Sınav örnekleri

Konu 'Din Kültürü 9. Sınıf' bölümünde Moderatör Remzi tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64

  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (1) (TEST)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  1- “İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur..” (Bakara:163) ayeti hangi inanç biçimine vurgu yapmaktadır?
  A) Gnostik B) Tevhit C) Agnostik
  D) İtikat E) Satanizm

  2- Aşağıdakilerden hangisi mal ile yapılan bir ibadettir?
  A)Namaz B)Oruç C) Hac D) Zekat E)Dua

  3-Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesine uygun değildir?
  A) Din ve devlet işlerini birbirinden ayırır.
  B) İnançları serbest bırakır, toplum içinde uygulanmasını yasaklar.
  C) Azınlıkların dini inançlarını serbestçe yaşamalarına izin verir.
  D) Devlet düzeni din kurallarına dayandırılamaz.
  E) Kimse dini kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz

  4-Yüce Allah’a ve Hz. Muhammed(sav)’e kalben inanmadığı halde dil ile inandığını söyleyen kimseye ne denir?
  A) Mümin B) Kafir C) Müşrik
  D) Münafık E) Müslüman

  5- İslam dini ibadetleri temizlik şartına bağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerden önce yapılması emredilen temizlik görevlerindendir?
  A) Abdest
  B) Namaz
  C) Kalp temizliği
  D) Tövbe
  E) Oruç

  6-Aşağıdakilerden hangisi Ateist düşüncenin (Ateizm) savunduğu öğretilerindendir?
  A) Evrenin kendi başına var olduğu.
  B) Tanrının varlığının bilinemeyeceği.
  C) Allah’tan başka tanrılar olduğu.
  D) Evrenin tek bir yaratıcısının olduğu.
  E) Allah vardır ve birdir.

  7- İnsanda doğuştan var olan, hakkı kabul ve idrak etme, Allah’ı bulma ve O’na tapınma yeteneğine ne denir?
  A) Kabiliyet
  B) Asalet
  C) Ahlâk
  D) Fıtrat
  E) Hiçbiri

  8-İslâmî bir terim olan “Tevhit” in anlamı hangi seçenekte doğru olarak tanımlanmıştır?
  A) Hz. Muhammed (sav)ve onun soyundan gelenlere saygı duymak
  B) Öldükten sonra (bilgi yelpazesi.net) tekrar dirilmek.
  C) Hz. Muhammed(sav) Allah’ın kulu ve resulüdür.
  D) Üzerimize düşenleri yaptıktan sonra gücümüzü aşan kısımları Allah’a bırakmak.
  E) Allah’ın birliğine, eşi, benzeri ve ortağının bulunmadığına inanmak.

  9- Aşağıda verilenlerden hangisi ibadetin yapılış sebeplerinden biri olamaz?
  A) Allah’ın emri olması
  B) Allah’ın rızasını kazanma isteği
  C) Allah’ın ibadet edilmeye layık olması
  D) Toplumsal geleneğe uyma arzu ve isteği
  E) Cennete gitme arzusu.

  10- “Peygamberlerin getirdikleri Hak dinler çeşitli sebeplerle bozulmuş ve özelliklerini kaybetmişlerdir “ Bu sebeplerden birisi aşağıdakilerden hangisi olabilir
  A) Haddi aşma
  B) Bilgisizlik
  C) Korku
  D) Hırs
  E) Hepsi

  11- Din kendisine insanı muhatap alır. İnsanı muhatap alırken onun özellikle hangi yönlerine hitap eder?
  A) Kalp- Akıl
  B) Göz- Kulak
  C) Zenginlik- Fakirlik
  D) Beden- Yürek
  E) Hiçbiri

  12- Birden fazla tanrıya inanma ve tapınmayı; tek bir tanrının varlığını reddederek birden çok tanrının varlığının mümkün olduğunu ileri süren görüşe ne denilir?
  A)Tevhit
  B) Din
  C) Monoteizm
  D) Politeizm
  E) Ateizm

  13- Laiklik maddesi ilk kez hangi yıl anayasamıza girmiştir?
  A)1921 B) 1924 C) 1928 D) 1937 E) 1938

  14- Aşağıdakilerden hangisi ’Müslümanım‘ diyenlerde görülen Ruha tapınmayla ilgili şirk unsurlarından değildir?
  A) Hıristiyanlıktaki Kutsal Ruh’a tanrısal özellik verilip ona tapılması.
  B) Nazarın etkili olduğuna inanılması.
  C) Uğur kabul edilen objelerde gizli ruh olduğunun kabul edilmesi.
  D) Bazı ruhanî varlıkların memleketi koruyup kolladıklarına inanılması.
  E) Türbede yatan kişiden yardım istenmesi.

