OSMANLI TARİHİ yazılı çalışma soruları ve cevapları...

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf' bölümünde SerenaY. tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. SerenaY.

  SerenaY. Üye

  Katılım:
  26 Nisan 2008
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  1

  1- Yakın Doğu kavramı içerisinde hangi coğrafyalar girer yazınız?
  2- XIV. Yüzyılda Yakın Doğu’da bulunan devletler hangileridir?
  3- XIV. Yüzyılda Balkanlarda bulunan devletler hangileridir?
  4- Osmanlı Devletinin kurucuları olan Osmanlı ailesi Oğuzların hangi kol ve boyuna mensupturlar?
  5- Koyunhisar Savaşı ne zaman yapıldı? Önemi nedir?
  6- Anadolu Türk birliğini sağlama yönünde atılan ilk adım nedir? Hangi Osmanlı hükümdarı tarafından
  atılmıştır?
  7- Osmanlı Devletinde ilk denizcilik faaliyetleri hangi olayla başlamıştır?
  8- Türklerin Rumeli’ye geçiş amaçları nelerdir?
  9- Türklerin Rumeli’ye ne zaman ,hangi olayla geçtiler?
  10- Osmanlıların Rumeli’de uyguladıkları iskan politikasının temel amaçları nelerdir?
  11- I. Murat tahta geçtikten sonra öncelikli olarak hangi tedbirleri almak zorunda kaldı.?
  12- Edirne’nin fethinin önemi nedir?
  13- Osmanlıya karşı kurulan ilk haçlı ittifakının amacı nedir?
  14- Sırp Sındığı savaşının sonuçları nelerdir?
  15- Çirmen Savaşının sebepleri nelerdir?
  16- I. Kosova Savaşının sonuçları nelerdir?
  17- İstanbul’u ilk kez kuşatan Osmanlı padişahı kimdir?
  18- Niğbolu Savaşında yer alan haçlı ordusunun amacı nedir?
  19- Niğbolu savaşının sonuçları nelerdir?
  20- Osmanlı-Karamanoğulları mücadelesinin temel nedenleri nelerdir?
  21- Yıldırım Bayezıt dönemi Anadolu Türk birliğini sağlama çalışmalarının Sonuçları nelerdir?
  22- Ankara Savaşının nedenleri nelerdir?
  23- Osmanlının Ankara Savaşında yenilgiye uğramasının nedenleri nelerdir?
  24- Ankara Savaşında uğranılan yenilginin Anadolu üzerindeki sonuçları nelerdir?
  25- Ankara Savaşında uğranılan yenilginin Rumeli üzerindeki etkileri nelerdir?
  26- Ankara Savaşı sonrasında Rumeli’deki kayıpların az olmasının nedenleri nelerdir?
  27- Fetret Devri nedir?Yazınız.
  28- Fetret Devrinde mücadele eden Yıldırım’ın oğulları hangisidir?
  29- Fetret Devrinde Yıldırım’ın oğulları arasında taht kavgalarının çıkmasına etki eden anlayış nedir?
  30-Osmanlı Devleti ile Venedik arasındaki ilk deniz savaşı hangi hükümdar döneminde yapıldı
  31- Anadolu’da ortaya çıkan idin karakterli ilk isyan hangisidir?
  32- Şeyh Bedreddin İsyanın en önemli özelliği nedir?
  33- II.Murat dönemi iç isyanlar hangileridir yazınız?
  34- Edirne-Segedin Antlaşması kimler arasında,ne zaman imzalandı?
  35-II.Murat’ın Edirne-Segedin Antlaşmasını imzalama nedenleri nelerdir?
  36- Edirne-Segedin Antlaşmasının maddeleri nelerdir?
  37- Edirne –Segedin Antlaşmasının sonuçları nelerdir?
  38- II.Murat’ın 1444’te taht terk etmesinin nedenleri nelerdir?
  39- Varna Savaşının sonuçları nedir?
  40- II.Kosova Savaşının sonuçları nelerdir?
  41- İstanbul’un fethine etki eden faktörler nelerdir?Genel olarak yazınız?
  42- İstanbul’un fethine etki eden dini faktörler nelerdir?
  43- İstanbul’un fethine etki eden siyasi faktörler nelerdir?
  44- İstanbul’un fethine etki eden ekonomik faktörler nelerdir?
  45- Fatih İstanbul kuşatması hazırlıklarını yaparken İstanbul’a Avrupa’dan yardım gönderilmesini engellemek amacıyla hangi tedbirleri aldı? 46- İstanbul’un fethinin Türk dünyası açısından sonuçları nelerdir?
  47- Osmanlı Devleti toprakları arasındaki bütünlüğü ilk kez hangi olayla gerçekleştirdi?
  48- Fatih Bizans’ın yeniden diriltilmesi ümitlerini söndürmek amacıyla hangi çalışmaları gerçekleştirdi?
  49- Fatih’in Batı Siyasetinin amaçları nelerdir?
  50- Fatih Batı siyasetinin amaçlarını gerçekleştirmek üzere hangi ülkeler üzerine seferlere çıktı?
 2. SerenaY.

  SerenaY. Üye

  Katılım:
  26 Nisan 2008
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  1
  51- Fatih’in Anadolu politikasının amaçları nelerdir?
  52- Otlukbeli Savaşı ne zaman, kimler arasında oldu?
  53- Otlukbeli Savaşının sonuçları nelerdir?
  54- Fatih’in Karadeniz’in Anadolu kıyılarını denetim altına almak amacıyla gerçekleştirdiği seferler nelerdir?
  55- Fatih döneminde Osmanlı – Memluk ilişkilerinin bozulma nedenleri nelerdir?
  56- Fatih’in Ege siyasetinin amaçları nelerdir?
  57- Fatih döneminde 16 yıl süren Osmanlı-Venedik savaşlarını sona erdirmek amacıyla imzalanan antlaşmanın sonuçları nelerdir?
  58- Fatih’in Karadeniz siyasetinin amaçları nelerdir?
  59- Osmanlı tarihinde Cem Sultan Olayının perde arkasında ki nedeni nedir?
  60- Cem Sultan olayının sonuçları nelerdir?
  61- II.Bayezid döneminin sönük geçmesinin nedenleri nelerdir?
  62- II.Bayezid dönemi Osmanlı-Memluk ilişkilerinin bozulma nedenleri nelerdir?
  63- Şah İsmail’in Doğu Anadolu’da gerçekleştirdiği çalışmaların amacı nedir?
  64- Yavuz Sultan Selim’in hedefi nedir?
  65- Yavuz Sultan Selim’in Doğu Siyasetinin amaçları nelerdir?
  66- Yavuz Sultan Selim Doğu Siyaseti ile hangi sonuçlara ulaşmak istiyordu?
  67- Yavuz dönemi Osmanlı-İran ilişkilerinin bozulma nedenleri nelerdir?
  68- Yavuz devri İran seferinin sonuçları nelerdir?
  69- Yavuz’un Mısır Seferi ile ulaşmak istediği hedefler nelerdir?
  70- Yavuz Mısır seferi sonrasında nereleri ele geçirdi?
  71- Yavuz devri Mısır seferinin dini sonuçları nelerdir?
  72- Kanuni devri iç isyanlar hangileridir?Yazınız?
  73- Macaristan hangi savaş sonrasında Osmanlı hakimiyeti altına girdi?
  74- Mohaç Meydan Savaşının sonuçları nelerdir?
  75- Osmanlının Avusturya üzerinde üstünlük kurduğu antlaşma hangisidir?
  76- Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan İstanbul Antlaşmasının sonuçları nelerdir?
  77- 1535’te Kanuni tarafından Fransa’ya verilen kapitülasyonların amacı nedir?
  78- Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan ilk resmi antlaşma hangisidir?
  79- 1555 Amasya Antlaşmasının sonuç ve önemi nedir?
  80- Kanuni devrinde gerçekleştirilen Hint Deniz Seferlerinin amaçları nelerdir?
  81- Kanuni devri Hint Deniz Seferlerini gerçekleştiren kaptanlar hangileridir?
  82- Kanuni devri Hint Deniz Seferlerinde yaşanan başarısızlığın nedenleri nelerdir?
  83- Kanuni devri Hint Deniz Seferlerinin sonuçları nelerdir
  84- 1571 Kıbrıs seferinin nedenleri nelerdir?
  85- Kıbrıs’ın fethinin sonuçları nelerdir?
  86- Sokullu dönemi kanal projeleri hangileridir?
  87- Don-Volga kanal projesinin amaçları nelerdir?
  88- Süveyş kanal projesinin amaçları nelerdir?
  89- Osmanlı Devletinin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma hangisidir?
  90- Avrupa’da barut ve topun birlikte kullanılmasının sonuçları nelerdir?
  91- Avrupa’da kağıt ve matbaanın birlikte kullanılmasının sonuçları nelerdir?
  92- Coğrafi keşifler nedir?Tanımlayınız?
  93- Coğrafi keşiflerin nedenleri nelerdir?
  94- Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devletine etkileri nelerdir?
  95- Rönesans nedir? Tanımlayınız?
  96- Rönesans’ın nedenleri nelerdir?
  97- Rönesans’ın İtalya’da başlamasının nedenleri nelerdir?
  98- Reform nedir? Tanımlayınız?
  99- Reform’un nedenleri nelerdir?
  100- Reform’un sonuçları nelerdir?
 3. SerenaY.

  SerenaY. Üye

  Katılım:
  26 Nisan 2008
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  1
  101- Reform hareketleri sonrasında Avrupa’nın mezhep yapısı nasıl şekillendi?
  102- Reform hareketlerinin Osmanlıya etkileri nelerdir?
  103- Osmanlı tarihinde Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü ile başlayan dönem hangisidir?
  104- Osmanlı Devletinin duraklama dönemine girmesinin iç nedenleri nelerdir?
  105- Osmanlı Devletinin duraklama dönemine girmesinin dış nedenleri nelerdir?
  106- I.Ahmet’in Osmanlı veraset sisteminde yaptığı düzenlemeler nelerdir?
  107- Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında imzalanan ilk resmi antlaşma hangisidir?
  108- 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşmasının önemi nedir?
  109- Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlık görevine getirilirken hangi şartları ileri sürdü?
  110- Osmanlı Devletinin batıda toprak kazandığı son antlaşma hangisidir?
  111- 1683 Viyana Seferinin nedenleri nelerdir?
  112- 1683 Viyana bozgunun nedenleri nelerdir?
  113- 1683 Viyana bozgunun sonuçları nelerdir?
  114- II. Viyana kuşatması sonrasında Osmanlı Devletine karşı kurulan Kutsal İttifakta yer alan devletler hangileridir?
  115- Karlofça Antlaşmasına göre Avusturya nereleri aldı?
  116- Karlofça antlaşmasına göre Lehistan nereleri aldı?
  117- Karlofça Antlaşmasına göre Venedik nereleri aldı?
  118- Osmanlı Devletinin batı karşısında askeri üstünlüğünü kaybederek,geri çekilme sürecine girdiği antlaşma hangisidir?
  119- Hangi antlaşma sonrasında Osmanlının Karadeniz’deki egemenliği İlk kez tehlikeye girdi?Yazınız.
  120- 17. yüzyıl isyanları nitelik bakımından kaça ayrılır?Yazınız.
  121- Osmanlı Tarihinde 17. yüzyılda meydana gelen iç isyanların amaçları bakımından gösterdikleri farklılıklar nelerdir?Yazınız.
  122- 17. yüzyıl ıslahatlarının amaçları nelerdir?
  123- 17. yüzyılda daha çok hangi alanlarda ıslahatlar gerçekleştirildi?
  124- 17. Yüzyıl ıslahatçı padişahları kimlerdir?
  125- 17. yüzyıl ıslahatçı devlet adamları kimlerdir?
  126- Rus Çarı I.Petro’nun Rusya’yı güçlü bir devlet haline getirmek amacıyla belirlediği politikalar nelerdir?
  127- 18. yüzyıl başlarında Osmanlı devlet adamlarının batıda izledikleri politika ve sonuçları nelerdir?
  128- Osmanlı aydının batı bakış açısının değişmesi ile sonuçlanan antlaşma hangisidir?
  129- 1746’da Osmanlı-İran arasında imzalanan Kerden Antlaşmasının önemi nedir?
  130- Küçük Kaynarca Antlaşmasının en önemli maddesi nedir?
  131- Rusya kapitülasyonlardan yararlanma hakkını ilk kez hangi antlaşma ile elde etti?
  132- Rusya Karadeniz’de donanma bulundurma hakkını ilk kez hangi antlaşma ile elde etti?
  133- Grek Projesine göre Osmanlı toprakları nasıl paylaşılmak istenmektedir?
  134- Ziştovi Antlaşmasının önemi nedir?
  135- Yaş Antlaşmasının sonuçları nelerdir?
  136- Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesindeki amaçları nelerdir?
  137- Fransa Mısır’ı işgalindeki amaçlarına ulaşmak için hangi yolları izledi?
  138- Osmanlı devlet adamları denge politikasını ilk kez hangi olay sırasında kullandılar?
  139- 18.yüzyıl ıslahatlarının en önemli özellikleri nelerdir?
  140-Osmanlı tarihinde Lale Devri olarak adlandırılan dönem hangi olaylar arasında yaşandı,dönemin mimarları kimlerdir?
  141- Askeri alanda ilk kez batı tarzı yenilikler yapan ve bu yeniliklerde ilk kez batılı uzmanlardan faydalanma yolunu seçen Osmanlı padişahı kimdir?
  142- Osmanlı Devletinde batıda geçici elçilikler açılması uygulaması ilk kez hangi dönemde başlatıldı?

  143-18.yüzyıl ıslahatlarının başarısız olmasının nedenleri nelerdir?
  144- Fransız İhtilali öncesinde Fransız halkı hangi sosyal sınıflara ayrılmaktaydı?
  145- Fransız ihtilalinin ortaya çıkmasında etkili olan dış etkenler nelerdir?
  146- Fransız İhtilalinin Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkileri nedir?Yazınız.
  147- Fransız İhtilalinin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkileri nelerdir?
  148- Sanayi İnkılabı nedir?Yazınız.
  149- Sanayi İnkılabının İngiltere’de ortaya çıkmasının nedenleri nedir?
  150- Osmanlı tarihinde 1808’de ayanlarla imzalanan Sened-i İttifak’ın sonuçları nelerdir?
 4. ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36
  bunların cevaplarını mı istiyosun?:eek:
 5. SerenaY.

  SerenaY. Üye

  Katılım:
  26 Nisan 2008
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  1
  151- 1812 Bükreş Antlaşmasının sonucu nedir?
  152- 1829 Edirne Antlaşmasının sonuçları nedir?
  153- 19. Yüzyılda Balkanlarda görülen bağımsızlık hareketlerinin temel nedenleri nelerdir?
  154- 19. Yüzyılda meydana gelen Yunan İsyanın nedenleri nelerdir?
  155- 19. Yüzyılda meydana gelen Yunan İsyanı Avrupa diplomasisinde hangi unsurları ön plana çıkardı?Yazınız.
  156- 1833 Kütahya Antlaşmasının sonuçları nelerdir?
  157- Hünkar İskelesi Antlaşmasının sonuçları nelerdir?
  158- 1840 Londra Antlaşmasının sonuçları nelerdir?
  159- 1841 Boğazlar sözleşmesine göre İstanbul ve Çanakkale boğazlarının statüsü nasıl belirlendi?
  160- 19. Yüzyılda İngiltere’nin Osmanlı politikası nedir?Yazınız.
  161- 19.Yüzyılda İngiltere Osmanlı toprak bütünlüğü politikasını hangi amaçla uygulamıştır?
  162- 19.Yüzyılda Avusturya hangi nedenle Osmanlının yanında yer aldı?
  163- Kırım Savaşının çıkmasında etkili olan Rus politikaları nelerdir?
  164- Kırım Savaşının çıkmasında Osmanlıdaki ıslahat hareketlerinin etkisi nedir?
  165- Kırım Savaşının çıkmasında Batılı devletlerin tutumlarının etkileri nelerdir?
  166- 1856 Paris Barış Antlaşmasında Osmanlının yenik devlet muamelesi görmesine yol açan madde hangisidir?Yazınız.
  167- 1856 Paris Barış Antlaşması hangi yönleriyle Osmanlı Devleti için olumlu bir antlaşmadır?
  168- 1856 Paris Barış Antlaşması hangi yönleriyle Osmanlı Devleti için olumsuz bir antlaşmadır?
  169- XIX. Yüzyılda Rusya tarafından ilk kez kullanılan Şark Meselesi terimi yüzyıl boyunca hangi anlamlarda kullanılmıştır?
  170- Panislavizm nedir ?Hangi ülke tarafından geliştirilmiştir?
  171- 1876 İstanbul Tersane Konferansı hangi amaçla toplandı?
  172- 1876 ‘da Osmanlı Devlet adamlarının Kanun-i Esasiyi ilan etmelerinin amaçları nelerdir?
  173- 1878’de Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Ayestefanos Antlaşmasının uygulanmamasının nedenleri nedir?Yazınız?
  174- Ermeni Sorunu ilk kez hangi antlaşma ile Osmanlı Devletinin karşısına fiili olarak ortaya çıktı?
  175- Ermeni Sorunun ortaya çıkışında rol oynayan Rusya’nın amacı nedir?
  176- Ermeni Sorunun ortaya çıkışında rol oynayan İngiltere’nin amacı nedir?
  177- 31 Mart Olayı nedir? Yazınız?
  178- Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki varlığı hangi antlaşma ile sona erdi ? Yazınız?
  179- Balkan Savaşlarının nedenleri nedir?
  180- I. Balkan Savaşlarında yer alan ülkeler hangileridir?
  181- I. Balkan Savaşları hangi antlaşma ile sona erdi yazarak , batı sınırımız nasıl çizildi belirtiniz?
  182- II. Balkan Savaşlarının temel nedeni nedir?
  183- Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonunda nereleri kaybetti?
  184- Osmanlı Devletini içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya yönelik ortaya çıkan fikri akımlar hangileridir? Yazınız?
  185- Osmanlıcılık nedir ? Yazınız?
  186- İslamcılık nedir? Yazınız?
  187- Turancılara göre Rusya’nın Panslavizm politikası nasıl engellenebilirdi? Yazınız?
  188- Osmanlıcılık ve İslamcılık fikirleri neden başarısız olmuşlardır? Yazınız?
  189- XX.yüzyıl başlarında yeni Türk Devletinin kurulmasında hangi fikir akımları etkili olmuştur? Yazınız?
  190- Birinci Dünya Savaşı öncesinde İttifak ve İtilaf blokları hangi Avrupa devletlerinin katılımı ile kuruldu?
  191- Almanya Osmanlı Devletini kendi yanında savaşa girdirmekle hangi hedeflere ulaşmak istiyordu?
  192- Osmanlı Devletinin Almanya yanında savaşa girerek ulaşmak istediği hedefler nelerdir?
  193- Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girmesinin sonuçları nelerdir?
  194- I. Dünya Savaşında çarpıştığımız taarruz cepheleri hangileridir?
  195- Çanakkale Cephesinin açılış nedenleri nelerdir?
  196- Çanakkale Cephesinin sonuçları nelerdir?
  197- Kanal Cephesinin açılış nedenleri nelerdir?
  198- Irak Cephesinin açılış nedenleri nelerdir?
  199- Sınırlarımız dışında müttefiklerimize yardım amacıyla savaştığımız cepheler hangileridir?
  200- Vak’a-yı Hayriye nedir? Yazınız?
 6. SerenaY.

  SerenaY. Üye

  Katılım:
  26 Nisan 2008
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  1
  hayır bilgi olsun diye veriyorum ..cevaplarınıda vericem..
 7. SerenaY.

  SerenaY. Üye

  Katılım:
  26 Nisan 2008
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  1
  201- II. Mahmut devrinde hangi alanlarda ıslahatlar yapıldı?
  202- Tanzimat Fermanının kabul edilmesinin nedenleri nelerdir?
  203- Tanzimat Fermanı hangi yönü ile İngiltere’deki Manga Carta’ya benzetilebilir?
  204- Tanzimat’tan itibaren Osmanlı adliye teşkilatında yapılan düzenlemeler sonucunda kurulan mahkemeler hangileridir?
  205- Islahat Fermanına niçin “imtiyazlar fermanı” da denmektedir?
  206- Kanun-i Esasinin ilanı ile kurulan Osmanlı Mebusan Meclisi hangi üyelerden oluşmaktaydı?
  207- Osmanlı Devletinde anayasal düzen ilk kez ne zaman ,hangi olayla başladı?
  208- Devlet nedir? Tanımlayınız?
  209- Devleti meydana getiren ana unsurlar nelerdir? Yazınız?
  210- Osmanlı devlet anlayışı ve yönetim sisteminin temelleri nelerdir?
  211- Kuruluştan itibaren Osmanlı Devletinin başkentleri hangi şehirlerdir?Yazınız?
  212- Merkeziyetçi bir yapıya sahip olan Osmanlı Devletinde toplum kaça ayrılır ?Yazınız?
  213- Fatih Sultan Mehmet hazırladığı kanunnamede hangi nedenle kardeş katlini yasallaştırdı?
  214- I.Ahmet’in Osmanlı veraset sisteminde yaptığı yasal düzenlemeler nelerdir?Yazınız?
  215- Osmanlı hükümdarlarının kuruluştan itibaren kullandıkları ünvanlar nelerdir?
  216- Osmanlı Devletinde hükümdarlık sembolleri nelerdir?
  217- Klasik dönem Osmanlı Devlet yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı kaç bölümden oluşmaktadır? Yazınız?
  218- Enderun’daki hizmet ve eğitim odaları nelerdir? Yazınız?
  219- Osmanlı Devlet yönetiminde Divan nedir? Yazınız?
  220- Osmanlı Devlet yönetiminde Divan-ı Hümayun’un daimi üyeleri kimlerdir?
  221- Osmanlı Devlet yönetiminde gerek duyulduğunda divan toplantılarına çağrılan üyeler kimlerdir?
  222- Divan üyesi olan Nişancı’nın görevleri nelerdir?
  223- Divan üyesi olan Defterdar’ın görevleri nelerdir?
  224- Divan üyesi olan Kazasker’in görevleri nelerdir?
  225- Osmanlı Devlet yönetiminde Defterdar’ın görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olan kalemler (daireler) hangileridir?
  226- Osmanlı Devletinde hazine kaça ayrılır? Yazınız?
  227- Tımar sistemi nedir?
  228- İltizam nedir?
  229- Osmanlı taşra teşkilatında eyaletler kaça ayrılır?
  230- Kapıkulu Piyadeleri hangi askeri sınıflardan oluşmaktadır?
  231- Kapıkulu Sipahileri (süvarileri) hangi askeri sınıflardan oluşmaktadır?
  232- Osmanlı kara ordusundaki yardımcı kuvvetler hangileridir?
  233- Osmanlı kara ordusu kaç gruptan oluşuyordu?
  234- Osmanlı hukuk sisteminin temeli kaça ayrılır? Yazınız?
  235- Osmanlı hukuk sisteminde yer alan şer’i hukukun temelleri nelerdir?
  236- Osmanlı hukuk sisteminde yer alan örfî hukuk nedir? Açıklayınız?
  237- Vakıf Nedir?
  238- İlmiye sınıfının devlet yönetimi ve toplum içindeki görevleri kaça ayrılar? Yazınız?
  239- Osmanlı toplum yapısında ilmiye sınıfının temsilcileri kimlerdir?
  240- İlmiye sınıfının tedris görevi nedir? Kimler tarafından kullanılır?
  241- İlmiye sınıfının kaza görevi nedir? Kimler tarafından kullanılır?
  242- İlmiye sınıfının iftâ (fetva) görevi nedir? Kimler tarafından kullanılır?
 8. SerenaY.

  SerenaY. Üye

  Katılım:
  26 Nisan 2008
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  1
  CEVAPLAR .
  1- Anadolu,İran,Irak,Suriye,Filistin,Arabistan ve Afrika’daki Mısır’ı içine alan geniş bir bölgedir.
  2- Türkiye Selçuklu Devleti,Anadolu Beylikleri,Ceneviz kolonileri,Trabzon Rum İmparatorluğu,İlhanlı Devleti,Bizans İmparatorluğu,Altın Orda Devleti ve Memluk Devleti.
  3- Bizans İmparatorluğu,Sırp,Bulgar,Arnavut krallıkları,Eflak ve Boğdan voyvodalıkları,Bosna ve Hersek prenslikleri bulunuyordu.
  4- Oğuzların Bozok kolunun,Kayı boyuna mensupturlar?
  5- 1302’de yapıldı.İlk Osmanlı-Bizans savaşıdır.
  6- Karesioğulları Beyliğinin alınması,Orhan Bey tarafından atılmıştır.
  7- Karesioğulları Beyliğinin alınması.
  8- a) Türk cihan hakimiyeti ideali,
  b) Bölgedeki stratejik hedefler,
  c) İstanbul’un fethini kolaylaştırmak,
  d) Yeni gelir kaynakları elde etmek,
  e) Türkmenlere yeni yerleşim alanları bulmak,
  f) Gaza ve cihat ruhu.
  9- 1353’te ,Bizans’a yardımdan dönen Süleyman Paşa Bizans tarafından Osmanlılara verilen Gelibolu Yarımadasındaki Çimpe Kale’sine asker bıraktı.Böylece ilk defa Rumeli’ye geçilmiş oldu.
  10-a) Ele geçirilen yerleri en kısa zamanda Türkleştirmek,
  b) Konar göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek.
  11- a) Balkanlar’daki fetihleri kalıcı kılarak,alınan yerlerin elden çıkmasını önlemek,
  b) Edirne’yi alarak Bizans’ın Balkanlarla ve Yunanistan’daki topraklarıyla bağlantısının kesmek,
  c) Karamanoğulları’ndan gelecek tehlikeyi önleyerek, Anadolu’nun siyasi birliğini kurma çalışmalarını başlatmak.
  12- a) Bizans’ın Balkanlarla ve Yunanistan’daki topraklarıyla bağlantısı kesildi,
  b) Balkanların fetih yolu açıldı.
  13- Balkanlardaki Türk ilerleyişini durdurmak ve Türkleri Rumeli’den atmak.
  14- a) Haçlılara karşı ilk zafer kazanıldı
  b) Macarların Balkanlar üzerinde ki nüfuzu kırıldı,
  c) Haçlı saldırılarına anında karşılık verebilmek ve Balkanlardaki fetih hareketlerini yönetmek için başkent Edirne’ye nakledildi,
  d) 1367’ye kadar Doğu Trakya’nın fethi tamamlandı,
  e) Bulgar kralı barış isteyerek Osmanlı egemenliğini kabul etmek zorunda kaldı.
  15- Bulgaristan’ın Osmanlı egemenliğini kabul etmesi ve Osmanlıların Makedonya’yı ele geçirmek istemesi.
  16- a) Rumeli’ye geçişte Sırp Sındığı ve Çirmen’den sora üçüncü büyük adım atıldı,
  b) Osmanlı Balkanlardaki gücünü kanıtladı; hakimiyeti genişledi,
  c) Atina’nın kuzeyinden Belgrat’ın güneyine kadar geniş bir alan Osmanlı hakimiyetine girdi, Balkanlardaki Türk ilerleyişi hızlandı.
  17- Yıldırım Bayezıt
  18- İstanbul’u kuşatmadan kurtarmak ve Türkleri Balkanlardan atmak.
  19- a) Bulgaristan bir Türk ili haline geldi.Eflak ve Bosna Osmanlı hakimiyetini kabul etti.Osmanlı sınırları Tuna’ya kadar genişledi.
  b) Osmanlının Anadolu ve İslam dünyası üzerindeki nüfuzu artı.
  c) Haçlılar 1444’de kadar Türklere saldırmaya cesaret edemediler.
  20- Her iki devletinde Anadolu Türk birliğini kendi kontrolleri altında gerçekleştirme isteği .
  21- a) Tüm batı ve orta Anadolu Osmanlı idaresine girdi.Anadolu Türk birliği büyük ölçüde sağlandı.
  b) Akdeniz ve Ege sahillerine sahip olan devletin stratejik önemi arttı.
  c) Doğuya doğru genişleme siyaseti izlemese Osmanlıyı Timur ile karşı karşıya getirdi.
  d) Sahillerin genişlemesiyle denizcilik önem kazandı ve Gelibolu tersanesi kuruldu.
  e) Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliği kuruldu.
  22- a) Timur’un Çin üzerine sefer düzenlemeden önce batıda güçlü bir devlet bırakmak istememesi
  b) Her iki hükümdarında cihan hakimiyeti idealine sahip olması
  c) Osmanlı’dan kaçan beyler Timur’u ,Timur’dan kaçan beylerde Yıldırım’ı kışkırtıyordu
  d) Karşılıklı hakaret içeren mektuplar
  e) Timur’un Yıldırım’dan çok ağır isteklerde bulunması
  23- a) Eski Anadolu beyliklerinden kalma bazı birliklerin ve Kara Tatarların Timur tarafına geçmesi,
  b) Timur ordusunun güçlü ,yorulmamış ve fillerle destekleniyor olması,
  c) Yardımcı Sırp kuvvetlerinin ve şehzadelere bağlı birliklerin savaştan erken çekilmesi.
  24- a) Yıldırım ile oğulları Musa ve Mustafa Çelebiler esir düştü.Yıldırımın diğer oğulları Timur’a itaat ettiler,böylece bağımsızlığa gölge düştü,
  b) Anadolu Türk Birliği bozuldu,Anadolu Beylikleri yeniden kuruldu,
  c) Osmanlı toprakları dahil tüm Anadolu Timur hakimiyeti altına girdi,Anadolu’da can ve mal güvenliği kalmadı,
  d) Yıldırımın oğulları arasında ki mücadeleden dolayı Fetret Devri başladı,Osmanlı dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
  25- a) Bizans’ın ömrü uzadı.İstanbul’un alınması 50 yıl gecikti,
  b) Rumeli’de fethedilen yerlerin bir kısmı elden çıktı,fakat büyük bir kayıp yaşanmadı
  26- a) Osmanlı’nın hoşgörülü bir politika izleyerek Hristiyan halkı tekfurlar ve voyvodalara karşı korumuş olması,
  b) İskan politikası sonrasında fethedilen yerlerin Türkleştirilmiş olması,
  c) Tımar sistemi sayesinde bölgede refah seviyesinin yüksek olması,
  d) Niğbolu zaferiyle Balkan devletlerinin cesaretinin kırılmış olması,
  e) Yüzyıl savaşlarından dolayı Avrupa’da karışıklıkların sürüyor olması.
  27-Osmanlı tarihinde Ankara Savaşından sonra Yıldırım’ın oğulları arasında onüç yıl (1402-1413) süren taht kavgaları dönemine Fetret Devri denir.
  28- Süleyman Çelebi,İsa Çelebi,Mehmet Çelebi ve Musa Çelebi
  29- “Devlet hanedan üyelerinin ortak malıdır” anlayışı.
  30- I.(Çelebi) Mehmet
  31- Şeyh Bedreddin İsyanı
  32- Anadolu’da ortaya çıkan dini karakterli ilk isyan olması.
  33- Mustafa Çelebi İsyanı ve Şehzade Mustafa İsyanı
  34- Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında 1444’te imzalandı.
  35- a) Macarlar karşısında Balkanlarda üst üste alınan yenilgiler üzerine bölgedeki Osmanlı hakimiyetinin tehlikeye düşmesi,
  b) Balkanlarda alınan yenilgiler üzerine Arnavutluk Beyi İskender Bey’in ayaklanması,
  c) Karamanoğulları’nın Osmanlı topraklarına saldırması.
  36- a) Sırbistan bağımsız olacak ,fakat Osmanlıya vergi verecek,
  b) Eflak Macaristan denetimine bırakılacak,Osmanlıya vergi vermeye devam edecek,
  c) Bulgaristan Osmanlı egemenliği altında kalacak,
  d) Tuna nehri taraflar arasında sınır olacak,
  e) Osmanlı ile Macaristan on yıl savaşmayacaktı.
  37- a) Osmanlının başta Macaristan olmak üzere Balkan devletleriyle yaptığı ilk resmi antlaşmayla Balkanlarda zaman kazandırarak,yeniden toparlanmasına fırsat sağlamıştır,
  b) Eflak tampon bir bölge haline getirilerek,Macarlardan gelecek tehlike kısmen önlenmiştir,
  c) İlk kez Balkanlarda sınır kavramı kullanılarak,Tuna nehri sınır çizilmiştir.
  38- a) II.Murat’ın arka arkaya alınan yenilgiler sonrasında devlet adamları,askerler ve halk üzerindeki güvenini kaybetmesi
  b) Uzun süren savaşlarda yorgun düşmesi,
  c) Oğlu Alaaddin’in ölümünden duyduğu üzüntü,
  d) Edirne- Segedin antlaşmansın batıda sağladığı barış ve güven ortamı.
  39- a) Osmanlının Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşti,Balkanlara yerleşme süreci hızlandı.
  b) Balkanlarda önce uğranılan yenilgilerin izleri silindi.
  c) Bulgaristan doğrudan Osmanlı egemenliğine alındı.
  40- a) Eflak yeniden Osmanlılara tabi oldu.
  b) İstanbul’un fethinden önceki son büyük zafer kazanılarak,İstanbul’un fethine zemin hazırlandı.
  c) Tuna nehrinin güneyinde Osmanlı hakimiyeti kesinleşti.
  d) Bizans’ın Avrupa’dan yardım alma ümidi söndü.Haçlıların İstanbul’u kurtarmak üzere düzenledikleri son sefer oldu.
  e) Avrupa Osmanlıya karşı savunma durumuna geçti,Türkler Balkanlarda taarruza geçti.
  f) Osmanlının İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
  41- a) Dini faktörler
  b) Siyasi faktörler
  c) ekonomik faktörler
  42- a) Hz Peygamberin şehrin müjdesini yüzyıllar öncesinde vermesi
  b) İstanbul’un Hıristiyanlığın doğudaki son büyük kalesi olması
  43- a) İstanbul’un jeopolitik konumunun önemi
  b) Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi,
  c) Bizans’ın haçlıları ve Anadolu beyliklerini Osmanlıya karşı kışkırtması,
  d) Bizans’ın saltanat iddiasına bulunan şehzadeleri destekleyerek Osmanlıda iç karışıklık çıkarmaya çalışması,
  e) Bizans’ın Osmanlı ordusunun Anadolu’dan Rumeli’ye,Rumeli’den Anadolu’ya geçişini zorlaştırması,
  f) İstanbul’un alınmasıyla ,Avrupa’nın Türkleri Balkanlardan atma ümidinin sona ereceği düşüncesi,
  g) Anadolu.Marmara ve Rumeli’nin güvenliğini sağlama isteği.
  44- İstanbul’un önemli bir ticaret merkezi olması.Kara ve deniz ticaret yollarının ,özellikle İpek yolunun İstanbul’dan geçmesi.
  45- a) Bizans’a Karadeniz üzerinden deniz yoluyla gelebilecek yardımları önlemek için Anadolu Hisarının karşısına Rumeli (Boğazkesen) Hisarı yapıldı.
  b) Avrupa’dan gelebilecek saldırılara karşı Mora ve Balkanlara kuvvet gönderildi.
  46- a) II.Mehmet Fatih ünvanı aldı,
  b) Askeri,idari ,siyasi ve ekonomik açıdan stratejik bir yapıda olan İstanbul başkent yapıldı,
  c) Osmanlı Devletinin Rumeli’deki ve Anadolu’daki toprakları arasında bütünlük sağlandı,
  d) Osmanlı devletinin Rumeli’deki ve Anadolu’daki toprakları arasında bütünlük sağlandı,
  e) Karadeniz ve Akdeniz arasındaki ticaret yolunun denetimi sağlandı,
  f) Osmanlı Devletinin Kuruluş Devri sona ererek Yükselme Devri başladı,
  g) Osmanlının İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
  47- İstanbul’un fethi ile gerçekleştirdi.
  48- a) Haçlı dünyasının birleşmesini engellemek amacıyla Venedik’le anlaştı.Böylece Venedik bu birlikten koparılmış oldu.
  b) Ortodoks kilisesi himaye edilerek Hristiyan dünyasının birleşmesi engellendi.
  c) Bizans’ın mirasına sahip çıkma ihtimali bulunan Mora Despotluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefer düzenledi.
  d) Haçlı birliğinin kurulmasını engellemek , Balkanlarda ve denizlerde kesin denetim sağlamak üzere fetihlere başladı.
  49- a) İstanbul’un fethine karşı Avrupa’nın göstereceği tepkiyi önlemek,
  b) Hristiyan birliğinin oluşmasını önlemek,
  c) Tuna nehrine kadar Balkanlarda kesin denetim sağlamak,sınırları batı yönünde genişletmek,
  d) Batı Roma İmparatorluğunun da mirasını alarak,cihan hakimiyetini gerçekleştirmek,
  e) Tuna nehrini geçerek İslamiyet’i Avrupa içlerine yaymak.
 9. SerenaY.

  SerenaY. Üye

  Katılım:
  26 Nisan 2008
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  1
  50- Sırbistan,Mora,Eflak,Bosna,Hersek,Boğdan ve Arnavutluk seferleri.
  51- a) Anadolu Türk birliğini kurmak ve güvenliğini sağlamak,
  b) Hristiyan devletlerin varlığına son vererek,Anadolu’yu bütünüyle İslamlaştırmak,
  c) Karadeniz ticaretini denetim altına almak.
  52- Osmanlı Devleti ile Akkoyunlu Devleti arasında 1473’te gerçekleşti.
  53- a) Osmanlı Devleti doğudaki en büyük rakiplerinden birini etkisiz hale getirdi,
  b) Osmanlı sınırları Doğu Anadolu’ya kadar genişledi.Anadolu Türk birliğinin kurulmasına zemin hazırlandı,
  c) Osmanlı Devleti ilk kez taarruz amacıyla açık sahada güçlü toplar kullandı.
  54- Amasra Cenevizlilerden alındı,İsfendiyaroğulları Beyliğine son verildi,Trabzon seferi ile Trabzon Rum İmparatorluğuna son verildi.
  55- a)Osmanlı Devletine karşı Memlüklerin Karamanoğullarını koruması,
  b) Ramazan ve Dulkadiroğulları beylikleri üzerinde her iki devletinde egemenlik kurmak istemesi,
  c) Hicaz su yolları meselesi.
  56- a) Venedik ve Ceneviz’in Ege’deki üstünlüğüne son vermek,
  b) Korsan saldırılarını önleyerek,Çanakkale Boğazı,Batı Anadolu kıyıları ve ticaret gemilerinin güvenliklerini sağlamak.
  57- a) Venedik’e kapitülasyonlara benzer bazı ticari imtiyazlar verildi ( Osmanlı Devletinden ilk ticari imtiyazları alan devlet Venedik’tir.)
  b) Venedik vergi vermekle Osmanlıya bağlı bir devlet konumuna geldi.
  58- a) Ceneviz’in Karadeniz’deki üstünlüğüne son vermek,
  b) Kırım’ı alarak Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmek,
  c) İpek Yolu üzerinde kesin denetim sağlamak ve Avrupa’yı ekonomik yönden Osmanlı Devletine bağımlı hale getirmek.
  59- Bu olay görünüşte iki şehzadenin saltanat mücadelesi olmaktan ziyade,gerçekte Osmanlı Devlet yönetiminde daha fazla yetki sahibi olmak isteyen devşirme kökenli devlet adamları ile Türk kökenli devlet adamları arasındaki yönetimde daha fazla güç sahibi olma mücadelesidir.
  60- a) Cem Sultan olayı Osmanlının bir iç sorunu olmasına rağmen,Cem Avrupa’ya sığınmasıyla bir dış sorun haline geldi,
  b) Devşirme kökenli devlet adamlarıyla Türk kökenliler arasında yönetimde daha fazla güç sahibi olma mücadelesi iyice yoğunlaştı,
  c) Osmanlı-Memluk ilişkileri daha da bozuldu,
  d) Balkanlarda fetih hareketleri yavaşladı,
  e) İtalya’nın fethinden vazgeçildi
  f) Avrupalılara ödenen bakım masraflarından dolayı devletin ekonomik yükü arttı,
  g) Karamanoğulları yine sorun oldu,
  h) İspanya’daki Müslümanlara yeterince yardım yapılamadı.
  61- a) Avrupalıların Cem Sultan’ı Osmanlılara karşı koz olarak kullanmaları,
  b) II.Bayezid’in savaştan hoşlanmayan yapısı,
  c) Sağlığında oğulları arasında başlayan taht kavgaları.
  62- a) Hicaz su yolları meselesi,
  b) Memlukların Ramazan ve Dulkadiroğulları beyliklerinin iç işlerine karışmaları,
  c) Karaman beylerini ve Cem Sultanı himaye etmeleri,
  d) Hicaz’a giden Türk hacılardan vergi almaları.
  63- Adamları vasıtasıyla fikirlerini yayarak taraftar toplamak ve Osmanlı topraklarını ele geçirmekti.
  64- Türk ve İslam dünyasını Osmanlı yönetimi altında toplamaktı.
  65- a) Doğuda bulunan Safevileri ortadan kaldırıp,Türkistan’a ulaşmak ve İpek Yolu üzerinde tam bir denetim sağlamak,
  b) Mısır Seferi ile Memluk Devletini ortadan kaldırmak,İslam dünyasının büyük bir bölümüne hakim olmak ve Kızıldeniz üzerinden gelen Baharat Yolunu da kontrol altını almak.
  66- a) Türk-İslam dünyasını Osmanlı idaresi altında toplamak ,devleti siyasi açıdan güçlendirmek,
  b) Ticaret yolları üzerinde tam bir denetim sağlayarak Avrupa karşısında Osmanlının ekonomik üstünlük kurmasını ve Avrupa’yı ekonomik açıdan Osmanlı Devletine bağımlı hale getirmek.
  67- a) Tarafların Anadolu’da üstünlük kurma mücadelesi,
  b) Şah İsmail’in Anadolu’da Şiilik propagandası yapması,
  c) Eski beyleri kışkırtması ve Akkoyunlu mirasına sahip çıkmak istemesi,
  d) Karşılıklı olarak hakaret içeren mektupların yazılması.
  68- a) Tebriz’e kadar Doğu Anadolu Osmanlı hakimiyeti altına girdi.Tebriz –Bursa ticaret yolu denetim altına girdi,
  b) Şii sorunu bir süre için çözümlendi .Fakat Şah İsmail savaşmaktan çekindiği için ,Safevi Devleti yıkılamadı.
  c) İran hazinesi ve İranlı bilginler İstanbul’a getirildi,Osmanlı kültürü İran etkisi altına girdi.
  d) Dönüşte Dulkadir Beyliği alınarak Anadolu’nun siyasi birliği sağlandı.
  69- a) Suriye,Hicaz ve Mısır’ı alarak Türk-İslam birliğini kurmak,
  b) Mısır’ın ekonomik kaynaklarından yararlanmak,Hindistan deniz ticaretini ve Baharat Yolunu denetim altına almak.Böylece Avrupa’yı ekonomik açıdan Osmanlıya bağımlı hale getirmek.
  70- Suriye,Filistin,Hicaz ve Mısır
  71- a) Hicaz ( Mekke ve Medine ) bölgesinin korunması görevi Osmanlı Devletine geçti.
  b) Mukaddes emanetler İstanbul’a getirildi.
  c) Halifelik Osmanlıya geçti ,Osmanlı Devleti dünyanın en büyük siyasi ve dini kuruluşu haline geldi
  72- a) Baba Zünnun
  b) Kalenderoğlu
  c) Canberdi Gazali
  d) Ahmet Paşa
  73- Mohaç Meydan Savaşı
  74- a) Macaristan Osmanlı hakimiyeti altına alınarak tampon bir devlet haline getirildi
  b) Osmanlı’nın Orta Avrupa’daki hakimiyeti gelişti
  c) Osmanlı – Avusturya mücadelesi başladı
  d) Fransa Şarlken’in baskısından kurtularak,I. Fransuva Madrit antlaşmasıyla serbest bırakıldı
  75- İstanbul Antlaşması
  76- a) Macaristan ikiye ayrıldı
  b) Avusturya Osmanlı üstünlüğünü kabul etti
  c) Osmanlı,Avusturya üzerinde yaptırım gücüne sahip oldu
  d) Osmanlı’nın Avrupa’nın en güçlü devleti olduğu kabul edildi
  e) Almanya’nın Avrupa üzerindeki üstünlüğüne son verildi.
  77- a) Avrupa Hristiyan birliğini bozmak,Avrupa siyasetinde etkinlik kazanmak
  b) Almanya’ya karşı Fransa’nın desteğini kazanmak
  c) Akdeniz ticaretini canlandırmak,gümrük gelirlerini artırmak
  78- Amasya Antlaşması
  79- a) İran’la İmzalanan ilk resmi antlaşmadır
  b) İran sorunu antlaşmayla bir süre için çözümlendi
  c) Bağdat alınarak Basra Körfezine ulaşıldı.Böylece Hint Okyanusu ile bağlantı kuruldu.
  80- a) Baharat Yolunun Akdeniz üzerinden işlemesini sağlamak
  b) Kızıldeniz ticaret yoluna hakim olarak,Hint ticaret yolu üzerinde etkinlik kazanmak
  c) Hac yolunun güvenliğini sağlamak
  d) Müslüman tüccarlara verilen zararı önlemek
  e) Bölgedeki Müslüman devletlere yardım etmek
  81- Hadım Süleyman Paşa,Piri Reis,Murat Reis ve Seydi Ali Reis
  82- a) Hint Deniz Seferlerinin ekonomik değerinin yeterince anlaşılmaması,batı seferlerinin daha karlı olduğunun düşünülmesi
  b) Osmanlı donanmasının okyanus şartlarına uygun olmaması
  c) Portekiz donanmasının daha güçlü olması
  d) Bölgedeki Müslüman devletlerin gereken desteği vermemesi
  83- a) Baharat Yolu ve Hint ticareti elden çıktı
  b) Asya ticareti Ümit Burnuna kaydı.Akdeniz limanları önemini kaybetti
  c) Arap yarımadası ve Kızıldeniz denetim altına alındı
  d) Sudan sahilleri,Habeşistan’ın bazı kısımları,Yemen,Umman ve Eritre Osmanlı nüfuzu altına girdi.
  84- a) Kıbrıs’ın jeopolitik konumundan yararlanmak,
  b) Doğu Akdeniz’de kesin egemenlik kurma,
  c) Anadolu,Mısır ve Suriye arasındaki deniz yolu ticaretinin güvenliğini sağlamak,
  d) Anadolu’nun güney kıyılarının güvenliğini sağlamak,
  e) Venedik’in korsanlık faaliyetlerine son vermek
  f) Adanın iktisadi imkanlarından yararlanmak
  85- a) Doğu Akdeniz de kesin egemenlik kuruldu.
  b) Mısır deniz yolunun güvenliği sağlandı,
  c) Osmanlının Akdeniz deki üstünlüğü pekişti
  d) İnebahtı Savaşına zemin hazırlandı.
  86- Don-Volga Kanal Projesi,Süveyş Kanal Projesi ve Marmara-Karadeniz Kanalı Projesi
  87- a) Kırım’ın güvenliğini sağlamak
  b) Rusya’nın Karadeniz’e inmesini önlemek
  c) Kazan ve Astarhan’ı Rusya’dan almak
  d) Rusları Hazar kıyılarından çıkarmak
  e) İran savaşlarında donanmadan yararlanmak
  f) Türkistan hanlıklarıyla ilişkileri geliştirmek,
  g) İran engelini aşarak doğrudan Kafkas’lara hakim olmak.x
  88- a) Ümit Burnunun keşfiyle değişen Baharat Yolunu tekrar kontrol altına almak
  b) Güney Asya’daki Müslümanlar üzerendeki Avrupa baskısını ortadan kaldırmak
  c) Basra ve Kızıldeniz güvenliği için Akdeniz donanmasından faydalanılmak istenmesi
  89- Ferhat Paşa Antlaşması.
  90- a) İstanbul kuşatmasında kullanılan büyük toplar feodalitenin çöküşünde etkili oldu.
  b) Feodalite rejimi yıkılarak yerine merkezi krallıklar kuruldu.
  91- Kağıt ve matbaanın birlikte kullanılmasıyla;Avrupa’da elle yazılan kitaplar basılıp çoğaltıldı.Buna bağlı olarak bilim ve düşünce hayatı(Rönesans,Hümanizm,Reform)gelişti.
  92- XV.ve XVI.yüzyıllar da Avrupalıların yeni yerler keşfetmek,yeni ticaret yolları bulmak amacıyla gerçekleştirdikleri deniz aşırı yolculuklara denir.
  93- a) İpek ve Baharat yollarının Türklerin ve Müslümanların eline geçmesi ile Avrupalıların Çin ve Hindistan’a doğrudan ulaşma isteği.
  b) Avrupalıların doğu ülkelerinin zenginliklerini elde etme isteği.
  c) Matbaanın etkisiyle coğrafya bilgisinde meydana gelen ilerlemeler.
  d) Pusulanın geliştirilerek Avrupalılar tarafından kullanılması.
  e) Avrupalıların dünyayı tanıma ve Hıristiyanlığı yayma istekleri.
  f) Gemicilik alanındaki ilerlemeler ve cesur gemicilerin yetişmesi.
  94- a) Coğrafi keşifler sonrasında Ümit Burnunun bulunmasıyla Akdeniz havzası önemini kaybetti.Baharat ticareti Avrupalıların eline geçti.Böylece Osmanlı Devleti gümrük gelirlerinden mahrum kaldı.
  b) Keşfedilen topraklardan Avrupa’ya taşınan değerli madenlerin Osmanlı ülkesine kaçak yollarla girmesi ,akçenin değer kaybetmesine ve hızlı fiyat artışlarına neden oldu.
  95- Avrupa’da XV. ve XVI. Yüzyıllarda önce İtalya’da başlayan daha sonrada diğer Avrupa ülkelerine yayılan edebiyat,sanat,düşünce ve bilim alanındaki büyük yenilik ,gelişme ve anlayışlara denir.
  96- a) Avrupa’nın Endülüs Emevi Devleti ve Sicilya aracılığıyla İslam medeniyetini tanıması.
  b) Haçlı Seferleri ile doğu uygarlığındaki bilim ve teknolojik gelişmelerin batıya taşınması
  c) Matbaanın geniş kullanım alanına girmesiyle yeni buluş ve düşüncelerin yayılması
  d) Coğrafi Keşifler sonrasında düşünce ve sanat eserlerine değer veren Mesen sınıfının ortaya çıkması
  e) Avrupa’da üstün yetenekli sanatçılar ile düşünce ve bilim adamlarının yetişmesi
  f) Eski Yunan ve Roma medeniyetinden kalma edebiyat,sanat ,bilim ve felsefe eserlerinin incelenmesi ,değerlendirilmesi ve okutulması.
  97- a) İtalya’nın Mısır,Yunan,Helen ve İslam uygarlıklarıyla yakın ilişkiler içerisinde olması,
  b) İtalya’nın bir ticaret merkezi olması ,
  c) Hıristiyanlığın dini merkezinin Roma olması ve kilisenin sanatçıları koruması,
  d) Zengin İtalyan şehirlerinde sanatı ve sanatçıyı destekleyen insanların olması
  e) İstanbul’un fethi sonrasında Bizans alimlerinin İtalya’ya gelerek eski Yunan ve Roma eserlerini İtalyanca’ya çevirmeleri.
  98- XVI:yüzyılda Avrupa’da Katolik mezhebindeki bozulmayı önlemek,yeni düzenlemeler yapmak ve Hıristiyanlığı gerçek şekline döndürmek amacıyla girişilen çalışmalardır.
  99- a) Katolik kilisesinin bozulması;ıslah fikrinin yayılması
  b) Hıristiyanlığın temel kaynaklarına inilmesi
  c) Matbaa sayesinde iletişimin gelişmesi
  d) Dini metinlerin ulusal dillere çevrilmesi
  e) Rönesans’la birlikte skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi
  f) Kilisenin ekonomik sömürüsünün halkın tepkisine neden olması.
  100- a) Avrupa’da mezhep birliği parçalandı.
  b) Katolik kilisesi kendine çeki düzen vermek zorunda kaldı.
  c) Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.
  d) Katolik kilisesinden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına el konuldu.
  e) Katolik kilisesi kendini koruya bilmek için engizisyon mahkemeleri ve Cizvit tarikatını devreye soktu.
  f) Protestan kral ve prensler din işlerinin hakimi oldular,kiliseyi kontrolleri altına aldılar.
  g) Avrupa Hıristiyan birliğinin parçalanması sonrasında Osmanlı devleti Avrupa içlerine rahatça ilerleme imkanı buldu.
  101- Katolik,Ortodoks,Protestan,Kalvenizm ve Anglikanizm
  102- Osmanlı Devletinde yaşayan Hıristiyan halka din ve inanç yönünde geniş haklar tanınmıştı.Osmanlı Hıristiyanları huzur içinde yaşıyorlardı.Bu nedenle reform hareketlerine katılma gereği duymadılar.Reform hareketleri sonrasında Avrupa Hıristiyan birliğinin parçalanması Osmanlının Avrupa siyaseti açısından uygundu.Bu ortamdan yararlanan Osmanlı Devleti Avrupa’da Viyana’ya kadar ilerledi.
  103- Duraklama dönemi
  104- a) Merkezi yönetimde görülen bozulmalar
  b) Ekonominin bozulması
  c) Askeri sistemde bozulmalar
  d) Sosyal alandaki bozulmalar
  e) Eğitimde bozulmalar
  105- a) Güçlü devletlere komşu olma ve doğal sınırlara ulaşma
  b) Coğrafi keşiflerin etkisi
  c) Rönesans’ın etkisi
  d) Kapitülasyonların etkisi
  e) Haçlı zihniyeti
  106- Ekber ve Erşed ( yaşça en büyük ve en olgunun başa geçmesi ) geleneğini getirdi.Şehzadelerin sancağa gönderilme geleneğinden vazgeçildi..
  107- Hotin Antlaşması
  108- a) Yaklaşık olarak bu günkü Türk-İran sınırı çizildi.
  b) Doğu’da uzun süren bir barış dönemi başladı.
  c) Azerbaycan Türkleri ile Anadolu Türkleri arasındaki bağ koptu.
  109- a) Saray devlet işlerine karışmayacak
  b) Devlet işleriyle ilgili sunacağı teklifler kabul edilecek
  c) Memurluklara istediği kişiyi atayacak
  d) Hakkında şikayet olursa ,önce savunması alınacak,sonra karar verilecek
  110- Bucaş Antlaşması
  111- a) Avusturya baskısı sonrasında Macarların Osmanlı dan yardım istemeleri ve bu isteğin kabul edilmesi.
  b) Zitvatoruk Antlaşmasıyla Avusturya karşısında kaybedilen üstünlüğün yeniden oluşturulmak istenmesi .
  c) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Viyana’yı alarak yönetimdeki gücünü arttırma isteği.
  112- a) Kuşatmada büyük topların bulunmayışı
  b) Avrupa devletlerinin Avusturya’ya yardımı gelmesi
  c) Kırım Hanı’nın görevini yerine getirmemesi
  d) Viyana’nın güçlü surlarla çevrili olması
  e) Grideki kalelerin alınmamış olması
  f) Devletteki iç çekişmelerin orduya yansıması
  113- a) Merzifonlu idam edildi
  b) II.Viyana kuşatması Avrupa’yı telaşa düşüren son sefer oldu
  c) Uğranılan yenilgi Avrupa’dan geri çekilme süreci başlattı.
  d) Osmanlının başarısızlığı Avrupa’yı harekete geçirdi,haçlı zihniyetini canlandırdı
  e) Avusturya,Lehistan,Venedik,Malta ve Rusya’nın katılımıyla Kutsal İttifak kuruldu
  114- Avusturya ,Venedik ,Lehistan,Malta ve Rusya
  115- Banat yaylası ve Temeşvar hariç ,Macaristan ve Erdel’i Avusturya ele geçirdi.
  116- Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verildi.
  117- Mora Yarımadası ve Dalmaçya Venedik’e verildi.
  118- Karlofça Antlaşması.
  119- İstanbul Antlaşması
  120- a) İstanbul İsyanları b) Celali İsyanları c) Eyalet İsyanları
  121- İstanbul ve Celali İsyanları devlet düzenini değiştirmeye yönelik olmayıp,şahıslara ve kötü devlet yönetimine karşı meydana gelen isyanlardır.Bu yüzyılda meydana gelen eyalet isyanları ise Osmanlı Devletinden ayrılarak, mevcut düzeni yıkmaya yönelik isyanlardır.
  122- Devlet içindeki bozulmaları düzeltmek ve devleti yükselme dönemindeki güç ve ihtiş***** kavuşturmak amacıyla gerçekleştirildi.
  123- Bu yüzyılda daha çok askeri,mali ve ahlaki alanlarda ıslahatlar yapıldı.
  124- II.Osman,IV.Murat.
  125- Kuyucu Murat Paşa,Kemankeş Mustafa Paşa,Tarhuncu Ahmet Paşa,Köprülü Mehmet Paşa,Köprülü Fazıl Ahmet Paşa,Amcazade Hüseyin Paşa
  126- a) Rusya’nın Karadeniz’deki etkinliğini arttırmak,
  b) Kırım ve çevresini ele geçirmek
  c) Kafkasları denetim altına almak
  d) Lehistan’ı egemenlik altına almak
  e) Balkanlardaki Ortodoksları himayesine almak.
  f) Boğazları ele geçirerek,Akdeniz’e açılamak.
  127- 18. yüzyıl başlarında Osmanlı devleti kaybettiği toprakları geri almak için mücadele etti.Bu politika doğrultusunda yaptığı savaşlarda istenen amaca ulaşamadı,hatta yeni topraklar kaybetti.
  128- Pasorofça Antlaşması
  129- Bu antlaşma ile Osmanlı – İran savaşları sona erdi ve taraflar arasında barış dönemi başladı.
  130- Dini bakımdan Osmanlıya bağlı kalması koşulu ile Kırım’a bağımsızlık verilmesi.
  abdullah1354 bunu beğendi.
 10. SerenaY.

