Raylı Sistemler Teknolojisi

Konu 'Raylı Sistemler Teknolojisi' bölümünde Senarist tarafından paylaşıldı.

 1. Senarist

  Senarist Üye

  Katılım:
  6 Kasım 2013
  Mesajlar:
  199
  Beğenileri:
  27
  Ödül Puanları:
  29

  A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
  Günümüzde ulaşım, insanların en önemli sorunu hâline gelmiştir. Özellikle büyük
  kentlerde yaşayan insanlar her gün bu sorunla daha fazla karşılaşmaktadırlar. Hızlı
  kentleşme, yoğun nüfus artışı, hava kirliliği ve enerji sıkıntısı gibi büyük sorunlar, ulaşımda
  raylı sisteme geçişi zorunlu hâle getirmiştir.
  Raylı sistem taşımacılığı, yatırım maliyetleri yüksek olmakla birlikte, işletme
  maliyetleri karayolu taşımacılığına göre daha düşüktür. Ayrıca kaza riskleri, enerji tüketimi,
  trafik sıkışıklığı ve personel istihdamı kara yolu taşımacılığına göre daha azdır. Bununla
  birlikte raylı sistem taşıma kapasitesi, karayolu taşımacılığına göre çok daha yüksektir.
  Bütün bu şartlar günümüzde raylı taşımacılığın yaygınlaşmasını hızlandırmıştır.
  Türkiye’de şehir içi raylı sistem 116 yıl önce başlamıştır. 1955 yılına gelindiğinde
  İstanbul’daki raylı sistemin toplam uzunluğu 130 km’ye ulaşmış fakat daha sonra politik
  sebeplerle tüm raylı sistem sökülerek, kara yolu taşımacılığına geçilmiştir.

  Hâlen İstanbul’da 32 km hafif raylı, 75 km TCDD banliyö ve 8 km Taksim Metrosu
  olmak üzere toplam 115 km’lik şehir içi raylı yolcu taşıma sistemi vardır. İzmir’de l0 km,
  Ankara’da 24 km, Konya’da 18 km, Bursa’da 18 km ve Eskişehir 15 km aktif raylı sistem
  mevcut olup, Ankara, İstanbul, Kayseri ve Adana’da yeni hat çalışmaları devam etmektedir.

  B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER
  Raylı Sistem İnşaatçılığı
  Raylı Sistem Makineciliği
  Raylı Sistem Elektrik-Elektronikçiliği
  Raylı Sistem İşletmeciliği

  RAYLI SİSTEM İNŞAATÇISI
  Tanımı
  Raylı sistem yol bakım ve onarımcısının sahip olduğu yeterlilikleri kazanarak yol ve
  müştemilatının (ekipman ve donanımının) bakım, onarım ve kontrolünü yapan, yolun trafiğe
  açık olmasını sağlayan nitelikli kişidi

  Görevleri
  Teknik resim çizimi yapmak
  Temel elektrik elektronik ve el işlemleri yapmak
  Bilgisayar destekli çizim yapmak
  Raylı sistem teknolojisini bilmek
  Arazi ölçümü yapmak
  Demir yolu alt ve üst yapısının teşkilini yapmak, yaptırmak
  Demir yolu alt ve üst yapısının tamir bakım ve kontrolünü yapmak
  Maliyet hesapları yapmak
  Meslekî gelişimle ilgili faaliyetlere katılmaktır.

  RAYLI SİSTEM MAKİNECİ

  Tanımı
  Raylı sistem makinecisi, raylı sistem araçlarının bakım ve onarımını yapan, kontrol
  eden, arıza tespitlerini yapan ve servise hazırlayan nitelikli kişidir.

  Görevleri
  Teknik resim çizimi yapmak.
  Temel elektrik elektronik ve el işlemleri yapmak.
  Bilgisayar destekli çizim yapmak.
  Raylı sistem teknolojisini bilmek.
  Hidrolik ve pnömatik sistemlerin bakım ve onarımını yapmak.
  Makine parçalarının dayanım hesaplarını yapmak.
  Dizel motorların genel kontrolü bakım ve onarımını yapmak.
  Raylı sistem araçlarının bakım ve onarımını yapmak.
  Taşıt üzerindeki elektrik yardımcı ünitelerinin bakım ve onarımını yapmak.
  Taşıt üzerindeki enerji temin ve dağıtım ünitelerinin bakım ve onarımını
  yapmak.

  RAYLI SİSTEM ELEKTRİK-ELEKTRONİKÇİSİ
  Tanımı
  Raylı sistem elektrik-elektronik teknisyeni, raylı sistemler katener ve sinyal
  sistemlerinin kontrol, bakım, onarımını yapan ve sistemi her zaman aktif halde tutan nitelikli
  kişidir.

  Görevleri
  Teknik resim çizimi yapmak.
  Temel elektrik ve elektronik ve el işlemleri yapmak.
  Bilgisayar destekli çizim yapmak.
  Elektronik analog ve dijital devre işlemlerini yapmak.
  Elektrik makineleri bakım ve onarımını yapmak.
  Elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak.
  Elektronik sistemlerin bakım ve onarımını yapmak.
  Mesleki gelişimle ilgili faaliyetlere katılmaktır.

  RAYLI SİSTEM İŞLETMECİSİ
  Tanımı
  Raylı sistem işletmecisi, raylı sistemler ile yapılan taşıma iş ve işlemleri esnasında raylı sistemin teknik alt yapısına uygun olarak trafik işletme sisteminin kullanılmasını ve raylı sistem trafiğinin işletilmesini sağlayan nitelikli kişidir.

  Görevleri
  İş organizasyonu yapmak.
  Teknik resim çizimi yapmak.
  Temel elektrik elektronik ve el işlemleri yapmak.
  Bilgisayar destekli çizim yapmak.
  Raylı sistem teknolojisini bilmek.
  Tren trafiğini sevk ve idare etmek.
  Araçları hazırlamak ve yükleme yapmak.
  Lojistik faaliyetleri yapmak.
  Meslekî gelişimle ilgili faaliyetlere katılmaktır.

  MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER


  MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
  Raylı sistem içinde yer alan mesleklerde görev alacak kişilerin mesleğiyle ilgili etik ilkelere göre hareket edebilen, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir yapıya sahip olan, ilk yardım bilgisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.
  Raylı sistem yol teknisyeni olmak isteyenlerin; seyahat edebilecek, şantiyelerdeçalışabilecek, kar mücadelesi yapabilecek, kaza ve olay mahallinde vb. ağır tabiat şartlarında
  çalışabilecek durumda, dikkatli ve iş disiplinine uygun hareket edebilen, makine ve teçhizat kullanma becerisine sahip özellikteki kimseler olması gerekir.
  Raylı sistem taşıt teknisyeni; meslek ahlakına uygun hareket edebilen, dikkatli,düzenli, sabırlı, sorumluluk alabilen ve iş disiplinine sahip nitelikte olmadır. Bu meslek elemanı haberleşme (telsiz, telefon, işaret fişeği v.b) araçları kullanmak durumundadır.
  Bunun yanında el aletlerini kullanma becerisine sahip olmalıdır.
  Raylı sistem elektrik-elektronik teknisyeni; problem çözme becerisine, dinleme ve
  görsel yeteneğe sahip kişidir. Bunun yanında malzeme bilgisi ve el becerisine de sahip olmalıdır.
  Raylı sistem işletme-trafik teknisyeni; dikkatli, düzenli, sabırlı, sorumluluk alabilen ve iş disiplinine sahip nitelikte olmadır. Aynı zamanda başarılı bir meslek elemanı olmak için yeniliklere açık olmak, etkili ve güzel konuşmak, güler yüzlü olmak ve insan ilişkilerine
  özen göstermek gerekmektedir. Bu meslek elemanı iyi bir bilgisayar kullanma bilgisine sahip, bunun yanında trafik işletme sistemlerini, sinyalizasyon, elektrifikasyon, haberleşme (telsiz, telefon, faks vb.) araçları ve sistemleri hakkında genel bilgileri bilmek ve bu araçları
  da kullanmak durumundadır

Sayfayı Paylaş