şiir dili

Konu 'Edebiyat 9.Sınıf' bölümünde Kapris tarafından paylaşıldı.

 1. Kapris

  Kapris Üye

  Katılım:
  29 Eylül 2010
  Mesajlar:
  191
  Beğenileri:
  251
  Ödül Puanları:
  64

  divan şiiri, halk şiiri ve modern şiir ile ilgili bilgi ve bunlara örnekler gerekiyor. yardımcı olabilir misiniz acaba?
 2. Gamze'

  Gamze' Üye

  Katılım:
  15 Aralık 2010
  Mesajlar:
  113
  Beğenileri:
  117
  Ödül Puanları:
  0
  1- Divan Edebiyatı
  Divan Edebiyatı
  1- Kaynağını Arap ve İran kültürlerinden alır. Yazılı geleneğe dayanır.
  2- Sanatçı yazdıklarını ve söylediklerini değiştirebilir. Bunun için işlenmiş ve incelenmiş ürünler verir. Ürünlerin hepsi DİVAN denilen defterde toplanır.
  3- Şiir ağırlıklıdır ve zamanla asla değişikliğe uğramaz.
  4- Şiirlerin adları yoktur. Şiirler nazım biçimleri ile adlandırılır.
  5- Gazel – Kaside – Rubai – Mesnevi – Murabbaa – Terci-i Bent – Terkib-i Bent
  6- Aruz ölçüsü ile yazılır. Nazım birim beyittir. Tam ve Zengin uyak kullanılır. Redif ve Cinas vardır.
  7- Konu olarak sevgi, aşk, özlem, şarap, içki meclisi, tarihten şikayet… işlenir. Gerçek doğa yoktur.
  8- Divan Edebiyatı’ nda katı kurallar vardır ve bunlar uygulanmıştır.

  Divan Sanatçıları

  XIII. yüzyıl
  Hoca Dehhani : Din dışı konularda şiirler yazdı. İlk divan şairidir. Aşk şiirlerinin en önemli temasıdır. Lirik şiirleriyle tanınır. Ayrıca Sultan Veled – Seyyad Hamza da lirikte ünlüdür.

  XIV. yüzyıl
  Ahmedi : Din dışı şiirleri ile tanınır. Divan’ ı ve İSKENDERNAME isimli mesnevisi vardır.
  Nesimi : Tasavvuf şiirleri ile tanınır. Şiirleri liriktir. Azer Türkçe’sidir. Tuyuğ’ ları ile ünlüdür. Divan’ ı var.

  XV. yüzyıl
  Şeyhi : Harname ve Hüsrev – ü Şirin hicivleri vardır. Asıl mesleği hekimliktir.
  Sül Çelebi : Mevlüt’ ü ile ünlüdür.

  2- Halk Şiiri
  Sözlü edebiyat geleneği, Türklerin İslamiyet'i kabulüyle başlayan kültürel de*ğişikliklere uyum sağlamış, özünü kaybetmeden biçim ve içerik bakımından bazı değişikliklerle varlığını sürdürmüştür. Çoğunlukla halkın ortak yaşayışı*nı, beğeni ve değerlerini yansıtan bu geleneğe "halk edebiyatı" adı veri*lir. Türk halk edebiyatının ilk örnek*leri, İslamiyet'in kabulünden önceki Türk edebiyatında görülmektedir. Ozan, kam, baksı, şaman, oyun gibi adlarla anılan sanatçılar; kopuz adı verilen çalgı eşliğinde sığır, şölen ve yuğ törenlerinde, sade bir dille hece ölçüsünü ve dörtlük nazım birimini kullanarak şiirler söylemişlerdir. Halk edebiyatında nesirden çok şiir alanında ürün verilmiştir.
  Örnekler
  13 ve 15. yüzyıllarda destan edebiyatından halk hikâyelerine geçilmiştir. 13. yy.da Yunus Emre, 15. yy.da Kaygusuz Abdal ve Hacı Bayram-ı Veli, tasavvuf ve din çer*çevesinde şiirler yazmış, halk şiiri geleneğinin ilk şairleri sayılmıştır. 15 yüz*yıldan itibaren toplum düzeni değişmiş, göçebelikten yerleşik yaşama geçi*lirken, ozan, kam, baksı, şaman, oyun; yerini âşıklara bırakmıştır. Destansı şiirlerin yerini koşmalar almış; çalgı aleti olarak kopuzun yerine saz kullanıl*maya başlanmıştır. Bu yüzyılda Bektaşiliğin etkisi artmış, din ve toplumla ilgili düşünce ve eleştiriler önem kazanmıştır. 16. yy.da Pir Sultan Abdal, Köroğlu gibi şairlerle gelişimini sürdüren halk şiiri 17.yy. da güzellemeleri ile ün sal*mış Karacaoğlan gibi bir saz şairini yetiştirmiştir. 17. yy.dan itibaren bazı halk şairlerinde divan şiirinin etkisi görülse de geleneksel çizgisini devam ettirmiş ve başarılı şairler yetiştirmiştir.

  3- Modern Şiir

  Batılılaşma/çağdaşlaşma amacına dönük Atatürkçü modernleşme modeli düşünsel,dilsel ve kurumsal düzeylerde kendini hızla göstermekteyken edebiyat bu değişimin en belirgin alanı olmuştur.

  Tanzimat Edebiyatı ile açılan Avrupai yazın türleri hem teknik hem içerik olarak edebiyata farklı bir boyut getirmiştir.Yenileşme hareketi olarak edebiyat tarihine giren bu dönem Namık Kemal,Ziya Paşa ve Şinasi tarafından başlatılmıştır.Böylece edebiyat özellikle şiirde divan şiirinden parça parça kopmaya başlamıştır.
  Ardından gelen Servet-i Fünun edebiyatında Tevfik Fikret hem biçimde hem de özdeki değişikliklerle edebiyatımızda yenileşme hızını artırmıştır.
  Tarihsel süreçte yaşadığımız 1. Dünya Savaşı,ülkemizin işgali ve ardından gelen Milli Mücadeleler edebiyatta da izlerini göstermiş.Milli edebiyat dönemi ile şiirde ve düz yazıda millileşme görülmüştür. Yeniden Halk şirine dönüş,Türkçe yazıp söyleme o dönemde milli şuuru artırmada önemli bir yer tutmuştur.
  Kurtuluş savaşımız zaferle sonuçlandıktan sonra sosyal hayatta köklü değişmeler olmuştur.Buna paralel olarak da fikir ve sanat alanında gelişme ve değişmeler hız kazanmıştır.
  Kapris bunu beğendi.
 3. MerVe<3

  MerVe<3 Üye

  Katılım:
  26 Kasım 2011
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Şarkı

  Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
  Böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
  Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
  Şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni

  Bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır
  Rişte-i cem***8217;iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır
  Hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır
  Bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni

  Ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu
  Sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu
  Râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu
  Yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni

  Bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine
  Sıhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine
  Tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine
  Hâsılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni

  Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd u Mecnûn***8217;a salâ
  Yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana
  Şem***8217;ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana
  Anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni

  Şeyh Gâlib
  divan şiirine örnektir.
  Kapris bunu beğendi.
 4. Kapris

  Kapris Üye

  Katılım:
  29 Eylül 2010
  Mesajlar:
  191
  Beğenileri:
  251
  Ödül Puanları:
  64
  çok teşekkürler :)

Sayfayı Paylaş