Sayfa 6 dan 106 ya kadar cevaplar

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf' bölümünde tevhid01 tarafından paylaşıldı.

 1. tevhid01

  tevhid01 Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2011
  Mesajlar:
  22
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  0

  Sayfa 6
  Resimlerde günümüzün T.B.M.M.’sinin geçmişten geleceğe yenilenmiş halidir. Bu tür olayın başlangıcı ve bitişi uzun zaman olan kavramlar tarihi olgulardır.

  Sayfa 7
  Cevap 1
  O coğrafyada eskiden beri olan çıkarlar insanların yeni yer arayışları çıkan savaşlar tarihi olayları oluşturmuştur.
  Cevap 2
  Almanya Osmanlı devletini yanına almasının nedeni savaşta yanına Osmanlıyı alarak savaşı geniş alana yaymaktı
  Cevap 3
  Fransa’nın Alsas-Loren’i kaybetmesi Panslavizm politikasının gelişmesi ve devletlerin bu olaylara sessiz kalmaması.

  Sayfa 15

  1. sorunun cevabı:hicri takvim islamiyetten sonra hz.muhammedin mekkeden medineye hicretiyle başlamıştır.türklerin bu takvimi kullanması peygamberize ve islamiyeti benimsemesidir.

  Oniki Hayvanlı Takvimi
  İslamiyet öncesi Türk Devletleri ve toplulukları tarafından kullanılmış Çin takvimi. Güneş yılı esasına göre hazırlanan bir takvimdir. Bir yıl 365 gün olarak hesaplanmış ve her yıl bir hayvan ismiyle anılmıştır. Çin kökenli olan bu takvim Türkler’den başka Japon, Kore, Moğol, Hint ve Tibetliler tarafından da kullanılmıştır. Günümüzde Asya’nın bazı bölgelerinde hâlâ kullanılmaktadır…

  2-Celali Takvimi (meliki takvim)
  Büyük Selçuklularda Celaleddin Melikşah zamanında eski İran takvimi esas alınarak mali işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

  Celali takvim Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına yapılmıştır.sadece onun hayatta olduğu dönemde kullanılmıştır. Güneş yılı esaslıdır.

  3-HİCRİ TAKVİMLE MİLADİ TAKVİM ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

  1)- Hicri Takvim AY yılını, Miladi Takvim GÜNEŞ yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.
  2)- Başlangıç tarihleri farklıdır. Hicri Takvimde başlangıç tarihi Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi Takvimde ise başlangıç Hz. İsa’nın doğum tarihi 0 yılıdır. sayfa 22
  yorumlayalım
  1-Hikayeci
  2-Öğretici
  3-Araştırıcı

  24
  cevaplayalım
  1-Hikaye
  2-Osmanlıpadişahlarıve başarıları hikayeci tarih yazımıyla kaleme alınmıştır.

  Sayfa:25 3. Konu-Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

  *Sosyal bilimler birbirlerinden daha çok yararlanıyorlar çünkü konuyu her açıdan inceliyorlar.

  ***:26 1.Yukarıdaki metne göre Sarıkamış Harekâtı’nda doğal şartların etkisi nelerdir?

  -sarıkamış harekatında doğal şartlar göz önünde bulundurulmamış ve hava değişimi dolayısıyla yenilgi yaşanmıştır.

  ***:27 1.’’aminos Hazinesi’’ adlı metne ve fotoğraflara göre,arkeolojik buluntular,bu bölgenin ekonomik,sosyal,sanat anlayışı ile ilgili hangi bilgileri vermektedir?

  -sosyal yönden, aileye önem veriliyor.

  -çok zengin bir sanat anlayışı var.

  -arkeolojik kalıntılar;altın takılar ve taçlar o dönemde altına ve takılara değer verildiğini ve ekonominin çok iyi olduğunu gösteriyor.

  2.’’Sular altında saklanan tarih’’ adlı metne göre tarih bilimi su altı arkeolojisinden nasıl faydalanır?

  -Su altında yapılar arkeolojik çalışmlar sayesinde her batık olay yani geçmişin üstündeki bilinmezlik perdesi biraz daha aralanıyor.

  ***:28 1. Ötzi’nin yaşadığı dönemle ilgili hangi antropolojik bilgilere ulaşabiliriz?

  -Metne bakılınca Ötzi’nin Bakır çağında yaşadığı belirtiliyor.

  2.Tarihçi, Ötzi’nin yaşadığı dönemle ilgili elde edilen antropolojik buluntulardan nasıl yararlanır?

  -Bu buluntular incelenerek o dönem ve yaşayış tarzı vb. hakkında bilgilere ulaşılır.

  ***:29 1.Yukarıdaki metinde Türklerde vatan sevgisi ile ilgili hangi özellikler vurgulanmaktadır?

  -Vatan sevgisinin her şeyden üstün olduğu vurgulanıyor.Gelenek,görenek,ö rf ve adetler bilfdiriliyor.

  2.Kültürel özelliklerin bilinmesi Trihi olayların açıklanmasına nasıl bir katkı sağlar?

  -Kültürel özelliklerin bilinmesi belgelerin az, yetersiz olduğu durumlarda işe yarar,önem taşır.Toplumların yaşayışı,örf ve adetleri hakkında bilgi verir.

  3. Metinde verilen bilgilerden tarihçi nasıl yararlanır?

  -Tarihçi bu bilgiler ile o dönemdeki toplum yönetimi,yargılanma,cezalandır ma vb. hakkında sosyal yaşantı hakkında bilgi edinir.

  ***:30 1. Yukarıdaki tarih şeridine göre Kurtuluş savaşı ile ilgili Kronoloji bilgisine sahip olmak tarihçiye nasıl yardımcı olur?

  - Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmasında yardımcı olur.Trihçi bu tür kronolojileri iyi bilirse olayları o kadar doğru yorumlar.

  2.’’Çanakkale Şehitlerine’’ adlı şiire göre Çanakkale Savaşı ile ilgili hangi bilgiler elde edilebilir?

  -Dünyada eşi benzeri olmayan bir savaş olduğuna,düşmanın çok olduğuna, ulaşımın zor olduğuna, fakirliğin egemen olduğuna vb. sonuçlara ulaşabiliriz. *:31 1.Metinden yola çıkarak orta çağda İslam dünyası ile Avrupa’yı bilime bakış açıları yönünden karşılaştırınız.

  - orta çağda İslam dünyası bilimle daha çok uğraşmış ilgilenmiş ve gelişmiş fakat Avrupa aksine gerilemiştir.

  2.Kitabe hangi kaynak grubuna girer? Kitabenin kaynak olarak kullanılabilmesi için tarih bilimi paleografi ve epigrafiden nasıl faydalanır?

  -Kitabe;yazılı kaynaklara girer.Tarih bilimi paleografi ve epigrafi ile eski yazıları okur (kitabeleri okur) ve bu sayede faydalanmış olur.

  ***:32 1.İslamiyet öncesi Arapların toplum yaşayışlarını anlayabilmek için sosyoloji bilimden nasıl yararlanır?

  -Sosyoloji bilimi toplumu inceleyen bir bilim dalıdır. Sosyoloji bilimi ile İslamiyet öncesi Arapların din,inanç,sosyal yaşayış,değerler vb. bilgileri öğreniriz.

  2.Filoloji hangi bilim dallarıyla çalışır?

  -Filoloji dilleri,diller arasındaki akrabalık bağlarını,sözcük alışverişlerini inceler.paleografi ve epigrafi ile çalışır.

  ***:33 1.Yukarıdaki antlaşma metninden hangi tarihi bilgilere ulaşılabilir?

  -yukarıdaki antlaşmada hangi tarihte, hangi konulu bir antlaşma yapıldığına,sonuçlarına,kimler in neleri temsil ettiğine ulaşabiliyoruz.

  2. Osmanlı devletine ait paralardan hangi tarihi bilgilere ulaşılabilir?

  -O dönemde devletin mali gücünü,hükümdarını,yazısını,ek onomik durumunu,dilini,devlet ile ilgili çeşitli bilgileri ediniriz.

  ***:35 1.Yukarıdaki fotoğrafta yer alan top mermilerinin Çanakkale savaşı dönemine ait olup olmadığı nasıl tespit edilebilir?

  -Kimyada kullanılan ‘’Karbon 14’’ metoduyla tarihi buluntuların madde yapısı incelenerek ait oldukları dönem bilirlenir.  2.Pazırık halısının Türklerin yaşayışı ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir?

  -halıcılığın Türklerde çok eskilere dayandığına,kültür seviyesine,medeniyete katkılarına vb. ulaşılabilir. **:36 1. Yukarıda yer alan Osmanlı armasına göre Osmanlı devleti ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir?

  - Örneğin armadaki terazi şekli devlet yönetiminde adaletin ve eşitliğin olduğunu anlatıyor vb.

  ***:37

  A bölümü

  1-B

  2-E

  B bölümü

  2. boşluk sözlü

  3. boşluk kronoloji

  4. boşluk Heredot

  NOT: 1. Boşluğum boş olduğundan cevaplara direk 2. Boşluktan başladım  C bölümü YDYDD

  D bölümü E C D F A G

  E bölümü 2. Soru= İyi bir tarihçide bulunması gereken özellikler?

  -objektif düşünme,olayları yer-zaman ve neden-sonuç ilişkisi içinde yorumlama sonuçları belgelere dayandırma. 9. Sınıf Tarih Kitabı 68 ve 69. sayfalar CevapLarı

  (Bu bölümden pek emin değilim)

  1.Soru: B şıkkı
  2.Soru:E şıkkı
  3.Soru:E şıkkı
  4.Soru:B şıkkı
  5.Soru: D şıkkı
  6.Soru:A şıkkı

  B Bölümünün Cevapları:
  1-D
  2-Y
  3-Y
  4-D
  5-D

  C Bölümünün Cevapları:
  1-A
  2-C
  3-F
  4-H
  5-G
  6-B
  7-*********
  8-I
  9-D

  D Bölümünün Cevapları:
  1) Anallar
  2) Musevilik
  3) Hammurabi
  4) Kadeş Antlaşması83.Sayfanın cevapLarı;

  1)Türklerin Ergenekondan çıkışLarını koLayLaştıran araLarından birinin demirci oLması ve bu dağdaki demiri eritip geçebiLecekLerini söyLemesiyLe çıkışLarı koLayLaşmıştır.

  2)SavaşçıL bir topLum oLdukLarı.Göçebe bir hayat sürdükleri gibi bilgilere uLaşıLabiLir.
  84.Sayfadaki sorunun cevabı:

  Bunun nedeni Türklerin benLikLerini kaybetmesini istemesidir.

  85.Sayfanın CevapLarı:

  Kök Türk DevLetiyLe aynı dönemde yaşamış oLan devLetLer şunLardır;
  -İsLam DevLeti,
  -SasaniLer,
  -Ak hun devLeti,
  -Doğu Roma’dır.

  86.Sayfanın CevapLarı;

  Kürşad ve arkadaşLarının verdiği mücadeler sonucunda çinLiLer esir aLdıkLarı TürkLerin onLara destek vereceğini ve baş edemeyeceğini anlayıp serbest bıraktıLar.BöyLece Kürşad ve arkadaşLarı sayesinde esir aLınan TürkLer esirLikten çıkmış ve bağımsızLıkLarına kavuşmuşlardır.
  88.Sayfanın CevapLarı ;

  1)UyguLadığı politika insanlara birşeyler teklif ederek onları kendi tarafına geçirecek insanları kendi himayesine altına almıştır.

  2)Yıkılma sebebi ÇinLiLerin Orta Asya’da kuruLan Türk boyLarında yaşayan
  insanları almış ve ülke bütünlüğünü bozmuştur.

  3)Türk kağanLarının görevLeri ;Ordunun başında durmak ve üLkeyi feva bir şekiLde yönetmektir.
  89.Sayfanın cevapLarı ;

  Tük kadınLarı eskiden herhangi bir erkek içinde çaLışamazdı.Ata binerlerdi,genellikle 7 çocuk doğururlardı ve ev işlerinde görev alırlardı.Evin direği erkekti.Günümüzde kadınlar özgür ve idealistlerdir.

  89.Sayfanın CevapLarı;

  1)Çin’in uygurlar üzerine uyguladığı politikanın esasLarı oradaki dağın onLara yani UygurLar’a uğur,mutLuLuk getirdiğine inanıyorLardı.Bu nedenLe devLet içinde karışıklık çıkarmak için bu dağı ortadan kaLdırdıLar.

  2)UygurLarın göç etme nedeni memLekette toprak çatLamıştı yiyecek vermiyordu.Bu nedenLe de bütün uygur devLeti göç etmek zorunda kaLmıştır. 92.Sayfanın cevapLarı;

  1)Uygur sanatının oLuşmasında;göçebelikleri,yerl eşik hayatLarı,temsiL ettikLeri din inançLarı,mimari,resim,heykeL, yazı,sosyaL konuLar etkiLi oLmuştur.

  2)UygurLarın sanat aLanında diğer uygarLıkLara katkıLarı;mimari açıdan,minyatür sanatında pertLerden,duvar süsLeridir.
  93.Sayfanın CevapLarı ;

  1)İmameddin İsfahani, TürkLerin bütün dünyaya hakim oLduğunu,dünyanın her yerine gittikLerini vurguLamıştır.

  2)Diğer üLkeLerin Türk küLtüründen etkiLenmesine ve etkiLemesine,gittikLeri yerLerde yeni üLkeLer kurmaLarına Türk sınırLarının genişLemesine neden oLmuştur.

  94.Sayfanın Cevabı:

  -İtiL buLgarLarı İsLamiyeti kabuL edip MüsLüman oLmuşLardır.Ancak Tuna BuLgarLarı HristanLığa döndükLeri için benLikLerini kaybetmişLerdir.

  95.Sayfanın Cevabı:

  -Siyasi bakımdan incelediğimizde askerLer üzerinde sert tavır sergilenmektedir.Ülke dinLere göre böLünmş şekiLde yönetiLmiştir.Ancak yine de hepsiyLe ilginç bir hükümdardır.Ayrıca HazarLar Gök Tanrı inancına sahiptiLer.Kötü bir oLay oLursa bunu tanrı iLe hakan arasında oLduğu düşünülerek hakan idam ediLirdi.

  konu sonu değerlendirme ;

  1)b

  2)d

  3)a

  4)b

  1-d

  2-d

  3-y

  4-y

  5-d

  1-c

  2-a

  3-b

  4-e

  5-d
  102.Sayfanın CevapLarı ;

  1)Haritaya göre 7.yy’da Kök Türk DevLeti , Bizans İmparatorLuğu , Çin imparatorLuğu , Mısır ve SasaniLer vardır.

  2)Atatürk burada herkesin Hz.Muhammed gibi iyi ve güzeL davranışLarda buLunmaLarını istemiş ve bu şekiLde uygarLığın daha iyi kaLkınacağından bahsetmiştir.

  103.Sayfanın Cevabı:

  -İsLamiyetin doğuşu sırasında Doğu Roma en güçLü Hristyan devLeti idi.

  104.Sayfanın CevapLarı ;

  1.Haritanın Cevabı:

  -Birden fazLa devLet kuruLmasının sebebi,kabiLeLer haLinde yaşamLarıdır.

  2.Haritanın Cevabı:

  -TicaretLe uğraşmaLarına neden oLmuş ve ticaretLe uğraşmışLardır.

  105.Sayfadaki kırmızı yazıLı sorunun cevabı:

  -Kadın – erkek ayırımı vardı,kabileler halinde yaşanıyordu arapLar 2′ye ayrılmıştı.BunLar çöLde ve şehirde yaşayanLardı.

  105.Sayfadaki diğer sorunun cevabı:

  -Panayır düzenLenmesinin nedeniini inanışLarı,ekonomik faaliyetLeri,düşünce yapıLarıdır.

  106.Sayfadaki soruLarın cevapLarı:

  1)Kadın erkek eşitLiği yoktur,putLara tapıLır,göçebe yaşantı sürdürenLere mevehi denir.

  2)Hz.Muhammed^dir.

  106.Sayfadaki ilk iki sorunun cevabı:

  1.Soru:
  -Kadın ve erkek eşitliği yoktur.
  -Putlara tapılır.
  -Göçebe yaşantı sürdürürler.

  2.Soru:
  ”Kumdan,ayın ondördü,bir öksüz çıkıverdi.” sözü ile kast edilen kişi Hz. Muhammed’dir.
 2. tevhid01

  tevhid01 Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2011
  Mesajlar:
  22
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  0
  Bana 106dan sonrası lazım bilen varsa paylaşın lütfen
 3. deathstyle

  deathstyle Üye

  Katılım:
  15 Mayıs 2011
  Mesajlar:
  20
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

Sayfayı Paylaş