periyodik tablo

Konu 'Fen Bilgisi 8. Sınıf' bölümünde a.d.e.m tarafından paylaşıldı.

 1. a.d.e.m

  a.d.e.m Üye

  Katılım:
  26 Aralık 2010
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0

  P E R İ Y O T L A R C E T V E L İ


  PERİYOTLAR CETVELİ

  Elementlerin sembolleriyle gösterildiği ve özellikleri hakkında bilgi veren cetveldir
  Periyotlar cetveli ilk defa dimitri Mendelev tarafından yapılmıştır(elementleri atom ağırlıkları=Kütlelerine göre düzenlemiştir )

  Periyotlar cetveli yatay ve düşey sıralardan oluşmuştur

  P E R İ Y O T

  Periyotlar cetvelindeki yatay sıralardır
  Elementler atom numarası en küçük ten en büyüğe doğru ( soldan – sağa ) sıralanırlar
  Periyot numarası enerji seviyesini = yörünge sayısını gösterir
  7 periyot bulunur

  PERİYOTLAR CETVELİNDE SOLDAN SAĞA DOĞRU GİDİLDİKCE

  1-Atom numarası artar
  2-Kütle numarası artar
  3-Metalik özellik azalır
  4-Ametalik özellik artar
  5-Elektron verme özelliği azalır
  6-Elektron alma özelliği artar
  7-Atom çapı küçülür
  8-Asitlik özelliği artar
  9-İyonlaşma enerjisi büyür
  10-Elektro negatiflik büyür

  LANTANİTLER :Atom numarası 58 – 71 olan elementler ( 6 periyotta )
  AKTİNİTLER :Atom numarası 89 - 103 olan elementler ( 7 periyotta )

  1. Periyotta 2 element
  2 . “ 8 “
  3 . “ 8 “
  4 . “ 18 “
  5 . “ 18 “
  6 . “ 32 “
  7 . “ 23 “ tamamlanmamıştır

  G R U P

  Periyotlar cetvelindeki düşey sıralardır
  Elementler gruplara ortak kimyasal özelliklerine göre sıralanmıştır
  18 tane grup vardır 8 tane A grubu
  8 tane B grubu ( 8B grubu 3 gruptan oluşur ) )

  1A Grubu ALKALİ METALLER
  2A “ TOPRAK ALKALİ METALLER
  3A “ METALLER
  7A “ HALOJENLER
  8A “ SOYGAZLAR


  1A , 2A , ,3A , grubunda ……METALLER
  4A , 5A , 6A , 7A grubunda ……AMETALLER
  8A grubunda ……SOYGAZLAR  PERİYOTLAR CETVLİNDE YUKARIDAN AŞAGIYA DOĞRU İNİLDİKÇE

  1-Atom numarası artar
  2-Kütle numarası artar
  3-Metalik özellik artar
  4-Ametalik özellik azalır
  5-Elektron verme isteği artar
  6-Elektron alma isteği azalır
  7-Atom çapı büyür
  8-Bazlık özelliği artar


  Her grup ve periyot boyunca elementlerin özellikleri genellikle sistematik bir biçimde değişiklik gösterirler.

  Aynı grupta olan elementler sertlik , parlaklık , iletkenlik , elektron alma veya verme yatkınlıları bakımından birbirine benzerdir.

  M E T A L L E R


  1- Katıdırlar ( Civa = Hg hariç )

  2- Yüzeyleri parlaktır

  3- Isı ve elektriği iyi iletirler

  4- Tel ve levha haline gelebilirler

  5- Tek atomludurlar ( atomik yapılıdırlar )

  6- Kendi aralarında bileşik yapmazlar

  7- Kendi aralarında alaşım yaparlar

  8- Elektron verme özelliğindedirler ( katyon = +)

  9- Ametallerle iyonik bileşik yaparlar

  10- Canlıların yapısında çok az bulunur

  11- Erime-kaynama noktaları yüksektir

  12- 1A,2A,3A grubunda bulunurlar

  13- Sulu çözeltileri BAZ özelliği taşır  metaller ;
  - periyodik tablonun sol tarafında bulunurlar.
  - genellikle dayanıklı ağır , parlak maddeler olarak tanımlanır.
  - ısı ve elektriği iyi iletirler.
  - dövülerek tel ve levha haline getirilebilirler.
  - üzerine vurulduğunda çınlama sesi duyulur.
  A M E T A L L E R

  1 - katı, sıvı, gaz halindedirler
  ( İyot=I , karbon=C , fosfor = P , kükürt = S katı )
  ( Brom= Br sıvı )
  ( Azot=N , Oksijen=O, Hidrojen=H klor=Cl gaz )

  2 - Yüzeyleri mattır

  3- Isı ve elektriği iyi iletmezler

  4- Tel ve levha haline gelemezler

  5- İki ve daha fazla atomludurlar ( molekül yapılı

  6- Kendi aralarında bileşik yaparlar

  7- Kendi aralarında alaşım yapmazlar

  8- Elektron alma özelliğindedirler ( Anyon= - )

  9- Kendi aralarında Kovalent bileşik yaparlar

  10- Canlıların yapısında bolca bulunurlar

  11- Erime-kaynama noktaları düşüktür

  12- 4A,5A,6A,7A grubunda bulunurlar

  13- Sulu çözeltileri ASİT özelliği taşır  Ametaller ;
  - periyodik tablonun sağ tarafında bulunurlar.
  - genellikle parlak olmayan ( mat ) maddeler olarak tanımlanır.
  - ısı ve elektriği iyi iletmez.
  - dövülerek tel ve levha haline getirilemezler kırılgan yapıdadırlar.
  - ametaller ve bileşikleri değişik alanlarda kullanılırlar.

  Örnek : Klor ve bileşikleri ;
  Kuru temizlemede kirlerin çözünmesinde,
  Yüzme havuzlarının bakterilerden arındırılmasında,
  Tuvalet temizliğinde ,
  Hidroklorik asit yapımında ,
  Tarımda yabani otların temizlenmesinde,
  İçme sularının bakterilerden arındırılmasında,
  Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan ilaçların yapımında

  Y A R I M E T A L L E R

  Hem metallerin hem de ametallerin özelliklerini bir arada taşıyan elementlere denir.

  Yarı metaller bazı fiziksel özellikleri ve görünüşleri yönünden metallere , kimyasal özellikleri bakımından daha çok ametallere benzerler.

  Yarı metaller sınıfında 8 element bulunur
  Bor = B Silisyum = Si Germanyum = Ge Arsenik = As
  Antimon = Sb Tellür = Te Polanyum = Po Astanit = At


  1 – Parlak veye mat olabilirler
  2 - Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi metallerden daha az iletirler.
  3 - İşlenebilirler ( tel ve levha haline getirilebilirler )
  4 - Kırılgan değildirler.

  Yarı metaller
  - elektronik devre elemanlarında ,
  - değişik alanlarda ( mikroskop mercekleri , projektörlerde ) kullanılır.

  S O Y G A Z L A R

  1- Doğada gaz halinde bulunurlar

  2- Kararlı yapıdadırlar

  3- Bileşik oluşturmazlar

  4- Tek atomludurlar

  5- Erime kaynama noktaları düşüktür

  6- Periyodik tabloda 8A grubunda yer alırlar


  Helyum = He Argon = Ar Ksenon = Xe
  Neon = Ne Kripton = Kr Radon = Rn
  ReyhanY bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş