Sınav örnekleri

Konu 'Dil ve Anlatım 9. Sınıf' bölümünde Moderatör Remzi tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64

  DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  1- Aşağıdakilerden hangisi iletişim kavramıyla ilgili değildir?
  A) Düşüncenin sözel olarak karşılıklı değiş tokuşu
  B) İki kişinin birbirini anlaması
  C) Duygu, düşünce ve bilgilerin aktarılma süreci
  D) Telefon, telgraf, televizyon, radyo gibi aygıtlardan yararlanılarak yürütülen bilgi alışverişi, haberleşme
  E) Bir insanın işiyle ilgili planlar yapması

  2- Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
  A) Eklemeli dillerde kökler değişmez, sabittir.
  B) Çekimli dillerde kökler değişime uğrar, sabit değildir.
  C) Tek heceli dillerde kavramlar, vurgu ve tonlama sistemlerinde farklılık yaratılarak karşılanır.
  D) Türkçe eklemeli, Arapça çekimli, Çince tek heceli dillerdendir.
  E) Hint- Avrupa Dil Ailesinin üyelerinden biri de Arapçadır.

  3- Aşağıdakilerden hangisi kültürün özellikleri arasında yer almaz?
  A) Kültür, insanın başlangıçtan bugüne zihni ve emeğiyle ortaya koyduğu bilgi ve etkinlik birikimini konu alır.
  B) Gündelik yaşayışı düzenleyen kurum ve kuruluşlar da kültür alanına girer.
  C) Kültür bir anda oluşmaz, zaman içinde oluşur.
  D) Kültür başka bir ulusun kültürüyle desteklendiğinde kalıcı olur.
  E) Kültürün gelecek nesillere aktarılması ”dil” ögesiyle olur.

  4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunan altı çizili sözcükte ses türemesi yoktur?
  A) Beşer beşer gruplara ayrıldık.
  B) Affetmem asla seni, sana muhtaç olsam dA)
  C) Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.
  D) O günlerde neler hissettiğimi anlatamam.
  E) Bütün suçlamaları reddettiğini söylüyor.

  5- "Gözlüyor ufkumuzdan giden küçücük rüyaları." cümlesinde hangi ses olayları görülmektedir?
  A) Yalnızca hece düşmesi
  B) Hece düşmesi, ünlü daralması
  C) Ünlü daralması, hece düşmesi, ünsüz yumuşaması
  D) Ünlü daralması, hece düşmesi, ünsüz yumuşaması, ünsüz düşmesi
  E) Ünlü daralması, ünsüz yumuşaması, hece düşmesi, ünsüz artması

  6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uyan fakat küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?
  A) Selam verdim; rüşvet değil, diye almadılar.
  B) Paltosunu kapıda bırakıp içeri girdi.
  C) Akşam oldu hüzünlendim ben yine
  D) Ben bir garip aşk bestesiyim.
  E) Bir soğuk yel eser; üşür ölüm bile

  7- Sende git, sende unut, kimler unutmadıki...

  Bu dizede kaç yazım yanlışı yapılmıştır?
  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

  8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
  A) Dört yalnış, bir doğruyu götürür.
  B) Kömür satışları birdenbire hızlandı.
  C) Sen bu cezayı haketmiştin.
  D) Susuzlukdan dudakları çatlamış.
  E) Dünki sınavım hiç iyi gitmedi.

  9- Hocaya sormuşlar ( ) Hocam bir şey icat ettin mi ( ) Ettim ( ) demiş ( ) ama ben de beğenmedim!
  Bu parçada parantez içi boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
  A) :)) (!) (;) (,) B) :)) (?) (,) (;) C) (;) (?) (,) (.)
  D) (,) (?) (.) (;) E) (,) (?) (,) (;)

  10- Aşağıdakilerden hangisi, dilin canlı bir varlık olduğunun göstergesidir?
  A) Dil, toplumun gelişimine bağlı olarak değişir ve gelişir.
  B) Dil, toplumda insanlar arasında anlaşmayı sağlar.
  C) Dil, toplum bireyleri arasında ortak duygular oluşturur.
  D) Dille milli kültür arasında bağ vardır.
  E) Her (bilgi yelpazesi.net) toplumda dilin yapısı farklıdır.

  11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım hem çekim eki almış bir sözcük kullanılmıştır?
  A) Bu kentin sabahı akşamlarından güzel
  B) Kırları gölgemle ben dolaşınca yan yana
  C) Benzetirim kendimi bir sürüsüz çobana
  D) Burada garip ruhumun söndü bütün hevesi
  E) Bu köy garip bir diyar, gariplerin beldesi

  12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük kullanılmamıştır?
  A) Karagöz, perde arkasında oynatılan bir kukla oyunudur.
  B) Seni de affettim.
  C) Birkaç gün sonra yine görüşürüz.
  D) Bazı yollarda kanalizasyon çalışması vardır.
  E) Onun kadar vurdumduymaz bir insan görmedim.

  13) Aşağıdakilerden hangisinde somut anlamlı bir kelime soyutlaşmıştır?
  A) Bu işte kesin onun parmağı var.
  B) O cesur bir çocuktu.
  C) Ne düşündüğünü anlayamazdık.
  D) Bugün çok neşeli idin.
  E) Hayatı üzüntüyle geçmişti

  14-
  Ey benim sarı tamburam
  Sen ne için inlersin
  İçim oyuk derdim büyük
  Ben anın için inlerim (Pir Sultan abdal)
  Yukarıdaki dörtlükte hangi edebi sanat vardır?
  A) Kinaye B) İntak C) Tevriye D) Mecaz- ı Mürsel E) Teşhis

  15- “Aslanlar yurda döndü” cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
  A) Benzetme B) Teşhis C) İntak D) Tevriye E) İstiare

  16) “gülmek” sözcüğü aşağıdakilerden farklı anlamda kullanılmıştır?
  A) Siz eğlenmeye devam edin, son gülen iyi güler.
  B) Havalar yüzümüze gülse de biraz balık tutsak.
  C) Şans bu sefer de bize güldü.
  D) Ne gülüp duruyorsun, komik bir şey mi var?
  E) Gülme komşuna gelir başına

  17- “Ali, fotoğraflarına bakıyor.” cümlesindeki göstergenin türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Belirti B) Belirtke C) Simge
  D) Görsel gösterge E) Kavram

  18- Bir köşe yazarının yazısında geçen “Türkiye’de trafik kazaları artıyor.” cümlesinde iletişim şemasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Gönderici: Yazar B) Alıcı: Okuyucu
  C) Kanal: Gazete (bilgi yelpazesi.net) D) İleti: Gazete yazısı
  E) Gönderge: Türkiye’de trafik kazalarının artması

  19- Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı dönemi eserlerinden birisi değildir?
  A) Kutadgu Bilig B) Divanu Lügati’t- Türk
  C) Divanı Hikmet D) Atabetü’l- Hakayık
  E) Dede korkut Kitabı

  20-“Sessiz olalım!” cümlesinde dil hangi işleviyle kullanılmıştır?
  A) Alıcıyı harekete geçirme işlevi B) Şiirsel işlev
  C) Kanalı Kontrol işlevi D) Göndericilik işlevi
  E) Heyecan bildirme işlevi

  Başarılar…
  aslanremzi bunu beğendi.
 2. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (1) (TEST)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  1.”Annemin o güzel gülüşünü hiç unutmam.” tümcesi dilin hangi işlevinde kullanılmıştır?
  A) Heyecan bildirme B) Alıcıyı harekete geçirme
  C) Göndericilik D) Dil ötesi
  E) Kanalı kontrol

  2.Rizeliyle Ankaralının konuşma dilindeki farklılığı açıklayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Lehçe B) Şive
  C) Kültür dili D) Ağız
  E) Argo

  3.
  I.Güneşin doğuşu
  II.Bahçe duvarının boyanması
  III.Yolların taş döşenmesi
  IV. Yemeğin masada yenmesi
  V. Uçakla geziye çıkılması
  Yukarıdakilerden hangisi doğal göstergedir?
  A)I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  4. ?

  5. Türkçe köken bakımından (I) diller grubundan, yapı bakımından ise (II) diller grubundandır.
  Yukarıdaki tümcede numaralı yerlere hangisi getirilmelidir?
  A) (I)Ural-Altay (II)Çekimli B) (I) Hint-Avrupa (II)Eklemeli
  C)(I)Hami-Sami (II)Tek heceli D) (I) Ural-Altay (II) Eklemeli
  E) (I)Çin-Tibet (II) Eklemeli

  6. Kül Tigin yazıtı Türkçe’nin hangi dönemine ait bir eserdir?
  A) Göktürk Dönemi B) Uygur Dönemi
  C) Eski Anadolu Türkçesi Dönemi D) Osmanlı Türkçesi Dönemi
  E) Çağdaş Türkçe Dönemi

  7. “Akşam yemeğinin tadı hala aklımdadır.” tümcesinde vurgu hangi sözcüktedir?
  A) Akşam B) Yemeğinin
  C) Tadı D) Hala
  E) Aklımdadır.

  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünlü türemesi"ne bir örnek vardır?
  A)Alçacık bir ağacın dibinde yemek yiyorlardı.
  B)Evin biricik kızı olmak onu korkutuyordu.
  C)Okulda uçucu maddelerle deney yaptık.
  D)Sanatçı, denemelerinde kendi dünyasını yansıtmış.
  E)Bu roman, yazarın ölümünden kısa süre önce yayımlandı.

  9.
  Zehri ilaç yerine sundular uslan diye
  Sırtımı uçuruma verdiler yaslan diye
  Şaşı gözüm kendini büyüttü aslan diye
  Düşlerimde her gece yedi bir çakal beni
  Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
  A) Ünlü düşmesi B)Kaynaştırma
  C) Ünlü daralması D) Ünsüz Sertleşmesi
  E) Ünsüz yumuşaması

  10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
  A) Ağustos sonuna kadar buradan ayrılmayacağım.
  B) Buraya kadar gelip te bize uğramamak olur mu?
  C) Bugün 15.45’de Ürgüp’e hareket edilecek.
  D) Ahmet Usta size de gelmedi mi?
  E) Oğlunu da kaybedince yapa yalnız kalmıştı.

  11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
  A) 20 Ekim 1995'den beri bu işyerinde çalışıyorum.
  B) İnsanın kendine yaptığı kötülüğü, kimse yapamaz.
  C) Siz insanlara ilk öğüdüm, sürekli heyecan duymanızdır.
  D) Aydınlıkevler Ticaret Lisesi'nden bu yıl mezun oldum.
  E) Türkler Anadolu'ya gelmeden önce de büyük bir medeniyete sahipti.

  12. Gerçi tiyatro ( ) krizi atlatıp yeniden dolu salonlara açıyor perdesini ( ) ama bu kez bir başka krizle karşı karşıya ( )
  Yukarıdaki tümcede ( ) içine hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
  A) (;) (;) (.) B) (,) (;) (…) C) (,) (.) (.) D) (!) (;) (!) E) (,) (.) (!)

  13. Ah () insan kısmı böyledir () Başkalarının deneyimlerine güvenmez () Halbuki denenmiş şeyler () her zaman daha güvenlidir.
  Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
  A) (.) :)) (...) (,) B) (!)(.)(...)(;) C) (!) (.) (.) (,) D) (;) (.) :)) (,) E) (!) (.) (.) (;)

  14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?
  A) Kapıdan çıktı, bize doğru geliyor.
  B) Yazları kasaba halkı yaylaya çıkardı.
  C) İstediğim kitapları bir an önce getir.
  D) Ada halkı geçimini hayvancılıkla sağlıyor.
  E) Arabayı sen sürsen de ben biraz uyusam.

  15. “–m” eki aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde farklı bir işlevde kullanılmıştır?
  A) Açıl mor menekşem bahar erişti.
  B) Benim kısmetime akzambak düştü.
  C) Gözlerimin yaşları mermere aksa deler.
  D) Ben yarime gül demem.
  E) Ben yarimi unutmam, unutsa da o beni.

  16. Aşağıdakilerden hangisi dilin toplum hayatındaki yeri ve önemini göstermez?
  A) Dil birliğinin, toplumu oluşturan temel özelliklerden biri olması
  B) Bir toplumun dilinin; onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içe geçmesi
  C) Dilin, toplumun bireyleri arasında ortak duygu ve düşünceler meydana getirmesi
  D) Dilin, toplum (bilgi yelpazesi.net) hayatında değişmeyen kurallar bütünü olması
  E) Dilin, toplumun manevi ve kültürel değerlerini muhafaza etmesi

  17.Aşağıdaki dillerden hangisi tek heceli dillerdendir?
  A) Türkçe B) Habeşçe
  C) Urduca D) Hırvatça
  E) Tibetçe

  18. Batı Türkçesinin III. Dönemi olan “Türkiye Türkçesi Dönemi” Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Genç Kalemler dergisinde başlattıkları hangi hareket ile başlamıştır.
  A)Türkçülük Hareketi B) Batılılaşma Hareketi
  C) İslamlaşma Hareketi D) Yeni Lisan Hareketi
  E) Millileşme Hareketi

  19. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe’nin ses özelliklerinden değildir?
  A) Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana bulunmaz.
  B) Türkçe sözcüklerde “f,h,j” sesleri bulunmaz.
  C) Türkçe sözcüklerin başında “c,ğ,l,m,p,r,ş” sesleri bulunmaz.
  D) Türkçe sözcüklerde uzun ünlü bulunmaz.
  E) Türkçe sözcüklerde düzlük – yuvarlaklık uyumu bulunmaz.

  20. Aşağıdaki seslerden hangisi süreksiz sert ünsüzlerdendir?
  A) p B) z C) ş D) f E) m

  BAŞARILAR DİLERİM...
  aslanremzi bunu beğendi.
 3. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (1)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart(koşul)anlamı vardır?
  A)Kitap okumayı televizyon seyretmeye tercih ederim.
  B)Annem, yarın mutlaka okula gelecek.
  C)Bu konuyu çalışmış olmanız gerekirdi.
  D)Yağmur yağmazsa yürüyüşe gidebiliriz
  E)Bugün bize misafir gelecek.


  2.”Geldi dün okula Aydın’ın arkadaşı” bu cümlenin öznesi nedir? (5P)  3. Aşağıdaki cümlelerin yüklemleri hangi zamana göre çekimlenmiştir? Karşısına yazınız. (10 Puan)

  Eylemin sözden önce olduğunu gösteriyor. …………………………………………………………

  Bütün herkesi sever. ………………………………………………………………………… ………

  Toplantıda iki sürmüş……………………………………………… ………………………

  Anlatılanları iyice dinledi... ……………………………………………

  Aklından geçenleri bir bir söyleyecek……………………… …………………


  4. ”Herkes, okulun bahçesinde akşama kadar bekledi.” Cümlesini öğelerine ayırınız. (10P)


  5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırıldığında anlamda değişiklik olmaz? (5P)
  A) İhtiyar, adama adresi tarif etmeye çalışıyordu.
  B) O, bu köyü çok iyi bilirdi.
  C) O, güzel günlerine tekrar dönebilse.
  D) O, adada yalnız başına yaşıyordu.
  E) Genç, adama yardım etti.

  6. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (5P)
  A) Dağların doruklarında su yerine kar yerdik haziran ayında.
  B) Dolmuşun içi hamam gibiydi bir de kese atacak biri olsa...
  C) Dışarı çıkınca havaların serinlemeye başladığını hissediyorsunuz artık.
  D) Kışlık giysiler dolaplardan yavaş yavaş çıkarılmaya başlandı.
  E) Ne de olsa mevsimi geldi bu kalın giyeceklerin.

  7. “Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Bunun sonucu olarak töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez.”
  Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5P)
  A) Dil kusurlu olursa düşünce anlaşılmaz.
  B) Kültür, dil bozulursa bundan olumsuz etkilenir.
  C) Dilin bozulması halkı etkilemez.
  D) Adalet ile dil arasında etkileşim vardır.
  E)Töre kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar.

  8. İyi vatandaş olabilmek için önce iyi insan olmak gerekir. Dürüst olmayan, tembel ve bilgisiz insanlardan iyi vatandaş olmaz. Bu insanlar önce kendilerine ve ailelerine sonra da ülkelerine zarar verirler. İyi vatandaş hem ailesi, hem de ülkesi için çalışır; görevlerini yerine getirir, kanunlara saygılıdır. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi iyi vatandaşın özelliklerinden biri değildir? (5P)
  A) Çalışkanlık B) Güvenilirlik C)İyi insan olmak
  E) Yurtseverlik E) Girişkenlik

  9. Bıçağın açtığı yara zamanla kapanır ama, sözlerimizle incittiğimiz, kırdığımız insanlarda yara ruhun en gizli yerlerinde derinden derine işler, bir türlü kapanmak bilmez.
  Paragrafta anlatılan düşünceyi aşağıdakilerden hangisi destekler? (5P)
  A) Çivi çıkar ama yeri kalır.
  B) Dost kara günde belli olur.
  C) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
  D) Doğru söz yemin istemez
  E)Ağaç yaşken eğilir

  10. Aşağıdaki cümlelerde yer alan anlatım bozukluklarını bulunuz. (10P)

  Öğrencileri teşvik etmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız.

  Yemeğine biraz tuz.biber ve limon sıktı.  11. “Sanatçı, fotoğraf makinesi gibi, hayatı olduğu gibi aktarmaz. Ona yeni çizgiler, gölgeler ve görüntüler ekler. Sanatçı bazen azaltır, bazen ekler.
  Aşağıdakilerden hangisi, paragraftaki düşünce ile aynı doğrultudadır?
  A) Sanatçının görevi topluma yol göstermektir.
  B)Sanatçı hayatı yorumlayarak anlatır.
  C)Sanatçı eserinde gerçeklere yer vermelidir.
  D) Sanatçı hayatın aynası olma görevini üstlenmiştir
  E) Sanatçı her şeyi bilir.

  12. Soğuğa dayanmanın en emin çaresi, soğuğu sevmektir. Hakikaten insan soğuğu aradığı zaman, ne şiddetli olursa olsun, müteessir olmaz. Hayatta zorluklara dayanmanın da en emin çaresi, hayatı sevmektir; insan bir kere hayatı (bilgi yelpazesi.net) sevince onun bütün külfetlerine katlanır, bu külfetlerin hiçbiri insana ağır gelmez. Sizi de hayata öyle güler yüzle bakar, etrafınızdaki insanlara bir kat daha hürmet edersiniz.
  Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? (5P)
  A)Hayatı seven insanlar mutlu olur.
  B)Hayatımızı iyi geçirmek istiyorsak onu sevmeliyiz.
  C)Mutsuz insanlar, hayatı sevmeyi bilmeyen insanlardır.
  D)Zorlukları sevmek, onları yenmemizi kolaylaştırır.
  E)Soğuğa dayanmak için soğuğu sevmelidir.

  13."Sözcük, dilin anlamlı en küçük parçasıdır." cümlesinin çeşitleri aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? (5P)
  A)kurallı, olumsuz, isim cümlesidir.
  B)devrik, olumlu, isim cümlesidir.
  C)kurallı, olumlu, isim cümlesidir.
  D)kurallı, olumlu, fiil cümlesidir.
  E)devrik, olumsuz, soru

  14. .Aşağıdakilerden hangisi olumlu, fiil cümlesidir? (5P)
  A) Bunlara bir şey yetişmez ki...
  B) Sana bu mülâkat yetmez mi?
  C) Söylenen her söz senin iyiliğin içindi.
  D) Bu çocukların kıymetini bilelim E)O, en sevdiği kişiydi.

  15. “Aldım Toros kırlarının hür havasını."
  Yukarıdaki cümle hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5P)
  A) Devrik cümledir.
  B) Olumlu cümledir.
  C) Fiil cümlesidir.
  D) Ünlem cümlesidir.
  E) Basit cümledir.

  16.‘’Paragraf bir fikrin parçası değil,tam bir fikrin ifadesidir’’sözü hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız.(10puan)
  aslanremzi bunu beğendi.
 4. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (2) (CEVAP ANAHTARLI)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  S. 1.
  Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
  Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
  Ya gözler altındaki mor halkalar?
  Neden böyle düşman görünürsünüz?
  Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
  Cahit Sıtkı TARANCI
  İletişim şemasını çizerek yukarıdaki şiirdeki iletişim öğelerini bu şemada gösteriniz. (2+2+2+2+2= 10 P)  S. 2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri Türkçe’nin ses özelliklerine göre doldurunuz. (2+2+2+2+2= 10 P)

  - Türkçe sözcüklerde iki ……………………………… yan yana bulunmaz.

  - Türkçe sözcüklerde “……………………………………” sesleri bulunmaz.

  - Türkçe sözcüklerin başında “…………………………………….” sesleri bulunmaz.

  - Türkçe sözcüklerde ………………………………… ünlü bulunmaz.

  - Türkçe sözcüklerde ………………………… iki ünsüz bulunmaz.


  S.3. Aşağıdaki kelimeleri Türkçenin ses özelliklerine göre değerlendiriniz. Türkçe olup olmadığını gerekçeleriyle karşılarına yazınız. (4+3+3 puan)

  a) arkeolog:


  b) biyoloji:


  c) greyfurt:  S.4. Aşağıdaki cümleleri oluşturan kelimelerin hangileri ünlü uyumuna uymaz, hangilerinde ünlü uyumu aranmaz? Niçin? (5+5= 10 P)

  En iyi romanların bir bunalım döneminde yazılacağını söylüyor Dostoyevski.


  Yahya Kemal 20. yüzyılda yaşamış bir edebiyatçıdır.  S. 5. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (2+2+2+2+2=10 P)

  a) İletişim kurarken yaşadığımız kültürün etkisinde kalırız ve - kültürü hem oluşturur hem de geliştiririz. ()

  b) Nesnelerin ve kavramların dillerde oluşan ses simgeleri vardır. ()

  c) Bayramda insanların daha bir güzel giyinmesi doğal bir göstergedir. ()

  d) “Anlattığım gibi yapabilecek misin?” cümlesinde dil “heyecan bildirme” işlevinde kullanılmıştır. ()

  e) Yazı dili günlük hayatta farklılık göstermezken konuşma dili farklılık gösterir. ()


  S. 6.
  Ağlamadan
  Dillerim dolaşmadan
  Yumruğum çözülmeden geçenin karşısında
  Şafaktan utanmayıp utandırmadan aşkı
  Üzerime yüreğimden başka muska takmadan
  Konuşmak istiyorum
  Yukarıdaki dörtlüğün duraklarını ve dörtlükte oluşmuş ses olaylarını bularak yazınız. (5+5+5+5=20 P)


  S. 7. Yaşamda, dil göstergelerinin dışında başka göstergeler de vardır. Siz de aşağıda boş bırakılan yerlere gösterge örnekleri yazınız. (3+3+4= 10 P)

  Sosyal gösterge:

  Dil göstergesi:

  Doğal gösterge

  ------------------------0---------------------------0-----------------------0---------------------------


  S. 8.
  I. İkisi de bir insanın hayatını bu yapıtlardan üstün tutuyorlar.
  II. İnsan sıcaklığı (bilgi yelpazesi.net) değerlerin en yücesidir.
  III. Yıllar sonra da Fransız Sartre, bir insanın Chartes Katedralinden değerli olduğunu söylemişti.
  IV. Büyük düşünce adamları ayrı kültürden olsalar da ortak noktada buluşabiliyorlar.
  V. Sait Faik yıllar önce bir insanın Süleymaniye’den daha değerli olduğunu yazmıştı.
  Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde ünsüz yumuşaması yoktur? (5 P)
  A) III. – IV. B) II. – V.
  C) II. – III. D) IV. – III.
  E) I. – IV.

  S. 9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizi kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? (5 P)
  A) Birden kapıyı çarpıp evi terketmesine bir anlam veremedim.
  B) Geçen yıldan kalan kar payını yeni yıla devretmemizi ister misin?
  C) Davranışlarımdan sinirli olduğumu hissedince fazla üzerime gelmedi.
  D) Bunca sorunun arasında dert ettiğin şeye bak.
  E) Beş on kuruş vererek çocukları başından sevk etti.

  S. 10. Türkiye Türkçesinin tarihi gelişim evrelerini sırasıyla yazınız. (10 P)  BAŞARILAR DİLERİM...

  CEVAP ANAHTARI

  C. 1.
  Gönderici: Şair
  Alıcı: Okuyucu
  İleti: Yaşlanmaya başladığı ve bundan duyduğu şaşkınlık
  Kanal: Şiir aracılığıyla
  Bağlam: Metin

  C. 2.
  A) Türkçe sözcüklerde İKİ ÜNLÜ yan yana bulunmaz.
  B) Türkçe sözcüklerde “F,H,J” sesleri bulunmaz.
  C) Türkçe sözcüklerin başında “C,Ğ,L,M,P,R,Ş” sesleri bulunmaz.
  D) Türkçe sözcüklerde UZUN ünlü bulunmaz.
  E) Türkçe sözcüklerde BAŞTA iki ünsüz bulunmaz.

  C. 3.
  a) arkeolog: değildir; çünkü kalınlık incelik uyumuna uymaz. Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana gelmez ve sonda “g” ünsüzü bulunmaz.
  b) biyoloji: değildir; çünkü kalınlık incelik uyumuna uymaz. Türkçe kelimelerde “o” ünlüsü sadece ilk hecede bulunur ve Türkçe hiçbir kelimede “j” ünsüzü (bilgi yelpazesi.net) bulunmaz.
  c) greyfurt: değildir; çünkü kalınlık incelik uyumuna uymaz. Türkçe kelimelerde başka iki ünsüz bulunmaz.

  C. 4.
  Söylüyor: -yor eki bozar.
  En: aranmaz, tek heceli
  Dostoyevski: Türkçe değil
  Yahya Kemal: Türkçe değil
  Yüzyıl: Aranmaz, birleşik olduğu için
  Bir: Aranmaz, tek heceli
  Edebiyatçı: Türkçe değil

  C. 5. D, D, Y, Y, D

  C. 6.
  Yumruğum, yüreğimden: ünsüz yumuşaması
  Geçenin, karşısında, utanmayıp: kaynaştırma ünsüzü
  Şafaktan: sert ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi
  İstiyorum: ünlü daralması

  C. 7.
  Sosyal Gösterge: Bayramlarda güzel giyinmek, büyüklerle konuşurken saygılı olmak
  Dil Göstergesi:
  Doğal Gösterge: Yağmurun yağması, güneşin doğması

  C. 8. E

  C. 9. A.

  C. 10. İlk Türkçe – Ana Türkçe – Eski Türkçe – Batı Türkçesi – Eski Anadolu Türkçesi – Osmanlı Türkçesi – ÇağdaşTürkçe – Türkiye Türkçesi
  aslanremzi bunu beğendi.
 5. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (3)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  1. Türkçe’nin Dünya dilleri içindeki yerini yazınız.10p.

  2.
  Dağ serpildi
  Atıldı yeniden yer tuttu
  İlk kez yılanlar kıpırdanmadı
  Altı çizili kelimeleri tahlil ediniz. (Kök ve aldığı ekleri inceleyiniz.)10p.
  3. Atatürk( ) “Yurtta sulh ( ) cihanda sulh( )” derken ( ) böyle bir dünyayı kastetmemişti( )
  Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere gerekli noktalama işaretlerini yerleştiriniz.15p.


  4- Türkçenin tarihi gelişimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?5P.(Üzerine işaretleyiniz)

  A. IX. yy’da yerleşik hayata geçmesiyle, Türkçeye yerleşik hayatla ilgili terimler girmiştir.

  B. İslamiyetçin kabulü ile Türkçeye çok sayıda Arapça-Farsça sözcük girmiştir.

  C. Cumhuriyetin ilanından sora latin alfabesi kabul edilmiştir.

  D. XIX. yy’dan sonra Türkçe Batılı dillerin etkisinde kalmıştır.

  E. Osmanlı Devleti döneminde Öz Türkçe kullanılmıştır.


  5.”Annesinin bağrı yanmıştı çocuğuna vurunca.” Cümlesindeki ses olaylarını gösteriniz.10p.
  6. Aşağıdaki fiilleri verilen kip ve şahsa (kişiye) göre çekimleyiniz! (10 p)

  gör- + şart kipi + 1. çoğul şahıs(olumsuz)-------------------

  iste- + görülen geçmiş zaman kipi + 1. çoğul şahıs(olumlu)---------------


  7. “Görmek, bilinçdışı bir hal ya da harekettir. Göz açık bulunduğu zaman dıştaki nesneler, ister istemez, ona çarpar. Hiçbir şey düşünmeyerek gezdiğimiz zaman, (bilgi yelpazesi.net) gökyüzünü, ağaçları, akarsuyu görürüz. Bunların izleri birbiri peşisıra gelir, birbirini silerek geçer. Biraz sonra görmüş olduklarımızı zar zor, eksik gedik hatırlarız.
  (M.Nihat ÖZÜN)
  Yukarıdaki metinden yararlanarak cevaplayınız ve yapılarını inceleyiniz:

  a) Türemiş kelimelere beş örnek10p.:  b) Birleşik kelimelere üç örnek10p.:
  c) “bakmak ile görmek” arasındaki farkı örneklendirerek bir paragraf yazınız10p.


  8. Aşağıda verilen cümleler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10 p)

  Türkçe yapı bakımından sondan eklemeli bir dil değildir.( )

  Ünlü daralması bir ses olayıdır.( )

  Belli bir tarihi gösteren ay ve gün adları büyük harfle yazılmaz.( )

  “İnsanlara karşı benide zor durumda bıraktınız” cümlesinde yazım yanlışı yoktur.( )

  “Başarılı olmak için düzenli ve sürekli çalışmak gerekir.” Cümlesinde beş türemiş kelime vardır.( )
  aslanremzi bunu beğendi.
 6. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (4)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  1.
  Ahmet, dedesine sormuş( )
  ( ) Dede, ne zaman gideceğiz( )
  Dedesi cevap vermiş( )
  ( ) Okullar biter bitmez, oğlum( )
  Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere gerekli noktalama işaretlerini yerleştiriniz.12p.

  2.
  Sözcükler doluşur dağlarıma
  Kıyıda köşede ne bulursam uyardım
  Aymazlığımı süresiz bir darağacı yapsın diye
  Çarparak kendi sesime, ağaçlara.
  Altı çizili kelimeleri tahlil ediniz.(Kök ve aldığı ekleri inceleyiniz.)15p.

  3.
  I. Yıkık değirmende öğütülen buğday
  II. Neyi soruyor bu boş yağ küpleri
  III. Hades’i ayağa kaldıran kulaklarımız
  IV. Nerde kız kardeşimiz ozanımız
  V. Söyleneceklerle uzar boyumuz uymayan
  Bu dizelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uyduğu halde küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmıştır? 5P. (Ayrıca üzerine işaretleyiniz)
  A. I B. II
  C. III D. IV
  E. V

  4. “İt ite, itkuyruğuna buyurur.” Atasözündeki ses olaylarını gösteriniz.8p.
  5. “o” ünlüsünden sonra hangi ünlülerin gelmesi küçük ünlü (düzlük-yuvarlaklık) uyumunu bozmaz! Birer örnekle gösteriniz! (10 p)
  6. Aşağıdaki fiilleri verilen kip ve şahsa (kişiye) göre çekimleyiniz! 10p.

  sev- + gereklilik kipi + 2. tekil şahıs(olumlu)--------------------

  al- + şimdiki zaman kipi + 1. çoğul şahıs(olumsuz)---------------


  7. “Ülkelerden birinde bir balıkçı ile karısı yaşarmış. Balıkçı ve karısı, eski ve küçük bir kulübede otururlarmış. Balıkçı ancak (bilgi yelpazesi.net) doyabilecekleri kadar balık yakalayabilirmiş. Bir gün balıkçının şansı iyi gitmemiş. Ancak bir balık tutabilmiş. Balık altındanmış ve konuşuyormuş. “Beni serbest bırakırsan…

  Yukarıdaki metne göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  a) Metinde iyelik eki almış kelimeleri inceleyiniz.10p.  b) Türemiş kelimeleri bulup inceleyiniz.10p.  c) Masalı tamamlayan bir paragraf hazırlayınız.10p.Arka sayfayı kullanınız.
  8. Aşağıda verilen cümleler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız! (10 p)

  Kutadgu Bilig Türkçe’nin ilk yazılı metinleridir.( )

  Türkçe’ de kelime türetirken kökte değişiklik olur.( )

  Mançuca Türkçe ile aynı dil ailesinde yer alır.( )

  “Onbir aylık bebek yürüyor, konuşuyordu.” Cümlesinde yazım yanlışı yoktur.( )

  “Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.” Cümlesinde ulama vardır.( )
  aslanremzi bunu beğendi.
 7. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (5) (CEVAP ANAHTARLI)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  Nereye baksam mutluluk, umut, sevgi;
  Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde,
  Alışmadığım iyimser duygular,
  Gökyüzü inadına mavi,
  Yaşamak inadına güzel!
  S. 1. İletişim şemasını çizerek yukarıdaki şiirdeki iletişim öğelerini bu şemada gösteriniz. (2+2+2+2+2= 10 P)  S. 2. Yukarıdaki şiirde geçen ‘güzel’ kelimesindeki ünlülerin özelliklerini aşağıya yazınız. (5+5=10 P)

  S.3. Aşağıdaki kelimeleri Türkçenin ses özelliklerine göre değerlendiriniz. Türkçe olup olmadığını gerekçeleriyle karşılarına yazınız. (4+3+3 puan)

  A. Kamil:

  B. Realist:

  C. Nezaket:


  S.4. Aşağıdaki cümleleri ünlü uyumları bakımından inceleyerek neden uyup uymadıklarını yazınız. (5+5= 10 P)
  En iyi romanların bir bunalım döneminde yazılacağını söylüyor Dostoyevski.


  Yahya Kemal 20. yüzyılda yaşamış bir edebiyatçıdır.  S. 5. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (2+2+2+2+2=10 P)

  a) İletişim kurarken yaşadığımız kültürün etkisinde kalmayız. ( )

  b) Nesnelerin ve kavramların dillerde oluşan ses simgeleri vardır. ( )

  c) Bayramda insanların daha bir güzel giyinmesi sosyal bir göstergedir. ( )

  d) “Anlattığım gibi yapabilecek misin?” cümlesinde dil “heyecan bildirme” işlevinde kullanılmıştır. ( )

  e) Yazı dili günlük hayatta farklılık göstermezken konuşma dili de farklılık göstermez. ( )


  S. 6.
  Geceleyin bir ses böler uykumu
  İçim ürpermeyle dolar nerdesin?
  Arıyorum yıllar var ki ben onu
  Aşığıyım beni çağıran - sesin
  Yukarıdaki dörtlükte oluşmuş ses olaylarını bularak aşağıya yazınız. (5+5+5+5= 20 P)  S. 7. Yaşamda, dil göstergelerinin dışında başka göstergeler de vardır. Siz de aşağıda boş bırakılan yerlere gösterge örnekleri yazınız. (3+3+4= 10 P)

  Sosyal gösterge:

  Dil göstergesi:

  Doğal gösterge

  -----------------------0-----------------------0---------------------0-------------------------


  S. 8.
  I. İkisi de bir insanın hayatını bu yapıtlardan üstün tutuyorlar.
  II. İnsan sıcaklığı değerlerin en yücesidir.
  III. Yıllar sonra da Fransız Sartre, bir insanın Chartes Katedralinden değerli olduğunu söylemişti.
  IV. Büyük düşünce adamları ayrı kültürden olsalar da ortak noktada buluşabiliyorlar.
  V. Sait Faik yıllar önce bir insanın Süleymaniye’den daha değerli olduğunu yazmıştı.
  Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde ünsüz yumuşaması yoktur? (5 P)
  A) III. – IV. B) II. – IV.
  C) I. – IV. D) IV. – III.
  E) I. – V.

  S. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da”nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? (5 P)
  A) Bizde insanları renklerine, boylarına göre değerlendirmeye tabi tutmazlar.
  B) Bizde bir (bilgi yelpazesi.net) söz vardır: “Adam aldırma.”diye.
  C) Madem olaylar bu noktaya geldi, bizde bu konuya eğilelim.
  D) Bizde bu kafa, memlekette bu durum, ne olacak insanların hali?
  E) Bir gün akşam olar biz de gideriz; kalır dudaklarda şarkımız bizim.  S. 10. Ah () insan kısmı böyledir () Başkalarının deneyimlerine güvenmez () Halbuki denenmiş şeyler () her zaman daha güvenlidir.
  Bu parçada parantezle () belirtilen yerlere uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz. (3+2+3+2 puan)


  BAŞARILAR DİLERİM...


  CEVAP ANAHTARI

  C. 1.
  Gönderici: Şair
  Alıcı: Okuyucu
  İleti: Yaşlanmaya başladığı ve bundan duyduğu şaşkınlık
  Kanal: Şiir aracılığıyla
  Bağlam: Metin

  C. 2.
  ü: ince, yuvarlak, dar
  e: ince, düz, geniş

  C. 3.
  Kamileğildir. İncelik kalınlık uyumu yoktur.
  realist eğildir. Türkçe’de iki ünlü yan yana bulunmaz. İncelik kalınlık uyumu yoktur.
  nezaket: Değildir. Türkçe kelime ‘n’ ile başlamaz. İncelik kalınlık uyumu yoktur.

  C. 4.
  Söylüyor: -yor eki bozar.
  En: aranmaz, tek heceli
  Dostoyevski: Türkçe değil
  Yahya Kemal: Türkçe değil
  Yüzyıl: Aranmaz, birleşik olduğu için
  Bir: Aranmaz, tek heceli
  Edebiyatçı: Türkçe değil

  C. 5. Y, D, D, Y, Y

  C. 6.
  uykumu: ünlü düşmesi
  nerdesin: ünlü düşmesi
  Arıyorum: ünlü daralması
  Onu: kaynaştırma ünsüzü
  Aşığıyım: ünsüz yumuşaması beni çağıran - sesin

  C. 7.
  Sosyal Gösterge: Bayramlarda güzel giyinmek, büyüklerle konuşurken saygılı olmak
  Dil Göstergesi:
  Doğal Gösterge: Yağmurun yağması, güneşin doğması

  C. 8. a) C

  S. 9. C) Madem (bilgi yelpazesi.net) olaylar bu noktaya geldi, bizde bu konuya eğilelim.

  C. 10. Ah (,) insan kısmı böyledir (!) Başkalarının deneyimlerine güvenmez (.) Halbuki denenmiş şeyler (,) her zaman daha güvenlidir.
  aslanremzi bunu beğendi.
 8. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 2. DÖNEM 9/… SINIFI
  DİL VE ANLATIM DERSİ 1. YAZILISI

  ADI SOYADI: ………………………………... NU: ……… TARİH: …/…/……

  S.1- Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

  “Dillerdeki gelişme .............tan .............a doğrudur, denilmektedir.”

  “Türkçede sözcüklerin kökünde aynı iki ................ ve ‘..............’ ünsüzleri bulunmaz”


  S.2- Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerde geçen ses olaylarını inceleyiniz.

  a)Müdür gencecik bir adamdı.

  b)Küçücük bir evleri vardı.

  c) Bildiklerini içten bir dille anlatırdı.

  d) Gözlerini nemlendiren bu hissi, çok iyi bilirim.


  S.3- Fiilden ad türeten yapım eklerinden üç tanesini yazıp bu eklerle türetilmiş birer sözcük yazınız.


  S.4-“Dinledikçe baharı gönlün güzelleşir.”cümlesindeki vurgunun nesnede olabilmesi için cümleyi nasıl düzenlemeliyiz? Yazarak gösteriniz.


  S.5-“OSMANLICA” sözcüğünü büyük ve küçük ünlü uyumuna göre inceleyiniz ve uyup uymadığını belirtiniz.


  S.6-“Aşağıdaki sözcüklerin “yapılışlarına göre” ne tür birleşik sözcükler olduğunu yazınız.

  “GÖKYÜZÜ, YANARDAĞ, OLDUBİTTİ”


  S.7- Aşağıdaki cümlelerde parantezlerle belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

  Sokrates hapse (bilgi yelpazesi.net) götürülürken karısı ( ) ( )Seni haksız yere götürüyorlar ( ) ( ) diye ağlayıp söylenince karısına ( ) ( ) Haklı yere götürseler daha mı iyiydi ( ) ( ) demiş ( )


  S.8- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi gövdeden türemiş sözcüğe örnek gösterilemez? Niçin?

  "ÖĞRENCİLİK, OKUTTURMAK, YEMEKTE, ÇEKİNGEN”


  S.9- “SONUÇLANAMAMIŞ” sözcüğünün yapısı nedir? Sözcüğün kök ve eklerini göstererek bu eklerin çeşidini ayrıntılı olarak yazınız.


  S.10- “DAL-” fiilinin kurallı birleşik fiillerin her birine göre kurallı birleşik fiil şekillerini sırasıyla yazınız. (Karşılarına hangi kurallı birleşik fiil olduğu belirtilecek.)
  aslanremzi bunu beğendi.
 9. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (1)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………


  1. “Dalgalar geminin gövdesini dövüyor,gemi direnmeye çalışıyordu.”
  Yukarıdaki cümlenin öğelerini bulunuz.(10 puan)  2. “Dalgalar geminin gövdesini dövüyor,gemi direnmeye çalışıyordu.”
  Yukarıdaki cümlenin yapısına göre çeşidini yazınız ve açıklayınız.(10 puan)  3.Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumuna göre değerlendiriniz.(20 puan)

  a)”Tarihi kalıntılar insanı eski günlere götürüyor.” Cümlesi nesnel bir anlatımdır.(…)

  b) “Ne şâir yaş döker,ne âşık ağlar”cümlesi anlamca olumludur.(…..)

  c)Yüklemi dilek kipleri ile çekimlenmiş cümlelere dilek cümlesi denir.(…..)

  d)Haber cümlelerinde tasarlama anlamı vardır.(…..)


  4.Aşağıda verilen cümlelerin anlatım bozukluklarını giderip doğru şekillerini alta yazınız.(20 puan)

  a)Masanın üzerine tamı t***** birkaç defter vardı.

  a)……………………………………………………….

  b)Hiç kimse bir yere kıpırdamasın,yere yatsın.

  b)………………………………………………………..

  c)Bana güvensin,sevsin istedim.

  c)………………………………………………….

  d)Bu konuyu bir yeniden bir hafta içinde tekrar görüşeceğiz.

  d)………………………………………………………………….


  5.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.(20 puan)

  a)Nesne alan fiillere…………………fiil denir.

  b)İçerisinde tek bir yargı bulunan cümlelere……………..cümle denir.

  c)Birden çok cümlenin bağlaçlarla birbirine bağlandığı cümlelere…………….cümle denir.

  d)Bir anlatım birimi olan paragraf,işlediği konuya göre …………….kazanır.


  6.Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir.(10 puan)
  a)Sonra tekrar şarkısına devam etti.
  b)Goethe de haki, (bilgi yelpazesi.net) bilge bir şâirdir.
  c)Öteki felsefi bir serinkanlılıkla yalnız bizi düşünceye davet eder.
  d)Eğitimcilerin ve ruh bilimcilerin de edebiyatın bu özelliği üzerine eğilmeleri gerekir.
  e)Gençlerin gelişiminde,kişiliklerinin oluşumunda edebiyatın önemi büyüktür.

  7.(1)Anılar yaşadıktan sonra yazılır.(2)Günlüklerse yaşanırken oluşturulur.(3)Kimi günlükler içe dönük bir nitelik taşır.(4)Anılarla günlükler arasında fark budur.(5)Bu bakımda günlükler anılara göre daha inandırıcıdır.
  Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisi paragrafın akışını bozmaktadır?(10 puan)
  a)1 b)2 c)3
  d)4 e)5
  aslanremzi bunu beğendi.
 10. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİL VE ANLATIM DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (2) (TEST)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  1.
  I . Bu bizim için en iyi örnektir.
  II. Bunu dun sana söylemedim mi?
  III. Gereğinden fazla kaynatılmış su.
  IV. Niçin yapmıyorsunuz bu genellemeyi?
  V. Söyledikleri tümüyle yalandı.
  Yukarıdaki cümlelerden hangileri isim cümlesidir?
  A) III. ve V B) I. ye III. C) I. ye II.
  D)II ve IV. E) I. ye V.

  2. Sonunda ‘ç , k, p, t’ ünsüzleri bulunan sözcüklere ünlüyle başlayan ekler gelirse, bu ünsüzler yumuşayarak ”c, g ,b, d’ olur.
  Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük bu açıklamayı örneklemez?
  A) Çocuk, sokağın sonuna kadar yürüdü.
  B) Dalgıcın elinde büyük bir zıpkın vardı.
  C) Sepetin içinde yirmi yumurta kalmıştı.
  D) Arabanın lastiği iyice yarılmıştı.
  E) Adam, kağıdın üstüne adresi yazdı.

  3. “ Dünyanın ortak değerlerine kendi yaratıcılığını katmayan bir sanatçı tasarlanabilir mi hiç ! ”
  cümlesi için aşağıda söylenenlerin hangisi doğrudur?
  A) Olumlu , devrik , fiil cümlesidir.
  B) Biçimce olumlu , anlamca olumsuz fiil cümlesidir
  C) Olumsuz , kurallı soru cümlesi
  D) Kurallı , olumsuz isim cümlesi
  E) Devrik , olumsuz isim cümlesidir

  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çiziIi sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?
  A) Acı haberi duyan kadın kendi kendine dövündü,
  B) Yol üzerindeki eskimiş reklam panolarını boyuyorlardı
  C) Sepetteki çürümüş domatesleri tek tek çıkarıyordu.
  D) İşaret ettiği adamın sırtında eski püskü bir ceket vardı.
  E) Dere boyunca yürüyerek, renk renk çiçek topladı.

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünlü darlaşması ” yoktur?
  A) Yiyecekleri yanında götürmeyi unutmuştu.
  B) Deniz kenarında kayalıklarda oturuyordu.
  C) Arkadaşlarına sınavda başarılar diliyordu.
  D) “Benim” diyen insan bence bunu yapamazdı.
  E) Onu sık sık gördüğünü söylüyordu.

  6. Yeni sinemalarda gösterime giren bu filmin hasılat rekoru kırması bekleniyor.
  Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
  A) “rekoru” sözcüğü cümleden çıkarılarak.
  B) “bu filmin” yerine “filmin” sözcüğü getirilerek.
  C) ‘gösterim” yerine “gösteri” sözcüğü getirilerek.
  D) “ hasılat “ sözcüğü (bilgi yelpazesi.net) cümleden çıkarılarak.
  E) “ yeni” sözcüğü ile “sinemalarda” sözcüğünün yeri değiştirilerek.

  7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aItı çizili sözcükte ünsüz yumuşaması olmamıştır?
  A)Saçlarını düzeltmek için tarağı arıyor?
  B) Bu yıl dedemden kalan bağı sattık.
  C) Bebeği hastaneye ulaştırmak için neler çekti!
  D)Binanın beton kalıbı sağlam olmuştur.
  E) Dolabın kapısını acınca, bir de ne görsün!

  8. Aşağıdakilerden hangisi basit bir cümledir?
  A) Kaldığımız otelin tüm odaları deniz görüyordu.
  B) Bahçenin bir köşesinde top oynayan çocuklar vardı.
  C) Dışarıdan, insanı coşturan, yaşama bağlayan sesler geliyordu.
  D) Yol boyunca sıralanan ağaçlar insanı rahatlatıyordu.
  E) Bir bıçak gibi girdi aramıza ayrılık.

  9. Arabanı bu daracık sokağa niçin bıraktın?
  Cümlesinde hangi ses olayı yoktur?
  A)Kaynaştırma harfi. B)Benzeşme C)Ünlü düşmesi
  D)Yumuşama E)Ünlü türemesi

  10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut değildir?
  A) En başta umudu olmayan adam şiir yazamaz.
  B) Edebiyat öncelikle büyük bir özveri gerektirir.
  C) İnce bir ruh kadar bilgi de lazımdır yazar için.
  D) Müzisyen için ses neyse ressam için de ışık odur.
  E) Son yıllarda beni en çok korkutan film buydu.

  11. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamı taşımaz?
  A) Yazar, anlatıcıyı üçüncü tekil kişi ağzından konuşturmuş romanda
  B) Nota bilgisi olmadan beste yapabileceğini düşünenler bile var
  C) kaleci kurtarışları kadar başarılı penaltı vuruşlarıyla da tanınıyor
  D) Kostümleri özenle seçilmemiş bir oyundan başarı beklenemez.
  E) Şiirlerinde yaptığı keskin eleştirilerde ölçüyü biraz kaçırmış.

  12.Aşağıdakilerin cümlelerden hangisinde birbirine karşıt iki sözcük kullanılmamıştır?
  A)Ağır gitmeyi bıraksan da artık biraz hızlansan diyorum.
  B)Biriktirdiğim bozuk paralarla bisikletimi tamir ettirdim.
  C)Fiyatlardaki artış satışlardaki azalışı beraberinde getirdi.
  D)Az yemek çok yemekten her zaman daha sağlıklıdır.
  E)Mehmet Bey irili ufaklı bir çok sorunla boğuşuyordu

  13.Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
  A) Köyden kente göç, Türk romanın da sıkça işlenmiş bir konudur.
  B) Yeni Türk lirasının en büyük banknotu yüz lira olarak basılmış.
  C) Emeklilik için erken bir yaş değil mi otuz beş yaş?
  D) Kır saçlı bir adam duruyordu ıssız bir gölgede.
  E) Güllerin arasındaki otları yol ki bahçemiz daha da güzel görünsün.

  14. Aşağıdakilerin hangisinde abartma yoktur?
  A) Sesini duymasam birden çölleşirdi dünyam.
  B) Sevdamın ateşi güneşi bile yakar, kül eder.
  C) Sizin için tuttum beş gül getirdim, sevgili!
  D) Susunca dağlar yarılır, ırmaklar kururdu.
  E) Senin için denizleri getiririm, işte yeter.

  15.Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır?
  A)İri yapılı bir ağacın gövdesine yaslandım.
  B)Kolu sarılı bir hasta, hemşireyi çağırdı.
  C)Kurulu bir düzenini bozup göçmek istemiyordu.
  D)Dizili masalar, şamdanlarıyla güzel görünüyordu.
  E)Sürülü tarlalara bu yıl ürün ekilmeyecekti.

  16.Soğuk iklimlerin insanları açık tenlidir.
  I
  Yalnız geçirdiği günlerin acısını hissetti.
  II
  Beni yanlış anlamayın sakın, hayıflanıyorum işte.
  III
  Susuz bir yazdı, çiftçiler yine üzüldü.
  IV
  Gitme, diyorum; oralar tehlikeli.
  V
  Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi basittir?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  E) V

  17.Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ötekilerden farklı yapıdadır?
  A) O günlerde hava oldukça sıcaktı.
  B) Yavrucak hastalıktan ufaldı.
  C) Tavuk kuytu bir köşede yumurtlamış.
  D) Ağaç, fırtına kopunca devrildi.
  E) Çocuk koşup ata binecek kadar büyüdü.

  18.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ünlü kaybına uğramamıştır?
  A)Kıvrılıyor yollarda hasta bit tren inleye inleye.
  B)Kâğıtlar, poşetler ve yapaklar savruluyor fırtınada.
  C)Araba il sınırına varmadan yoldan çevriliyor.
  D)Devriliyor bir dev, tarihin durmaz akışında.
  E)Evi yıkılan insanlara birer çadır veriliyor.

  19 .
  I. Kim ne derse desin ödüller yazarları nitelikli eserler ortaya koymaya sevk ediyor.
  II. Ödüller bir yazar için hiçbir şeydir bence; ödül kurumları da gereksiz.
  III. Ödüllerin kitapların satışını olumlu etkilediğini hiç kimse inkâr edemez
  IV. Ödüller birçok eseri kitapçı vitrinlerinden okur kitaplıklarına taşıyor.
  V. Ben ödüller için olsa da olur olmasa da diye düşünmüşümdür her zaman.
  Yukarıda cümlelerden hangisi savunduğu düşünce bakımından birbirine en yakındır?
  A-I ve III B-II ve V C-III ve IV
  D-IV ve III E - IV ve V

  20. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumsuz değildir?
  A) Ne dersi dinleyip not aldın nede öğrenmek için okuyup yazdın.
  B) Yirmi birinci yüzyıla adım attığımız bu zamanda böyle öyküler yazılır mı?
  C) Tekrar toplanılmayacak değildi, anlaşmaya varılamayan bazı konularda.
  D)Yirmi yıldır kesintisiz yayımlanan dergi bu ay gazete bayilerine gelmedi.
  E)Yazarımızın rahatsızlığından dolayı bu sayıda ona yer veremiyoruz.
  aslanremzi bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş