sayfa 45

Konu 'Coğrafya 11. Sınıf' bölümünde flower_1991 tarafından paylaşıldı.

 1. flower_1991

  flower_1991 Üye

  Katılım:
  26 Eylül 2008
  Mesajlar:
  19
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1

  arkadaşlar sayfa 45 i yapan var mı?
 2. elcin06

  elcin06 Üye

  Katılım:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  1.058
  Beğenileri:
  105
  Ödül Puanları:
  36
  etkinlik sayfa 45
  Yukarıdaki bilgilerden faydalanarak verilen şehirlerin fonksiyonlarının yerel, bölgesel ve küresel çaptaki etkisini tartışınız.
  Mekke’nin dini fonksiyonu vardır ve küresel çapta etkilidir.
  Essen şehrinde ekonomik fonksiyonlardan sanayi ve madencilik ön plandadır ve etkisi bölgesel çaptadır.
  Şam şehrinde siyasi fonksiyonun yanında ekonomik fonksiyonlardan ticaret ön plandadır ve etkisi bölgesel çaptadır.
  Marsilya şehrinde ekonomik fonksiyonlardan liman ve ticaret fonksiyonları ön plandadır ve etkisi küresel çaptadır.
  Oxford’da eğitim ve kültürel fonksiyonlar ön plandadır ve etkisi küresel çaptadır.
  Tokyo’da siyasi fonksiyonun yanında ekonomik fonksiyonlardan liman, ticaret ve sanayi ön plandadır ve etkisi küresel çaptadır.
  Bayburt’ta ekonomik faaliyetlerden tarım ve hayvancılık ön plandadır ve etkisi yereldir.


  ETKİNLİK sayfa 46
  1.Aşağıdaki dünya haritası üzerinde verilen şehirleri sembollere uygun olarak işaretleyiniz.
  New York-Küresel, Londra-Küresel, Kudüs-Küresel,
  Amsterdam-Küresel, Kütahya-Yerel, Yeni Delhi-Bölgesel,
  Milano-Küresel, Nairobi-Bölgesel, Hong Kong-Küresel
  2.İşaretlediğiniz şehirlerin etkilerinin neler olduğunu sınıfta tartışınız.
  New York küresel ekonomi ve ticaretin merkezidir ve liman şehri olup dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir. Londra küresel ekonomi ve ticaretin bir diğer merkezidir ve liman şehri olup dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir. Amsterdam, Hollanda’nın başkenti olmasının yanında önemli bir liman şehri ve ticaretin bir başka küresel merkezidir. Ayrıca birçok uluslar arası kuruluşun merkezidir.
  Milano’da kültürel fonksiyonlar ve ekonomik fonksiyonlardan ticaret ön plandadır. Kütahya’da sanayi, tarım ve ticaret gelişmiştir ve etki alanı yereldir.Kudüs 3 din için de kutsal olan bir merkezdir.Nairobi,Kenya’nın başkentidir.Yeni Delhi, Hindistan’ın başkentidir.Hong Kong ,Asya’nın en önemli liman ticaret ve sanayi şehirlerinden biridir.
  1.Aşağıdaki tabloda Hamburg şehrinin bulunduğu ülke, etki alanı ve etkin fonksiyonu verilmiştir.
  Siz de diğer şehirlerin bulunduğu ülkeyi, etki alanını ve fonksiyonunu tespit ediniz (Bazı şehirler birden fazla fonksiyonu ile ön plana çıkabilir).  2.Şehirlerin farklı fonksiyonlar kazanmasında etkili olan faktörleri yorumlayınız.
  Şehirlerin farklı fonksiyonlar kazanmasında şehrin coğrafi konumu,nüfusu,ekonomik,siyasi,kültürel ve dini özellikleri etkili olmuştur.
  İstanbul’un İstanbul boğazında bulunması,Türkiye’nin en önemli limanı olması,Hristiyan’lar için kutsal yerlerin bulunması, Londra’nın başkent olması,küresel finans merkezlerinden biri olması,Tarihi eserlerin bulunması ve sanatsal faaliyetlerin gelişmiş olması,Roma’nın başkent olması, Vatikan’ın Roma’da yer alması,ticaretin gelişmiş olması, Tarihi eserlerin bulunması ve sanatsal faaliyetlerin gelişmiş olması,Moskova’nın Dünya’nın büyük devlerinden biri olan Rusya ve B.D.T’nin merkezi olması, Kudüs’ün 3 din için de kutsal olan bir merkez olması,Hamburg’un Almanya ve Avrupa’nın en önemli limanlarından biri olması,Los Angeles’in Amerikan sinemasının merkezi olması,Mexico City’nin Meksika’nın başkenti olması,Kahire’nin Mısır’ın başkenti olması,
  Jakarta’nın Endonezya’nın başkenti olması,önemli bir ticaret ve liman şehri olması,Bakü’nün Azerbaycan’ın Başkenti olması, Delhi’nin Hindistan’ın başkenti olması.


  **ÇME VE DEĞERLENDİRME sayfa 47

  Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

  1.Çin'de nasıl bir nüfus politikası uygulanmaktadır?
  Çin’de nüfus artış hızı planlanandan daha yüksek çıktığı için resmen ilan edilmeyen tek çocuk siyaseti izlenmeye başlanmıştır.Çin’de bu politika şehirlerde sıkı sıkıya uygulanmış ve kırsal kesimde iki kız çocuğa izin verilmiştir. Çin'de kırsal kesimde yaşayıp tek erkek çocuğu veya iki kız çocuğu olan ailelere anne, baba 60 yaşını geçtiklerinde yılda 75 dolara denk gelecek bir maaş bağlanmaktadır.
  Çin nüfus artış hızını azaltıcı yönde politika uygulamaktadır.

  2.Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler nelerdir?
  Doğumlar,**ümler,Göçler,Bir ülkenin toprak kazanması ya da kaybetmesi nüfusun değişiminde rol oynayan faktörlerdir.

  3.Bir ülkede genç nüfusun artması sizce avantaj mıdır? Açıklayınız.
  Ülkede genç nüfusun artmasının avantajları ve dezavantajları vardır. Avantajları;Üretimin artması,Ülkenin savunma gücünün artması,Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının artması
  Genç ve eğitilebilir nüfus oranının artması, İşgücünün ucuzlaması ve tüketimin artmasıdır.
  Dezavantajları;Tasarrufların azalması,Kişi başına düşen gelirin azalması,Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetmemesi,İşsizliğin artması,Köyden kente göçün artması,Sosyal sorunların artması,Doğal kaynakların tüketiminin artması,Devletin giderlerinin artması, Ülke kalkınmasına daha az kaynak ayrılabilmesi, Dengesiz beslenme sorunun ortaya çıkmasıdır.

  4.Roma şehrine tarihsel süreç içinde önem kazandıran özellikler nelerdir?
  Roma; sanatın, tarihin ve dinin iç içe geçtiği bir kenttir. Roma, dünya tarihindeki belirleyici rolünü asırlar boyu sürdürdüğünden olsa gerek "Dünyanın başkenti" unvanına layık görülmüştür. Roma İmparatorluğu'nun başkenti idi. Bundan dolayı yalnızca imparatorluğun sınırları içerisinde kalan yerleri değil dünyanın büyük kesimini siyasi ve dinî olarak etkisi altına almıştır. 1870' te Birleşik İtalya'nın başkenti olmuştur.Siyasi, dinî ve kültürel odak noktası olarak çok hızlı bir büyüme sürecine girmiştir.Roma, Katoliklerin dinî merkezi olan Vatikan'ı içine aldığından çift başkent rolüne de sahiptir. Vatikan bağımsız bir bütünlük hâlinde işlev görmektedir ve küresel etkisi İtalya'dan çok daha büyüktür.

  5.Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
  Olumlu Sonuçları
  Anne ve bebeklerin sağlık düzeylerinin yükselmesi
  Kişi başına düşen gelirin artması
  Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi
  İşsizliğin azalması
  Köyden kente göçün azalması
  Sosyal sorunların azalması
  Tasarrufların artması
  Tüketimin azalması
  Doğal kaynakların tüketiminin azalması
  Devletin giderlerinin azalması
  Ülke kalkınmasına daha fazla kaynak ayrılabilmesi
  Olumsuz Sonuçları
  Cinsiyet dengesizliği
  Yaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması)
  Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması
  Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması
  Ülkenin savunma gücünün azalması
  Sosyal güvenlik sisteminde sorunları ortaya çıkması

  6.New York şehrinin dünya çapında öneme sahip olmasında hangi özellikleri etkili olmuştur?
  ABD'nin eski başkenti olması, ABD'nin ve dünyanın önemli şirketlerinin merkezleri, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası etkili medya kuruluşları burada toplanması,
  New York'un caddelerinden biri olan Wall Street, dünyanın bir numaralı finans merkezi olması, dünyanın en kalabalık yerleşim bölgelerinden biri olması, ticaret ve sanayinin olduğu kadar eğitim ve kültür faaliyetlerinin de yoğunlaştığı bir yerleşim merkezi olmasıdır.

  7.Bir ülkede çalışma çağı dışındaki nüfusun artmasının olumsuz yansımalarını belirleyiniz.
  Çalışan nüfus azalır, bağımlı nüfus artar, sosyal güvenlik sistemi çökme noktasına gelir,devletin vergi gelirleri azalır, Tasarruflar azalır,Kişi başına düşen gelir azalır,Eğitim ve sağlık hizmetleri yetmez,Sosyal sorunlar artar,Üretim azalır, Devletin giderleri artar,Ülke kalkınmasına daha az kaynak ayrılabilir,Dengesiz beslenme sorunu ortaya çıkar,İç ve dış göçler artar.

  8.Bir ülkede nüfus artış hızının sürekli azalması hangi olumsuzluklara neden olur?
  Yaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması), Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması,
  Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması, Ülkenin savunma gücünün azalması,Sosyal güvenlik sisteminde sorunların ortaya çıkması, devletin vergi gelirleri azalır, Tasarruflar azalır,Kişi başına düşen gelir azalır,üretimin azalması, Devletin sağlık giderlerinin artması gerçekleşir.

  9.Dünyanın en büyük şehirleri nerelerde kurulmuştur? Bunda hangi özellikler etkili olmuştur?
  Özellikle Kuzey Yarımkürede ve Orta Kuşakta (300-600) kurulmuştur.Sanayi,ticaret ve ulaşımın geliştiği alanlarda büyük şehirler kurulmuştur.Sanayi Devriminden sonraki dönemlerde sanayileşen yerlerde çok büyük şehirler ortaya çıkmıştır.Özellikle ticaret,sanayi,liman ve siyasi fonksiyonlar etkili olmuştur.

  10.**üm oranı, nüfus patlaması, nüfus planlaması, nüfus politikası, aktif nüfus, demografik şişme kavramalarını açıklayınız.
  **üm Oranı: Genel olarak, genelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başına ölümlerin sayısının oranıdır.
  Nüfus Patlaması: Günümüz toplumlarında hayat şartlarındaki türlü iyileşmeler sonucu ölüm oranlarının düşmesi, doğum oranlarının ise değişmemesi sonucu nüfusun büyük hızla çoğalmasıdır.
  Nüfus Planlaması: Ailelere, sahip olmak istedikleri ve yetiştirebilecekleri çocuk sayısı konusunda karar verebilme ve bunu gerçekleştirecek yöntemleri uygulayabilme imkânlarının verilmesidir.
  Nüfus Politikası:Nüfus artış hızını azaltmak ya da arttırmak veya nüfusun niteliklerini arttırmak için devletler tarafından yapılan çalışmaların tümüne nüfus politikası denir.
  Aktif nüfus: 15- 64 yaş arasındaki nüfusa çalışma çağındaki nüfus denilmektedir.Çalışanlar ve iş arayanlar bu nüfus içinde yer alır.
  Demografik Şişme: Kentlerin sanayi, ekonomik, kültürel özelliklerini gerçekleştirmeden, aşırı nüfuslanarak büyümesidir.Şanlı Urfa ve Diyarbakır’ın terör nedeniyle göç edenlerce nüfusunun arttırılması

  11.Japonya'da nüfus artışını teşvik eden nüfus politikaları uygulansa da nüfus artışı istenen düzeyde değildir. Bunun nedenlerini açıklayınız.
  Japonya’nın gelişmiş bir ülke olmasıdır.Gelişmiş ülkelerde doğum oranları ve nüfus artış hızı düşüktür.doğum oranlarının düşük olmasının nedenleri: sanayileşme ve kentleşme,kadının çalışma hayatındaki yerini alması,eğitim düzeyinin artması,refah düzeyinin artması,doğum kontrolü ve evliliklerin geç yaşlarda yapılmasıdır.

  12.Aşağıdaki piramitte Japonya'nın 1955- 2015(tahminî)yılları arasındaki nüfus değişimi gösterilmiştir. Bu değişimin gerçekleşmesi için Japonya nasıl bir nüfus politikası uygulamış olabilir?
  Japonya nüfus artış hızını düşürücü bir nüfus politikası uygulamıştır.


  **ÇME VE DEĞERLENDİRME sayfa 47

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
  1.Şehirsel fonksiyonlar sanayi,ticaret,ulaşım,liman, kültür, turizm ve eğitimdir.
  2.Şehir sınıflandırılmalarında etkili olan faktörler nüfusu, fonksiyonel özellikleri ve etki alanlarının genişliğidir.
  3.Bir şehir çok büyük alanları etkisi altına alıyorsa etki alanı küresel çaptadır.
  4.Amsterdam'ın etki alanının küresel çapta olmasını sağlayan fonksiyonu limandır.
  5.Nairobi,Bakü,Diyarbakır şehirleri bölgesel çapta etki alanına sahip iken,New York,Mekke,Londra gibi şehirlerin etki alanları küresel çaptadır.
  6.New York'un küresel çapta etki alanı oluşturmasında ticari, siyasi ve ekonomik fonksiyonel özellikleri etkili olmuştur.
  7.Bir şehrin bölgesel veya küresel etkiye sahip olmasında o şehrin nüfusu ve fonksiyonel özellikleri etkilidir.

  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
  1.Aşağıdaki şehirlerden hangisi iktisadi fonksiyonlarına göre şehirler sınıflandırması içinde yer almaz?
  A)Tarım B)Liman C)ulaşım D)Maden E)Askerî+

  2.Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etkisi en azdır?
  A)Şam+ B)Tokyo C)Paris D)Londra E)New York

  3.Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman fonksiyonu sayesinde küresel bir etkiye sahiptir?
  A)Marsilya+ B)Zürih C)Milano D)Moskova E)Mekke

  4.Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman şehri değildir?
  A)Amsterdam B)Marsilya C)İstanbul D)İskenderiye E)Varşova+

  5.Nüfus özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinin nüfusunu artırıcı politika izlemesi daha uygundur?
  A)Almanya+ B)Çin C)Hindistan D)Türkiye E)Endonezya

  6.Aşağıdaki şehirlerden hangisi etkileri bakımından küresel bir güce sahiptir?
  A)Manila B)Mekke+ C)La Paz D)Lizbon E)Mogadişu

  7.Herhangi bir yerleşmenin merkez hâline gelmesi ve etki alanını genişletmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
  A)Tarım+ B)Ulaşım C)Ticaret D)Nüfus E)Endüstri

  8.New York'un bir dünya şehri olmasında aşağıdaki fonksiyonel özelliklerinden hangisi daha etkilidir?
  A)Ulaşım B)Ticaret+ C)Tarım D)Maden E)Sanayi

  9.Nüfus artış hızının fazla olduğu ülkelerde genç nüfusa yapılan yatırımlar artmakta, buna bağlı olarak kalkınma hızı yavaşlamaktadır. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde kalkınma süresinin en uzun olması beklenir?

  A)Bulgaristan B)Fransa C)Finlandiya D)Afganistan+ E)Kanada

  10.Bir ülkede nüfus artış hızının azalması sonucunda aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi beklenemez?
  A)İşsizlik oranının azalması B)İç ve dış göçlerin artması+
  C)Kalkınma hızının artması D)Genç nüfus oranının azalması
  E)Doğal kaynakların tüketiminin azalması

  11.Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını azaltan faktörlerden biri değildir?
  A)Kadınların çalışma hayatına daha fazla girmesi
  B)Aile planlaması
  C)Savaşların artması
  D)Bebek ölüm oranlarının artması
  E)Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması+

  12.Nüfus artış hızının düşürülmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisi daha etkili ve kalıcıdır?
  A)Az çocuklu ailelere vergi muafiyeti+
  B)Çok sayıda hastane ve okul yapılması
  C)Doğum kontrolünün yaygınlaştırılması
  D)Küçük yaşta evliliklerin teşvik edilmesi
  E)İç göçlerin teşvik edilmesi

  13.Aşağıdaki şehirlerden hangisinin etki alanı farklı bir nedene bağlıdır?
  A)Marsilya B)Amsterdam C)İstanbul D)Rotterdam E)Paris+

  14.Nüfus artış hızının artması aşağıdaki ülkelerden hangisinde bir sorun oluşturmaz?
  A)Hindistan B)Fransa+ C)Pakistan D)Mısır E)Çin  Alıntıdır...

Sayfayı Paylaş