SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Cenap Şahabettin'in eserlerini türleriyle veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) Evrak - ı Leyal - şiir
  B) Körebe - tiyatro
  C) Tiryaki Sözleri - özdeyiş
  D) Afak -ı Irak - deneme
  E) Avrupa Mektupları - Gezi  2. Halit Ziya Uşaklıgil'in hangi eseri türü yönünden diğerlerinden farklıdır?
  A) Aşk - ı Memnu B) Mai ve Siyah
  C) Kırık Hayatlar D) Kırk yıl
  E) Nedime  3. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in sanatçı özelliklerinden biri değildir?
  A) Biçimde yaptığı değişiklikle beyit geleneğini kırar.
  B) Anlamı bütün şiire yayar, serbest müstezatı geliştirir.
  C) Dili dönemine oranla açık, yalın ve anlaşılırdır.
  D) Aruzu Türkçeye ustalıkla uygular.
  E) Şiiri canlı, devingen bir doğa, ses ve biçim güzellikleriyle belirginleşir.  4. Halit Ziya Uşaklıgil'in romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Geniş halk tabanlarının sorunlarını işlediği
  B) Romanlarında tutarlı bir olay örgüsü olduğu
  C) Gözlemlerinde gerçekçi, tutarlı olduğu
  D) Dili ağır olan sanatçının, roman dilini gerçekleştirdiği
  E) Bireysel yaşam ve mutluluğa gerekenden çok önem verdiği  5. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr - i Ati'ye katılmaz?
  A) Celal Sahir
  B) Ahmet Haşim
  C) Hüseyin Cahit Yalçın
  D) Refik Halit Karay
  E) Emin Bülent


  6. Aşağıdakilerden hangisi Fecr - i Ati sanatçılarının amaçlarından biri değildir?
  A) Ulusal tarih ve kaynaklardan yararlanmak
  B) Topluluğa özgü seçkin bir kitaplık kurmak
  C) Batının önemli yapıtlarını çevirmek
  D) Yetenekli sanatçıları toplamak, kamuoyunu aydınlatmak
  E) E) Eserlerini Batı dillerine çevirmek, Batı ürünlerini tanıtmak


  7. Aşağıdaki eserlerden hangisi Servet - i Fünün dönemi ile ilgili değildir?
  A) Rubab - ı Şikeste B) Aşk - ı Memnu
  C) Türkçülüğün Esasları D) Eylül
  E) Kırk Yıl


  8. Aşağıdakilerden hangisi Servet - i Fünün şiirinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Ekrem'le Hamit'in romantizmini, duygusallığını benimsemesine karşın gerçekçidir.
  B) Fikret, ilkin bireyci şiirler yazsa da sonraları toplumcu, tarihi irdeleyen şiirler yazar.
  C) Bu şiir karışık bir dönemin özelliklerini içerdiğinden sanatçısı, romantik. parnasçı, sembolisttir.
  D) Tablo gibi şiir için doğaya yönelirler, doğa onlar için canlı, devinen bir resim gibidir.
  E) Servet - i Fünun şiiri toplumcu, iyimser bir şiir olup bireyciliği aşmasını bilmiştir.


  9. Yazarı eseriyle birlikte veeren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) Tevfik Fikret - Şermin
  B) Süleyman Nazif - Batarya ile Ateş
  C) Mehmet Rauf - Eylül
  D) Ahmet Haşim - Tiryaki Sözleri
  E) Halit Ziya Uşaklıgil - Kırk Yıl


  10. Yazarı yaşadığı sanat dönemiyle birlikte veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) Hüseyin Cahit Yalçın - Servet - i Fünun
  B) Ahmet Haşim - Fecr - i Ati
  C) Mehmet Emin Yurdakul - Milli Edebiyat
  D) Abdülhak Hamit - Servet - i Fünün
  E) Recaizade Ekrem - Tanzimat İkinci Dönem


  11. Servet - i Fünun şiirinin ölçü, uyak anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Türkçe sözcükler, aruza uydurulmaya çalışılır.
  B) Halk şiiri uyak anlayışı benimsenir.
  C) İşlenilen konuya uygun ölçüler kullanılır.
  D) 'Kafiye kulak içindir', görüşü geçerlidir.
  E) Yalnızca Fikret, Şermin'de heceyi kullanır.


  12. Aşağıdakilerden hangisi Servet - i Fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Bu şiirde düşünce, gerçek çatışması, kaçış esastır.
  B) Konu sınırlanamaz, her şey şiire konu olur.
  C) Bireycilikleri siyasal koşullara, etkilendikleri akımlara bağlanabilir.
  D) Biçime gerektiği kadar önem verilmez.
  E) Tablo gibi şiir ve ahenkli dize benimsenir.


  13. Servet - i Fünun'da düzyazı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Halkı bilgilendirmek, aydınlatmak gibi bir amacı yoktur.
  B) Diğer dönemlere oranla tiyatroya daha çok değer verilir.
  C) Türkçe yetersiz bulunur, Osmanlıca'dan bol bol yararlanılır.
  D) Arapça, Farsça eski - yeni sözcükler kullanılır.
  E) Yeni kavramları karşılamak için yeni tamlamalar türetilir.


  14. Servet - i Fünun'a yönelik aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) Farklı kip ve zamanlarla olay canlandırılır, eylemler zenginleştirilir.
  B) Yüklem, cümlenin her yerinde kullanılır, tekdüzelik yıkılır.
  C) Kesik, eksiltili, devrik cümle kullanılmaz; yalnızca kurallı cümle kullanılır.
  D) Ara cümleler, 've' ile başlayan cümleler, ünlem cümleleri kullanılır.
  E) Realist Fransız yazarlarından yararlanılır, artistik bir anlatım yeğlenir.


  15. Aşağıdakilerden hangisi Servet - i Fünun şiirinin bir özelliği olamaz?
  A) Şiirin seçkinler için olduğu görüşü yaygındır.
  B) Dili ağırdır, yeni sözcük ve tamlamalar kullanılır.
  C) Fransız şiirine özenilir, benzer kavram ve imgeler kullanılır.
  D) 'Sanat sanat içindir' görüşü benimsenir.
  E) Halk tarih ve kaynaklarına dönmeye başlanılır.


  16. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret için söylenemez?
  A) Yönetimi, düzeni eliştirdiği
  B) Kurtuluşu Batı bilim, tekniğinde bulduğu
  C) Haksızlığa, tarihsel yanlışlık ve tutuculuğa karşı çıktığı
  D) Baskılara, tek elden yönetime boyun eğdiği
  E) 1901'den sonra toplumsal şiirler yazdığı


  17. Cenap Şehabettin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Yalın, anlaşılır bir dili olduğu
  B) Şiir, düzyazı da döneminde etkin olduğu
  C) "Sanat, sanat içindir." görüşünde olduğu
  D) Konularının toplumsal olmadığı, kişisel olduğu
  E) Aşk, doğa ağırlıklı şiirler yazdığı


  18. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in eserlerinden biri değildir?
  A) Nesr - i Sulh
  B) Rübab - ı Şikeste
  C) Haluk'un Defteri
  D) Rubab'ın Cevabı
  E) Tarih - i Kadim


  19. Tevfik Fikret için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Çöken İmparatorluğunun kurtuluşunu Batılılaşmada bulduğu
  B) Romantiklerin, parnasyenlerin etkisiyle bireysel duygularını yansıttığı
  C) Çeşitli nedenlerle karamsar şiirler yazdığı
  D) Sis'ten sonra (1901) yeni bir özle yazdığı
  E) Önemli devlet görevlerinden bulunduğu, yönetimle uzlaştığı


  20. Servet - i Fünun'da düzyazıyla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz?
  A) Yepyeni ad ve sıfat tamlamaları oluşturulur.
  B) Halkın anlayabileceği açık, yalın bir dil benimsenir.
  C) Çokça sıfat, ortaç öbeği kullanılır.
  D) Fransızca'dan alınan sözcükler Türkçeleştirilir.
  E) Yan cümlecik, eylemsilerle zenginleştirilmiş uzun cümleler kullanılır.


  21. Cenap Şehabettin'in sanatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Şiirinde ahenge özen göstermiş, aruzdan yararlanmıştır.
  B) Kişisel, sevgi ve doğa ağırlıklı duygular şiirler yazmıştır.
  C) Şiiri öz, biçim açısından etkileyecek yenilikler yapmıştır.
  D) Aruzdan yararlanmış, ahenge özen göstermiştir.
  E) Duygu ve hayallerinin anlatımında yeni sözcük, tamlamalar kullanılmıştır.


  22. Halit Ziya Uşaklıgil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Batı, Batı kültürünü tanır, sanatta yeni bir bileşime ulaşır.
  B) Aşk - ı Memnu, Mai ve Siyahla Türk romanında aşama yapar.
  C) Eserlerinde gerçekçidir ve klasik anlatımcılığı dışlar.
  D) O güne dek rastlanılmayan gerçekçi ruh çözümlemeleri yapar.
  E) Gözlemlerinde öznel olan yazar, Batılı anlamda bir romancıdır.


  23. 'Eylül' romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Batılı anlamda ilk psikolojik - gerçekçi roman olduğu
  B) Alışılagelmiş, geleneksel aşk üçgenini işlediği
  C) Kahramanlarının iç dünyalarını gerçekçi rih çözümleriyle verdiği
  D) Anlatım ve betimlemelerde Halit Ziya Uşaklıgil'den etkilendiği
  E) Konusunun toplumsal sorunlara yönelik olduğu


  24. Aşağıdaki eserlerden hangisi Süleyman Nazif'in değildir?
  A) Batarya ile Ateş B) Gizli Figanlar
  C) Genç Kız Kalbi D) Malta Geceleri
  E) Çal Çoban Çal


  25. Fecr - i Ati için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Edebiyat - ı Cedide'ye karşıdırlar; onları izlemekten öteye gidemezler.
  B) Değişik dergilerde yazarlar, bir topluluk görüntüsü veremezler.
  C) Sanatı kişisel ve saygın bulurlar.
  D) Bireysel özgürlüğü, çeşitliliği savunurlar.
  E) Halk edebiyatına, heceye ilgi duyarlar.


  SERVETİ FÜNUN EDEBiYATI Cevap Anahtarı
  1. D
  2. D
  3. C
  4. A
  5. C
  6. A
  7. C
  8. E
  9. D
  10. D
  11. B
  12. D
  13. B
  14. C
  15. E
  16. D
  17. A
  18. A
  19. E
  20. B
  21. C
  22. C
  23. E
  24. C
  25. E

Sayfayı Paylaş