Özellikler

Konu 'Coğrafya 11. Sınıf' bölümünde devil tarafından paylaşıldı.

 1. devil

  devil Üye

  Katılım:
  7 Mayıs 2008
  Mesajlar:
  86
  Beğenileri:
  46
  Ödül Puanları:
  6

  Kırsal ve Kentsel yerlerin farklı özellikleri ve Kırsal ve Kentsel yerlerin fonksiyonel gelişimi hakkında bilgisi olan paylaşırsa sevınırım...........
 2. ebrudamla

  ebrudamla Üye

  Katılım:
  31 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  36
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  kırsal ve kentsel yerlerin farklı özellikleri

  kırsal
  Kırsal bölgelerde hızlı nüfus artışından dolayı tarım alanlarının küçük parçalara ayrılması

  Kırsal kesimlerdeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin yeterince gelişmemiş olması

  Tarım alanlarında makine kullanımının artması ile birçok insanın işsiz kalması

  Genellikle kırsal kesimdeki ekonomik yetersizlikler insanların göç etmesine neden olur.

  kentsel

  Kentlerde gelişmiş olan sanayi ve ticaret sayesinde iş imkânlarının daha fazla olması

  Kentlerdeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin oldukça gelişmiş olması

  Bu nedenlerden dolayı ülkemizde kırsal bölgelerden büyük kentlere hızlı bir göç meydana gelmektedir. Ülkemizdeki kentleşme hızı sanayileşme hızını geçmiştir.

  Bu yüzden kentlerde birçok sorunlar ortaya çıkmıştır. Büyük kentlerde çok hızlı artan nüfustan dolayı meydana gelen sorunları şöyle sıralayabiliriz;

  Çevre ve hava kirliliğinin ortaya çıkması

  Gecekondulaşmanın artması

  Yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi alt yapı yetersizliklerinin ortaya çıkması

  İnsanların oturabileceği konutların yetersiz kalması

  Göç edenlerin kentlerdeki sosyal çevreye uyum sağlayamamaları
 3. ebrudamla

  ebrudamla Üye

  Katılım:
  31 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  36
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Kır Yerleşmeleri:gelişimi

  Türkiye’de Kırsal yerleşmelerin coğrafi özellikleri ve bölgesel farklılıklarını konu alan derste, kır yerleşmeleri - coğrafi çevre ilişkileri ve etkileşimleri irdelenmektedir. Derste Türkiye’de kır yerleşmelerinin tarihsel gelişimi, günümüzdeki durumları ve değişimleri ele alınmakta, bu yerleşmelerin coğrafi koşullara göre nasıl karakter kazandıkları anlatılmaktadır. Derste; Yeryüzünde yerleşmeyi (nüfuslanmayı) sınırlandıran coğrafi faktörler,Türkiye’de kır yerleşmesinin tarihsel gelişimi, Kır – şehir ayırımında esas alınan kriterler, Kır yerleşmelerinin genel yerleşme içindeki görünümü, Kır yerleşmelerinin dağınık veya toplu karakterde olmasına neden olan faktörler, Kır yerleşme tipleri, Devamlı yerleşmeler (köy, mahalle), Geçici yerleşmeler (yayla, oba, mezra, güzle, ağıl, kom, divan, dam, cenik), Türkiye’de kırsal nüfusun tarihsel gelişimi, Türkiye’de kır nüfusunun yükselti kademelerine göre dağılışı, Türkiye’de kırsal yerleşmelerin sayısı ve özellikleri (kuruluş yerleri, nüfus büyüklükleri, fonksiyonel yapıları ve yükselti kademelerine göre dağılışları, Türkiye’de Kır Yerleşmelerinin sorunları ve geleceği gibi başlıklar altında konular detaylı olarak ele alınmaktadır. Ders işleyişinde görsel malzeme kullanılarak Türkiye’den çeşitli kır yerleşmesi örneklerini içeren slaytlar gösterilmekte, böylece öğrencilerin konuyu somut olarak algılamasına dikkat edilmektedir.

  Kentlerin fonksiyonlarına


  Bilindiği gibi kentler, iki yönlü ilişkinin odak noktasını oluşturur. Bunlardan biri, kentlerde yaşayan büyük nüfus kütlesinin beslenmesi ve fabrikaların ham madde ihtiyaçlarının karşılanması için kent dışı veya kırsal kesimle bağlantıdır. İkincisi ise kentde üretilen çeşitli mal ve hizmetlerin kent dışına götürülmesidir. Başka bir ifada ile kentlerin kurulması ve önemini koruması bu iki ana fonksiyona bağlıdır.

  İlk zamanlar siyasî otorite kentlerde merkezileşmiş ve ülkenin veya yörenin yönetimi kentden idare edilmiştir. Buna örnek olarak, idari merkez olarak Selçuklular başkenti olan Konya ile Osmanlılara ise sırasıyla başkent olan Söğüt, İznik, Bursa, Edirne ve nihayet İstanbul verilebilir. Bunun yanında kentler, hukukî ve dinî yönden de tarihin çok eski devirlerinden beri önemli bir fonksiyon kazanmıştır. Ayrıca, tıbbî, eğitim-öğretim, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yoğunlaştığı birer merkez olma durumuna gelmiştir. Kent, sanayi faaliyetleri ile her çeşit işlenmiş maddenin üretildiği, ticaret faaliyetleri ile hertürlü malın pazarlandığı, alış¬verişin yapıldığı, çevresini sıkı şekilde kendine bağladığı ve âdeta kopmaz bir parça hâlinde çevreye hizmet veren bir odak noktası durumundadır. Sadece bu açıdan ele alındığında kentlerin genel fonksiyonlarını, idarî, askerî, ticari, ulaşım, dinî ve kültürel faaliyetler oluşturmaktadır.
  devil bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş