realizm

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde meleqqq tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. meleqqq

  meleqqq Üye

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  realizm bütün herşeyi yani konusu eserleri kapsamlı olarak yardımcı olursanız sevinirim
 2. ayse_gul

  ayse_gul Üye

  Katılım:
  5 Mart 2009
  Mesajlar:
  83
  Beğenileri:
  70
  Ödül Puanları:
  0
  19.yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki ola*rak doğmuş bir sanat ve edebi akımdır realizm. Bu döneme kadar geiinen süreçte, fen bilimle*rinde ve toplumsal bilimlerde önemli gelişmeler olmuştur. Özellikle deneysel bilimlerde gelinen aşama, olguların duygu, hayal ve metafizikle değil, maddi gerçeklerle açıklanması sonucunu doğur*muştur.
  Realizmin doğuşundaki ikinci önemli etken, dü*şünsel alanda August Comte’un pozitivizm (olguculuk ) felsefesidir. Pozitivizm, neden - sonuç ilişkisine önem veren, doğayı ve insanları bilimin İki temel aracı gözlem ve deneyle açıklamaya çalışan felsefi bir düşünce sistemidir. Realizmin romantizme üstünlüğü, Gustave Flaubert‘in 1857′de yazdığı “Madam Bovary” romanı ile gözler önüne serilmiştir.
  Realizmin Özellikleri:
  1. Realist Sanatçılar, anlattıklarında gözleme ve belgeye dayanır. Yazarlar bilgiyi anket yöntemiyle toplamış*lar, sonradan yapıtlarında kullanacakları malzemeyi günlük gözlemler olarak not etmişlerdir.
  2 .Realist sanatçılar, yapıtlarda kendi kişiliklerini gizlemişler, toplumu ve insanı bilim adamı nesnelliğiyle, iyi-kötü, güzel-çirkin demeden yansıtmışlardır.
  3. Realizm Konuları gerçek yaşamdan alındığından, ola*ğanüstü oiay ve kişilere yer verilmez. Olay ve kişi*ler, günlük yaşamda yaşanma ya da görülme olası*lığı olan nitelikler taşır. Bunlar yapıtlarda ayna ya da fotoğrafçı gerçekçiliği ile yansıtılır.
  4. İnsanlar, yaşadıkları çevreyle birlikte ele alınmıştır. İnsan kişiliğinin oluşumunda çevrenin etkisi ve önemi belirtilmiştir. Doğa ve insan betim*lemeleri ölçülüdür. Süs olsun diye yapılmamıştır.
  5. Realist sanatçılar,”sanat için sanat” anlayışı*na sahiptir. Sanatı ve edebiyatı toplumu değiştirme, eğitim ve mücadele aracı olarak görmediler.
  6. Realist yapıtlarda açık, yapmacıksız, söz sa*natlarından uzak bir üslup kullanılmıştır. Sanatçılar biçim ve güzelliğine, kusursuzluğuna önem vermiş*lerdir,
  Realizmin Önemli Sanatçıları:
  H. de Balzac…………………. roman, öykü, tiyatro
  Stendhal……………………….. roman
  Gustave Flauberte………… roman
  Dostoyevski………………….. roman
  Tolstoy………………………….. roman
  A. Çehov……………………….. öykü, tiyatro
  M. Gorki…………………………. roman
  Danielde Foe………………… roman
  Charles Dickens…………… roman
  Emest Hemingway……….. roman, öykü
  Jack London…………………. roman
  Mark Twain……………………. roman
  RELİZMİN TÜRK EDEBİYATINDAKİ ETKİSİ:
  Realizmden etkilenme İlk, Tanzimat’ın ikinci ya*rısında başlar. Hemen hemen tüm edebi dönemler*de etkisini göstermiştir. Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası”, Samipaşazade Sezai’nin “Sergüzeşt” romanları realist etkiyi taşıyan ilk ro*manlarıdır. Servet’i Fünun’dan Halit Ziya, Mehmet Rauf realizmden etkilenmiştir. Servet’i Fünun dö*neminin bağımsız yazarları Hüseyin Rahmj ve Ah*met Rasim realist etkiler taşır. Milli edebiyat ve Cumhuriyet döneminden Yakup Kadri, Halide Edip, Ömer Seyfettin, Reşat Nuri, Memduh Şevket Esendal realist etkisiyle yazan diğer yazarlardır.
  Realizmin Türk Edebiyatındaki Temsilcileri:
  Recaizâde Mahmut Ekrem……… roman
  Samipaşazâde Sezai………………. roman, öykü
  HalitZiya Uşaklıgil……………………. roman
  Mehmet Rauf……………………………. roman
  Refik Hallt Karay……………………… roman
  Yakup Kadri Karaosmanoğlu….. roman
  Halide EdipAdıvar……………………. roman
  Diğer Akımlar:

  İdealizm
  Kişiselcilik
  Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk)
  Sürrealizm
  Dadaizm
  Fütürizm
  Kübizm
  Ekspresyonizm
  Empresyonizm
  Sembolizm
  Parnasizm
  Naturalizm
  Realizm
  Romantizm
  Klasisizm
  Hümanizm
  Edebi akımlar
  meleqqq bunu beğendi.
 3. Mαvi αdα.

  Mαvi αdα. Üye

  Katılım:
  17 Eylül 2011
  Mesajlar:
  74
  Beğenileri:
  52
  Ödül Puanları:
  0
  Realizm Akımının Oluştuğu Ortam

  19. yüzyılda deneysel Dilimler son derece gelişmişti. İnsanın hayatını değiştiren birçok teknolojik yenilik ortaya çıkmış, bilim kendini ispatlamıştı.
  Auguste Comte'un ortaya attığı Pozitivizm felsefesi de bu dönemde, insanın sadece gördüğüne inanması şeklinde özetlenebilecek bir görüşü savunmuşlardır. Bunun bilim sahasında geçerliliği ispatlanmış ve sosyal bilimlerde de geçerli olacağı savunulmuştur. İşte Pozitivizm'in edebiyata uygulanması Realizmi doğurmuştur.

  Realizm Akımının Felsefesi

  Realizm, Pozitivizmin bir koşulu olarak gözleme büyük değer vermiştir. İnsanın duygularının onu aldatacağı savunulmuş, görülenin olduğu gibi verilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur. "Roman dediğin, bir uzun yol üzerinde gezdirilen aynadır." görüşüyle gerçeğe verilen değer anlatılır.
  "Tarih yazılı belgelerle meydana getirildiği gibi, bugünkü roman da, romancının kendisinin dinlediği ya da doğrudan derlediği belgelerle meydana getirilir, tarihçiler geçmiş zamanın, romancılar ise şimdiki zamanın hikayecisidir." sözleri realistlerin tüm felsefesini ortaya koyar.

  Realizm Akımının Konusu

  Realizm'de konu gerçek hayattır. Olağanüstü görülen istisnai olaylara yer verilmez. Okura yaşanmış bir olay ya da yaşanabileceğinden şüphe edilmeyecek bir olay sunulur.
  Realizm'de anlatılan kişi, tam anlamıyla insandır. Çevresiyle davranışlarıyla, tutkularıyla en ince ayrıntısına kadar tanıtılan bir insan görülür eserde. Elbette bu insan çevresinin bir ürünü olan, çevresindeki şartlara göre karakter kazanmış biridir.

  Realizm Akımının Dili ve Üslubu

  Realizm'de, sanatçı eserle okuru başbaşa bırakmak için kendini gizler. Bu yönüyle Klasisizm'e benzer. Olaylan yan tutmayan, nesnel bir bakışla inceler sanatçı.
  Eserde biçim kusursuzluğu çok önemlidir. Kılı kırk yaramasına yapılan gözlemin aynı titizlikle anlatılmasına, üslubun açık, sağlam, yapmacıksız, söz oyunlarından uzak olmasına önem verilir.
  "Söylenmek istenen şey ne olursa olsun, elbette onu anlatacak tek bir sözcük, canlandıracak tek bir fiil, nitelendirecek tek bir sıfat vardır. İşte yazar bunu buluncaya kadar uğraşacak, yaklaşık olanla yetinmeyecektir." sözleri realistlerin anlayışını ortaya koyar.

  Realizm Akımında Kullanılan Edebi Türler ve Temsilcileri

  Realizm, bir roman ve hikaye akımıdır. Tiyatro, Romantizm'den sonra artık pek görülmez. Şiir ise realist anlayışla yazılır; ancak adına "Parnas" denir.
  Realizm birçok ülkede yaygın bir kullanım bulmuştur. İlk ürünlerini Romantiklerle çağdaş olan Stendhal, Balzac, Merime vermiştir.

  Stendhal: Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı
  Balzac : Vadideki Zambak, Eugenie Grandet, Goriot Baba
  Gustave Flaubert: Madam Bovary, Salambo, Duygusal Eğitim
  Charles Dickens : Oliver Twist, David Copperfield
  Gogol: Ölü Canlar, Müfettiş
  Turgenyev: Rudin, Babalar ve Oğullar, Taşralı Kadın
  Dostoyevski: Suç ve Ceza, Karamazof Kardeşler, Budala
  Tolstoy: Savaş ve Barış, Anna Karanina, İvan ilyiç'in Ölümü
  Gorki: Ana, Üç Kişi
  Mark Twain : Tom Sawyer'in Maceraları
  Anton Çehov: Vanya Dayı, Vişne Bahçesi
  Mihail Aleksandroviç Şolohov: Ve Durgun Akardı Don
  Ernest Hemingway: Çanlar Kimin İçin Çalıyor?
  John Steinbeck: Gazap Üzümleri
  Herman Melville: Moby Dick


  Realizmde Roman Anlayışı:

  "Her şey görmekten ibarettir. Üstatların gözüyle değil, kendi gözlerinle doğruyu görebilirsin. Bunun için de biraz beklemen lazım. Kendi duygu ve görüşlerini de eserlerine katma. Bir sanatçının orijinalliği, "büyük şeyler"de değil, önce "küçük şeyler"de görülür. Şaheserler, basit konular üzerindeki önemsiz ayrıntılardan meydana gelmiştir.
  "Roman dediğin, bir uzun yol üzerinde dolaştırılan bir aynadır. Bir bakarsın göklerin maviliğini, bir bakarsın yolun irili ufaklı çukurlarında birikmiş çamuru görürsün. Sonra da kalkıp heybesinde bu aynayı taşıyanı ahlaksızlıkla mı suçlayacaksınız? Aynası çamuru gösteriyor diye aynaya kabahat bulmak olur mu? Böyle çamurlu çukura bulunan yola, daha doğrusu suyun akmasını, kokmasını, çamur çukurları meydana getirmesini önlemeyen temizlik müfettişine..."Marie-Henri Beyle Stendhal

  TÜRK EDEBİYATINDA REALİZM

  Recaizade Mahmut Ekrem (Araba Sevdası)
  Nabizade Nazım (Karabibik, Zehra)
  Halit Ziya Uşaklıgil (Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar)
  Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Kiralık Konak, Yaban......)
  Memduh Şevket Esendal (Ayaşlı ve Kiracıları)
  Reşat Nuri Güntekin (Romanlarıyla)
  Refik Halit Karay (Romanları ve hikayeleriyle)
  Sait Faik Abasıyanık (Roman ve hikayeleriyle)
  meleqqq bunu beğendi.
 4. meleqqq

  meleqqq Üye

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkürler :)
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş