Seçme testler-ııı

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
  A) Mani B) Ninni C) Türkü D) Şarkı E) Ağıt

  2. Aşağıdakilerden hangisi ‘’Türkü’’ için söylenemez?
  A) Kendine özgü bir ezgi ile söylenen bir nazım biçimi
  B) Daha çok hecenin 8’li ve 11’li kalıbıyla söylenir.
  C) Bentler ve kavuştaklar kendi aralarında kafiyelidir.
  D) Nazım birimi beyittir.
  E) Aşk, tabiat, ayrılık, gurbet, hasret, sevgi ve güzellik gibi konular işlenmiştir.

  3. Aşağıdakilerden hangisi Halk Edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?

  A) İslamiyet öncesi Türk edebiyatının devamı niteliğindedir.
  B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  C) Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
  D) Halk edebiyatında şiir hakimdir.
  E) Şiirler adını nazım şekillerinden almıştır,koşma semai gibi.

  4. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatının genel özelliklerinden biridir?
  A) Şairlerin çoğu tarikat mensubudur.
  B) Ürünlerin sahibi belli olmadığından halka mal olmuştur.
  C) Nazım türleri:Güzelleme,Koçaklama,Taşlama ve Ağıt kullanmıştır.
  D) Şiirlerin son dörtlüğünde şairlerin adı geçer.
  E) Aşık adı verilen kişiler tarafından oluşturulmuştur

  5. İslam dinini ve tasavvuf inancını halka anlatmak amacı gütmüşlerdir.Bu nedenle de halkın konuştuğu dille şiirler söylemişlerdir.Bu dönemde en çok ilahi aşk, dünyanın geçiciliği nefsin kötülüğü ve ahlak gibi
  konular işlenmiştir.
  Hem aruz hem de hece ölçüsünün kullanıldığı edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anonim Halk Edebiyatı B) Aşık Edebiyatı C) Tekke Edebiyatı
  D) Divan Edebiyatı E) Tanzimat Edebiyatı

  6. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle başlamış ve Tanzimat dönemine kadar etkin olarak devam etmiştir.Saray çevresinde ve medrese eğitimi görmüş aydınlar tarafından Arap ve Fars edebiyatları örnek alınarak oluşturulmuştur.Dili Arapça Ve Farsça kelimelerle ağırlaşmış olan süslü ve sanatlı bir edebi
  dönemdir.
  Yukarıda tanıtılan edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tanzimat Edebiyatı B) Tekke Edebiyatı C) Halk Edebiyatı
  D) Divan Edebiyatı E) Aşık Edebiyatı  7. Aşağıdakilerden hangisi aşk, hasret, ayrılık, doğa sevgisi gibi lirik konuları işleyen koşma çeşididir?
  A) Ağıt B) Güzelleme C) Koçaklama D) Taşlama E) Devriye

  8. Aşağıdakilerden hangisi tam uyak kullanılmıştır?

  A)Elinden dal gibi düşerken ümit /Ne bir haset dinle, ne bir ah işit.
  B)Sular çekildi göründü zamanın gibi /Korkuyorum bu akşam kıyamet varmış gibi
  C)Dünyayı yererken de yine onunla ilgim/ Nefse el süremiyor kara tahtada silgim
  D)İnsan yaklaştığınca yaklaştığından ayrı/ Belli ki yakınımız yoktur Allah’tan gayrı
  E)Tel tel ve iplik iplik dikselerde ağzımı/ Tek ses duysalar;Allah .. Yoklayanlar nabzımı


  9.aşağıdakilerin hangisinde cinaslı kafiye kullanılmıştır?

  A) Karac’ oğlan der ki söyle sözünü/ Hakka teslim eyle kendi özünü
  B) Kaleden laleye şahin uçurdum /Ah ile vah ile ömrüm geçirdin
  C) Ey bu topraklar için bu toprağa düşmüş asker /Gökten acdad inerek öpse o. pak alnı değer
  D) Üftadelerle gerçi o mah senli benlidir./ Benlik ederse de yakışır çifte benlidir.
  E) Çok sürerse aradan ayrılık aradan geçse çok sene/ Biz sende olmasak bile sen bizdesin gene

  10. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum
  Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum
  Bekçileri gibiyiz ebenced buraların
  Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların
  Görmediği gün yoktur. Sürü peşinde bizi
  Her gün aynı pınardan doldurup testimizi
  Kırlara açılırız çıngıraklarımızla

  Bu parçanın konusu dikkate alındığın da türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Lirik Şiir B) Epik şiir C) Pastoral Şiir D) Dramatik Şiir

  11-Aşağıdakilerden hangisi beyit gazelin özelliklerinden bir değildir?
  A) aruz ölçüsünün belli bir kalıplarıyla yazılması
  B) en az beş, en fazla 15 beyitten oluşması
  C) söz sanatlarından ve mazmunlara yer vermesi
  D)daha çok değişmeceli bir aşk anlayışını içermesi
  E) anonim şiir türlerinden biri olması

  12)Hayatı ve hayatın akışını değiştiren olayları yer zaman belirterek anlatan yazı türüdür. Konularını yaşanan hayattan tarihten olay olgu ve durumlardan toplumsal olaylardan alır bazen tamamen hayali olabilir. Konularına göre macera tarihi sosyal töre egzotik psikolojik gibi türler ayrılır. Türk edebiyatına Tanzimat döneminde çevri yoluyla giren türün günümüze kadar değişik konularda birçok örneği verilmiştir. Yukarıda sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) roman B) öykü C) deneme D) eleştiri E) anı


  13-Körfez ‘ deki dalgın suya bir bak, göreceksin;
  Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde
  Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin
  Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde
  Bu dörtlüğün uyak dizilişi (örgüsü) ve türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Sarmal-zengin uyak
  B)Çapraz-tam uyak
  C)Düz-zengin uyak
  D)Çapraz-zengin uyak
  E)Çapraz-tunç uyak

  14-Aşağıdakilerden hangisi “gazel” e ait bir özellik olamaz?
  A)Divan edebiyatı nazım birimidir.
  B)İlk beytin (matla) uyakları “aa .” biçimindedir.
  C)En az beş beyitten oluşur
  D)Şair son beyitte kendi adını ya da mahlasını kullanır.
  E)En güzel beytine “bey tül gazel” denir.

  15-Aşağıdaki terim çiftlerinden hangisi, Divan edebiyatında aruz kalıplarının uyarlanmasında “tam sesin yarım ses daha uzatılmasına,uzun hecenin kısa okunması” ını sırayla karşılar?
  A)Zihaf-İmale B)İmale- seci C)Med-İmale D)İmale-Zihaf E) Med – Zihaf  16.-Uçun kuşlar uçun doğduğum yere
  Şimdi dağlarında mor sümbül vardır
  Ormanlar koynunda bir serin dere
  Dikenler içinde sarı gül vardır.
  Bu dörtlüğün 1. ve 3. dizeleri ile 2. ve 4. dizeleri arasındaki uyak türü aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
  A)Tam uyak- yarım uyak
  B)Zengin uyak- tam uyak
  C)Tam uyak- zengin uyak
  D)Zengin uyak- yarım uyak
  E)Yarım uyak- zengin uyak

  17-Bu nazım biçiminde beyit sayısı sınırlı değildir.Her beyit kendi arasında uyaklıdır. Aruzun, kısa kalıplarıyla yazılır. Fuzuli, “Leyla ve mecnun”u Nabi, Hayriyye’ yi bu nazım biçimiyle yazmıştır. Baki ve Nedim ise bu biçimi hiç kullanılmamıştır.
  Bu parçada özellikleri anlatılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gazel B)Makale C)Mesnevi D)Müstezat E)Terkib-i bent

  18-Aşağıdakilerden hangisi Klasik Edebiyata(Divan Edebiyatı) ait değildir?
  a)En çok kullanılan nazım şekilleri:Koşma,semai,varsağı
  b)Aruz ölçüsüyle yazılır
  c)Dil ağır ve süslüdür
  d)Mazmun adı verilen kalıplaşmış benzetmeler kullanılır
  e)En çok kullanılan nazım birimi beyittir  19-Aşağıdakilerden hangisi üçüncü tekil şahıs ağzından anlatılmış bir hikayeden alınmıştır?
  a)Böyle Feneryolu’nu,peksimeti,annemi,sarmısağı düşünerek ne kadar dolaştım bilmiyorum.
  b)Atıma bindim.Beynim tutuşuyor,vücudum yanıyordu
  c)Tekrar yatması için yalvarıyor,eline ayağına sarılıyoruz.
  d)Badem ağaçlarının çiçekli gölgeleriyle örtülen yolda yürüdü.
  e)Her gelen arabayı sanki gurbetten dönüyormuş gibi karşıladık

  20.-Aşağıdakilerden hangisi gazel türüne ait değildir?
  a)Aruz ölçüsüyle yazılır
  b)Beyitler halinde yazılır
  c)En az beş,en çok on beş beyit olarak yazılır
  d)Allah aşkı ve Allah’a konusunu işler
  e)İlk beyitine matla son beyitine ise makta adı verilir

  21-Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk Edebiyatı ürünlerinden değildir?
  a)Mani b)Koşma c)Ninni d)Ağıt e)Türkü

  22-“Artık dağlar sırtlarından kürklerini attılar.Fakat henüz sabahları serince olduğundan,omuzlarına sislerden birer atkı alıyorlar.Şimdi rüzgar,ağaçlar arasında ılık ılık esiyor.Hele böcekler görülecek şey! ”
  Yukarıdaki parçada kişileştirilen varlık, aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Böcekler b)Sisler c)Rüzgar d)Dağlar e)Ağaçlar  23.-“Çevre ve olaydan çok,kişilerin iç dünyasını,ruhi durumlarını ve sosyal hayattaki tepkilerini anlatır”
  Yukarıda izah edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Kır romanı b)Sosyal roman c)Tarihi roman d)Macera romanı e)Psikolojik roman

  24 -“Bakar al kirazlara doyamaz çocuk
  Ürperir rüzgarın yüreği.
  Değdikçe boş sofralara
  Göklerin yıldızı çok merhameti az ”
  Yukarıdaki dörtlükte kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangileridir?
  a)Kiraz-Rüzgar b)Yürek-gök c)Merhamet-Yıldız d)Sofra-Yürek e)Rüzgar-gök
  Son düzenleyen: Moderatör: 28 Şubat 2009
 2. gamze kırçalı

  gamze kırçalı Üye

  Katılım:
  28 Ekim 2008
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
 3. sevgi01

  sevgi01 Üye

  Katılım:
  17 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  aaaaaaaaa nie cvpları yok
  olsaymş ya doğru mu yanlş mı yaptık nerden bilcz ki
  olmadı cnm
 4. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  aaaaaaaaa nie cvpları yok
  olsaymş ya doğru mu yanlş mı yaptık nerden bilcz ki
  olmadı cnm
  Genişletmek için tıkla...

  Kelimeleri kısaltmayalım ve uzatmayalım!.

  Forum kurallarını okumalısın.

  İyi Forumlar..
 • karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  cevapları

  1.d
  2.d
  3.c
  4.c
  5.c
  6.d
  7.b
  8.a
  9.a
  10.c
  11.e
  12.a
  13.b
  14.a
  15.d
  16.b
  17.c
  18.a
  19.d
  20.d
  21.b
  22.d
  23.e
  24.e
 • Sayfayı Paylaş