rönesans

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi (Soru-Cevap-Konu Anlatım)' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  Rönesans “Yeniden Doğuş” anlamına gelen Fransızca bir sözcüktür. 14. y.y. sonuyla 15. ve 16. y.y. kapsayan dönemi tanımlamakla kullanılır.Eski Yunan ve Roma kültürünün canlandığı düşüncede, edebiyatta, resimde, heykelde ve mimarlıkta büyük değişikliklerin olduğu bu dönemde her şey yeniden doğmuş gibiydi.İşte bu tarihsel değişim dönemine Rönesans denmesi bu yüzdendir.
  13. y.y. sonlarında Avrupa’daki toplumsal ve ekonomik değişimler
  çerçevesinde, Katolik kilisesinin otoritesinin sarsılması,hümanizm
  gelişmesi, coğrafya keşifleri, ulusal devletlerin ortaya çıkması ve bireyin
  toplum içinde önem kazanması Rönesans’ı hazırlayan etkenler oldu. Rönesans’ın başlamasında etken olan bu değişimler insanın evreni, evrendeki
  konumunu algılayışını ve yaşama bakışını büyük ölçüde etkilemiş ve değiştirmiştir.Bu da hümanizmi doğurmuştur.
  “Dünyada insan kadar hayranlık uyandırıcı başka bir şey yoktur.” İşte bu cümle hümanizmi yaratan ilkeydi.Pedagoglar, ahlakçılar, filozoflar, hukukçular,
  sanatçılar ve politikacılar kendi yöntemleriyle insan kusursuzluğunun bir türünü
  tanımlamaya ve gerçekleştirmeye çalıştılar.Öncüleri İtalya’da Marsilis Ficino ve
  Leonardo da Vinci, Avrupa’nın diğer ülkelerinde ise Montagine, Erasmus ve Rabelais idi.Tümünün ortak özelliği Rönesans’ın tinsel serüvenine zevkle katılmış olmalarıydı.
  Kilisenin katı öğretisinden bağımsız, özgür düşüncenin savunulduğu Rönesans dönemi 16. y.y.’da başlayan dinsel Reform hareketlerinin gerçekleşmesi içinde gereken ön koşulları sağlamış oldu.
  Reform,16.y.y.’da Avrupa’da meydana gelen ve Protestan kilisesinin doğuşuna yol açan dini hareketti. Luther ve Calvin’in esin kaynağı olmasıyla üç ayrı mezhep gelişti:Luther’cilik,Calvin’cilik ve Angelikan’lık.
  Rönesans ile birlikte gelişen yeni düşüncelerin yayılması yeni buluş ve keşiflerle hızlandı.Matbaa,kitapların çoğalmasını ve yeni düşüncelerin herkese daha çabuk ve ucuz olarak ulaşmasını sağladı.
  Pusulanın verdiği güvenle uzak denizlere yelken açıldı. Portekizliler yeni dünyayı keşfettiler.Afrika’yı dolaşarak Hindistan’a vardılar.
  Barut ülkelerin kendine güvenini arttırdı.Ne var ki bu yüzden savaşlar daha yıkıcı ve korkunç oldu.Sömürgelerden elde ettikleri kaynaklarla ve ticaretle zenginlikleri artan soylu aileler,dönemin sanatçılarının yapıtlarını almaya ve dolayısıyla sanatın gelişmesine yol açtılar.  RÖNESANSIN SANATA ETKİLERİ :

  MÜZİK : 15.y.y. müzikte Hollanda ekolünün parladığı bir devir oldu.Tüm yüzyıl boyunca hakimiyet süren bu ekol çok sesli müziğin mükemmelleşmesine katkı sağladı.Bu çağın ikinci yarısından itibaren piyano,lavta,keman ve çeşitli üflemeli çalgılar için partisyonlar yazılmaya başlandı ve bu müzik aletleri yerlerini pekiştirdiler.
  RESİM : Rönesans’a kadar dini resimler yapan ressamlar Rönesans ile birlikte insan ve doğa resimleri yapmaya başladılar. Jan Van Eyck’in yağlı boyayı resimde kullanılır hale getirmesi sanatçılar tarafından benimsendi ve resim sanatına yeni bir boyut getirdi.
  EDEBİYAT : Dante,Petrarca ve Boccaccio’nun filoloji ve şiir alanındaki araştırmalarının yanında Yunan’ca el yazmalarının ve Bizans’tan kovulan bilginlerin Batı Avrupa’ya akını ve matbaanın yaygınlaşmasıyla edebiyat alanında yeni fikirler ve yazım teknikleri gelişti.Ve edebiyatla birlikte Rabelais’in coşkusundan ve Montaigne’nin şüpheciliğinden kaynaklanan bir hümanist ahlak oluşmaya başladı.Ve sanatta Rönesans’a katkı yaptı.
  Bunların yanında mimaride Barok stil gelişti,Heykel sanatında çok önemli ustalar büyük eserler verdiler.

  RÖNESANSIN BİLİME ETKİLERİ :
  Rönesans modern bilimin gelişmeye başladığı bir dönemdi.Ortaçağda Roger Bacon gibi ,çağının ötesine geçmiş kuram ve düşünceleriyle tanınan bilginler ve düşünürler, kilisenin bağnazlığı ve teknolojik olanaksızlıklar yüzünden düşünce ve bilgilerini yaygınlaştırma olanağı bulamamışlardı.
  Rönesans dönemindeki insanlar eski astronom Batlamyus’un kuramına inanıyorlardı. Batlamyus’a göre Dünya evrenin merkeziydi. Kopernik bilimsel gözlemler ve araştırmalar sonucu bu kuramın yanlışlığını kanıtladı.Astronomi bilimini kökten değiştirerek yeni bilimsel araştırmalara temel oluşturdu.
  Modern anatomi biliminin kurucularından Vesalius kadavralar üzerine yaptığı incelemelere dayanarak gerçekçi bir anatomi kitabı yazdı.Bu bilgilerden hekimlerin yanı sıra heykeltıraşlar ve ressamlar da yararlandı.
  Aynı dönemde İngiliz bilim adamı ve düşünür Bacon bilimsel gerçeklere ancak gözlem ve deney yoluyla ulaşılabileceğini savunarak modern bilimin temellerini atmış oldu.  Bilim,sanat,felsefe ve edebiyat alanında yepyeni düşüncelerin ortaya çıktığı, aynı zamanda keşifler ve serüvenler çağı olarak bilinen Rönesans insanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir.O dönemden kalma eşsiz güzellikteki sanat yapıtlarının büyük bölümü Avrupa’da birçok kenti süslemekte,resim ve heykeller müzelerde sergilenmekte,yapılan müzik eserleri hala zevkle dinlenmekte ve edebiyat eserleri yeni düşüncelerin oluşmasına katkıda bulunarak Rönesans’ı çağlar ötesine taşımaktadır.

Sayfayı Paylaş