Radyo Televizyon Alanı

Konu 'Radyo Televizyon' bölümünde Moderatör Latif tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113

  ALANIN TANIMI

  Radyo-Televizyon alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

  ALANIN AMACI

  Radyo-Televizyon alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  DAL PROGRAMLARI,TANIMLARI VE AMAÇLARI

  1. GRAFİK-ANİMASYON

  Tanımı: Grafik animasyoncunun sahip olmasıgereken, bir proje çerçevesinde, sanal ve gerçeknesnelerin tasarımını yapma, tasarımları üç boyutlu olarak canlandırılma ve canlandırmayı izlenebilirgösteri olarak hazırlama yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Grafik-animasyon mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  2. RADYO-TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI

  Tanımı: Radyo-Televizyon programcısının sahipolması gereken, kuruluşlar ve yapım şirketlerinde
  program yapım öncesi, çekim aşaması ve çekimsonrasında içerik ve idari işleri yürütme, temel düzeyde teknik cihazları kullanma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Yapım-yayın elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  3. KAMERAMANLIK

  Tanımı: Kameramanın sahip olması gereken, araçgereçlerikullanarak stüdyo, çekim platosu ve çekimyapılabilecek her yerde ekip çalışması içerisindegörüntüleri kamera ile kaydetme yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Kameramanlık mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  4. TEKNİK YAPIM YAYIN

  Tanımı: Teknik yapım, yayın elemanının sahipolması gereken, radyo-televizyon ve prodüksiyonkuruluşları ile organizasyonlarda kurgu yapma, sesve ışık cihazlarını kullanma, yönetmenin talimatlarınagöre teknik işleri yürütme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Teknik yapım, yayın elemanının yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  GİRİŞ KOŞULLARI

  Öğrencilerin sağlık durumu, Radyo-Televizyon alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

  İSTİHDAM ALANLARI

  Radyo-Televizyon alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

  1. Televizyon kuruluşlarında,
  2. Radyo kuruluşlarında,
  3. Prodüksiyon şirketlerinde,
  4. Haber ajanslarında,
  5. Reklâm ajanslarında,
  6. Turizm/eğlence alanlarında vb.yerlerde çalışabilirler.

  EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

  1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
  2. Programın uygulanabilmesi için Radyo-Televizyon alanı standart donanımları, mesleklerin gerektirdiği ekipman ve stüdyo ortamı sağlanmalıdır.

  EĞİTİMCİLER

  1. Programın uygulanmasında Radyo-Televizyon alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
  2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Radyo-Televizyon alanında sektör deneyimi olan ustaöğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;
  1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
  2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.

  YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

  Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
  1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
  2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Radyo-Televizyon alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilir.

  BELGELENDİRME

  1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
  2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
  3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bi ryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
  4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.

  EĞİTİM SÜRESİ

  1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
  2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Radyo-Televizyon alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

  ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

  Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
  1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
  2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
  3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
  4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
  5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
  6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.

  İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

  Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, medya kuruluşları, prodüksiyon şirketleri, reklam ajansları vemeslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

  ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

  Programın sonunda seçtiği dala yönelik olaraköğrenci;
  1. Tüm alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
  2. Radyo-Televizyon alanının temel yeterliklerinesahip olabilecektir.
  3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
  4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.

  EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

  Radyo-Televizyon alanı haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.

Sayfayı Paylaş