  SerenaY. Üye

  Katılım:
  26 Nisan 2008
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  1
  50- Sırbistan,Mora,Eflak,Bosna,Hersek,Boğdan ve Arnavutluk seferleri.
  51- a) Anadolu Türk birliğini kurmak ve güvenliğini sağlamak,
  b) Hristiyan devletlerin varlığına son vererek,Anadolu’yu bütünüyle İslamlaştırmak,
  c) Karadeniz ticaretini denetim altına almak.
  52- Osmanlı Devleti ile Akkoyunlu Devleti arasında 1473’te gerçekleşti.
  53- a) Osmanlı Devleti doğudaki en büyük rakiplerinden birini etkisiz hale getirdi,
  b) Osmanlı sınırları Doğu Anadolu’ya kadar genişledi.Anadolu Türk birliğinin kurulmasına zemin hazırlandı,
  c) Osmanlı Devleti ilk kez taarruz amacıyla açık sahada güçlü toplar kullandı.
  54- Amasra Cenevizlilerden alındı,İsfendiyaroğulları Beyliğine son verildi,Trabzon seferi ile Trabzon Rum İmparatorluğuna son verildi.
  55- a)Osmanlı Devletine karşı Memlüklerin Karamanoğullarını koruması,
  b) Ramazan ve Dulkadiroğulları beylikleri üzerinde her iki devletinde egemenlik kurmak istemesi,
  c) Hicaz su yolları meselesi.
  56- a) Venedik ve Ceneviz’in Ege’deki üstünlüğüne son vermek,
  b) Korsan saldırılarını önleyerek,Çanakkale Boğazı,Batı Anadolu kıyıları ve ticaret gemilerinin güvenliklerini sağlamak.
  57- a) Venedik’e kapitülasyonlara benzer bazı ticari imtiyazlar verildi ( Osmanlı Devletinden ilk ticari imtiyazları alan devlet Venedik’tir.)
  b) Venedik vergi vermekle Osmanlıya bağlı bir devlet konumuna geldi.
  58- a) Ceneviz’in Karadeniz’deki üstünlüğüne son vermek,
  b) Kırım’ı alarak Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirmek,
  c) İpek Yolu üzerinde kesin denetim sağlamak ve Avrupa’yı ekonomik yönden Osmanlı Devletine bağımlı hale getirmek.
  59- Bu olay görünüşte iki şehzadenin saltanat mücadelesi olmaktan ziyade,gerçekte Osmanlı Devlet yönetiminde daha fazla yetki sahibi olmak isteyen devşirme kökenli devlet adamları ile Türk kökenli devlet adamları arasındaki yönetimde daha fazla güç sahibi olma mücadelesidir.
  60- a) Cem Sultan olayı Osmanlının bir iç sorunu olmasına rağmen,Cem Avrupa’ya sığınmasıyla bir dış sorun haline geldi,
  b) Devşirme kökenli devlet adamlarıyla Türk kökenliler arasında yönetimde daha fazla güç sahibi olma mücadelesi iyice yoğunlaştı,
  c) Osmanlı-Memluk ilişkileri daha da bozuldu,
  d) Balkanlarda fetih hareketleri yavaşladı,
  e) İtalya’nın fethinden vazgeçildi
  f) Avrupalılara ödenen bakım masraflarından dolayı devletin ekonomik yükü arttı,
  g) Karamanoğulları yine sorun oldu,
  h) İspanya’daki Müslümanlara yeterince yardım yapılamadı.
  61- a) Avrupalıların Cem Sultan’ı Osmanlılara karşı koz olarak kullanmaları,
  b) II.Bayezid’in savaştan hoşlanmayan yapısı,
  c) Sağlığında oğulları arasında başlayan taht kavgaları.
  62- a) Hicaz su yolları meselesi,
  b) Memlukların Ramazan ve Dulkadiroğulları beyliklerinin iç işlerine karışmaları,
  c) Karaman beylerini ve Cem Sultanı himaye etmeleri,
  d) Hicaz’a giden Türk hacılardan vergi almaları.
  63- Adamları vasıtasıyla fikirlerini yayarak taraftar toplamak ve Osmanlı topraklarını ele geçirmekti.
  64- Türk ve İslam dünyasını Osmanlı yönetimi altında toplamaktı.
  65- a) Doğuda bulunan Safevileri ortadan kaldırıp,Türkistan’a ulaşmak ve İpek Yolu üzerinde tam bir denetim sağlamak,
  b) Mısır Seferi ile Memluk Devletini ortadan kaldırmak,İslam dünyasının büyük bir bölümüne hakim olmak ve Kızıldeniz üzerinden gelen Baharat Yolunu da kontrol altını almak.
  66- a) Türk-İslam dünyasını Osmanlı idaresi altında toplamak ,devleti siyasi açıdan güçlendirmek,
  b) Ticaret yolları üzerinde tam bir denetim sağlayarak Avrupa karşısında Osmanlının ekonomik üstünlük kurmasını ve Avrupa’yı ekonomik açıdan Osmanlı Devletine bağımlı hale getirmek.
  67- a) Tarafların Anadolu’da üstünlük kurma mücadelesi,
  b) Şah İsmail’in Anadolu’da Şiilik propagandası yapması,
  c) Eski beyleri kışkırtması ve Akkoyunlu mirasına sahip çıkmak istemesi,
  d) Karşılıklı olarak hakaret içeren mektupların yazılması.
  68- a) Tebriz’e kadar Doğu Anadolu Osmanlı hakimiyeti altına girdi.Tebriz –Bursa ticaret yolu denetim altına girdi,
  b) Şii sorunu bir süre için çözümlendi .Fakat Şah İsmail savaşmaktan çekindiği için ,Safevi Devleti yıkılamadı.
  c) İran hazinesi ve İranlı bilginler İstanbul’a getirildi,Osmanlı kültürü İran etkisi altına girdi.
  d) Dönüşte Dulkadir Beyliği alınarak Anadolu’nun siyasi birliği sağlandı.
  69- a) Suriye,Hicaz ve Mısır’ı alarak Türk-İslam birliğini kurmak,
  b) Mısır’ın ekonomik kaynaklarından yararlanmak,Hindistan deniz ticaretini ve Baharat Yolunu denetim altına almak.Böylece Avrupa’yı ekonomik açıdan Osmanlıya bağımlı hale getirmek.
  70- Suriye,Filistin,Hicaz ve Mısır
  71- a) Hicaz ( Mekke ve Medine ) bölgesinin korunması görevi Osmanlı Devletine geçti.
  b) Mukaddes emanetler İstanbul’a getirildi.
  c) Halifelik Osmanlıya geçti ,Osmanlı Devleti dünyanın en büyük siyasi ve dini kuruluşu haline geldi
  72- a) Baba Zünnun
  b) Kalenderoğlu
  c) Canberdi Gazali
  d) Ahmet Paşa
  73- Mohaç Meydan Savaşı
  74- a) Macaristan Osmanlı hakimiyeti altına alınarak tampon bir devlet haline getirildi
  b) Osmanlı’nın Orta Avrupa’daki hakimiyeti gelişti
  c) Osmanlı – Avusturya mücadelesi başladı
  d) Fransa Şarlken’in baskısından kurtularak,I. Fransuva Madrit antlaşmasıyla serbest bırakıldı
  75- İstanbul Antlaşması
  76- a) Macaristan ikiye ayrıldı
  b) Avusturya Osmanlı üstünlüğünü kabul etti
  c) Osmanlı,Avusturya üzerinde yaptırım gücüne sahip oldu
  d) Osmanlı’nın Avrupa’nın en güçlü devleti olduğu kabul edildi
  e) Almanya’nın Avrupa üzerindeki üstünlüğüne son verildi.
  77- a) Avrupa Hristiyan birliğini bozmak,Avrupa siyasetinde etkinlik kazanmak
  b) Almanya’ya karşı Fransa’nın desteğini kazanmak
  c) Akdeniz ticaretini canlandırmak,gümrük gelirlerini artırmak
  78- Amasya Antlaşması
  79- a) İran’la İmzalanan ilk resmi antlaşmadır
  b) İran sorunu antlaşmayla bir süre için çözümlendi
  c) Bağdat alınarak Basra Körfezine ulaşıldı.Böylece Hint Okyanusu ile bağlantı kuruldu.
  80- a) Baharat Yolunun Akdeniz üzerinden işlemesini sağlamak
  b) Kızıldeniz ticaret yoluna hakim olarak,Hint ticaret yolu üzerinde etkinlik kazanmak
  c) Hac yolunun güvenliğini sağlamak
  d) Müslüman tüccarlara verilen zararı önlemek
  e) Bölgedeki Müslüman devletlere yardım etmek
  81- Hadım Süleyman Paşa,Piri Reis,Murat Reis ve Seydi Ali Reis
  82- a) Hint Deniz Seferlerinin ekonomik değerinin yeterince anlaşılmaması,batı seferlerinin daha karlı olduğunun düşünülmesi
  b) Osmanlı donanmasının okyanus şartlarına uygun olmaması
  c) Portekiz donanmasının daha güçlü olması
  d) Bölgedeki Müslüman devletlerin gereken desteği vermemesi
  83- a) Baharat Yolu ve Hint ticareti elden çıktı
  b) Asya ticareti Ümit Burnuna kaydı.Akdeniz limanları önemini kaybetti
  c) Arap yarımadası ve Kızıldeniz denetim altına alındı
  d) Sudan sahilleri,Habeşistan’ın bazı kısımları,Yemen,Umman ve Eritre Osmanlı nüfuzu altına girdi.
  84- a) Kıbrıs’ın jeopolitik konumundan yararlanmak,
  b) Doğu Akdeniz’de kesin egemenlik kurma,
  c) Anadolu,Mısır ve Suriye arasındaki deniz yolu ticaretinin güvenliğini sağlamak,
  d) Anadolu’nun güney kıyılarının güvenliğini sağlamak,
  e) Venedik’in korsanlık faaliyetlerine son vermek
  f) Adanın iktisadi imkanlarından yararlanmak
  85- a) Doğu Akdeniz de kesin egemenlik kuruldu.
  b) Mısır deniz yolunun güvenliği sağlandı,
  c) Osmanlının Akdeniz deki üstünlüğü pekişti
  d) İnebahtı Savaşına zemin hazırlandı.
  86- Don-Volga Kanal Projesi,Süveyş Kanal Projesi ve Marmara-Karadeniz Kanalı Projesi
  87- a) Kırım’ın güvenliğini sağlamak
  b) Rusya’nın Karadeniz’e inmesini önlemek
  c) Kazan ve Astarhan’ı Rusya’dan almak
  d) Rusları Hazar kıyılarından çıkarmak
  e) İran savaşlarında donanmadan yararlanmak
  f) Türkistan hanlıklarıyla ilişkileri geliştirmek,
  g) İran engelini aşarak doğrudan Kafkas’lara hakim olmak.x
  88- a) Ümit Burnunun keşfiyle değişen Baharat Yolunu tekrar kontrol altına almak
  b) Güney Asya’daki Müslümanlar üzerendeki Avrupa baskısını ortadan kaldırmak
  c) Basra ve Kızıldeniz güvenliği için Akdeniz donanmasından faydalanılmak istenmesi
  89- Ferhat Paşa Antlaşması.
  90- a) İstanbul kuşatmasında kullanılan büyük toplar feodalitenin çöküşünde etkili oldu.
  b) Feodalite rejimi yıkılarak yerine merkezi krallıklar kuruldu.
  91- Kağıt ve matbaanın birlikte kullanılmasıyla;Avrupa’da elle yazılan kitaplar basılıp çoğaltıldı.Buna bağlı olarak bilim ve düşünce hayatı(Rönesans,Hümanizm,Reform)gelişti.
  92- XV.ve XVI.yüzyıllar da Avrupalıların yeni yerler keşfetmek,yeni ticaret yolları bulmak amacıyla gerçekleştirdikleri deniz aşırı yolculuklara denir.
  93- a) İpek ve Baharat yollarının Türklerin ve Müslümanların eline geçmesi ile Avrupalıların Çin ve Hindistan’a doğrudan ulaşma isteği.
  b) Avrupalıların doğu ülkelerinin zenginliklerini elde etme isteği.
  c) Matbaanın etkisiyle coğrafya bilgisinde meydana gelen ilerlemeler.
  d) Pusulanın geliştirilerek Avrupalılar tarafından kullanılması.
  e) Avrupalıların dünyayı tanıma ve Hıristiyanlığı yayma istekleri.
  f) Gemicilik alanındaki ilerlemeler ve cesur gemicilerin yetişmesi.
  94- a) Coğrafi keşifler sonrasında Ümit Burnunun bulunmasıyla Akdeniz havzası önemini kaybetti.Baharat ticareti Avrupalıların eline geçti.Böylece Osmanlı Devleti gümrük gelirlerinden mahrum kaldı.
  b) Keşfedilen topraklardan Avrupa’ya taşınan değerli madenlerin Osmanlı ülkesine kaçak yollarla girmesi ,akçenin değer kaybetmesine ve hızlı fiyat artışlarına neden oldu.
  95- Avrupa’da XV. ve XVI. Yüzyıllarda önce İtalya’da başlayan daha sonrada diğer Avrupa ülkelerine yayılan edebiyat,sanat,düşünce ve bilim alanındaki büyük yenilik ,gelişme ve anlayışlara denir.
  96- a) Avrupa’nın Endülüs Emevi Devleti ve Sicilya aracılığıyla İslam medeniyetini tanıması.
  b) Haçlı Seferleri ile doğu uygarlığındaki bilim ve teknolojik gelişmelerin batıya taşınması
  c) Matbaanın geniş kullanım alanına girmesiyle yeni buluş ve düşüncelerin yayılması
  d) Coğrafi Keşifler sonrasında düşünce ve sanat eserlerine değer veren Mesen sınıfının ortaya çıkması
  e) Avrupa’da üstün yetenekli sanatçılar ile düşünce ve bilim adamlarının yetişmesi
  f) Eski Yunan ve Roma medeniyetinden kalma edebiyat,sanat ,bilim ve felsefe eserlerinin incelenmesi ,değerlendirilmesi ve okutulması.
  97- a) İtalya’nın Mısır,Yunan,Helen ve İslam uygarlıklarıyla yakın ilişkiler içerisinde olması,
  b) İtalya’nın bir ticaret merkezi olması ,
  c) Hıristiyanlığın dini merkezinin Roma olması ve kilisenin sanatçıları koruması,
  d) Zengin İtalyan şehirlerinde sanatı ve sanatçıyı destekleyen insanların olması
  e) İstanbul’un fethi sonrasında Bizans alimlerinin İtalya’ya gelerek eski Yunan ve Roma eserlerini İtalyanca’ya çevirmeleri.
  98- XVI:yüzyılda Avrupa’da Katolik mezhebindeki bozulmayı önlemek,yeni düzenlemeler yapmak ve Hıristiyanlığı gerçek şekline döndürmek amacıyla girişilen çalışmalardır.
  99- a) Katolik kilisesinin bozulması;ıslah fikrinin yayılması
  b) Hıristiyanlığın temel kaynaklarına inilmesi
  c) Matbaa sayesinde iletişimin gelişmesi
  d) Dini metinlerin ulusal dillere çevrilmesi
  e) Rönesans’la birlikte skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi
  f) Kilisenin ekonomik sömürüsünün halkın tepkisine neden olması.
  100- a) Avrupa’da mezhep birliği parçalandı.
  b) Katolik kilisesi kendine çeki düzen vermek zorunda kaldı.
  c) Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.
  d) Katolik kilisesinden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına el konuldu.
  e) Katolik kilisesi kendini koruya bilmek için engizisyon mahkemeleri ve Cizvit tarikatını devreye soktu.
  f) Protestan kral ve prensler din işlerinin hakimi oldular,kiliseyi kontrolleri altına aldılar.
  g) Avrupa Hıristiyan birliğinin parçalanması sonrasında Osmanlı devleti Avrupa içlerine rahatça ilerleme imkanı buldu.
  101- Katolik,Ortodoks,Protestan,Kalvenizm ve Anglikanizm
  102- Osmanlı Devletinde yaşayan Hıristiyan halka din ve inanç yönünde geniş haklar tanınmıştı.Osmanlı Hıristiyanları huzur içinde yaşıyorlardı.Bu nedenle reform hareketlerine katılma gereği duymadılar.Reform hareketleri sonrasında Avrupa Hıristiyan birliğinin parçalanması Osmanlının Avrupa siyaseti açısından uygundu.Bu ortamdan yararlanan Osmanlı Devleti Avrupa’da Viyana’ya kadar ilerledi.
  103- Duraklama dönemi
  104- a) Merkezi yönetimde görülen bozulmalar
  b) Ekonominin bozulması
  c) Askeri sistemde bozulmalar
  d) Sosyal alandaki bozulmalar
  e) Eğitimde bozulmalar
  105- a) Güçlü devletlere komşu olma ve doğal sınırlara ulaşma
  b) Coğrafi keşiflerin etkisi
  c) Rönesans’ın etkisi
  d) Kapitülasyonların etkisi
  e) Haçlı zihniyeti
  106- Ekber ve Erşed ( yaşça en büyük ve en olgunun başa geçmesi ) geleneğini getirdi.Şehzadelerin sancağa gönderilme geleneğinden vazgeçildi..
  107- Hotin Antlaşması
  108- a) Yaklaşık olarak bu günkü Türk-İran sınırı çizildi.
  b) Doğu’da uzun süren bir barış dönemi başladı.
  c) Azerbaycan Türkleri ile Anadolu Türkleri arasındaki bağ koptu.
  109- a) Saray devlet işlerine karışmayacak
  b) Devlet işleriyle ilgili sunacağı teklifler kabul edilecek
  c) Memurluklara istediği kişiyi atayacak
  d) Hakkında şikayet olursa ,önce savunması alınacak,sonra karar verilecek
  110- Bucaş Antlaşması
  111- a) Avusturya baskısı sonrasında Macarların Osmanlı dan yardım istemeleri ve bu isteğin kabul edilmesi.
  b) Zitvatoruk Antlaşmasıyla Avusturya karşısında kaybedilen üstünlüğün yeniden oluşturulmak istenmesi .
  c) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Viyana’yı alarak yönetimdeki gücünü arttırma isteği.
  112- a) Kuşatmada büyük topların bulunmayışı
  b) Avrupa devletlerinin Avusturya’ya yardımı gelmesi
  c) Kırım Hanı’nın görevini yerine getirmemesi
  d) Viyana’nın güçlü surlarla çevrili olması
  e) Grideki kalelerin alınmamış olması
  f) Devletteki iç çekişmelerin orduya yansıması
  113- a) Merzifonlu idam edildi
  b) II.Viyana kuşatması Avrupa’yı telaşa düşüren son sefer oldu
  c) Uğranılan yenilgi Avrupa’dan geri çekilme süreci başlattı.
  d) Osmanlının başarısızlığı Avrupa’yı harekete geçirdi,haçlı zihniyetini canlandırdı
  e) Avusturya,Lehistan,Venedik,Malta ve Rusya’nın katılımıyla Kutsal İttifak kuruldu
  114- Avusturya ,Venedik ,Lehistan,Malta ve Rusya
  115- Banat yaylası ve Temeşvar hariç ,Macaristan ve Erdel’i Avusturya ele geçirdi.
  116- Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verildi.
  117- Mora Yarımadası ve Dalmaçya Venedik’e verildi.
  118- Karlofça Antlaşması.
  119- İstanbul Antlaşması
  120- a) İstanbul İsyanları b) Celali İsyanları c) Eyalet İsyanları
  121- İstanbul ve Celali İsyanları devlet düzenini değiştirmeye yönelik olmayıp,şahıslara ve kötü devlet yönetimine karşı meydana gelen isyanlardır.Bu yüzyılda meydana gelen eyalet isyanları ise Osmanlı Devletinden ayrılarak, mevcut düzeni yıkmaya yönelik isyanlardır.
  122- Devlet içindeki bozulmaları düzeltmek ve devleti yükselme dönemindeki güç ve ihtiş***** kavuşturmak amacıyla gerçekleştirildi.
  123- Bu yüzyılda daha çok askeri,mali ve ahlaki alanlarda ıslahatlar yapıldı.
  124- II.Osman,IV.Murat.
  125- Kuyucu Murat Paşa,Kemankeş Mustafa Paşa,Tarhuncu Ahmet Paşa,Köprülü Mehmet Paşa,Köprülü Fazıl Ahmet Paşa,Amcazade Hüseyin Paşa
  126- a) Rusya’nın Karadeniz’deki etkinliğini arttırmak,
  b) Kırım ve çevresini ele geçirmek
  c) Kafkasları denetim altına almak
  d) Lehistan’ı egemenlik altına almak
  e) Balkanlardaki Ortodoksları himayesine almak.
  f) Boğazları ele geçirerek,Akdeniz’e açılamak.
  127- 18. yüzyıl başlarında Osmanlı devleti kaybettiği toprakları geri almak için mücadele etti.Bu politika doğrultusunda yaptığı savaşlarda istenen amaca ulaşamadı,hatta yeni topraklar kaybetti.
  128- Pasorofça Antlaşması
  129- Bu antlaşma ile Osmanlı – İran savaşları sona erdi ve taraflar arasında barış dönemi başladı.
  130- Dini bakımdan Osmanlıya bağlı kalması koşulu ile Kırım’a bağımsızlık verilmesi.
  Suleyman Avcı, haydar64, mumya14 ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş