Sanat Sözlüğü (En Gerekli 50 Kelime)

Konu 'Kültür-Sanat' bölümünde Moderatör Güleda tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113

  1- ABİDE (İng . Monument, memorial ). Eski dilde anıt .
  2- ABSTRE SANAT .Soyut Sanat.
  3 -AESTHETİC MOVEMENT movement ( İng. Aesthetic Movement ). << Sanat sanat içindir >> düşüncesinin savuculuğunu yapan bir geç 19.yy .İngiliz sanat akımı .
  4- AHŞAP (İng.Wooden, made of timber ) . Ağaçtan elde edilen malzemeyle yapılmış her tür ürünü niteler.
  5- AKADEMİ ( İng.Academy ).Sözcüğün kökenini, içinde Plato'nun ders verdiği Atina yakınlarındaki Akademos'un bahçesi oluşturur.
  6-ANATOMİ (İng. Anatomy ). İnsan vücudunu oluşturan kas ve kemik sisteminin araştırılmasıyla uğraşan bilimsel disiplin.
  7-ANITSAL ( İng. Monumantel ). Anıt niteliğinde ya da büyük boyutlu heykel veya yapıları niteler.
  8-ANTİKA ( İng. Antigue ). Eski çağ ya da uygarlıklardan kalma kültürel ve sanatsal değer taşıyan , taşınabilir boyutta obje.
  9- BAUHAUS ( İng. Bauhaus ). Yaşamını 1919- 1933 yılları arasında sürdürmüş ünlü Alman sanat okulu.
  10- BİNA ( İng. Building ). Bir iç mekan oluşturan her tür yapı.
  11- BİZANS SANATI ( İng. Byzantine Art ). Doğu Roma İmparatorluğun'un geliştirdiği sanat.
  12- BOYHEYKELİ ( İng. Statue ). Ayakta durur konumda bir insanı betimleyen heykel.
  13- ÇARMIH ( İng. Cross ). Haç biçiminde ahşap öge.
  14-ÇİZİM (İng. Drawing, draughting ). Bir düzlem üzerinde yalnızca çizgiler kullanılarak yapılan resmetme ve betimleme, işlemi.
  15-DEKORASYON ( İng. Decoration ). Mekanı oluşturan ögelerin ve yüzeylerin düzenlenmesi eylemi
  16-DEKORATİF ( İng. Decorative ). Dekorasyona ilişkin.
  17- DEKORATİF SANATLAR ( İng. Decorative Arts ). İç mimarlık , dekorasyon, tekstil tasarımı , sahne tasarımı, tezhip, seramik, grafik gibi sanat dallarının genel adı.
  18- DESEN ( İng. Drawing, desing, sketch ). Resim sanatçısının eskiz niteliğinde ve genellikle , karakalem, füzen gibi malzemelerle yaptığı çalışma.
  19- DESİNATÖR ( İng. Draughtsman ). Mimari ve genel olarak teknik çizim işlerinde çalışan kişi.
  20- DÖKÜM ( İng. Casting ). Önceden hazırlanmış bir kalıbın içine alçı ya da ergitilmiş metal dökerek heykel ya da başka nesneler yapma işlemi.
  21-DÖKÜMEVİ YA DA DÖKÜMHANE ( İng. Foundry ). İçinde metal dökümü yapılan yapı ya da mekan.
  22- FUAR (İng. Fair, exposition ). Kendisi için özel olarak yapılmış yapılarla donatılmış özel bir alanda açılan büyük panayır.
  23- İÇMİMAR (İng. Interior decorator ). İçmimarlık alanında çalışan meslek adamı .Dekoratör.
  24- İÇMİMARLIK ( İng. Interior decoration ). Mevcut bir yapımın ya da onun bir kesimin döşenmesi, donatılması, bezenmesi, süslenmesi vs. için yapılan çalışmaların tümü.
  25- KARAKALEM ( İng. Pencil ). Kurşunkalem kullanılarak yapılmış resim.
  26-TİYATRO ( İng. Theatre ). İçinde oyunlar sahnelenmesi amacıyla yapılmış özel yapı.
  27-YAPIT ( İng. Work of art ). Sanat ürünü. Sanatsal değer taşıyan ve bu nitelikte olması daha üretimi sırasında amaçlanmış nesne. << Sanat yapıtı >>, << eser >>, ya da >>sanat eseri >> de denir.
