Sigorta Eksperi nasıl olunur ?

Konu 'Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)' bölümünde orionthor tarafından paylaşıldı.

 1. orionthor

  orionthor Üye

  Katılım:
  4 Kasım 2008
  Mesajlar:
  32
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  9

  lise son sınıf öğrencisiyim ygs ye hazırlanıyorum sigorta eksperi olmak istiyorum nasıl olabilirim hangi bölüme gitmeliyim bölümü bitirdikten sonra ne yapmalıyım mezun olduktan sonra iş bulabilirmiyim :307: :307: :307:  konu yanlış yerdeyse taşırsanız sevinirim
 2. Moderatör Barış

  Moderatör Barış Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  7 Eylül 2011
  Mesajlar:
  2.587
  Beğenileri:
  1.459
  Ödül Puanları:
  113
  (1) Sigorta eksperliği faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
  a) Türkiye’de yerleşik olması,
  b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
  c) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,
  ç) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
  d) Kara araçları eksperlik dalında en az iki yıllık, diğer eksperlik dallarında dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
  (2) Eksperlik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
  a) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması,
  b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
  c) Yetkililerinin, gerçek kişi ortaklarının ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinin Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması, ayrıca iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
  ç) Mesleki faaliyetlerde şirketi imzası ile temsil ve ilzam eden yetkililerinin eksper olması,
  d) Ana sözleşmelerinin ilgili maddelerinde; esas faaliyet konusunun "münhasıran sigorta eksperliği" olarak belirtilmesi, sigorta eksperliği ile bağdaşmayan faaliyetlere yer verilmemesi, ana sözleşme değişikliklerinden önce gerekli mercilerden izin alınacağına dair bir hükmün bulunması,
  e) Ticari unvanlarında "sigorta" kelimesinin yanında "eksper" kelimesinin veya türevlerinin kullanılması, sigorta eksperliği ile bağdaşmayan kelimelerin bulunmaması,
  f) Gerekli görülmesi halinde İcra Komitesince belirlenecek fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.
  (3) Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usûllerle eksperlik belgesi almış kişiler, aşağıdaki şartları sağladıkları ve Türk sigortacılık mevzuatı ile ilgili sınavı kazandıkları takdirde, sahip oldukları eksperlik dalında, bu Yönetmelik çerçevesinde eksper olarak değerlendirilir:
  a) Eksperlerde aranılan niteliklere sahip olmaları,
  b) Belge aldıkları ülke otoriteleri listesine kayıtlı olmaları,
  c) Belge aldıkları ülke otoritelerinden alacakları ve halen eksper olarak faaliyette bulunduklarını kanıtlayan belge getirmeleri.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Sigorta Eksperliği Kursu, Sınavı, Stajı ve Ruhsatname
  Kursların açılması, başvurular ve kabul
  MADDE 6 – (1) Eksper ihtiyacına ilişkin olarak iller ve eksperlik dalları itibariyle yapılacak çalışmalar sonucunda Müsteşarlıkça eksper ihtiyacı oluştuğuna kanaat getirilmesi halinde, ülke çapında veya il bazında en az üç ay süreli eksperlik kursları açılır. Açılacak bu kursların sonunda sınav yapılır.
  (2) Eksperlik dalı bazında açılacak kurslara ilişkin ön eleme sınavına ilişkin usuller ile açılacak kursların tarihi, kapsamı, koşulları, ücreti ve kayıt için istenilecek belgelere ilişkin çalışmalar İcra Komitesince yapılır, Müsteşarlıkça karara bağlanır.
  (3) Başvuru için kayıt ve kursa ilişkin bilgiler, kursların yurt çapında açılması halinde Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetelerden tirajı en yüksek on gazetenin ikisinde, kursların il bazında açılması halinde ise yerel gazetelerde en az bir ay önce üç gün süre ile TOBB’ca ilan edilir ve ayrıca Müsteşarlık, TOBB ve Birlik internet sayfalarında ilan edilir.
  (4) Kurslara, bu Yönetmelikte aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurabilir.
  (5) Bir eksperlik dalı için ihtiyacın altında adayın ön kayıt yaptırması halinde o dalda kurs programı açılmayabilir. Bir dalda belirlenen ihtiyaçtan fazla müracaat olması halinde ön eleme sınavı yapılır.
  Kurslar ve kurs bitirme sınavları
  MADDE 7 – (1) Açılacak kurs bitirme sınavlarının tarihi, kapsamı ve koşullarına ilişkin çalışmalar İcra Komitesince yapılır, Müsteşarlıkça karara bağlanır.
  (2) Eksperlik kursları İcra Komitesinin görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenecek kurumlarca, sınav ise Sigortacılık Eğitim Merkezince yapılır. Kurs bitirme sınavlarına ilişkin usuller Sigortacılık Eğitim Merkezince belirlenir.
  (3) Sigortacılık Eğitim Merkezi, kursları tamamlayarak sınavları kazananları sınav sonuçlarına göre Müsteşarlığa ve İcra Komitesine bildirir. Müsteşarlıkça onaylanan adaylar, stajyer eksper listesine alınmak üzere İcra Komitesine bildirilir.
  Staj
  MADDE 8 – (1) Eksperlik kurs ve sınavını başarı ile tamamlayan adaylar, sınav sonuçlarının Sigortacılık Eğitim Merkezi’nce duyurulmasından itibaren en geç üç ay içinde staja başlatılmak üzere İcra Komitesine başvurur. Bu süre içinde başvuruda bulunmayanlar, resmi belgelerle kanıtlanacak zorunlu haller dışında staja kabul edilmeyecekleri gibi daha sonra açılacak kurslara katılabilmek için bütün işlemlere yeniden başlar.
  (2) Eksperlik stajı, aynı eksperlik dalında ruhsatname sahibi ve en az on yıl fiilen eksperlik yapmış olup talepte bulunan ve İcra Komitesince seçilecek eksperlerin yanında dokuz ay süreyle çalıştırılmak suretiyle yaptırılır.
  (3) Yanında staj yapılacak eksper bulunmaması veya stajın tamamlanmaması durumunda İcra Komitesince başka bir eksper tayin edilebilir.
  (4) Daha önce başka eksperlik dalında ruhsatı bulunan eksperler ile eksper yanında kadrolu olarak en az staj süresi kadar çalışmış bulunanlar veya eksper yanında kadrolu olarak en az dokuz ay çalışacak olanlar için staj şartı aranmaz.
  (5) Stajyer eksperler, kendi başlarına ekspertiz yapamaz.
  (6) Eksperler, ekspertiz esnasında stajyer eksperi de yanlarında bulundurmak için azami gayreti gösterir.
  (7) Eksperler, İcra Komitesine stajyer eksperlerin staja başlama tarihini bildirir; üç ayda bir kişisel durumları, çalışmaları, başarı dereceleri hakkında düzenleyecekleri ara raporu, staj bitiminde ise eksperlik yapıp yapamayacağı hakkında kanaatlerini belirtir gerekçeli sonuç raporunu on işgünü içinde gönderir.
  (8) İcra Komitesi, stajyer eksperlerin durumu hakkında eksperlerin sonuç raporlarının alınmasından sonra ara raporları da göz önünde tutarak, stajyer eksperlerin kendilerine ruhsatname verilmesine, staj sürelerinin uzatılmasına veya başka bir eksperin yanında yeniden staj yapmalarına veyahut eksper olamayacaklarına ilişkin görüşünü Müsteşarlığa yazılı olarak bildirir.
  (9) Müsteşarlık, stajyer eksperlerin durumuna ilişkin İcra Komitesinin görüşünün yanı sıra, gerekirse, yanında staj yapılan eksperler tarafından düzenlenmiş ara ve sonuç raporlarında yer alan hususları da değerlendirmek suretiyle karar verir. Verilen bu kararın mahiyetine göre sonucu TOBB’a bildirir.
  Ruhsatname
  MADDE 9 – (1) Stajını başarılı olarak tamamlayanlara verilecek ruhsatname için, düzenleniş tarihleri son altı aydan eski olmamak kaydı ile Ek:4 ila 8’de belirtilen bilgi ve belgeler aranır. Bu bilgi ve belgelerle TOBB’a veya görevlendireceği odalara başvuruda bulunulur.
  (2) Belgeleri tamam olan adayların ruhsatnameleri TOBB’ca hazırlanır ve onaylanarak ilgililere iletilmek üzere Müsteşarlığa gönderilir.
  (3) Gerekli tüm belgeleri tamamlanarak TOBB tarafından Müsteşarlığa bildirilen eksperlere Müsteşarlıkça ruhsatnameleri verilir.
  (4) Ruhsatnamelerin şekli İcra Komitesinin önerisi ile Müsteşarlıkça belirlenir, basımı TOBB’ca yapılır.

Sayfayı Paylaş