serveti fünun ve fecri ati ile ilgili test soruları

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde harbikızemine tarafından paylaşıldı.

 1. harbikızemine

  harbikızemine Üye

  Katılım:
  29 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1.576
  Beğenileri:
  859
  Ödül Puanları:
  114

  SERVET- i FÜNUN VE FECR-İ ATİ EDEBİYATI
  1. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?
  A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni
  kullanılmaya başlanmıştır.
  B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir.
  C) Beyit hakimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır.
  D) Süslü ve söz sanatlarıyla dolu bir anlatım görülür.
  E) Batı’dan sone ve terza-rima gibi nazım biçimleri
  alınmıştır.

  2. I. Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü ağır
  bir dil kullanılmıştır.
  II. Romantizm ve klasisizmin etkisinde kalmışlardır.
  III. Bu dönem sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek
  amacıyla kullanmışlardır.
  IV. Romanda kişiler ve olaylar çoğunlukla
  İstanbul’dan seçilmiştir.
  V. Yazarlar, romanlarına kişiliklerini
  yansıtmamışlardır.
  Bu özelliklerden hangi ikisi Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?

  A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
  D) IV. ve V. E) II. ve V.

  3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati edebiyatının temsilcilerinden biridir?

  A) Ahmet Haşim B) Namık Kemal
  C) Tevfik Fikret D) Ziya Paşa
  E)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  4. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  – Aşk-ı Memnu

  B) Hüseyin Rahmi Gürpınar –

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  C) Mehmet Rauf – Eylül
  D) Ahmet Haşim – Hac Yolunda
  E)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  5. Yazar, bu romanında herkesçe tanınmış bir şair olmak isteyen Ahmet Cemil’in hayallerini, iç çatışmalarını, hayatın gerçekleriyle yüzleşmesini, Arkadaşı Hüseyin Nazmi’nin kız kardeşi Lamia’ya olan aşkını başarıyla anlatır.
  Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
  A) Reşat Nuri Güntekin –

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu –

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  C) Halit Ziya Uşaklıgil –

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  D) Halide Edip Adıvar –

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  E) Peyami Safa – Sözde Kızlar

  6. . Servet- Fünun edebiyatının en büyük şairidir. Önceleri daha çok bireysel konularda yazan şair, 1896’dan sonra toplumsal konulara yönelmeye başlar. “Balıkçılar” “Seza” “Verin Zavallılara” adlı şiirleri toplumsal içerikli şiirleridir. Oğlu Haluk’un üzerine yazdığı şiirlerde onu Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisi olarak görmüştür.
  Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanır. Çocuklar için yazdığı
  “Şermin” de ise hece ölçüsünü tercih eder.
  Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cenap Şahabettin
  B) Ahmet Haşim
  C) Tevfik Fikret
  D)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  E)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  7. Aşağıdakilerin hangisinde

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ın adı ve yazarı bir arada verilmiştir?


  A)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  – Mehmet Rauf

  B)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  C)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  -

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  D)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  -

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  E)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  -

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  8. . I. Tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur.
  II. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüne
  bağlıdırlar.
  III. Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla
  yüklü
  bir dil kullanmışlardır.
  IV. Belli bir sanat anlayışında birleşemedikleri için
  kısa sürede dağılmışlardır.
  V. Edebiyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayınlayan
  topluluktur.
  Yukarıdaki özelliklerden hangisi, Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  9. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı, eser ve bağlı bulunduğu akım yanlış eşleştirilmiştir?

  . sanatçı . . eser . . akım .
  A) H.Z. Uşaklıgil Kırık Hayatlar Realizm
  B) Namık Kemal Cezmi Realizm
  C) Ahmet Haşim Piyale Sembolizm
  D) Mehmet Rauf Eylül Realizm
  E) Yahya Kemal Eğil Dağlar Parnasizm

  10. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarından biri değildir?

  A) Mehmet Rauf
  B) Tevfik Fikret
  C) Halit Ziya Uşaklıgil
  D) Ahmet Mithat Efendi
  E) Cenap Şahabettin

  11. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının Türk şiirine getirdiği yenilikler arasında yer almaz?
  A) Divan edebiyatındaki beyit hakimiyetini yıkmışlar, anlamı şiirin bütününe yaymışlardır.
  B) Divan edebiyatına ait olan müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir.
  C) Edebiyatımıza ilk kez sone nazım şeklini sokmuşlardır.
  D)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  vezinlerini ilk kez müzikalite bakımından değerlendirmişlerdir.

  E) Türk şiirinde ilk kez onlar vatan, hürriyet, hak, adalet kavramını işlemişlerdir.

  12. Fecr-i Ati topuluğunun en önemli temsilcisidir. Sembolizm akımdan etkilenmiştir.Kendine özgü uyumlu bir şiir dili, alımlı bir şiir dünyası vardır. Şiirlerinde bir ressam gibi doğayı yansıtan şair, Fransız sembolistlerin etkisi altındadır. O, şiirlerinde renk ve simgeyi başarıyla kullanmış , bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
  Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahmet Haşim B) Halit Ziya Uşaklıgil
  C) Mehmet Rauf D) Tevfik Fikret
  E)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  13. Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünun sanatçıları bir arada verilmiştir?
  A) Tevfik Fikret – Namık Kemal –

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  B)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  – Cenap Şahabettin


  C)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  – Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf

  D) Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf - Tevfik Fikret
  E)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  14. Aşağıda verilen sanatçı – dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  – Tanzimat

  B)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  – Servet – i Fünun

  C)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  – Tanzimat

  D) Tevfik Fikret – Servet-i Fünun
  E)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  15. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
  A) Servet- i Fünun sanatçıları eserlerinde Tanzimat sanatçılarına göre daha fazla yabancı kelime kullanmışlardır.
  B) Servet-i Fünun sanatçıları dönemin şartları gereği toplum sorunlarına fazlaca yer vermemişler, hayale ve tabiata sığınmışlardır.
  C) Servet- i Fünun roman ve hikayelerinde konu genellikle İstanbul dışında geçer.
  D) Tanzimat sanatçıları roman ve hikayelerde kendi kişiliklerini gizlemezken, Servet-i Fünun sanatçıları kendi kişiliklerini gizler.
  E)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  da

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  gibi

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ölçüsünü kullanırlar.


  16. Aşağıdaki eserlerden hangisi

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ’e aittir?

  A) Rubab-ı Şikeste B) Bir **ünün Defteri
  C) Nadide D) Evrak-ı Eyyam
  E) Tamat

  17. Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.
  Türk edebiyatındaki realizmin en büyük temsilcisidir.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ında konularını aydın çevreden seçerken hikayelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  tekniği çok sağlamdır.Diğer

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.

  Bu

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ta sözü edilen

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  aşağıdakilerden hangisidir?

  A)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  B)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  C)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  D)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  E)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  18. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri arasında yer almaz?
  A) Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.
  B) İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.
  C) “Sanat şahsi ve muhteremdir” görüşüne bağlıdırlar.
  D)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur.

  E) Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça
  kullanmışlardır.

  CEVAP ANAHTARI: 1. A 2. B 3. A 4. D 5. C
  6. C 7. A 8. A 9. B 10. D 11. E 12. A 13. D
  14. C 15. C 16. A 17. E 18. D
  hasanh ve ermec93 bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş