Sayfa 91 ve 93'teki Sorular

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde Özel Üye Esra tarafından paylaşıldı.

 1. Özel Üye Esra

  Özel Üye Esra Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2009
  Mesajlar:
  1.272
  Beğenileri:
  465
  Ödül Puanları:
  83


  Sayfa 91'deki sorular:
  Menemenlizade Mehmet Tahir'in Servet-i Fünun Dergisi eserinin yazılış amacı nedir, yazar hangi düşünceye karşı kendi düşüncelerini ortaya koymaktadır?

  Menemenlizade Mehmet Tahir'e göre kafiye kulak için mi, göz için midir? Yazar, kendi düşüncesini hangi paragrafta açıklamaktadır?

  Yazarın, tezini öne sürdüğü bölümden sonra verilen paragraflarda neler anlatıldığını birer cümle ile söyleyiniz. Tezin ortaya konulduğu paragraf ile diğer paragraflar arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
  a. Menemenlizade Mehmet Tahir'in dışında Servet-i Fünunun yazarlarından kimler, eserlerinde kafiye konusu üzerinde durmuştur?
  b. Servet-i Fünun yazarlarının kafiye konusundaki görüşleri ortak mıdır? Niçin?

  Ana fikrin sosyal hayatla ilişkisinin olup olmadığını belirtiniz.

  Kafiye konusu, dönemin sosyal problemi midir? Düşüncelerinizi açıklayınız.

  Yazar, hangi düşünceden hareketle kafiye konusundaki görüşlerini paylaşmak istemiştir?

  Metin, düz yazı türlerinden hangisine örnektir? Neden?

  Metnin dil ve anlatımını açıklık, kesinlik, yalınlık, duruluk ve sadelik yönünden inceleyiniz.

  Yazarın kafiye konusunda ileri sürdüğü görüşlerden birbiriyle çelişenler var mıdır? Metnin t a m a m ı n ı ileri sürülen düşüncelerin tutarlılığı yönünden değerlendiriniz.

  Metinde sözcüklerin somut anlamlarından mı, yoruma açık soyut anlamlarından mı daha çok faydalanılmıştır? Cevabınızı metinden örnekler vererek açıklayınız.

  Dil ve anlatım özellikleri yönünden metin, hangi geleneğin devamı olduğu izlenimini vermektedir?

  Eserden hareketle Menemenlizade Mehmet Tahir'in fikrî ve edebî yönüyle ilgili çıkarımlarda bulunarak eser yazar ilişkisini belirleyiniz.


  Sayfa 93'teki sorular:
  Yazar, bu eseri hangi amaçla kaleme almış olabilir?

  Metnin paragraflarında Kahire'nin hangi özelliklerinden bahsediliyor?

  Metinde Kahire ile ilgili hangi bilgilere yer veriliyor?

  Metnin türü nedir?

  Metnin ana düşüncesini bulunuz.
Sayfayı Paylaş