Sayfa 122-125 arasi cevaplari kasİde

Konu 'Edebiyat 10.Sınıf' bölümünde sementa.38 tarafından paylaşıldı.

 1. sementa.38

  sementa.38 Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesajlar:
  645
  Beğenileri:
  363
  Ödül Puanları:
  64
  Yer:
  kayseri  SAYFA 124
  11.KASİDE
  AHENK UNSURLARI

  ölçü Aruz ölçüsü (mefulü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün )kalıbıyla…
  Uyak: İlk beyit kendi arasında uyaklı (aa) “em” tam uyak ,her beyitin son dizesi de kendi arasında uyaklı, ayrıca iç uyaklar vardır.(aşağıda gösterilmiştir.)
  redif Aşağıda gösterilmiştir.
  Sese dayalı edebi sanatlar: Aliterasyon, asonans…Örneğin İlk beyitte “m” tekrarıyla aliterasyon vardır…
  YAPI UNSURLARI
  Nazım birimi beyit
  Nazım birimi sayısı 39
  Uyak şeması aa /ba /ca/ da /ea /fa /ga/ ha/…
  Tema: Sultan Murad Hana ÖVGÜ
  Nazım türü: Kaside (kaside-i bahariyye)  KASİDEDEKİ İÇ UYAKLAR:
  Gül devri ayş eyyâmıdır zevk u safâ hengâmıdır "ıdır" redif ; "âm" zengin uyak
  Âşıkların bayramıdır bu mevsim-i ferhunde-dem

  Dönsün yine peymâneler olsun tehi humhaneler “ler” redif ; “âne” zengin uyak
  Raks eylesin mestâneler mutribler etdükçe nagam

  Yâr ola câm-cem ola böyle dem-i hurrem ola “ola” redif ; “em” tam uyak
  ârif odur bu dem ola ayş u tarabla muğtenem
  ….
  12. 1.Nesim-i nev-bahar esdi, güller subh dem açıldı.Bizim gönlümüz de açılsın.Ey saki, meded eyle, câm-ı Cem sun.
  37. Elin kaldır, dua eyle.Kasiden intiha buldu.Şimdi dua etmek hem sana müstehab hem de ehemdir.
  Kasidedeki bazı beyitleri yukarıdaki gibi kurallı nesir cümleleri haline getirdiğimizde ahenk bozulmaktadır.Çünkü kasideki ahenk unsurları (kafiye,redif,ölçü,söyleyiş ve her türlü ses benzerliği) kasidenin şiirsel yönünün özellikleridir.Kasideyi kurallı düz yazı cümleleri haline getirdiğimizde şiirin kendine özgü anlatımı ve şiirsel dili ortadan kalkmaktadır.
  7.ETKİNLİK

  TERİM TANIMI
  Nesib Şiirin giriş bölümüdür.
  Tegazzül Kaside içinde gazel söylemektir.Her kasidede bulunmaz.Şair bir yolunu bulup tegazzül yapacağını söyler.5-12 beyit arasında değişir.
  Girizgah Nesip bölümünden methiye bölümüne geçerken söylenen ve basamak görevinde olan beyitlerdir. Şair bu bölümde övgüye başlayacağını haber verir. 1-2 beyitten oluşur.
  Medhiye Övgünün yapıldığı asıl bölümdür.
  Fahriye Şairin kendisini övdüğü bölümdür.
  Taç beyit Şairin mahlasının geçtiği beyite denir.
  dua Kasidenin son bölümüdür.

  SAYFA 125:
  BÖLÜM BÖLÜMÜN İÇERİĞİ

  Nesib: Şair bu bölümde betimleme yapar ; kadın, kış, at, bahar vs. Aşıkane duygular anlatılıyorsa nesib; afâki konular ((bahar,tabiat,bayramlar vs.)işlenmişse teşbib adını alır.Genellikle kasidelerin en uzun ve sanatlı bölümüdür.

  Tegazzül: Gazel söyleme anl***** gelir, bütün kasidelerde olması zorunlu değildir.
  Methiyeden sonra şair bir fırsatını düşürüp aynı ölçü ve uyakta bir gazel söyler, buna tegazzül denir
  Girizgah Şair bu bölümde övgüye başlayacağını haber verir.
  1-2 beyitten oluşur.
  Medhiye: Kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölümdür.
  Şiir yönü çok zayıf, dil yönü diğer bölümlere göre çok ağırdır.

  Fahriye: Şairin kendini övdüğü, sanatının diğer bütün şairlerden üstün olduğunu söylediği bölümdür.
  Taç beyit: Şairin kendisi hakkındaki yeni düşüncelerini söylediği bölümdür.
  2-3 beyit bulunur.
  'Nefi' çok kullanır.(Tac bir bölüm değil sadece şairin isminin geçtiği beyittir)

  dua Kasidenin son bölümüdür.
  Birkaç beyit olur.
  Şair burada övdüğü kişinin başarılı, uzun ömürlü, talihinin iyi olması yönünde dua eder.

  9.ETKİNLİK:
  •  BAHARİYYE
  •  ŞİTÂİYYE
  •  TEMMUZİYYE
  •  RAMAZANİYYE
  •  BAYRAMİYYE veya IYDİYYE
  •  NEVRUZİYYE
  •  RAHŞİYYE
  13. Bu kaside BAHARİYYE türündedir.(kaside-i bahariyye)
  14.Divan edebiyatı İran edebiyatından çok etkilenmiş ve beslenmiştir.Kasidedeki tarihi ve mitolojik isimler (edebiyatfatihi.blogspot.com'dan alıntıdır.orijinal içerik için tıklayınız.)güç ve kahramanlık bakımından genellikle Osmanlı padişahlarına teşbih yoluyla benzetilir. Buradaki amaç anlamı güçlendirmek ve pekiştirmektir.Ayrıca övülen devlet büyüğünün ne kadar büyük ve haşmetli olduğunu vurgulamaktır.İran şairleri bütün Divan şairleri tarafından üstünlüğü kabul edilen şairlerdir. (edebiyat fatihi'nde alıntıdır.)Divan şairleri de kendilerinin ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu göstermek için şiirlerinde kendilerini İran şairleriyle kıyaslarlar.

  Şairin bu isimler etrafında oluşturduğu ifade biçimi ile Osmanlı İmparatorluğu 'nun güçlü yapısı arasındaki zihniyet bakımından ilişkisi ise şöyle açıklanabilir:
  "Osmanlı hakanlarının Şehname kahramanlarına benzetilmesi, dönemsel bir şey değildir. Yani sadece 4. Murad'a ait değildir veya Osmanlı haşmet devriyle ilgili değildir. Henüz küçük bir beylikken bile, şairler padişahları Şehname kahramanlarına benzetir. Çünkü, derli toplu ve çok etkili tek örnek Şehname ve kahramanları olmuştur uzun süre. Osmanlı şairleri için ideal ve sembol değeri olan kahramanlar Şehname'deki İran kahramanlarıdır. Yani Osmanlı şairlerinin imge kurgulamasında ilk çalınan kapı, ortak coğrafyanın hikayesini anlatan İran mitolojisidir."
  ceren20, Judgeman, Küçük Öğrenci ve diğer 2 kişi bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş