Temsil heyeti 15 kişiye çıkarılmıştır.
  Her yönüyle ulusal bir kongredir.
  Ali Fuat Cebesoy Batı Anadolu Kuva-i Milliye Komutanlığına atanmıştır.
 3. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  ßunlarmı değilse kusura bakma...=(
 4. bekir61

  bekir61 Üye

  Katılım:
  24 Eylül 2008
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  saol kardeşim ama osmanlı tarihi diye yazdım inkılap tarihini yazmışsın sen
 5. bekir61

  bekir61 Üye

  Katılım:
  24 Eylül 2008
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  OSMANLI TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI HAZIRLAYAN VARSA PAYLAŞSIN LÜTFEN
 6. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  bunu siz ayrı bir ders olarakmı görüyorsunuz
 7. bekir61

  bekir61 Üye

  Katılım:
  24 Eylül 2008
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  ewet inkılap tarihi ve osmanlı tarihi derslerini ayrı ayrı görüyoruz
 8. bekir61

  bekir61 Üye

  Katılım:
  24 Eylül 2008
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  sizde osmanlı tarihi dersi ayrı olarak yok galiba
 9. фуля

  фуля Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  2 Kasım 2007
  Mesajlar:
  804
  Beğenileri:
  474
  Ödül Puanları:
  0
  evet yok ondan yardımcı olamayacağım
 10. burcu_.

  burcu_. Üye

  Katılım:
  11 Eylül 2008
  Mesajlar:
  19
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  1
  bizde var ama not çıkarmıyoruz biz...sadece öğretmen kitaptan okuyup geçiyor...anlayan da anladığını yapıyor

Sayfayı Paylaş