Sbs Karışık [Test & Cevap]

Konu 'Sosyal Bilgiler Konu Testleri' bölümünde Cixx tarafından paylaşıldı.

 1. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0

  1. Mondros Ateşkes Antlaşması hangi adada yapıldı?

  A) Girit
  B) Limni
  C) Kıbrıs
  D) Midilli

  2. İtilaf devletleri adına ateşkes görüşmelerine katılan İngilizlerin Akdeniz filosu komutanı kimdir?

  A) Sadullah Bey
  B) Amiral Calthorpe
  C) Reşat Hikmet
  D) Talat Paşa

  3. Mondros Ateşkes görüşmelerine Osmanlı devleti adına katılan askeri danışman kimdir?

  A) Sadullah Bey
  B) Reşat Hikmet
  C) Ahmet İzzet Paşa
  D) Rauf (Orbay) Bey

  4. 30 Ekim 1918'de hangi antlaşma imzalandı?

  A) Kars Antlaşması
  B) Ankara Antlaşması
  C) Mondros Ateşkes Antlaşması
  D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

  5. İtilaf devletlerince düzenlenen Paris Barış Konferansı hangi tarihte toplandı?

  A) 15.May.19
  B) 30.Eki.18
  C) 22.Haz.19
  D) 18.Oca.19

  6. Yunanlılar İngilizlerin koruması altında hangi tarihte İzmir'e asker çıkardılar?

  A) 15.May.19
  B) 30.Eki.18
  C) 22.Haz.19
  D) 18.Oca.19

  7. İzmir'in işgali sırasında Yunan birliğine ateş eden ve şehit edilen Hukuk-i Beşer gazetesinin baş yazarı kimdir?

  A) Hasan Tahsin
  B) Albay Süleyman Fethi Bey
  C) Amiral Calthorpe
  D) Ali Fuat (Cebesoy) Paşa

  8. İstanbulda bulunan Rum Patrikhanesi tarafından kurulan ve Büyük Yunanistan düşüncesini gerçekleştirmek isteyen azınlıkların kurduğu zararlı cemiyet hangisidir?

  A) Pontus Rum Cemiyeti
  B) Mavri Mira Cemiyeti
  C) İslam Teali Cemiyeti
  D) Kürt Teali Cemiyeti

  9. Doğu Anadoluda bir Ermeni devleti kurulmasına çalışan komite hangisidir?

  A) Mavri Mira Cemiyeti
  B) Ermeni Hınçak Komitesi
  C) Pontus Rum Cemiyeti
  D) Etnik-i Eterya Cemiyeti

  10. İstanbul'da kurulan ve Adana ve çevresinin Fransız ve iş birlikçileri ile Ermeni işgaline karşı mücadele etmek amacıyla kurulan yararlı cemiyet hangisidir?

  A) Milli Kongre Cemiyeti
  B) Kilikyalılar Cemiyeti
  C) Redd-i İlhak Cemiyeti
  D) İzmir Osmanlı Haklarını Savunma Cemiyeti

  Cevaplar..:
  1. b
  2. b
  3. d
  4. c
  5. d
  6. a
  7. a
  8. b
  9. b
  10. b
 2. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Mustafa Kemal Paşa 35 yaşındayken kaçıncı Kolordu komutanı idi?

  A) 9
  B) 16
  C) 10
  D) 15

  2. Doğu sınırlarımızın güvence altına alındığı antlaşma hangisidir?

  A) Kars Antlaşması
  B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  C) Ankara Antlaşması
  D) Lozan Barış Antlaşması

  3. Fransa hangi antlaşmayla T.B.M.M.'yi tanıdı ve Anadolu'da işgal ettikleri yerleri boşalttı?

  A) Kars Antlaşması
  B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
  C) Ankara Antlaşması
  D) Lozan Barış Antlaşması

  4. Kuva-yi Milliye hareketi ilk olarak hangi cephede kendiliğinden oluştu?

  A) Kuzey Cephesinde
  B) Güney Cephesinde
  C) Doğu Cephesinde
  D) Batı Cephesinde

  5. Sivas kongresinde alınan bir kararla Batı Anadolu'daki Kuva-yi Milliye komutanlığına kim getirildi?

  A) Rauf (Orbay) Bey
  B) Albay Refet ( Bele ) Bey
  C) Yarbay Ali ( Çetinkaya ) Bey
  D) Ali Fuat(Cebesoy) Paşa

  6. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla Vadettin'in imzaladığı kararnameyle kaçıncı ordu müfettişi olarak Samsun'a çıktı?

  A) 9
  B) 8
  C) 7
  D) 6

  7. Yunanlıların işgali sırasında verilen direnişe hangi ad verilmiştir?

  A) İlk Kurşun Savaşı
  B) Son Kurşun Savaşı
  C) Ankara Savaşı
  D) 1. İnönü Savaşı

  8. Amasya Genelgesi hangi tarihte hazırlandı?

  A) 30.Eki.18
  B) 19.May.19
  C) 22.Haz.19
  D) 18.Oca.19

  9. Amasya Genelgesi ile ilk kez hangi kavramdan bahsedildi?

  A) Düşman Egemenliği
  B) Milli Egemenlik
  C) Azınlık Egemenliği
  D) İtilaf Devletleri Egemenliği

  10. Kurtuluş savaşımızın ilk önemli belgesi hangisidir?

  A) Kars Antlaşması
  B) Ankara Antlaşması
  C) Amasya Genelgesi
  D) Lozan Barış Antlaşması

  1. b
  2. a
  3. c
  4. b
  5. d
  6. a
  7. a
  8. c
  9. b
  10. c
 3. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşına katılma nedenlerinden biri değildir?

  A) Daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
  B) İttihat ve Terakki Hükümeti'nin Almanya'nın savaşı kazanacağına güven duyması
  C) Almanya'ya Ortadoğuda Pazar sağlamak istemesi
  D) Devletin yeniden avrupada kuvvetli duruma gelmesinin sağlanmak istemesi

  2. I. Rusya'ya yardım etmek
  II. Osmanlı devletini teslim almak
  III. İttifak devletlerini Balkanlarda yenmek
  İtilaf devletleri yukarıdaki politikalarını gerçekleştirmek için aşağıdaki hangi cephede savaşmışlardır.

  A) Kafkasya
  B) Çanakkale
  C) Mısır (Kanal)
  D) Irak

  3. I. Dünya savaşında İngiltere'nin sömürgeleriyle ilişkisini kesmek amacıyla, Almanya'nın isteği doğrultusunda aşağıdaki hangi cephe açılmıştır?

  A) Kanal (Süveyş)
  B) Kafkasya
  C) Çanakkale
  D) Suriye-Filistin

  4. Osmanlı imparatorluğunun I. Dünya savaşı öncesi yaptığı son savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Trablusgarp
  B) 93 Harbi
  C) Kırım Harbi
  D) Balkan savaşları

  5. Osmanlı imparatorluğu I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrikada kaptırdığı son toprak parçası ve ilgili devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Trablusgarp-İtalya
  B) Mısır-İtalya
  C) Trablusgarp-İngiltere
  D) Tunus-Fransa

  6. Aşağıdaki devletlerden hangisi üçlü itilaf devletleri içerisinde yer almaz?

  A) İngiltere
  B) Rusya
  C) Fransa
  D) Almanya

  7. I. Balkan savaşı sonunda en çok hangi devlet toprak kazanma bakımından kazançlı çıkmıştır?

  A) Bulgaristan
  B) Sırbistan
  C) Yunanistan
  D) Karadağ

  8. Türklere yönelik yapılan haksız ve yersiz propagandalara karşı çıkmak. Milletin haklarını dünyaya duyurmak için kurulan Milli Cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kilikyalılar Cemiyeti
  B) Doğru Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
  C) Milli Kongre Cemiyeti
  D) Trakya Paşaeli Cemiyeti

  9. Yunanistan'a Doğu Trakya ile İzmir ve çevresini işgal etme yetkisi itilaf devletleri tarafından nerede tanınmıştır?

  A) Paris Barış konferansı
  B) Mondros Ateşkes antlaşması
  C) Londra konferansı
  D) Wilson ilkeleri

  10. Önce İngilizler tarafından işgal edilmesine rağmen daha sonra Fransız işgaline terk edilen Osmanlı vilayetleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Mersin-Konya-Afyon
  B) Urfa-Antep-Maraş
  C) Hatay-Mersin-Adana
  D) Adana-Hatay-Maraş
  1. c
  2. b
  3. a
  4. d
  5. a
  6. d
  7. a
  8. c
  9. a
  10. b
 4. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal'in 9. ordu müfettişi olarak Anadolu'ya gönderilmesinde etkili olmamıştır?

  A) İstanbul hükümetinin onu İstanbul'dan uzaklaştırmak istemesi
  B) Padişah tarafından daha önceden tanınan birisi olması
  C) Aldığı görevleri yerine getiren bir subay olması
  D) İstanbul hükümetinin kurtuluş savaşını başlatmak için göndermesi

  2. Kuva-yi Milliye'nin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Yurdumuzu düşmanlardan temizlemiştir.
  B) İşgalleri yavaşlatmış yer yer durdurmuştur.
  C) Milli güçlere zaman kazandırmıştır.
  D) İsyanların bastırılmasında rol oynamıştır

  3. M. Kemal Sivas Kongresinin yapılacağını nerede duyurmuştur?

  A) Samsun'a Çıkışında
  B) Havza Mitinginde
  C) Amasya Genelgesinde
  D) Erzurum Kongresinde

  4. Amasya Genelgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olamaz?

  A) Ulusal Kurtuluş Savaşının gerekçesi belirlenmiştir
  B) Milli sınırlarımız çizilmiştir.
  C) Millet iradesine önem vermiştir.
  D) Kurtuluş Savaşının yöntemi belirlenmiştir.

  5. Yurdumuzdaki Milli Cemiyetler nerede birleştirilerek tek isim altında toplanmıştır?

  A) Amasya Genelgesinde
  B) Erzurum Kongresinde
  C) Amasya Protokolünde
  D) Sivas Kongresinde

  6. Manda ve Himaye kesin olarak aşağıdakilerden hangisinde reddedilmiştir?

  A) Sivas Kongresinde
  B) Erzurum Kongresinde
  C) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
  D) Amasya Tamiminde

  7. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde görüşülen konulardan biri değildir?

  A) Azınlık hakları
  B) Boğazlar
  C) Ulusal irade
  D) Milli sınırlar

  8. I. Doğu meselesi çözümlendi
  II. Yeni bir devlet anlayışı fikir ortaya çıktı.
  Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

  A) Erzurum Kongresi
  B) Amasya Genelgesi
  C) Misak-ı Milli Kararları
  D) Sivas Kongresi

  9. I. Erzurum Kongresi
  II. Sivas Kongresi
  III. Amasya Genelgesi
  IV. Amasya Görüşmeleri
  V. İstanbul'un işgali
  Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) I-II-III-IV-V
  B) II-IV-III-V-I
  C) III-I-II-IV-V
  D) III-I-IV-II-V

  10. Mustafa Kemal ile Amasya görüşmelerini yapan İstanbul hükümeti ve devlet adamı aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

  A) Damat Ferit Paşa hükümeti -Enver Bey
  B) Ali Rıza Paşa hükümeti-Salih Paşa
  C) Ahmet İzzet Paşa hükümeti-Refet Bey
  D) Salih Paşa hükümeti-Bekir Sami Bey

  1. d
  2. a
  3. c
  4. b
  5. d
  6. a
  7. b
  8. a
  9. c
  10. b
 5. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Kuva-yi Milliye işgallere karşı halkın oluşturduğu direniş birlikleridir. Kuva-yi Milliye aşağıdakilerden hangisiyle ortadan kalkmıştır?

  A) TBMM'nin açılmasıyla
  B) Temsil heyetinin kurulmasıyla
  C) Düzenli ordunun kurulmasıyla
  D) Misak-i Milli'nin kabulüyle

  2. Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra Fransızlar aşağıdaki hangi yöremizi işgal etmişlerdir?

  A) Adana
  B) İzmir
  C) Antalya
  D) İzmit

  3. Aşağıdaki hangi savaş Yunanlılar ile kurtuluş savaşı içersinde yaptığımız savaşlardan biri değildir?

  A) Kütahya-Eskişehir Muharebesi
  B) I İnönü Muharebesi
  C) Sakarya Meydan Muharebesi
  D) Çanakkale Savaşı

  4. Mustafa Kemal hangi gelişme sonucu TBMM tarafından 5 Ağustos 1921'de baş komutan seçilmiştir?

  A) II. İnönü savaşının kazanılması
  B) Kütahya-Eskişehir muharebelerimizden ordumuzun Sakarya'nın doğusuna kadar geri çekilmesi
  C) Büyük taarruz ve baş komutanlık meydan savaşını kazanması
  D) Lozan barışının imzalanması

  5. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

  A) Yunan taarruz gücünün kırılması
  B) Türk ordusunun II. Viyana Kuşatmasından beri süren geri çekilmesinin sona ermesi
  C) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşmasının imzalanması
  D) Fransa ile Ankara Antlaşmasının imzalanması

  6. TBMM'nin uluslar arası alanda hukuken tanınması hangi gelişme ile gerçekleşmiştir?

  A) Londra Konferansı
  B) Lozan Antlaşması
  C) Amasya Görüşmesi
  D) Sevr Antlaşması

  7. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir hükmü ilk kez aşağıdaki anayasalardan hangisinde yer almıştır?

  A) 1921 Anayasası
  B) 1876 Anayasası
  C) 1924 Anayasası
  D) 1982 Anayasası

  8. Muharebeler döneminde yunanlıların yaptığı her saldırının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Anadolu'daki Rumların haklarını savunmak
  B) Sevr Antlaşmasının uygulanmasını sağlamak
  C) Ege Denizine hakim olmak
  D) Trakya Bölgesini işgal etmek

  9. I. İnönü Muharebesi sırasında Türk ordusunu zor duruma düşüren isyan aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Demirci Mehmet Efe İsyanı
  B) Pontus Rum Ayaklanması
  C) Şeyh Eşref Ayaklanması
  D) Çerkez Ethem Ayaklanması

  10. Kurtuluş Savaşı sırasında imzalanan Ateşkes ve Barış antlaşmaları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A) Mondros-Sevr
  B) Mudanya-Sevr
  C) Mudanya-Lozan
  D) Mondros-Lozan

  1. c
  2. a
  3. d
  4. b
  5. c
  6. a
  7. a
  8. b
  9. d
  10. c
 6. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

  A) Fevzi Çakmak
  B) Rauf Orbay
  C) Kâzım Karabekir
  D) Ali Fuat Cebesoy

  2. Türkiye Büyük Millet Meclisi, hangi savaştan sonra Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşallik rütbesi vermiştir?

  A) l. inönü
  B) II. İnönü
  C) Sakarya
  D) Başkomutanlık

  3. Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerle yapılan Gümrü Barış Antlaşmasının (3 Aralık 1920) önemi ve sonuçlan arasında sayılamaz?

  A) TBMM'nin ilk askeri zaferidir
  B) Doğu cephesi kapanmıştır
  C) TBMM'nin ilk siyasal başarısıdır
  D) Doğu sınırımız son şeklini almıştır

  4. l. San - Remo Konferansı
  II. l. Lozan Konferansı
  III. II. Lozan Konferansı
  IV. Londra Konferansı
  V. Paris Konferansı
  İtilaf devletleri, yukarıdaki uluslararası toplantılardan hangi ikisine TBMM'nin yanısıra İstanbul hükümetini de davet etmişlerdir?

  A) l-II
  B) II-III
  C) I-V
  D) II - IV

  5. Aşağıdakilerden hangisi l. İnönü Savaşının kazanılmasından sonra İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıkların başladığını kanıtlar?

  A) Paris Barış konferansının toplanması
  B) Moskova Antlaşmasının imzalanması
  C) San Remo Konferansının toplanması
  D) Şurayı Saltanatın toplanması

  6. Türk Ordusu'nun henüz taarruz gücüne sahip olmadığı ilk kez nerede anlaşılmıştır?

  A) Sakarya Savaşı sırasında Polatlı yakınlarında
  B) II. İnönü Savaşı'ndan sonra Aslıhanlarda
  C) Kütahya - Eskişehir savaşları sırasında Sakarya Nehri çevresinde
  D) l. İnönü Savaşı sırasında Kütahya'da

  7. Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Meydan Savaşı öncesinde, Yunan ilerleyişine karşı alınan tedbirler arasında yer almaz?

  A) Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi
  B) Tekalif-i Milliye emirleri ilân edildi
  C) Mustafa Kemal'e Başkomutanlık yetkisi verildi
  D) Saltanat kaldırıldı

  8. Misak-ı Milli'nin gerçekleştirilmesinde, aşağıdaki savaşlardan hangisinin olumlu bir etkisi olmamıştır?

  A) II. İnönü Savaşı
  B) Eskişehir - Kütahya Savaşları
  C) Sakarya Meydan Savaşı
  D) Büyük Taarruz

  9. Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya-Eskişehir savaşlarının sonuçlarından biri değildir?

  A) Hükümet Merkezi'nin Kayseri'ye taşınması düşüncesinin ortaya çıkması
  B) Yunan Ordusu'nun Ankara'yı alabileceği ümidine kapılması
  C) Mustafa Kemal Paşa'ya karşı muhalefetin artması
  D) İşgalci devletlerin TBMM'ne barış önerisinde bulunması

  10. Fransa'nın işgal ettiği Anadolu topraklarını boşalmaya başlaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

  A) l. İnönü Zaferinin
  B) II. İnönü Zaferinin
  C) Sakarya Zaferinin
  D) Büyük Taarruzun


  1. c
  2. c
  3. d
  4. d
  5. c
  6. b
  7. d
  8. b
  9. d
  10. c
 7. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Savaşı'nın sonuçlarından değildir?

  A) İtilaf devletleri ateşkes ve barış önerisinde bulundular
  B) Batı Anadolu işgalden kurtarıldı
  C) Mustafa Kemal'e Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verildi
  D) Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı

  2. Aşağıdaki şehirlerden hangisi, savaş yapılmaksızın düşman işgalinden kurtarılmıştır?

  A) Balıkesir
  B) Bursa
  C) İstanbul
  D) İzmir

  3. Aşağıdakilerden hangisiyle, yeni Türk Devleti'nin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır?

  A) Kars Antlaşması
  B) Moskova Antlaşması
  C) Gümrü Antlaşması
  D) Brest Litowsk Antlaşması

  4. * Kars Antlaşması
  * Moskova Antlaşması
  * Ankara Antlaşması
  Yukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında, TBMM'nin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkin olmuştur?

  A) Fransa
  B) İngiltere
  C) Yunanistan
  D) İtalya

  5. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Mudanya Konferansı'na taraf olarak katılmamıştır?

  A) İngiltere
  B) İtalya
  C) Fransa
  D) Yunanistan

  6. Lozan Barışı sonrasında, Yeni Türk Devleti ile aşağıdaki devletlerden hangisinin sınırları kesinliğe kavuşmamıştır?

  A) Suriye
  B) Irak
  C) Sovyet Rusya
  D) Yunanistan

  7. Lozan Barış Konferansında, Yunanistan ve Suriye sınırlan aşağıdaki antlaşmalardan hangilerine göre belirlenmiştir?

  A) Mudanya - Kars
  B) Moskova - Ankara
  C) Gümrü - Kars
  D) Mudanya - Ankara

  8. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Konferansı'nın uzun sürmesinin nedenlerinden olamaz?

  A) Türk delegasyonunun tam bağımsızlık için direnmesi
  B) İtilaf Devletlerinin kapitülasyonlarla elde ettikleri ekonomik çıkarları sürdürmek istemesi
  C) İngiltere'nin konferanstan ayrılmasıyla görüşmelerin bir süre durması
  D) Türklerin l. Dünya savaşından yenik çıkması

  9. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının maddelerinden biri değildir?

  A) Irak sınırının Türkiye ile İngiltere arasında görüşmeler yoluyla belirlenecek olması
  B) Boğazların yönetiminin Türkiye'ye bırakılması
  C) Kapitülasyonların kaldırılması
  D) Karaağaç'ın savaş tazminatı karşılığı Türkiye'ye bırakılması

  10. İngiltere'nin, Ortadoğu ile ilgili plânlarının bozulmasında en etkili antlaşma aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

  A) Londra Konferansı
  B) Ankara Antlaşması
  C) Mudanya Mütarekesi
  D) Lozan Barış

  1. b
  2. c
  3. a
  4. c
  5. d
  6. b
  7. d
  8. d
  9. b
  10. d
 8. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  Arkadaşlar testler ayrı olduğu için ayrı yazdım...:D Umarım yardımcı olmuşumdur.Ama bende çözdüm inanın çok faydalı...

Sayfayı Paylaş