Osmanli'nin İmzaladiĞi anlaŞmalar

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları' bölümünde Lusadris tarafından paylaşıldı.

 1. Lusadris

  Lusadris Üye

  Katılım:
  24 Kasım 2008
  Mesajlar:
  82
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  0

  Edirne SEGEDİN 1444 Macarlar önderliğindeki Haçlı ittifakı

  - Osmanlı Devletiyle Haçlılar arasında yapılan ilk anlaşma

  - 10 yıl savaş yapılmayacak

  - Eflak, vergi vermek koşuluyla Macaristan’ın olur

  - Sırp Krallığı yeniden kurulur

  İSTANBUL 1479 Venedik

  - Osmanlılar, Venediklilere bazı ayrıcalıklar tanıdı

  - Venedikliler, Osmanlılardan aldıkları yerleri geri verdiler

  İSTANBUL 1533 Avusturya - Avusturya

  - Osmanlı Devletinin üstünlüğünü kabul eder

  - Osmanlı sadrazamı ile Avusturya kralı eşit sayılır

  AMASYA 1555 İran

  - Osmanlılar ile İran arasında imzalanan ilk antlaşma

  - Tebriz, Doğu Anadolu, Irak Osmanlılara brakıldı

  FERHAT PAŞA (İSTANBUL) 1590 İran

  - Osmanlı Devleti, bu antlaşma ile doğuda en geniş sınırlara ulaştı

  - Dağıstan, Azerbaycan, Gürcistan Osmanlılara bırakıldı

  ZİTVATORUK 1606 Avusturya

  - Osmanlı Devleti Avusturya üzerinde elde ettiği üstünlüğü kaybetti

  - Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk sayıldı

  NASUH PAŞA 1611 İran

  - Daha öncesinde alınan yerler İran’a geri verildi. Buna karşılık İran her yıl 200 deve yükü ipek gönderecektir.

  - Osmanlı’nın elde ettiği toprakları geri verdiği ilk antlaşmadır

  SERAV 1618 İran

  - İran, Nasuh Paşa Antlaşmasının koşullarını kabul etti

  HOTİN 1621 Lehistan

  - İki taraf birbirinin topraklarına saldırmayacak

  - Lehistan Osmanlı’ya vergi vermeye devam edecek

  KASR-I ŞİRİN 1639 İran

  - Bağdat Osmanlılara kaldı

  - Bugünkü Türk-İran sınırı çizildi

  VASVAR 1664 Avusturya

  - Avusturya’dan alınan yerler geri verildi

  BUCAŞ 1672 Lehistan

  - Osmanlının toprak kazandığı son antlaşmadır

  - Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara ulaştı

  KARLOFÇA 1699 Kutsal İttifak (Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta, Rusya)

  - Osmanlı Devletinin toprak kaybettiği ilk antlaşmadır

  - Gerileme Dönemi başladı

  İSTANBUL 1700 Rusya

  - Ruslarla imzalanan ilk antlaşmadır

  - Ruslara ilk kez toprak verilmiştir. Ruslar Karadeniz’e inme yolunda ilk adımı atarlar

  - Karlofça antlaşmasını tamamlar niteliktedir

  - Ruslar İstanbul’da daimi elçi bulundurabilecek

  PRUT 1711 Rusya

  - İstanbul antlaşması ile Ruslara bırakılan Azak kalesi geri verildi

  - Rusya İstanbul’da daimi elçi bulunduramayacaktı

  PASAROFÇA 1718 Avusturya

  - Yukarı Sırbistan, Belgrat Avusturya’ya verildi

  - Belgrat ilk kez elden çıkar

  - Lale devri başladı. Batıyla 20 yıl savaş yapılmadı

  İSTANBUL 1724 Rusya

  - Rusya ile Osmanlı, İran topraklarını payeden antlaşma imzaladılar

  - Ruslar İran topraklarının Dağıstan ve Hazar kıyılarını işgal edecekler. Osmanlılar Gence, Karadağ, Revan, Tebriz’i alır

  AHMET PAŞA 1732 İran

  - Gence, Tiflis, Dağıstan Osmanlıda kalacak

  - Tebriz, Kırmansah ve Hameden eyaletleri İran’a verilecek

  BELGRAD 1739 Rusya-Avusturya

  - Karadeniz son defa bir Türk gölü haline geldi

  - Pasarofça Antlaşması ile Avusturya’ya verilen Belgrat geri alındı

  KÜÇÜK KAYNARCA 1774 Rusya

  - Ruslar Ortodoksların hakkını korur

  - Ruslar kapitülasyonlardan yararlanır

  - Ruslar kutsal bölgeleri ziyaret edebilecek

  - Kırım’a bağımsızlık verilir, Kırım hanlığı dini bakımdan Osmanlıya kalır (Osmanlı ilk kez Müslüman bir toprak parçasını yitirdi)

  - Osmanlı ilk kez savaş tazminatı öder

  - En ağır koşulları olan antlaşmalardandır

  AYNALIKAVAK TENKİHNAMESİ 1779 Rusya

  - Ruslar, Kırım’daki askerlerini çekecekler, Osmanlı Devleti de buna karşılık Şahin Giray’ın Hanlığını onaylayacak

  ZİŞTOVİ 1791 Avusturya

  - Avusturya savaşta aldığı yerleri geri verdi

  YAŞ 1792 Rusya

  - Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu onaylandı

  - Kırım elden çıktı

  - Dağılma Dönemi başladı

  EL-ARİŞ MUKAVELESİ 1802 Fransa

  - Fransızlar, Mısır’ı boşaltarak Osmanlıya teslim edecekler

  - Buna karşılık İngilizler onları gemiyle Fransa’ya taşıyacak

  BÜKREŞ 1812 Rusya

  - Sırbistan’a ayrıcalık tanındı. Bir azınlığa ilk kez ayrıcalık tanındı

  - Prut Nehri iki devlet arasında sınır oldu

  EDİRNE 1829 Rusya

  - Yunanistan’ın bağımsızlığı tanınmış oldu

  - İlk bağımsızlığını ilan eden Yunanistan’dır

  KÜTAHYA 1833 Kavalalı Mehmet Ali Paşa

  - Osmanlı Devleti ilk kez bir valisine ayrıcalıklar tanıdı

  HÜNKAR İSKELESİ 1833 Rusya

  - Osmanlı Devleti ile Rusya ilk kez birbirine yardım edecek

  - Osmanlı Devleti’nin boğazlarla ilgili egemenlik hakkını kullanarak imzaladığı son antlaşmadır

  LONDRA KONFERANSI 1840 İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya

  - Mısır sorunu çözüldü

  - Konferans öncesi Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak için Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir

  LONDRA BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ 1841 Prusya, Avusturya, Rusya, Fransa, İngiltere

  - Boğazlar Osmanlı Devletinde kalacak

  - Boğazlarla ilgili imzalanan ilk resmi antlaşmadır

  - Osmanlı Devletinin egemenlik haklarına dayanarak imzaladığı son antlaşma

  PARİS 1856 İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Piyomento

  - Osmanlı Devleti ilk defa Avrupalı sayıldı

  - Eflak ve Boğdan’a ayrıcalıklar verildi

  AYESTEFANOS (YEŞİLKÖY) 1878 Rusya

  - Rusya Osmanlı Devletini istediği gibi parçaladı

  Bu antlaşma uygulanmadı

  BERLİN 1878 İngiltere, Almanya, Avusturya

  - Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsızlıklarını ilan etti

  - Kars, Ardahan, Batum Rusya’ya verildi

  - İlk kez Ermeni sorunu ortaya çıktı

  - Çok sayıda devlet Osmanlıdan ayrıldı

  UŞİ 1912 İtalya

  - Trablusgarp bölgesi İtalya’ya bırakıldı

  - Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını kaybetti

  LONDRA 1913 Balkan Ulusları

  - Midye-Enez çizgisi Osmanlı ile Bulgaristan arasında sınır olarak kabul edildi

  - Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti

  - Avrupa ve Ege’deki Osmanlı varlığı sona erdi

  İSTANBUL 1913 Bulgaristan

  - Bugünkü Türk-Bulgaristan sınırı çizildi

  - İki devlet arasında Meriç ırmağı sınır oldu

  ATİNA 1913 Yunanistan

  - Yanya, Selanik, Girit Yunanistan’a bırakıldı

  MONDROS MÜTAKERESİ 1918 İtilaf Devletleri

  - Osmanlı Devleti koşulsuz teslim oluyor. Böylece Osmanlı varlığı fiilen sona ermiş sayılıyor

  BREST-LİTOWSK 1918 Sovyet Rusya

  - Kars, Ardahan, Batum Osmanlı Devleti’ne geri verildi

  - Osmanlı Devleti ile Sovyet-Rusya arasında imzalanan ilk antlaşmadır

  SEVR 1920 İtilaf Devletleri

  - İtilaf Devletleri Osmanlıyı istedikleri gibi paylaşmışlardır

  - Bu antlaşma geçerli sayılmamıştır

  - Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son antlaşmadır

Sayfayı Paylaş