Simple Present Tense

Konu 'İngilizce Ders Notları' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  ● Simple Present Tense Türkçe'deki geniş zamanın ifadesidir. Aşağıda bu zamanın kullanımıyla ilgili ders anlatımı vardır.

  Auxiliary verbs: do/does don't/doesn't

  DİKKAT!: Üçüncü tekil şahıslarda (he,she,it) olumlu cümlelerde fiilin sonuna "s" takısı gelir. Olumsuz ve soru cümlelerinde does veya doesn't kullanıldığı için fiilin sonuna "s" takısı gelmez.

  ÖRNEK TABLO
  (+)(-)(?)
  I play
  I don't play
  Do I play?
  You play
  You don't play
  Do you play?
  He plays
  He doesn't play
  Does he play?
  She plays
  She doesn't play
  Does she play?
  It plays
  It doesn't play
  Does it play?
  We play
  We don't play
  Do we play?
  They play
  They don't play
  Do they play?

  ("He,she ve it" üçüncü tekil şahıs oldukları için olumlu cümlede görüldüğü gibi fiilin sonuna "s" takısı gelmiştir. Ama olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil kullanıldığı için "s" kullanılmamıştır.)

  USE 1 Repeated Actions
  (Tekrarlanan eylemler)

  Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens.

  (Simple Present Tense bir eylemin sürekli tekrarlandığı veya alışılagelmiş olduğu fikrini verir. Bu eylem bir alışkanlık, hobi, günlük bir olay, planlanmış bir olay veya sık sık tekrar eden bir olay olabilir.)

  EXAMPLES:

  I play tennis. (Tenis oynarım)

  She does not play tennis. (O teniz oynamaz.)

  The train leaves every morning at 8 am. (Tren her sabah saat 8'de hareket eder.)

  The train does not leave at 9am. (Tren saat 9'da hareket etmez.)

  She always forgets her purse. (O hep cüzdanını unutur.)

  He never forgets his wallet. (O hiç cüzdanını unutmaz.)

  Every twelve months, the Earth circles the sun. (Her oniki ayda bir dünya güneşin etrafında bir tur atar.)

  The sun does not circle the Earth. (Güneş dünyanın çevresinde dönmez.)

  USE 2 Facts or Generalizations
  (Gerçekler veya genellemeler)

  The Simple Present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things.

  (Geçmişte, bugün ve gelecekte konuşan kişinin açısından doğruluğunu hiç kaybetmeyen şeyler için kullanılır. Aynı zamanda insanlar veya diğer şeylerle ilgili genelleme yaparken bu zaman kullanılır.)

  EXAMPLES:

  Cats like milk. (Kediler sütü sever.)

  Birds do not like milk. (Kuşlar süt sevmez.)

  California is in America. (Kaliforniya Amerika'dadır.)

  California is not in the United Kingdom. (Kaliforniya İngiltere'de değildir.)

  Windows are made of glass. (Pencereler camdan yapılır.)

  Windows are not made of wood. (Pencereler ağaçtan yapılmaz.)

  New York is a small city.(New Yok küçük bir şelirdir) (Aslında New York'un büyük bir şehir olmasının burada bir önemi yoktur.)
  TIME EXPRESSIONS IN SIMPLE PRESENT TENSE
  Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir.

  always (daima) She always listens to classical music. (O hep klasik müzik dinler.)
  usually (genellikle) I usually go to cinema at weekends. (Genellikle haftasonları sinemaya giderim.)
  often (sık sık) They often visit us. (Bizi sık sık ziyaret ederler.)
  sometimes (arasıra) She sometimes writes me a letter. (Bana arasıra mektup yazar.)
  rarely (nadiren) I rarely smoke. (Nadiren sigara içerim.)
  never (hiç, asla) I never drink alcohol. (Hiç alkol içmem.)
  every day/year/week etc. (her gün/yıl/hafta vs.) I go to work every day. (Hergün işe giderim.)
  askmkmsa, belgin44, flat_kil ve diğer 10 kişi bunu beğendi.
 2. seher gül

  seher gül Üye

  Katılım:
  5 Ekim 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Bu sitede test çözmek için ingilizce testi var mı?
 3. mogol

  mogol Üye

  Katılım:
  2 Kasım 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Ewer sınawlar icin ii olur.Varsa arkadaşlar paylaşırsanız sewinirim.
 4. sementa.38

  sementa.38 Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesajlar:
  645
  Beğenileri:
  363
  Ödül Puanları:
  64
  Yer:
  kayseri
  THE SIMPLE PRESENT TENSE
  FORM
  Affirmative Negative Interrogative
  I get up early.
  You go on holiday every year.
  He studies hard.
  She cleans the house herself.
  It stands in the corner.
  We keep our promises.
  You like animals.
  They **** people around.
  I don't get up early. Do I get up early?
  You don't go on holiday every year. Do you go on holiday every year?
  He doesn't study hard. Does he study hard?
  She doesn't clean the house herself. Does she clean the house herself?
  It doesn't stand in the corner. Does it stand in the corner?
  We don't keep our promises.
  You don't like animals.
  They don't **** people around.
  Üçüncü tekil şahıs için (he/she/it) fiil, olumlu cümlede -s takısı alır.
  He reads a lot.
  She buys a newspaper regularly.
  The cat drinks only milk in the morning.
  Olumsuz cümlede ve soruda, yani "does" ya da "doesn't' bulunan cümlelerde fiil daima
  yalındır.
  He doesn't read a lot.
  She doesn't buy a newspaper every day.
  Does the cat drink milk in the morning?
  "have" fiilinin üçüncü şahıs biçimi "has" dir. Ancak, soruda ve olumsuz cümlede fiilin yalın
  hali "have" kullanılır.
  -Do you have a bath every day?
  -Yes, I do. (I have a bath every day.)
  -Does your son have a bath every day?
  -Yes, he does. (He has a bath every day.)
  -Does your father have breakfast in the morning?
  -No, he doesn't. (He doesn't have breakfast in the morning.)
  1 -5 USE OF THE SIMPLE PRESENT TENSE
  a) Bu tense ile, genelde yaptığımız işleri, alışkanlıklarımızı anlatırız ve always, sometimes,
  never, often vb. sıklık bildiren zarfların yanı sıra, every day, every month, every year,
  every summer gibi zaman zarflarını sıkça kullanırız.
  -What time do you usually get up?
  -I usually get up at seven o'clock.
  -Does she always get up early?
  -Not a/ways. She sometimes gets up very late.
  -How often do you go to the cinema?
  -I go to the cinema every weekend/once a week/three times a year, etc.
  -How often does your brother write to you?
  -He writes to me very often.
  10 a ELS
  Do we keep our promises?
  Do you like animals?
  Do they **** people around?
  b) Frequency Adverbs (Sıklık bildiren zaman zarflan)
  always............................................................all the time (hep, her zaman)
  almost always/nearly always.........................almost/nearly all the time, (hemen her zaman)
  very often ......................................................(çok sık)
  usually/generally .........................................(genellikle)
  often/frequently ............................................(sık sık)
  sometimes/occasionally ...............................from lime to time (bazen, ara sıra)
  rarely/seldom................................................(ender, nadiren, seyrek)
  hardly ever/scarcely ever/almost never.........(hemen hemen hiç)
  never ...........................................................(hiç, hiç bir zaman, asla)
  Yardımcı fiil bulunmayan olumlu cümlelerde bu zarflar asıl fiilden önce, yani özne ile yüklem
  arasında yer alır.
  She a/ways sings in English. . .
  I sometimes feel depressed.
  They seldom go to the theatre.
  Bu zarflar "am, Is, are" dan sonra gelir.
  I sometimes go to work late./I am sometimes late for work.
  Sıklık bildiren zarfların olumsuz cümledeki yeri değişiktir. Always daima olumsuzluk eki "not"
  dan sonra gelir.
  I don't always get up early.
  She doesn't a/ways study very hard.
  They aren't always late for class.
  frequently, sometimes ve occasionally olumsuzluk ekinden önce gelir.
  I sometimes don't want to be with people.
  She frequently doesn't want to do her homework.
  They sometimes aren't ready on time.
  She occasionally isn't polite to the people around her.
  NOT€........................................................................................
  Birinci tekil şahıs için bu kural geçerli değildir. Zarf, yardımcı fiil "am" ile
  "not" arasında yer alır.
  I'm sometimes not patient enough with children.
  usually, generally ve often her iki durumda da kullanılır.
  They usually don't go out on Sundays./They don't usually go out on Sundays.
  We often don't watch TV./We don't often watch TV.
  They generally aren't awake till 1 la.m./They aren't generally awake till 1 la.m.
  rarely, seldom, hardly ever, almost never ve never olumsuz cümlede kullanılmaz. Bu zarflar
  sadece olumlu cümlede kullanılır, ancak olumsuz bir anlam taşır.
  I hardly ever go to the theatre. (Tiyatroya hemen hemen hiç gitmem.)
  I'm hardly ever nervous before an exam.
  (Bir sınav öncesinde neredeyse hiç heyecanlanmam.)
  She never comes to her classes on time.
  She is never on time for her classes. (Derslerine asla/hiç vaktinde gelmez.)
  ELS Q II
  Olumlu anlam taşıyan sıklık zarflarını (usually, generally, often, frequently, sometimes,
  occasionally) dilbilgisi kurallarına uygun bu kullanımlarının yanı sıra, cümlede vurguyu
  artırmak için, cümlenin başında da kullanabiliriz. Özellikle sometimes bu şekilde çok sık
  kullanılır.
  Sometimes I get angry easily. Occasionally I don't
  need to get up early. Usually they spend too much
  money on luxuries.
  Occasionally ve sometimes, cümle sonunda da yer alabilir.
  I go to the theatre occasionally. He
  is a bit lazy sometimes.
  Often, özellikle quite ve very ile birlikte kullanıldığında cümle sonunda da yer alabilir.
  We come to this restaurant quite often.
  Do you catch colds often?
  I don't watch television very often.
  Rarely ve seldom, özellikle only, very ve quite ile birlikte kullanıldığında, cümle sonunda yer
  alabilir.
  I eat meat very seldom.
  She smokes cigars quite rarefy.
  NOT€---------------------------------------------------------------------------,
  Always bu şekilde cümle başında ya da sonunda yer almaz.
  Olumsuz anlam taşıyan sıklık zarflan (rarely, seldom, hardly ever, scarcely ever, never]
  cümlenin başına geldiği zaman cümle devrik olur.
  I never eat fish...................................... Never do I eat fish.
  He rarely smokes............................ ....... Rarely does he smoke.
  You seldom make mistakes.................... Seldom do you make mistakes.
  She scarcely ever visits us.....................Scarcely ever does she visit us.
  Ever olumlu veya olumsuz soruda kullanılır ve hiç anlamını verir. Olumsuz cümlede hiç demek
  için do not ever yerine never kullanılır.
  -Do you ever smoke?
  -No, I never smoke.
  -Don't you ever **** your mother?
  -Yes, I **** her when I have time.
  c) Doğa kanunlarını, her zaman geçerliliği olan doğruları ve genellemeleri bu tense ile
  ifade ederiz.
  A diamond is a precious stone. Water
  consists of oxygen and hydrogen. The
  Earth revolves round the Sun. Plants
  need water in order to grow. Water boils
  at 100 degrees centigrade. Wood floats in
  water but iron sinks.
  d) "What do you do?" sorusu kişinin neyle uğraştığını, işini sorar. Yani "Wfoar is your
  job/occupation?" sorusu ile aynı anlamdadır.
  -What do you do?
  -I'm a teacher.
  -What does your father do?
  -He is an accountant.
  12 Q ELS
  "What do you do?" sorusunu bir zaman zarfıyla kullanırsak, "sözü edilen zamanda ne
  yaparsın" anl***** gelir.
  -What do you do at the weekends?
  -I usually meet friends.
  -What does your father do in the evening's?
  -He reads his newspaper or watches television.
  e) "Why don't......?" kalıbı birine öneri getirirken kullanılır.
  -I have a headache.
  -Why don't you take an aspirin?
  -We have nothing to eat at home.
  -Why don't we go out for dinner?
  f) Sinema, tiyatro gibi etkinliklerin başlama ve bitiş saatlerini, ders programlarını ya da
  uçak, tren, otobüs tarifelerini belirtirken, geniş zamanı gelecek zaman anlamıyla
  kullanabiliriz.
  The buses start at 6 a.m. and stop at 12 a.m. every day. (simple present)
  The train to Ankara leaves at 9 a.m. tomorrow and arrives there at 6 p.m.
  (future)
  Our classes usually begin at 9 and finish at 12. (simple present) .
  My class begins at 9 tomorrow and finishes at 12. (future)
  ğ) Gazete manşetlerinde, normalde past tense ile aktarılması gereken (olmuş, gerçekleşmiş)
  olaylar. Simple Present Tense ile aktarılır.
  A live bomb blows up a shopping centre in Israel.(=blew up)
  A coach collides with a train in India: hundreds killed and hundreds more
  wounded. (=collided)
 5. sementa.38

  sementa.38 Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesajlar:
  645
  Beğenileri:
  363
  Ödül Puanları:
  64
  Yer:
  kayseri
  a. Use:

  The simple present is used to describe a present situation:
  --> I work in Valencia (I do now and will do for the forseeable future).
  --> The Simons sisters are both very talented; Virginia writes and Vanessa paints.
  --> I am English (and I always will be English).
  The simple present is used to express general truths such as scientific fact, as in the following sentences:

  --> The sun rises in the east and sets in the west.
  --> The moon circles the earth once every 28 days.
  --> New technology makes it ea***r to learn English.
  The simple present is used to indicate a habitual action, event, or condition, as in the following sentences:

  --> I don’t wear white shoes (it’s my habit not to).
  --> My grandmother sends me new clothes each spring.
  --> Jesse polishes the menorah on Wednesdays.
  The simple present is also used when writing about works of art, as in the following sentences.

  --> Lolly Willowes is the protagonist of the novel Townsend published in 1926.
  --> The play ends with an epilogue spoken by the fool.

  The simple present can also be used to refer to a future event when used in conjunction with an adverb or adverbial phrase, as in the following sentences.

  --> Classes end next week.
  --> The publisher distributes the galley proofs next Wednesday.
  --> The lunar eclipses begins in exactly 43 minutes.
  2. Spelling rules for adding s in the third person singular

  Some verbs change their spelling when s is added in the third person singular.

  a. Verbs ending in y
  The English letters a, e, i, o and u are generally referred to as vowels. The other English letters are generally referred to as consonants.

  When a verb ends in y immediately preceded by a consonant, the y is changed to ie before the ending s is added. In each of the following examples, the consonant immediately preceding the final y is underlined.

  Bare Infinitive Third Person Singular
  study studies
  fly flies
  carry carries

  However, when a verb ends in y immediately preceded by a vowel, the y is not changed before the ending s is added. In each of the following examples, the vowel immediately preceding the final y is underlined.

  Bare Infinitive Third Person Singular
  say says
  enjoy enjoys
  buy buys

  b. Verbs ending in o
  When a verb ends in o, the letter e is added before the s ending. For example:

  Bare Infinitive Third Person Singular
  do does
  echo echoes
  go goes

  c. Verbs ending in ch, s, sh, x or z
  When a verb ends in a sibilant sound such as ch, s, sh, x or z, the letter e is added before the s ending. For example:

  Bare Infinitive Third Person Singular
  pass passes
  push pushes
  watch watches
  fix fixes
  buzz buzzes


  3. Pronunciation of the es ending

  A syllable is a unit of pronunciation, usually consisting of a vowel sound which may or may not be accompanied by consonants.

  When a verb ends in a sibilant sound such as ch, s, sh, x or z, the es ending of the third person singular is pronounced as a separate syllable. The reason for this is that these sounds are so similar to the sound of the es ending, that the ending must be pronounced as a separate syllable in order to be heard clearly.

  In each of the following examples the bare infinitive consists of one syllable, whereas the form of the verb used in the third person singular consists of two syllables.

  Bare Infinitive Third Person Singular
  pass passes
  push pushes
  catch catches
  mix mixes

  Similarly, when s is added to verbs ending in ce, ge, se or ze, the final es is usually pronounced as a separate syllable. In each of the following examples the bare infinitive consists of one syllable, whereas the form of the verb used in the third person singular consists
  of two syllables.

  Bare Infinitive Third Person Singular
  race races
  rage rages
  praise praises
  doze dozes

  However, when s is added to a verb ending in e preceded by a letter
  other than c, g, s or z, the final es is not pronounced as a separate syllable. In each of the following examples, both the bare infinitive and the form of the verb used in the third person singular consist of one syllable.

  Bare Infinitive Third Person Singular
  make makes
  smile smiles
  dine dines
  save saves


  4. The auxiliary Do

  With the exception of the verb to be, verbs in modern English use the auxiliary do to form questions and negative statements in the Simple Present.
  The Simple Present of the verb to do is conjugated as follows:


  I do
  you do
  he does
  she does
  it does
  we do
  they do


  Auxiliaries are verbs which are combined with other verbs to form various tenses. It should be noted that when an auxiliary is combined with another verb, it is the auxiliary which must agree with the subject, while the form of the other verb remains invariable.

  When the auxiliary do is combined with another verb, the other verb always has the form of the bare infinitive.

  a. Questions
  In order to form a question in the Simple Present of any verb other than the verb to be, the Simple Present of the auxiliary do is added before the subject, and the bare infinitive of the verb is placed after the subject. For example:

  Affirmative Statement Question
  I work. Do I work?
  You work. Do you work?
  He works. Does he work?
  She works. Does she work?
  It works. Does it work?
  We work. Do we work?
  They work. Do they work?

  b. Negative statements
  In order to form a negative statement, the Simple Present of the auxiliary do followed by the word not is placed before the bare
  infinitive of the verb. For example:

  Affirmative Statement Negative Statement
  I work. I do not work.
  You work. You do not work.
  He works. He does not work.
  She works. She does not work.
  It works. It does not work.
  We work. We do not work.
  They work. They do not work.

  In spoken English, the following contractions are often used:

  Without contractions With contractions
  do not don't
  does not doesn't

  c. Negative questions
  To form a negative question, the Simple Present of the auxiliary do is placed before the subject, and the word not followed by the bare infinitive is placed after the subject. However, when contractions are used, the contracted form of not follows immediately after the Simple Present of the auxiliary do. For example:

  Without contractions With contractions
  Do I not work? Don't I work?
  Do you not work? Don't you work?
  Does he not work? Doesn't he work?
  Does she not work? Doesn't she work?
  Does it not work? Doesn't it work?
  Do we not work? Don't we work?
  Do they not work? Don't they work?


 6. Berkay VARANGEL

  Berkay VARANGEL Üye

  Katılım:
  24 Kasım 2010
  Mesajlar:
  425
  Beğenileri:
  78
  Ödül Puanları:
  29
  Emeğine sağlık !
  gizLi-zne gizem bunu beğendi.
 7. gizLi-zne gizem

  gizLi-zne gizem Üye

  Katılım:
  8 Mayıs 2011
  Mesajlar:
  14
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  0
  sımple presınt konusu altında bir metin var elimde alıştırma olarak...bu alıştırmada ber de diyalog var ve ben çeviri yapamadım...rica etsem çeviri yapabilir misiniz?
  --------
  ın the school playground:(okul bahçesinde geçen bir diyalog)

  Mrs Robinson:Have loy got a photograph of Celine, Katy? What does she look like?
  Katy:I've got a photo, but it's at home. Um, she's my height, with dark hair and brown eyes.
  Sam:Is that Celine? Over there with the blue jacket?
  Katy:No, I don't think so. Oh, look! There she is! Celine!
  Celine:Hi, Katy! ıt's lovely to see you t last. How are you?
  Katy:Fine,thanks.Celine,here are my parents and my brother, Sam.
  Celine:Hello.I7m pleased to meet you.
  Mr Robinson:Welcome to england, Celine. Where's your luggage? The car is down the road.
  Celine:Oh my suitcases are over there. They're heavy, I'm afraid.
  Sam:CEline, here in England we drive on the left.
  eople in the rest of Europe drive on tne right.
  Mr Robinson:Come on,everybody.
  --------
  şimdiden teşekkür ederim :)
  flat_kil bunu beğendi.
 8. aKÇaKoCaLæ81

  aKÇaKoCaLæ81 Üye

  Katılım:
  24 Aralık 2011
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Çok Teşekkür ederim ingiizceden proje odevı almştım cok iyi oldu.
 9. banu nurhan

  banu nurhan Üye

  Katılım:
  27 Mart 2012
  Mesajlar:
  8
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  sosyal

  :):psüper yaa sosyal en bildiğim konulardandır arkadaşlar yapamadığınız soruda sorun
 10. HaYaT SéRSéRi

  HaYaT SéRSéRi Üye

  Katılım:
  15 Ekim 2011
  Mesajlar:
  2.006
  Beğenileri:
  1.062
  Ödül Puanları:
  114
  Yer:
  uçurumun dibi.
  Burası sosyal konusu değil Nur.
  İlgili yerlere konu açarsan moderatörleri uğraştırmazsın. :eek:

Sayfayı Paylaş