öz şiir anlayişini sürdüren şiir (saf şiir)

Konu 'Türk Edebiyatı Ders Notları' bölümünde sementa.38 tarafından paylaşıldı.

 1. sementa.38

  sementa.38 Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesajlar:
  645
  Beğenileri:
  363
  Ödül Puanları:
  64
  Yer:
  kayseri

  ÖZ ŞİİR ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR (SAF ŞİİR)

  Türk edebiyatında "Saf Şiir" (Öz Şiir) eğilimi Ahmet Haşim'in
  "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" adlı makalesiyle (Türk
  edebiyatında ilk poetika örneği kabul edilir.) başlar.
  Sanatın bir form sorunu olduğuna inanan bu şairler için
  önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır. Bu anlayışla kendilerine
  özgü özel bir imge düzeni oluştururlar.
  Şiirde her türlü ideolojik sapmanın dışında kalarak sadece
  okuyucuda estetik haz uyandıran şiir yazma eğilimi, bu şairleri
  her türlü mektepleşme eğiliminin dışında kalıp müstakil
  şahsiyetler olarak şiir yazmaya yöneltmiştir.
  Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden bu şairlerde düşsel
  (hayali) ve bireysel yön ağır basar.
  Saf şiir anlayışında estetik tavır ön plandadır. Bu anlayıştaki
  şairler didaktik bilgiden uzak durup; bir şey öğretmeyi değil,
  musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı, uyandırdığı imgelerle
  insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaç edinirler. Kısacası
  bu şairler şiirde anlama fazla önem vermezler. Anlaşılmak
  için değil; duyulmak, hissedilmek için şiir yazarlar.
  Şiirde biçim endişesi duyan bu şairlerde dize ve dil baş tacıdır.
  Disiplinli çalışarak mükemmele varan halis şiir yazma
  endişesi kendini hissettirir.
  Gizemsellik, simgecilik, bireysellik, ruh, ölüm, masal, rüya,
  mit temalarının yoğunca işlendiği bu şiirler zekâ ve bilincin
  disipliniyle bütünleştirilerek yazılmıştır.


  Özellikleri:
   Milli Edebiyat Döneminin şiir hareketleri bu dönemin
  oluşmasında etkili olmuştur.
   Şiir dili her şeyin üzerindedir.
   Şiir bir biçim (form) sorunudur. Ahenk söyleyiş tarzı, ritim,
  kafiye ile sağlanır.
   Amaç iyi ve güzel şiir yazabilmektir.
   Dilde saflaşma, sadeleşme görülür.
   Şiir, soylu bir sanat olarak kabul edilir.
   En değerli şey dizedir.
   Şairlerin kendilerine özgü bir imge düzenleri vardır.
   İçsel bir yaklaşımla insan anlatılır.
   Şiirin toplum için değil sanat için olduğunu iddia ederler
  ve şiirlerini sanat için yazarlar. Şiirler ideolojinin esiri olmamalıdır.
   Güzel şiir ancak çalışarak elde edilir. Şiir emek işidir.
 2. sementa.38

  sementa.38 Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesajlar:
  645
  Beğenileri:
  363
  Ödül Puanları:
  64
  Yer:
  kayseri
  Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şairler ve Edebi Topluluklar
  1. NECİP FAZIL KISAKÜREK (1905 – 1983)
   Şiirleri ve tiyatrolarıyla ün kazanmış usta bir yazardır.
   “Büyük Doğu” ve “Ağaç” dergilerini çıkarmıştır.
   Fransız sembolistlerinden ve halk şiirinden yararlanarak
  heceyle kendine has, başarılı şiirler yazmıştır.
   İlk dönem şiirlerinden sonra mistik konuları, madde ve
  ruh ilişkisini, insanın evrendeki yerini konu edinen şiirler
  yazmıştır.
   “Kaldırımlar” şiiriyle geniş bir kesim tarafından tanınmış
  ve sevilmiştir.
   Şiirlerini “Çile” başlığı altında bir kitapta toplamış ve bu
  kitapta şiir anlayışını düzyazı olarak anlatmıştır.
  Eserleri:
  Şiir: Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk
  Kervanı, Çile
  Oyun: Tohum, Bir Adam Yaratmak, Künye, Sabırtaşı, Para,
  Nam-ı Diğer Parmaksız Salih, Reis Bey, Yunus Emre, Abdülhamit
  Han, Ahşap Konak, Siyah Pelerinli Adam
  Öykü: Hikâyelerim
  Roman: Aynadaki Yalan
  Anı: Yılanlı Kuyudan
  2. AHMET HAMDİ TANPINAR (1901 – 1962)
   Şiir, öykü, roman, edebiyat tarihi, makale, deneme alanlarında
  eserler vermiştir.
   Eserlerinde Doğu-Batı çatışması, “rüya” ve “zaman” kavramları,
  “geçmişe özlem”, “mimari” ve “musiki” öne çıkar.
   “Ne içindeyim zamanın! Ne de büsbütün dışında” dizeleri
  onun zamanı kavrayışının özünü vermektedir.
   ‘Bursa’da Zaman’ şiiri geniş bir kesim tarafından sevilmiştir.
   Ahmet Haşim’in özellikle de Yahya Kemal’in etkisinde
  kalmış, Sembolizmden etkilenmiştir.
   Romanlarında psikolojik tahlillere önemle eğilen yazarın;
  kendine has bir üslubu vardır.
   Yazarlığı dışında İstanbul Üniversitesi’nde edebiyat profesörlüğü,
  milletvekilliği de yapmıştır.
   “Beş Şehir” adlı önemli deneme kitabında Ankara, Erzurum,
  Bursa, Konya ve İstanbul’u anlatmıştır.
   “Huzur” romanı, aşkı, psikolojiyi ve Doğu-Batı karşıtlığını
  içerir; roman kişilerinin adlarının verildiği dört bölümden
  oluşur: İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz.
  Eserleri:
  Şiir: Bütün Şiirleri
  Roman: Mahur Beste, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur,
  Sahnenin Dışındakiler, Aynadaki Kadın.
  Öykü: Abdullah Efendi’nin Rüyaları, Yaz Yağmuru.
  Deneme: Beş Şehir, Yaşadığım Gibi.
  Makale - İnceleme: Yahya Kemal, XIX. Asır Türk Edebiyatı
  Tarihi, Edebiyat Üzerine Makaleler.
  3. AHMET MUHİP DIRANAS (1908 – 1980)
   Şiirleriyle tanınmakla birlikte tiyatro eserleri de vardır.
  Fransız sembolizmiyle Türk şiir geleneğini başarıyla kaynaştırmıştır.
   Hece ölçüsüyle biçimsel mükemmelliğe önem verdiği
  şiirler yazmıştır. Aşk, insanın iç dünyası gibi bireysel duyguları
  işlemiştir.
   Kar, Olvido, Ağrı ve Fahriye Abla şiirleriyle sevilmiştir.
  Eserleri:
  Şiir: Şiirler
  Oyun: Gölgeler, O Böyle İstemezdi.
  4. CAHİT SITKI TARANCI (1910 – 1956)
   Otuz Beş Yaş, Desem ki ve Gün Eksilmesin Penceremden
  şiirleriyle tanınır.
   Şiirlerinin çoğunda ölüm konusunu işlemiştir.
   Romantizm ve sembolizmden etkilenmiştir.
   Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri de serbest şiirleri de vardır.
   Şiirde biçime, kafiyeye ve ahenge önem vermiştir.
  Eserleri:
  Şiir: Otuz Beş Yaş, Düşten Güzel, Ömrümde Sükût, Sonrası
  Mektup: Ziya’ya Mektuplar
  5. ASAF HALET ÇELEBİ (1907 – 1958)
   Hiçbir akıma girmeyen kendine has bir şairdir.
   Gençlik yıllarında divan edebiyatından etkilendi. Gazeller
  ve rubailer yazdı. 1937'den sonra serbest ölçü kullanmaya
  ve Batı şiirinin tekniklerine yönelmeye başladı.
   Şiirlerinde dinlerden, ideolojilerden, toplumsal olaylardan
  çok Anadolu-İran-Hindistan çizgisi üzerinde uzanan bir
  yaşamın görünümlerini sesler aracılığıyla dile getirdi.
  Eserleri:
  Şiir: He, Lâmelif, Om Mani Padme Hum
  YEDİ MEŞALECİLER
  1928 yılında ortaya çıkan bu topluluk, şiir ve yazılarını "Yedi
  Meşale" adlı kitapta toplamışlardır.
  Türkiye'de Cumhuriyet döneminde "sanat sanat içindir" deyip
  öz şiir anlayışını benimseyen ilk grup Yedi Meşaleciler'dir.
  Bunlara göre şiir hiçbir fikir ve ideolojinin hizmetinde kullanılamazdı.
  Gerçek şiir, sanat için yazılan, samimi ve yenilik
  dolu olan şiirdir.
  Özellikleri:
   Sanat, sanat için olmalıdır.
   Edebiyatta taklitten kaçınılmalı, daima yenilik, içtenlik,
  canlılık aranmalıdır.
   Batılı ilkelerle sanat yapılmalı, geleneksel temalar yerine
  yeni temalar bulunmalıdır.
   Şiirde konu zenginliği sağlamak için hayalden yararlanılmalıdır.
   Şiirde hece ölçüsünü kullanmışlardır.
   Çarpıcı imge ve benzetmelerle zenginleştirdikleri şiirleri,
  ustalıkla yapılmış birer tablo değeri taşır.
   Fransız sembolistlerin etkisinde kalmışlardır.
   Edebiyatımızda kısa süreli bir yankı uyandıran Yedi Meşaleciler,
  hedeflerini gerçekleştiremeden dağılmışlardır.
  Topluluğun Sanatçıları:
  1. SABRİ ESAD SİYAVUŞGİL (1907 - 1968)
  İlgi çeken ev içi eşya ve tasvirlerinden sonra özellikle çevirileri
  ve edebiyatı yakından takip eden denemeleriyle edebiyatla
  olan bağlantısını sürdürdü. Psikoloji profesörü olarak ilmi
  çalışmalara kendisini verdi Şiirlerini Odalar ve Sofalar adlı
  kitapta topladı.
  2. YAŞAR NABİ NAYIR (1908 - 1981)
  Şiirlerini Kahramanlar ve Onar Mısra adlı kitaplarda topladı
  ve diğer edebiyat türlerinde eserler verdi. 1933 yılında çıkarmaya
  başladığı Varlık dergisini ömür boyu devam ettirdi.
  Bu dergi Türk edebiyatının gelişmesinde, yeni kabiliyetlerin
  yetişmesinde ve tanıtılmasında önemli rol oynadı. Ayrıca
  Varlık yayınlarıyla da bir edebiyat kütüphanesi kurdu.
  3. MUAMMER LÜTFİ BAHŞİ (1903 - 1947)
  Topluluğun dağılmasından sonra bütünüyle edebiyattan
  koptu.
  4. VASFİ MAHİR KOCATÜRK (1907 - 1961)
  Şiirlerini Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Bizim Türküler, Ergenekon
  adlı kitaplarda topladı. Asıl çalışmasını edebiyat
  tarihi ve incelemesine ayırdı.
  5. CEVDET KUDRET SOLOK (1907 - 1992)
  Birinci Perde adlı kitabında şiirlerini topladı. Roman ve tiyatro
  türlerinde de eser veren Cevdet Kudret, okul kitapları ve
  edebiyat tarihimizle ilgili ciddi eserler yazdı.
  6. ZİYA OSMAN SABA (1910 - 1957)
  Grubun şiire en sadık şahsiyeti oldu. Sebil ve Güvercinler,
  Geçen Zaman, Nefes Almak adlı kitaplarında şiirlerini toplayan
  Ziya Osman Saba hikâyeler de yazmıştır. Özellikle ev içi
  şiirler yazdı ve kendisinden daha kabiliyetli bir başka şaire,
  Behçet Necatigil'e örnek oldu. Şair yalnızlık duygusunu ve
  hatıraları şiirlerinde başarıyla dile getirir. Heceyi, duraklarında
  değişiklik yapmadan kılınır. Serbest şiir örnekleri de vermiştir.
  Ziya Osman, bütün insanların mutlu olduğu ve herkesin
  hoşgörü içinde yaşadığı bir dünya özlemiyle yaşar. Bu
  yönüyle Yunus Emre ve Mevlana geleneğinin modern çağdaki
  sesidir.
  7. KENAN HULUSİ KORAY (1906 - 1944)
  İçlerindeki tek hikâye yazardır. Yaşadığı sürede beş hikâye
  kitabı yayınlamış, "Osmanoflar" romanı ve kısa hikâyelerinin
  birçoğu gazete sayfalarında kaybolup gitmiştir.
  Gazeteciliğinin de etkisiyle küçük hikâye tarzını benimseyen
  sanatçı, Cumhuriyet döneminde korku türünde örnekler veren
  ilk hikâyecidir. Önemli hikâyeleri: Bir Yudum Su,
  Osmanoflar, Bahar Hikâyeleri, Bir Otelde Yedi Kişi

Sayfayı Paylaş