  15- Avrupa’da orta çağdaki kilisenin hâkimiyetine karşı aydınlanma çağının tepkisi aşağıdaki Hıristiyan mezheplerinden hangisini doğurmuştur?
  A) Protestan
  B) Ortodoks
  C) Katolik
  D) Kalvenizm
  E) Yahudilik

  16- Atatürk'ün "Bizde ruhbanlık yoktur, hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her kişi dinini,din işlerini,imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur."
  Yukarıdaki sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?
  A)Atatürk'ün din eğitiminin gerekli olduğuna inandığı
  B) Her insan dininin bilgilerini öğrenmeye ihtiyaç duyar
  C) Dinin hükümlerinin öğrenilmesinin gerekliliği
  D) Din eğitiminin okullarda yapılmasının gerekliliği
  E) Din ve devlet islerinin birbirinden ayrılması

  17-Aşağıdakilerden hangisi ibadet kelimesinin sözlük anlamlarından birisi değildir?
  A) Kulluk
  B) Bereket
  C) İtaat
  D) Boyun Eğmek
  E) Tapma

  18-Evreni ve varlıkları yaratan herhangi bir güç ya da tanrı olmadığını savunan inanç biçimine denir?
  A) Tevhit
  B) Reenkarnasyon
  C) Teslis
  D) Politeizm
  E) Ateizm

  19- “Satanizm, Şeytanın hoşuna gidecek işlerin yapılmasını telkin eder. Çünkü kötülük ne kadar çoğalırsa şeytan, o kadar mutlu olur.”
  Sizce genç nesli böylesi yanlış yola sürükleyen nedenlerden en önemlisi ne olabilir?
  A) Aile yapısı
  B) Okul ortamı
  C) Manevî duyguların eksikliği
  D) Maddî durumlar
  E) Kardeşlerin çok olması

  20- Din duygusu ile ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi diğerlerinden daha doğrudur?
  A) Din duygusu insanın doğasında (yaratılışında) vardır
  B) Din duygusu insanda sonradan ortaya çıkar.
  C) Din duygusu aileden (bilgi yelpazesi.net) öğrenilir.
  D) Din duygusu bir ihtiyaç değildir.
  E) Hiçbiri

  21- Aşağıdakilerden hangisi Batı dünyasında laikliğin ortaya çıkış süreciyle ilgili değildir?
  A) Din adamlarının hayatın her alanına müdahale etmesi.
  B) Katolik kilisesinin baskıcı yapısına karşı duyulan tepki.
  C) İslam inancının Batı ülkelerinde yayılmaya başlaması.
  D) Reform ve Rönesans hareketiyle ortaya çıkan düşünceler
  E) Ruhban sınıfının bilimsel gelişmelere engel olması

  22- Allah’a teşekkür ettiğimizde hangisini söyleriz?
  A) Ya Allah B) Sübhanallah C) Bismillah
  D) Elhamdülillah E) Allahü Ekber

  23- Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden değildir?
  A) Akıl
  B) İrade
  C) İçgüdü
  D) Vicdan
  E) Ruh Sahibi Olması

  24- İnsandaki din duygusunun kaynağı nedir?
  A) İnsanda var olan korkulardır.
  B) İnsanın ölümden sonrasına duyduğu merak
  C) Yaratılıştan gelen (fıtrat) inanma duygusu
  D) İnsanın bitmeyen ümitleri
  E) Nesilden nesile gelen aktarımlar

  25-Aşağıdakilerden hangisi yapılmazsa namaz abdesti olmaz?
  A) Yüzü yıkamak
  B) Ağza ve buruna su vermek
  C) Kulak ve enseyi mesh etmek
  D) Elleri yıkamak
  E) Niyet etmek
  Yönetici, rabia.76 ve aslanremzi bunu beğendi.
 2. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (2)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  A – AŞAĞIDAKİ SORULARI ÜZERLERİNE CEVAPLAYINIZ. (40 PUAN)

  1. Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden değildir? (5 p.)
  a.. Akıl b. İrade c. İçgüdü d. Vicdan e. Ruh Sahibi Olması

  2. Aşağıda verilenlerden hangisi dinin yararlarından bir olamaz? (5 p.)
  a) Kuvvetli bir irade, sağlam bir karakter kazandırır.
  b)Ortak bir bilinç etrafında birleşmiş sağlam ve ahlaklı bir toplum meydana getirir.
  c)İnsanların kendi aralarında güvenli, huzurlu ve mutlu yaşamalarını sağlar.
  d)Hastalıklar ve felaketler karşısında, ümitli, korkusuz ve güvenli yapar.
  e)İnsanları sürekli olarak bir karmaşa ort***** sürükler.

  3. Aşağıda boş bırakılan yelere uygun kavramları yazınız. (20 p.)

  a) Evreni yoktan yaratan tek bir tanrıya inanma ve tapınmayı; tek bir tanrının varlığını kabul edip, birden çok tanrının varlığının mümkün olmadığını ileri süren görüşe............................................................. denir.

  b) Birden fazla tanrıya inanma ve tapınmayı; tek bir tanrının varlığını reddederek birden çok tanrının varlığının mümkün olduğunu ileri süren görüşe …………………………………….................. denir.

  c) Evreni ve varlıkları yaratan herhangi bir güç ya da tanrı olmadığını savunan inanç biçimine ................................... denir.

  d) Tanı’nın varlığının ve yokluğunun ilke olarak bilinemeyeceğini savunan felsefi görüş, ...............................................dir.


  4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın karşına D, yanlış olanın karşısına Y yazınız. (10 p.)

  a)Satanizm ilahi dinlere tepki olarak doğmuş zararlı bir inanıştır.(........)

  b)Müslümanlar ve aslı bozulmamış tüm ilahi dinler monoteisttirler.(..........)

  c)Müslümanlıkta (bilgi yelpazesi.net) Reenkarnasyon inancı vardır.(........)

  d)Hıristiyanların büyük bir bölümü “Teslis” inancına sahiptirler.(.......)

  e)Din insanı ölümle korkutarak insanın psikolojisini bozmuş ve insanı mutsuz etmiştir.(......)


  B – AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ. (60 PUAN)

  1. İnsanları iyiye güzele doğruya ulaştırmak için Yüce Allah’ın peygamberleri aracılığı ile gönderdiği ilahi kurallara ne isim verilir?

  2. Peygamber Efendimiz(sav)’in “ her çocuk, İslam fıtratı üzere dünyaya gelir.” Sözünü; ‘insanın doğası ve din’ ilişkisi bağlamında kısaca yorumlayınız.

  3. ibadet ne demektir, tanımlayınız ve bir örnek veriniz

  4. Gusül abdesti nasıl alınır kısaca anlatınız.

  5. Abdest nasıl alınır, sırasıyla kısaca anlatınız.

  6. Derslerde öğrendiklerinizi de dikkate alarak siz öğretmen olsaydınız aşağıdaki soruyu nasıl cevaplandırırdınız?
  Öğrenci: Öğretmenim, her şeye sahip olan Yaratıcı’nın insanların ibadetine ihtiyacı var mıdır ki insanlardan kendisine ibadet etmelerini istemektedir?
  Öğretmen:?????????
  aslanremzi bunu beğendi.
 3. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (1)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  1-İslamiyet öncesi Arabistan’da var olan dini inanışlar hangileridir?

  2-Hz. Muhammed (SAV), nerede, ne zaman doğmuştur? Annesi, Babası, Sütannesi, Dedesi ve Amcasının adlarını yazınız.

  3-Hz. Muhammed (SAV) evleninceye kadar kaç yaşlarında kimlerin yanında kaldığını sırasıyla yazınız.

  4-İlk Müslümanlardan dört tanesinin adlarını yazınız.

  5-Mekkeli Müşrikler, Hz. Muhammed (SAV)’i davasından vazgeçirmek için hangi teklifi yaptılar ve bu teklif karşısında Hz. Muhammed (SAV)’in cevabı ne olmuştur?

  6-Hicretin İslam Tarihindeki önemli sonuçlarından 3 tanesini yazınız.

  7-Hz. Muhammed(SAV) Hicretten sonra, Medine’de yaşayan diğer din mensuplarıyla yaptığı anlaşma nedir? Bu anlaşmanın (bilgi yelpazesi.net) amacı nedir?

  8-Bedir, Uhud, Hendek savaşlarıyla Hudeybiye Barış anlaşması ve Mekke’nin fethi tarihini yazınız.

  9-Ravza-i Mutahhara nerdedir ve ne demektir?

  10-Mescid-i Nebevi ve Suffe ne demektir? Kısaca açıklayınız.
  aslanremzi bunu beğendi.
 4. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (1)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI


  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  1. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ı baştan sona ezberleyen kişiye denir?
  a) Hatim b) Hafız c) Tecvit d) Mushaf

  2. Kuran’da yirmi sayfadan oluşan bölümlere ne denir?
  a) Ayet b) Sure c) Meal d) Cüz

  3. Kuran toplam kaç sureden oluşmaktadır?
  a) 110 b) 112 c) 114 d) 116

  4. Kuran’ın “farklı olan” anl***** gelen özel ismi hangisidir?
  a) Mushaf b) Furkan c) Tefsir d) Meal

  5. Kuran’ı kurallarına uyarak güzel bir şekilde okumaya ne denir?
  a) Mukabele b) Sure c) Tecvit d) Ayet

  6. Kuran aşağıdakilerden hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?
  a) Hz. Ebubekir b) Hz. Ömer c) Hz. Osman d) Hz. Ali

  7. Aşağıdakilerden hangisi kabirde sorgu yapmakla görevli melektir?
  a) Mikail b)Kiramen katibin c) Cebrail d) Münker nekir

  8. Kuran’ın ilk ve son suresi sırasıyla hangisidir?
  a) Fatiha-Bakara b) Nas-Bakara c) Fatiha-Nas d) Kevser-Nur

  9. Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarından değildir?
  a) Kitaplara inanmak b) Oruca inanmak (bilgi yelpazesi.net)
  c) Allah’a inanmak d) Kadere inanmak

  10. Kuran’ın açıklanıp yorumlanmasına ne denir?
  a) Tefsir b) Meal c) Hadis d) Sünnet

  11. Kuran Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. (D) (Y)

  12. Zebur Hz. Musa’ya, Tevrat Hz. Davud’a gönderilmiştir. (D) (Y)

  13. İslam dininin temel kaynağı Peygamberimizin sözleridir. (D) (Y)

  14. Kuran’da yer alan başlıca konular inanç,ibadet ve ahlaktır. (D) (Y)

  15. Kuran’da toplam 6666 ayet bulunmaktadır. (D) (Y)

  16. Kuran’da toplam ………….. cüz bulunmaktadır.

  17. Kuranda ayetlerden oluşan ve besmelelerle birbirinden ayrılan bölümlere………denir.

  18. Kuran’daki en uzun sure………………..,en kısa sure……………..suresidir.

  19. Kuran’da “açılış” anl***** gelen sure ……………………suresidir.

  20. “Ben insanları ve ………………..ancak bana ………….etsinler diye yarattım.”
  adanaLe ve aslanremzi bunu beğendi.
 5. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (2) (CEVAP ANAHTARLI)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI


  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  S-1) Hz. Osman döneminde Kur’an’ın çoğaltılmasının nedenlerini yazınız? 10 puan

  S-2) Hatim, Hafızlık, Tefsir, Cüz, Sebeb-i nüzul kavramlarını açıklayınız? 15 puan

  S-3) İslam’ın doğduğu ortamdaki dini inançları yazınız? 10 puan

  S-4) Hz. Muhammed’e indirilen Alak süresinin ilk beş ayetinin mealini yazınız? 20 puan

  S-5) Abdestin alınışını sırasıyla yazınız? 15 puan

  S-6) Kur’an-ı Kerim yaklaşık olarak 23 yıllık bir sürede indirilmesinin sağladığı faydaları yazınız? 10 puan

  S-7) Kur’an-ı Kerim’in ana konularını yazınız? 10 puan

  S-8) Peygamberlerin özelliklerini – sıfatlarını yazınız? 10 puan.
  BAŞARILAR

  CEVAP ANAHTARI

  C-1)
  a- Yapılan fetihler sonucu İslam coğrafyasının hızla genişlemesi ve Müslüman nüfusun artması.
  b- Mahalli lehçe farklılıklarının etkisiyle aynı metnin farklı tarzda telaffuz edilmesi.

  C-2 )
  Hatim:Kur’an’ı Kerim’i ezbere ya da yüzünden, baştan sona kadar okumak veya dinlemektir.
  Hatim sözlükte sona erdirmek, bitirmek demektir.

  Hafızlık: Kur’an’ı Kerim’i baştan sona kadar ezberlemektir.

  Tefsir: Sözlükte açıklamak, yorumlamak demektir. Terim olarak ise, Kur’an ayetlerini indikleri zaman, mekan ve olayı da göz önünde bulundurarak açıklamak ve yorumlamaktır.

  Cüz: Kur’an’ ı Kerim’in yirmişer sayfalık bölümüne verilen addır. Sözlükte parça, bölüm demektir.

  Sebeb-i nüzul: Ayetlerin iniş sebebi

  C-3)
  a- putpereslik b- Hristiyanlık c- Yahudilik d- Haniflik e- Sabilik

  C-4)
  ‘’ Yaratan Rabb’inin adıyla oku!
  O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı.
  Oku, Rabb’in sonsuz iyilik sahibidir.
  Kalemle yazmayı öğreten odur.İnsana bilmediğini belleten odur.’’

  C-5)
  Abdestin alınışı:
  Euzü-besmele çekilir.( Euzübillahimineşşeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim).
  Niyet edilir. (Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya.)
  Eller bileklere kadar yıkanır.
  Ağız ve burun üç kez yıkanır.
  üz üç kez yıkanır (bilgi yelpazesi.net).
  Sağdan başlamak üzere kollar üç kez yıkanır.
  Başın dörtte biri meshedilir.
  Kulaklar yıkanır ve boyun meshedilir.
  Sağdan başlamak üzere ayaklar yıkanır.

  C-6)
  İslam’a daha kolay uyum sağlamışlar ve Kur’an’ı Kerim’i daha iyi kavramışlardır.
  Kur’an’ın ezberlenmesi ve yazılmasını kolaylaştırmıştır.

  C-7)
  a- inanç b- ibadet c- ahlak

  C-8)
  a- zeki b- asla yalan söylemezler
  c- günah işlemezler d- emanete sadıktırlar
  e- Allah’tan aldıkları vahyi insanlara iletmekle görevlidirler.(tebliğ)
  adanaLe ve aslanremzi bunu beğendi.
 6. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (3) (TEST)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI


  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  1. Kur'anı kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?
  a) Hz. Ali b) Hz. Osman c) Hz. Ömer d) Hz. Ebu Bekir

  2. Kuran’ın son ilahi kitap olmasından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz ?
  a) Mesajının evrensel olduğu
  b) Getirdiği hükümlerin kıyamete kadar geçerli olduğu
  c) Kuran’ın yalnız indirildiği çağa hitap ettiği
  d) Kuran’dan sonra daha ilahi kitap gönderilmeyeceği

  3. Hz. Muhammed’in gönderiliş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İnsanlara vaaz etmek
  c) Arabistan’da devlet kurmak
  b) Güzel ahlakı tamamlamak
  d) İbadet yapmak

  4.“Peygamberimizi örnek almak demek, …………………………”
  Yukarıdaki ifadeyi en doğru şekilde tamamlayan ifade hangisidir?
  a) sadece O’nun giydiklerini giymektir (bilgi yelpazesi.net).
  b) sadece O’nun yediklerini yemektir.
  c) sadece O’nun kullandığı eşyaları kullanmaktır.
  d) O’nun getirdiği dini anlayışı benimsemek ve uygulamaktır.

  5. K.Kerim mealinde anlaşılmayan ayetleri anlamak için neye başvurulmalıdır?
  a) Tefsir kitaplar
  b) Fıkıh kitaplarına
  c) Hadis kitaplarına
  d) Kelam kitaplarına

  6. Aşağıdakilerden hangisi dinle ilgili yanlış bir yargıdır?
  a) Dinin yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeleri benimsemede etkisi yoktur.
  b) Dinin toplumsal huzurun tesisine olumlu katkısı vardır.
  c) Dinin kişinin ahlakını güzelleştirmesine olumlu katkısı vardır.
  d) Dinin bireyin mutluluğuna olumlu katkısı vardır

  7. Ağza, buruna su vererek tüm vücudunu yıkamaya ne denir?
  a) Teyemmüm
  b) Abdest
  c) Gusül Abdesti
  d) Duş alma

  8.“ Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur, ve yine şahitlik ederim ki,Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.”
  Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisinin Türkçe anlamıdır?
  a) Selam’ın c) Kelimei Şehadet’i
  b) Kelime-i Tevhit’in d) Besmelenin

  9. “İslamiyet’e göre imanın ilk şartı Allah’a imandır. Biz Müslümanlar Allah’ın varlığını, sıfatlarını ve bizden istediklerini iki ana kaynaktan öğrenmekteyiz. Bunlar ...”
  Yukarıda verilen ifadede belirtilen iki ana kaynağımız aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  a) İcma – Kıyas c) K. Kerim – İcma
  b) K. Kerim–Sünnet d) Sünnet – Kıyas

  10. Muhammed’ül – Emin ne demektir?
  a) Büyük Muhammed
  b) Cesur Muhammed
  c) Yetim Muhammed
  d) Güvenilir Muhammed

  11. Aşağıda verilen boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?
  1. Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere bildirmesine ………. denir.
  2. Ayetlerden oluşan ve besmelelerle birbirinden ayrılan bölüme ………………… denir.
  3. K. Kerim’de sûreleri meydana getiren uzun veya kısa ifadelere ……………..denir
  1 2 3
  a) Ayet Sûre Vahiy
  b) Vahiy Cüz Sûre
  c) Vahiy Sûre Ayet
  d) Ayet Sûre Cüz

  12.Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
  a) Hz. Hatice c) Hz. Ebu Bekir b) Hz. Ali d) Hz. Ömer

  13. Çalışkan ve verimli olan insan hem toplumuna hem de kendisine faydalı olan insandır.Çalışmayan, tembel olan insanın ne kendisine ne de topluma faydası olur.Peygamberimiz bir hadislerinde:....................
  Yukarıdaki paragraf hangi hadisle tamamlanırsa çalışmanın önemi vurgulanmış olur?
  a) İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır
  b) Temizlik imandandır
  c) Allah için alçakgönüllülük göstereni Allah yüceltir
  d) Kim bir kavme benzerse o da onlardandır

  14. Hz. Peygamber'in aile çevresine (ev halkına) ne denilir ?
  a) Ashabı Kiram c) Sabikunu İslam
  b) Ehli Beyt d) Ehli Suffe

  15.Allah’a kulluk, onu anma ve yüceltme, onun hoşnutluğunu kazanma niyet ve arzusu ile yapılan ya da terk edilen her iyi davranış ibadet sayılır.
  İbadetlerde dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İbadetlerde kıbleye doğru dönülmesi
  b) İbadetlerin devamlı olmasından ziyade çok ve belli sıklıkta yapılması
  c) Kalp temizliğine özen göstererek dünyevi bir fayda zararın ön planda tutulması
  d) İbadetin yalnızca Allah’a kulluk amacı taşıması,gösteriş için yapılmaması

  16. Başlangıçtan itibaren Allah’u Teala tarafından gönderilen dinlerde özellikle vurgulanan ve değişmeyen en önemli unsur (özellik) hangisidir?
  a) Zekat c) Hac
  b) Tevhid (Allah’ın birliği) d) Kurban

  17. ”İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya başlar” sözünü en iyi açıklayan yargı hangisidir?
  a) İnanmak başka şey, yaşamak başka şeydir
  b) İnandığımız değerlere gereken önemi vermeliyiz
  c) İnanç, hayatı şekillendirirse hayat inançları etkilemez
  d) İnançlarını eyleme dönüştüremeyenler, eylemlerinin doğruluğunu kabul eder

  18. İbadetlerini düzenli olarak yerine getiren kişi;doğayı, çevreyi, hayvanları ve tüm varlıkları Allah’ın eseri olarak görür.Onun yarattığı her şeye sevgiyle (bilgi yelpazesi.net) yaklaşır. Çevreyi temiz tutar, hayvanları korur.Doğaya zarar vermez.Bütün bunları ibadet olarak değerlendirir.
  Yukarıdaki paragrafa göre hangisi öncelikle söylenebilir?
  a) İbadetler insan davranışını etkilemez.
  b) İyi işler yapmak için öncelikle ibadet edilir.
  c) İbadetler insan davranışlarını güzelleştirir.
  d) İbadetler sınırlıdır.

  19.Aşağıdakilerden hangisi ibadetin faydalarından değildir?
  a) İnsanı toplumsal hayattan uzaklaştırır.
  b) İnsana huzur verir.
  c) İnsana sabırlı olmayı öğretir.
  d) İnsanın ahlâkını güzelleştirir

  20. Kur'an'da geçmiş milletlere ait bilgi veren konulara ne denir?
  a) Kıraat b) Tarih c) Hisse d) Kıssa
  adanaLe ve aslanremzi bunu beğendi.
 7. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (1) (TEST)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  1. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ı baştan sona ezberleyen kişiye denir?
  a) Hatim b) Hafız c) Tecvit d) Mushaf

  2. Kuran’da yirmi sayfadan oluşan bölümlere ne denir?
  a) Ayet b) Sure c) Meal d) Cüz

  3. Kuran toplam kaç sureden oluşmaktadır?
  a) 110 b) 112 c) 114 d) 116

  4. Kuran’ın “farklı olan” anl***** gelen özel ismi hangisidir?
  a) Mushaf b) Furkan c) Tefsir d) Meal

  5. Kuran’ı kurallarına uyarak güzel bir şekilde okumaya ne denir?
  a) Mukabele b) Sure c) Tecvit d) Ayet

  6. Kuran aşağıdakilerden hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?
  a) Hz. Ebubekir b) Hz. Ömer c) Hz. Osman d) Hz. Ali

  7. Aşağıdakilerden hangisi kabirde sorgu yapmakla görevli melektir?
  a) Mikail b)Kiramen katibin c) Cebrail d) Münker nekir

  8. Kuran’ın ilk ve son suresi sırasıyla hangisidir?
  a) Fatiha-Bakara b) Nas-Bakara c) Fatiha-Nas d) Kevser-Nur

  9. Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarından değildir?
  a) Kitaplara inanmak b)Oruca inanmak
  c) Allah’a inanmak d) Kadere inanmak

  10. Kuran’ın açıklanıp yorumlanmasına ne denir?
  a) Tefsir b) Meal c) Hadis d) Sünnet

  11. Kuran Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. (D) (Y)

  12. Zebur Hz. Musa’ya, Tevrat Hz. Davud’a gönderilmiştir. (D) (Y)

  13. İslam dininin temel kaynağı Peygamberimizin sözleridir. (D) (Y)

  14. Kuran’da yer alan başlıca konular inanç,ibadet ve ahlaktır. (D) (Y)

  15. Kuran’da toplam 6666 ayet bulunmaktadır. (D) (Y)

  16. Kuran’da (bilgi yelpazesi.net) toplam ………….. cüz bulunmaktadır.

  17. Kuranda ayetlerden oluşan ve besmelelerle birbirinden ayrılan bölümlere………denir.

  18. Kuran’daki en uzun sure………………..,en kısa sure……………..suresidir.

  19. Kuran’da “açılış” anl***** gelen sure ……………………suresidir.

  20. “Ben insanları ve ………………..ancak bana ………….etsinler diye yarattım.”
  adanaLe ve aslanremzi bunu beğendi.
 8. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (2) (TEST)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  1.Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştiren temel değerlerdendir?
  a)Vatan birliği b)Ülkü birliği c)Bayrağımız
  d)İstiklal marşımız e)Hepsi

  2. Milli seciye ne demektir?
  a) Milli karakter b)Milli kimlik c)Milli benlik
  d)Milli kişilik e)Milli birlik

  3. Bir milletin üzerinde yaşadığı kültürünü oluşturduğu sınırları uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş toprak parçasına ne denir?
  a)Toprak b)Vatan c) Millet
  d)Ülkü e)Hiçbiri

  4. Bir evlilikte hangisi olması gerekir?
  a)Sevgi b)Huzur c)Saygı
  d)Anlayış e) Hepsi

  5. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’ten önceki inançlarındandır?
  a)Satanizm b)Konfüçyonizm c)Eşarilik
  d) Gök tanrı e)Agnostisizm

  6. Medeni kanun açısından evlenmelerinde sakınca bulunmayan bir erkekle bir kadının şahitler huzurunda nikah kıydırmalarıyla gerçekleşen duruma ne denir?
  a)Evlilik b)Sohbet c)Sözleşme
  d)Bir arada oturma e)Hiçbiri

  7. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin etkisiyle oluşmuş değerlerimize örnek olabilir?
  a)Yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim" demek.
  b)Mevlit okutmak
  c)Yeni doğan çocukların kulağına ezan okutmak
  d)Kız isterken "Allahın emriyle..." diye başlamak
  e)Hepsi

  8. Siyasi bir kavram olarak laiklik Avrupa ülkelerinde hangi tarih ve olayla birlikte ortaya çıkmıştır?
  a) 1924 hilafetin kaldırılmasıyla
  b) 1928 yılında kanun değişikliğiyle
  c) 1789 Fransız ihtilaliyle
  d) 1839 Gülhane hattı hümayunu ile
  e) 1937 yılında Atatürk'ün hastalanmasıyla

  9. İlk Müslüman-Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Uygurlar b)Göktürkler c)Karahanlılar
  d)Osmanlılar e)Selçuklular

  10. Türk milletinin milli karakteri aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Milliyetçilik b)Bağımsızlık c)Ülkü birliği
  d)İstiklal marşı e) Bayrak

  11. İstiklal Marşı kim tarafından yazılmıştır?
  a) Atatürk b) M. Akif Ersoy c) Yahya Kemal
  d) N. Fazıl Kısakürek e) Mithat Cemal Kuntay

  12. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Türklerle Araplar arasındaki ilişkilerin gelişmesinde ve Türklerin Müslüman olmasında önemli rol oynamıştır?
  a) Talas savaşı b)Dandanakan savaşı c)Malazgirt savaşı
  d)Kösedağ savaşı e)Nihavend savaşı

  13. Aşağıdaki alimlerimizden hangisi İslam dünyasında İmamı Azam olarak tanınır?
  a)İmamı Şafii b)Maturidi c) Ebu Hanife d)Hacı Bektaş Veli e)Hacı Bayram Veli

  14. Aşağıdakilerden hangisi dilimizde bulunan dini değerlere bir örnektir?
  a)Günaydın b)Nasılsınız c) Nerelisiniz
  d)Elhamdülillah e)İyiyim

  15. Ahilik teşkilatının kurucusu kimdir?
  a)Ahi Devran b)Ahi Kervan c) Ahi Yesevi
  d)Ahi Mervan e) Ahi Evran

  16. “Şefkat ve merhamette (bilgi yelpazesi.net) güneş gibi ol,ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.”
  Sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?
  a)Atatürk b)Mevlana c)Yunus Emre
  d)Hacı Bektaş e)Hacı Bayram

  17. Bir toplumda ya da toplumsal gurupta kişilerin benimseyip olumlu tepki gösterdikleri düşünce, kural ve uygulamaların her birine ne denir?
  a)Hak b)Özgürlük c) Değer
  d)İnanç e) Adet

  18. Laiklik ilk defa aşağıdaki devletlerden hangisinde uygulanmaya başlanmıştır?
  a) Fransa b)İngiltere c)Almanya
  d)İspanya e)Amerika

  19. Aşağıdakilerden hangisi laikliğin amaçlarından değildir?
  a) Din ve vicdan hürriyetini sağlamak
  b) Yasaların dine göre belirlenmesi
  c) Din sömürücülüğünü ortadan kaldırmak.
  d) Herkesin kanunlar önünde eşit olmasını sağlamak
  e) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması

  20. Mesnevinin yazarı aşağıdaki alimlerimizden hangisidir?
  a)Hacı Bektaş Veli
  b)Ahmet Yesevi
  c)Ahi Evran
  d)Yunus Emre
  e)Mevlana
  adanaLe ve aslanremzi bunu beğendi.
 9. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (3) (TEST)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  1. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ı baştan sona okumaya verilen isimdir?
  a) Hatim b) Hafız c) Tecvit d) Mushaf

  2. Kuran’ın Arapçasını bir başka dile çevirip tercüme etmeye ne denir?
  a) Ayet b) Sure c) Meal d) Cüz

  3. Kuran toplam kaç sayfadan oluşmaktadır?
  a) 666 b) 606 c) 600 d) 604

  4. Kuran’ın “kitapların anası” anl***** gelen ismi hangisidir?
  a) Mushaf b) Furkan c) Tefsir d) Ümmül Kitap

  5. Kuran’ı bir kişinin okuyup diğerlerinin de dinleyip takip etmesine ne denir?
  a) Mukabele b) Sure c) Tecvit d) Ayet

  6. Kuran aşağıdakilerden hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir?
  a) Hz. Ebubekir b) Hz. Ömer c) Hz. Osman d) Hz. Ali

  7. Aşağıdakilerden hangisi sağ ve sol omuzlarımızda var olan meleklerin isimleridir?
  a) Mikail b) Kiramen katibin c) Cebrail d) Münker nekir

  8. Kuran’ın son ve ilk suresi sırasıyla hangisidir?
  a) Fatiha-Bakara b) Nas-Bakara c) Fatiha-Nas d) Nas-Fatiha

  9. Aşağıdakilerden hangisi inanç esaslarındandır?
  a) Namaz kılmak b)Oruç tutmak c) Allah’a inanmak d) Hacca gitmek

  10. Kuran’ın açıklanıp yorumlanmasına ne denir?
  a) Tefsir b) Meal c) Hadis d) Sünnet

  11. Kuran yirmi yılda indirilmiştir. . (D) (Y)

  12. Tevrat Hz. Musa’ya, İncil Hz. İsa’ya gönderilmiştir. (D) (Y)

  13. İslam dininin temel kaynağı Kuranı Kerimdir. (D) (Y)

  14. Kuran’da yer alan başlıca konular inanç ve ibadettir. (D) (Y)

  15. Kuran’da toplam 666 ayet bulunmaktadır. (D) (Y)

  16. Kuran’da toplam (bilgi yelpazesi.net) ………….. ……sure bulunmaktadır.

  17. Kuranda sureleri oluşturan cümlelere……………..denir.

  18. Kuran’daki en kısa sure………………..,en uzun sure…………………..suresidir.

  19. Kuran’da başlangıcında besmele olamayan tek sure ……………………suresidir.

  20. “Ben insanları ve ………………..ancak bana ………….etsinler diye yarattım.”
  adanaLe ve aslanremzi bunu beğendi.
 10. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (4) (TEST)

  … – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 9/… SINIFI
  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI

  Tarih: …/…/……
  ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

  1-Dinin bireyi esas almasının amacı nedir?
  a) Kişilerin ahlaksız olması
  b) İyi insanlardan oluşan iyi toplum
  c) İnsanların üstün varlık olması
  d) İnsanların akıl sahibi olması

  2-Aşağıdakilerden hangisi laik bir devletin özelliği değildir?
  a)Kişilere din ve vicdan özgürlüğü tanımıştır.
  b) Laik devlet din ve vicdan özgürlüğünün garantisidir.
  c)Laik devlet,bütün dinlere karşı eşit mesafededir
  d)Laik devlette din ve devlet işleri birlikte yürütülür.

  3- "Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Bu yürüyüşünle ne yerleri yarabilirsin ne de dağlara erişebilirsin." (İsra/37)
  Yukarıdaki ayet güzel huylardan hangisini tavsiye etmektedir?
  A) Dürüstlük B) Alçakgönüllülük C) Sabır
  D) Şükür E)Kibir

  4-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslâmiyeti kabul etmeden önceki inanış ve yaşantılarına etki etmemiştir?
  A) Yunan dinleri B) Çin dinleri C) şamanizm
  D) Zerdüştlük E)Göktanrı

  5- Asıl adı Numan b. Sabittir, Küfe’de doğmuştur, ameli-fıkhi konularda çalışmıştır, hocası Hammad’dır, öğrencileri Ebu Yusuf, imam Muhammed ve İmam Züfer’dir, en önmemli eseri Fikhul Ekber’dir.
  Türklerin İslamlaşma sürecine katkıda bulunan bu Müslüman türk alimi kimdir?
  a-ebu Hanife b-maturidi c-ahmed yesevi
  d-ahmed b. Hanbel e-Yınus Emre

  6-İslâmiyet’ten önce, eski Türklerde görülen Tanrı inancı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Brahma B) Gök Tanrı C) Yehova
  D) Vişnu E)maniheizm

  7-”Ya olduğun gibi görün.Ya göründüğün gibi ol.”diyen ve Türklerin İslam anlayışı derinden etkileyen kişi kimdir?
  a) Hacı Bektaş Veli b)Ebu Hanife c) Mevlana
  d) Yunus Emre e)Sokrat

  8-İlahi temele dayanmayan, insanlar tarafından düşünülmüş ve düzenlenmiş dinlere genel olarak ne ad verilir?
  a)Semavi dinler b)Hak dinler c)Batıl dinler
  d)İlkel dinler e)İlahi dinler

  9-Başlangıçtan itibaren Allah tarafından gönderilen dinlerde özellikle vurgulanan ve değişmeyen en önemli unsur (özellik) hangisidir?
  a-) Namaz b-) Hac c-) Tevhid
  d-) Kurban e-)Oruç

  10-Okunan Kuran-ı Kerimin başkaları tarafından takip edilmesine ne denir?
  A-Hatim B-Mukabele C-Hafızlık D-Tecvid E-Meal

  11-Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimde yer alan konulardan değildir?
  A)lnanç esasları B)Tarihi olaylar C)Hadisler
  D)İbadetler E)Duala

  12-
  Doğru yola gittin ise , Er eteğin tuttun İse,
  Bir hayır da ettin ise, Bire bindir az değil.
  Yunus Emre yukarıdaki şiirde daha çok neyi vurgulamıştır?
  A)iyiliğin ve doğruluğun önemini
  B)Toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasının gerekliliğini
  C)Sevgi ve (bilgi yelpazesi.net) saygının önemini
  D)Dünyada kalıcı eserler bırakmak gerektiğini

  13. Aşağıdakilerden hangisi manevî temizliğe örnektir?
  a)Bedenimizi kirlerden arındırmak
  b)İyi niyetli olmak
  c)İnsanlarla sosyal ilişkiler kurmak
  d)Bir işte çalışarak para kazanmak
  e)Namaz için abdest almak

  14-Hz. Peygamber (SAV)’e gelen ikinci vahiy aşağıdakilerden hangisidir?
  A-Seni yaratan Rabbinin adıyla oku.
  B-And olsun ki Ademi süzme çamurdan yarattık.
  C-Ey Adem,sen ve eşin beraberce Cennete yerleşin.
  D-Ey örtüye bürünüp yatan,kalk ve insanları uyar.

  15-Hangisi Kuran’ın yazıldığı malzemelerden değildir?
  a-deri parçaları b-kürek kemikleri c-kağıt parçaları
  d-papirüsler e-düz taşlar

  16-"Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışınız." sözünden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
  A)Madde ve maneviyat dengeli tutulmalıdır. B)Ahiret, ancak dünyada kazanılabilir.
  C)Geçimini temin için ölünceye kadar çalışmalıdır. D)Dünyalığını kazanan ahiretini de kazanmış olur.

  17-".. Mâ eğnâ anhü mâlühü vemâ keseb. Seyaslâ nâran zâte leheb.." Ayet-i Kerimesi hangi namaz suresine aittir?
  a-Fil b-kureyş c-felak d-tebbet e-nasr

  18-"... ve li vâlideyye ve lil mü’minin..." cümlesi hangi namaz duasına aittir ?
  a-sübhaneke b-Allahümme salli c-rabbena
  d-kunut-1 e-kunut-2

  19-Dil ile,beden ile ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah içindir. Allah’ın rahmeti ve bereketleri ile selam sana ey peygamber! selam, bize ve Allah’ın iyi kullarına olsun.Ben şahitlik ederim ki Allah (CC)’tan başka ilah yoktur,ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (SAV) Allah’ın kulu ve elçisidir.Yukarıda anlamı verilen namaz duası aşağıdakilerden hangisidir?
  a-sübhaneke b-Et-tehıyyatü c-rabbena d-kunut-1

  20-Rabbinin,fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?Onların kötü planlarını boşa çıkarmadın mı?Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.Kuşlar,onlara sertleşmiş çamurdan taşlar atıyorlardı.Allah, onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi.
  Yukarıda anlamı verilen namaz suresi aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Fil b-kureyş c-felak d-maun e-nasr
  adanaLe ve aslanremzi bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş