SERVET- i FÜNUN VE FECR-İ ATİ EDEBİYATI

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

  A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni
  kullanılmaya başlanmıştır.
  B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.
  C) Beyit hakimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.
  D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.
  E) Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri
  alınmıştır.

  2. I. Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü ağır
  bir dil kullanılmıştır.
  II. Romantizm ve klasisizmin etkisinde kalmışlardır.
  III. Bu dönem sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek
  amacıyla kullanmışlardır.
  IV. Romanda kişiler ve olaylar çoğunlukla
  İstanbul’dan seçilmiştir.
  V. Yazarlar, romanlarına kişiliklerini
  yansıtmamışlardır.

  Bu özelliklerden hangi ikisi Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

  A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
  D) IV. ve V. E) II. ve V.  3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati edebiyatının temsilcilerinden biridir?

  A) Ahmet Haşim B) Namık Kemal
  C) Tevfik Fikret D) Ziya Paşa
  E) Faruk Nafiz Çamlıbel


  4. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu
  B) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mürebbiye
  C) Mehmet Rauf – Eylül
  D) Ahmet Haşim – Hac Yolunda
  E) Ömer Seyfettin – Efruz Bey
  5. Yazar, bu romanında herkesçe tanınmış bir şair olmak isteyen Ahmet Cemil’in hayallerini, iç çatışmalarını, hayatın gerçekleriyle yüzleşmesini, Arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi Lamia’ya olan aşkını başarıyla anlatır.

  Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

  A) Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu
  B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
  C) Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah
  D) Halide Edip Adıvar – Sinekli Bakkal
  E) Peyami Safa – Sözde Kızlar  6. . Servet- Fünun edebiyatının en büyük şairidir. Önceleri daha çok bireysel konularda yazan şair, 1896’dan sonra toplumsal konulara yönelmeye başlar. “Balıkçılar” “Seza” “Verin Zavallılara” adlı şiirleri toplumsal içerikli şiirleridir. Oğlu Haluk’un üzerine yazdığı şiirlerde onu Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisi olarak görmüştür.
  Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanır. Çocuklar için yazdığı
  “Şermin” de ise hece ölçüsünü tercih eder.

  Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cenap Şahabettin
  B) Ahmet Haşim
  C) Tevfik Fikret
  D) Yahya Kemal Beyatlı
  E) Cahit Sıtkı Tarancı  7. Aşağıdakilerin hangisinde ilk psikolojik romanımızın adı ve yazarı bir arada verilmiştir?

  A) Eylül – Mehmet Rauf
  B) Vurun Kahpeye – Halide Edip Adıvar
  C) Hüküm Gecesi - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  D) Küçük Ağa - Tarık Buğra
  E) Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar

  8. . I. Tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur.
  II. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüne
  bağlıdırlar.
  III. Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla
  yüklü
  bir dil kullanmışlardır.
  IV. Belli bir sanat anlayışında birleşemedikleri için
  kısa sürede dağılmışlardır.
  V. Edebiyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayınlayan
  topluluktur.

  Yukarıdaki özelliklerden hangisi, Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

  A) I B) II C) III D) IV E) V


  9. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, eser ve bağlı bulunduğu akım yanlış eşleştirilmiştir?

  . sanatçı . . eser . . akım .
  A) H.Z. Uşaklıgil Kırık Hayatlar Realizm
  B) Namık Kemal Cezmi Realizm
  C) Ahmet Haşim Piyale Sembolizm
  D) Mehmet Rauf Eylül Realizm
  E) Yahya Kemal Eğil Dağlar Parnasizm  10. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?

  A) Mehmet Rauf
  B) Tevfik Fikret
  C) Halit Ziya Uşaklıgil
  D) Ahmet Mithat Efendi
  E) Cenap Şahabettin  11. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının Türk şiirine getirdiği yenilikler arasında yer almaz?

  A) Divan edebiyatındaki beyit hakimiyetini yıkmışlar, anlamı şiirin bütününe yaymışlardır.
  B) Divan edebiyatına ait olan müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir.
  C) Edebiyatımıza ilk kez sone nazım şeklini sokmuşlardır.
  D) Aruz vezinlerini ilk kez müzikalite bakımından değerlendirmişlerdir.
  E) Türk şiirinde ilk kez onlar vatan, hürriyet, hak, adalet kavramını işlemişlerdir.
  12. Fecr-i Ati topuluğunun en önemli temsilcisidir. Sembolizm akımdan etkilenmiştir.Kendine özgü uyumlu bir şiir dili, alımlı bir şiir dünyası vardır. Şiirlerinde bir ressam gibi doğayı yansıtan şair, Fransız sembolistlerin etkisi altındadır. O, şiirlerinde renk ve simgeyi başarıyla kullanmış , bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.

  Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Ahmet Haşim B) Halit Ziya Uşaklıgil
  C) Mehmet Rauf D) Tevfik Fikret
  E) Ziya Gökalp
  13. Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünun sanatçıları bir arada verilmiştir?

  A) Tevfik Fikret – Namık Kemal – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  B) Cahit Külebi – Orhan Kemal – Cenap Şahabettin

  C) Haldun Taner – Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf
  D) Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf - Tevfik Fikret
  E) Ziya Paşa – Hüseyin Cahit Yalçın – Cenap Şahabettin


  14. Aşağıda verilen sanatçı – dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Ahmet Mithat Efendi – Tanzimat
  B) Halit Ziya Uşaklıgil – Servet – i Fünun
  C) Mehmet Rauf – Tanzimat
  D) Tevfik Fikret – Servet-i Fünun
  E) Ahmet Haşim – Fecr-i Ati


  15. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

  A) Servet- i Fünun sanatçıları eserlerinde Tanzimat sanatçılarına göre daha fazla yabancı kelime kullanmışlardır.
  B) Servet-i Fünun sanatçıları dönemin şartları gereği toplum sorunlarına fazlaca yer vermemişler, hayale ve tabiata sığınmışlardır.
  C) Servet- i Fünun roman ve hikayelerinde konu genellikle İstanbul dışında geçer.
  D) Tanzimat sanatçıları roman ve hikayelerde kendi kişiliklerini gizlemezken, Servet-i Fünun sanatçıları kendi kişiliklerini gizler.
  E) Servet-i Fünun sanatçıları da Tanzimat sanatçıları gibi aruz ölçüsünü kullanırlar.  16. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret’e aittir?

  A) Rubab-ı Şikeste B) Bir Ölünün Defteri
  C) Nadide D) Evrak-ı Eyyam
  E) Tamat
  17. Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.
  Türk edebiyatındaki realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikayelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikaye tekniği çok sağlamdır.Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.

  Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tevfik Fikret B) Namık Kemal
  C) Ömer Seyfettin D) Hüseyin Cahit Yalçın
  E) Halit Ziya Uşaklıgil


  18. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?

  A) Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.
  B) İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.
  C) “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.
  D) Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.
  E) Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça
  kullanmışlardır.
  CEVAP ANAHTARI: 1. A 2. B 3. A 4. D 5. C
  6. C 7. A 8. A 9. B 10. D 11. E 12. A 13. D
  14. C 15. C 16. A 17. E 18. D
 2. tatlicadi_merve

  tatlicadi_merve Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  test için çok teşekkrüler bu tür testler olursa eğer çok sevinirim ben bir sosyal öğrencisiyim ve pratik yapmış oldum devamını bekliyorum tekrar teşekkürler :)
 3. tatlicadi_merve

  tatlicadi_merve Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  koydugun testler sayesinde pratik yaparak sınavdan yuksek not aldım çok saol :)) =)))
 4. 2αн!_∂3

  2αн!_∂3 Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  8 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.350
  Beğenileri:
  454
  Ödül Puanları:
  36
  paylasim için sağol Gizem..

Sayfayı Paylaş