Seçme testler-ıı

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Yalnız benzetilenin söylenmesi ile oluşturulan söz sanatına ne denir?
  A) Teşbih B) İğretileme(deyim aktarması) C) Açık istiare D) Teşbih-i beliğ E) Kapalı istiare

  2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşhis(kişileştirme)sanatı yoktur?

  A) Neşeli kelebekler yıkıyordu suda saçlarını.
  B) Gözlerini yumuyordu zaman sen yokken.
  C) Cilveli cilveli uçardı aşkın arıları çiçeğine.
  D) Bir dost acısını yüreğimize besteledi.
  E) Fenerin ışığından erken aslan,çığlık türküsü okudu gün boyunca.

  3. ‘’Yüreğimde yaşlanan sevdayı iyi besleyin yeni Leyla’lar , ben Mecnun değil babasıyım.’’
  Dizelerindeki edebi sanat hangisidir?
  A) Telmih B) Tekrir C) Cinas D) Tecahül-i arif E) Hüsnü Talil

  4. ‘’Güzel sevda yolculuğunda yürürken elini bir güle uzattı:’’Gül aşkım!’’ diye bağırdı.’’
  Bu cümledeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tecahül-i arif B) Tezat C) İntak ( Konuşturma) D) Mübalağa E) Teşbih (Benzetme)

  5. Üstümüzden gelen boran kış gibi
  Şahin pençesinde yavru kuş gibi
  Seher sabahında rüya düş gibi
  Çağırta bağırta aldı dert beni

  Yukarıdaki şiirle ilgili hangi yargı yanlıştır?
  A) Şiirde tenasüp sanatı vardır.
  B) Şiirde birden fazla benzetme sanatı vardır.
  C) Şiirde rediflere yer verilmiştir
  D) Tecahül-i arif sanatı vardır.
  E) Gibi benzetmenin bir öğesi olarak kullanılmış.

  6. Ey sevgili sen bu ilden gideli
  Yaprak döktü ağaçlar,coştu gökyüzü
  Bu şiirdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hüsn-ü talil B) Tecahül-i arif C) Nida D) Tekrir E) Eğritileme

  7. Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir sanat vardır?
  A) Bu dil ağzımda annemin sütüdür.
  B) Sen bu ilden gideli tüm güzeller öldü be…
  C) Kız vücudun sarı güller gibi ter.
  D) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi.
  E) Canan gül gibi güzeldir.

  8. Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu
  Kerem’in sazına cevap veren bu
  Bu dizelerde görülen herkesçe bilinen bir kişi bir olay veya inanışa şiirde işaret etme sanatı
  aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tecahül-i arif B) Hüsn ü ta’lil C) Tezat D) Telmih E) Teşbih

  1. Dağda yaprak kalmadı / Yarama bağlamaktan

  Bu şiirdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Abartma B) Tecahül-i arif C) Tezat D) Tekrir E) Teşhis

  9. ‘’O kadar çaldı ki yürekten
  Türküler aşındırdı kavalı’’
  Şiirdeki örnekte olduğu gibi bir olayı güzel sebebe bağlama sanatı hangisidir?
  A) Tenasüp B) Hüsn ü tahlil” C) Tezat D) Telmih E) Tecahül-i arif  10. Cansız varlıkların ve insan dışındaki canlıları şahsiyet kazandırıp onları konuşturma sanatının
  örneği aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A) Minik kuş:’’Anne beni rüyalar ülkesine götür
  Ve orda sev
  B) Geceleri gölgem yollarda donar
  Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
  C) Şiir toprak kokusudur
  Şiir damla damla sudur
  D) Avazeyi bu aleme Davud gibi sal
  Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş
  E) Ateşten kızaran bir gül arar da
  Kar gibi kürürüm kendi gölgemi

  11. Aşağıdakilerden hangisinde benzetmenin örneği yoktur?
  A) Hizmetçiye gel der gibi Azrail’e gel der.
  B) Kafası kazan gibi oldu.
  C) İstanbul karınca yuvası gibi oldu.
  D) Gemiler kalkar mı ey yar gönlünden!
  E) Gemiler denizde kuğu gibi süzülüyordu.

  12. Aşağıdakilerden hangisinde benzetmenin örneği yoktur?
  A) Zeytin gibi kara gözlü bir kızdı.
  B) Kalem gibi ince parmakları vardı.
  C) Civa gibi hareketli adam sürekli çalışıyor.
  D) Çantasını aldığı gibi hemen dışarı çıktı.
  E) Rüya gibi güzel yaz geçirdim.

  13. Herkesçe bilinen bir kişi bir olay veya inanışa şiirde işaret etme sanatına örnek aşağıdakilerin hangisinde vardır?
  A) Gözyaşı döksem Nuh tufanına denk
  B) Bu ne güzel bir gül
  Hiç ağlama hep gül
  C) Beni bende demen bende değilem
  Bir ben vardır bende benden içerü
  D) Ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimiz.
  E) Kanatlanıp uçalım mı?
  Çiçek olup açalım mı?

  14. Ölen bir kişinin ardından söylenen şiirlere İslamiyet öncesi Türk Edebiyatında ne ad verilir?
  A) Koşuk B) Sav C) Sagu D) Yuğ E) Destan

  15. Bu ürünler düzenlenen törenlerde (sığır: av töreni şölen:ziyafetler;yuğ: ölüm töreni) ortaya çıkmıştır.
  Şiirler kopuz denilen saz eşliğinde söylenir.Şairlere Ozan,kam,baskı,oyun,şaman gibi adlar verilir.
  Yukarıdaki özelliklere bağlı olarak Eski Türklerle İlgili hangi yargı doğrudur?
  A) Şiir söylemek için bu tür toplantılar tertiplenir.
  B) Toplumsal ve sosyal olaylar sazlı ve sözlü olup edebi ürünlere kaynak olmuştur.
  C) Tek tanrı inancı şiirin gelişmesinde büyük rol oynamıştır.
  D) Saz, şiir için öğrenilip çalınır.
  E) Türk şiiri, Türk müziğinden esinlenmiştir.

  16. ‘’Aşk, tabiat, kahramanlık’’ gibi konuların işlendiği Şiirlere İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nda ne ad verilir?
  A) Sav B) Koşuk C) Sagu D) Destan E) Yuğ

  17. Türk Edebiyatı’ndaki Koşma’nın konu yönünden Divan Edebiyatı ve İslam Öncesi edebiyattaki
  Benzeri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mersiye – Ağıt
  B) Semai - Koşma
  C) Mesnevi – Hamse
  D) Ağıt – Ninni
  E) Gazel – Koşuk


  18. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?
  A) Kullanılan dil halkın kullandığı konuştuğu dildir.
  E) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  C) Şair şiirlerini saz eşliğinde belli bir ezgi ile söyler.
  D) Nazım birimi dörtlüktür.
  B) Halk deyimlerine ve güzel halk söyleyişlerine yer verilir.

  19. Yağmur yağar mor sümbüller bitirir
  Yel estikçe kokuların getirir
  Sarı çiçek sarvan kurmuş oturur
  Karışmış güllere çimenim dağlar

  Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) 4+4+3=11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  B) Dörtlük bir koşmadan alınmıştır.
  C) ‘’-ir / ur’’ tam kafiyedir.
  D) Bahar mevsiminin gelişi anlatılır.
  E) Sade bir dille yazılmıştır

  20. Kim tarafından söylendiği bilinmeyen halkın ortak malı sayılan ürünlerin oluşturduğu edebiyattır. Sözlü geleneğe dayanır.Halk diliyle söylenir.Mani,ninni,türkü,destan tekerleme,bilmece,masal vb. bu edebi dönemin ürünleridir.Bu ürünlerde ölüm,aşk,hasret,yiğitlik gibi tüm insanlığı ilgilendiren konular işlenir.
  Yukarıda özellikleri verilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anonim Halk Edebiyatı B) Tekke Edebiyatı C) Divan Edebiyatı
  D) Aşık Edebiyatı E) Tanzimat Edebiyatı

Sayfayı Paylaş