  28-KOLEKSİYONCULUK (İng. Collecting ). Sanat yapıtlarını kişisel bir merak ve ilgi nedeniyle toplama uğraşı.
  29-KÜLTÜR MERKEZİ ( İng. Cultural centrel ). Sergileme , gösteri , eğitim, kitaplık vs. gibi kültürel etkinlikler için yapılmış mekanları içeren çok işlevli yapı.
  30-MADALYA ( İng. Medal ). Metal para biçiminde ve bir olayı ya da kişiyi anma veya yararlılığı ödüllendirme amacıyla hazırlanmış metal öge.
  31-MADALYON ( İng. Locket, medallion ). İnce bir zincire takılarak boyna asılan metal para biçiminde süs eşyası.
  32-MADONNA ( İng. Madonna ). Hıristiyan ikonografisinde Meryem'le kucağında çoçuk İsa'yı birlikte betimleyen resim türü.
  33-MAKET ( İng. Architectural model ). Bir yapının tümünün ya da bir bölümünün belirli bir ölçekte küçültülmüş mo****.
  34- MERMER ( İng. Marble ). Genel olarak, güzel renkli ve dokulu olan ve iyi cilalanan taşlara <<mermer >> denir.
  35-MISIR SANATI ( İng. Egyption Art ). Mısır'da yaklaşık olarak M.Ö 4000'den M.Ö 300'e dek gelişen sanat.
  36-MODA ( İng. Fashion ). Giyim, davranış, ev döşeme, makyaj gibi alanlarda topluma ya da toplumun geniş bir kesimine yaygın ortak tutum ve anlatım özellikleri bütünü.
  37-MODERN SANAT ( İng. Modern Art ). 19. yy'ın eklektisist doğrultudaki sanat anlayışıla karşıt tüm sanat akımlarını ve üsluplarını içerir.
  38-NATÜRALİZM ( İng. Naturalism ). Sanat yapıtında doğal gerçekliği hiçbir değişime uğratmadan, üsluplaştırıp ülküselleştirmeden betimlemeyi amaçlayan anlayış.
  39- NONFİGÜRATİF SANAT ( İng. Non-figurative Art ). Resim ve heykel de, gerçek varlık ve nesnelere gönderme yapan betileri kullanmayan sanat anlayışı.
  40-OSMANLI SANATI ( İng. Ottoman Art ). Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde 1299'dan 1923'e dek gelişen sanat
  41-OYMA ( İng. Carving ).Özel araçlarla yapılan ağaç süsleme sanatı.
  42-PİRAMİT ( İng. Pyramid ). Eski Mısır anıtsal mezar yapısı.
  43-PLASTİK SANATLAR ( İng. Plastic arts ). Resim ve Heykel sanatlarına verilen genel ad.
  44-ROKOKO ( İng. Avrupa sanatında Barok'tan sonra gelişen üslup.
  45-RÖNESANS SANATI ( İng. Renaissance Art ). 14.yy'da İtalya'da başlayarak ,16 yy,a dek tüm Batı ve Orta Avrupa'ya yayılan sanat hareketi.
  46-SERGİ ( İng. Exhibition ). Taşınabilir boyuttaki sanat yapıtlarının bir mekanda topluca kamuya sunulması.
  47-TASARIM ( İng. Design ). Bir tasarlama eylemi sonucunda beliren ve asıl yapıtın gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje, çizim, maket vs.gibi ürünlerin tümü.
  48-TÜRK SANATI ( İng. Turkish Art ). Tarih boyunca Türk toplulukları ya da devletlerince yaratılan sanat.
  49-YARIŞMA ( İng. Competition ). En başarılı sanat yapıtını ya da bir yapının inşasında uygulanacak en başarılı projeyi seçmek işlemi.
  50-YUNAN SANATI ( İng. Greek Art ). Yunan kabilelerinin M.Ö 2. binyılın başlarında kuzeyden gelerek Yunan Yarımadası'na yerleşmelerinden M.Ö son yüzyıl içindeki Roma egemenliği dönemine ( M.Ö 31 ) kadar süren sanat.

Sayfayı Paylaş