Sırasına göre Surelerin faziletleri ve kimi önemli bilgiler..

Konu 'Kur'an-ı Kerim' bölümünde S. Moderatör Uğur tarafından paylaşıldı.

 1. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36

  Kur'anı azimüşşan İnanlar için bir hidayet ve şifadır.
  41:44 - Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'ân yapsaydık onlar mutlaka: "Bu kitabın âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı dil, öyle mi?" derlerdi.

  Sen de ki: "O, iman edenler için bir hidayet ve şifadır." İman etmeyenlerin kulaklarında ise bir ağırlık vardır. Kur'ân onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar (da duymuyorlar).

  * Levh-i Mahfuz'a ilk yazılan, BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM'dir.

  * FATİHA süresi, Kur'an'ın üçte birine bedel ve Kur'an'ın anasıdır.

  * FATİHA her derde deva, zehire şifadır. (Ramüz 321/11)

  * Bir millete Allah (c.c.)ü Teala azab göndermeyi hükmetti. Onların çocuklarından biri Fatiha-i Şerife'yi öğrenip okuyunca Allah (c.c.)ü Teala onların üzerinden kırk yıl azabı kaldırdı. (Beyzavi1/14)

  * Allah (c.c.)'a yemin ederim ki, ne Zebur'da, ne incil'de ne Tevrat'ta ve ne de Kur'an'da Fatiha süresinin bir misli nazil olmamıştır. (Tergib 3/183)

  * BAKARA süresi, Kur'an'ın evi veya perdesidir. Onu öğretiniz. Çünkü onu öğrenmek bereket, terk etmekse hasrettir. Bu süreye sihirbazlar güç yetiremezler. (Beyzavi 2/274)

  * Kur'an okumayı terkedip de evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz. Sure-i Bakara'nın okunduğu evden şeytan mutlaka kaçar. (Tergib 195)

  * Her şeyin bir senamı (alası-zirvesi) vardır.Kur'an'ın senamı da Bakara süresidir. Kim gece evinde o süreyi okursa şeytan üç gece o eve gelmez. Kim de Gündüz okursa, şeytan o eve üç gün yaklaşamaz. (Ramüz 128/

  * Kur'an-ı Kerim'de en azim ayet AYETÜL KÜRSİ'dir. Bakara süresinde bir ayet vardır ki, Kur'anın ayetlerinin seyyididir. O ayet bir evde okundu mu şeytan oradan mutlaka çıkar (kaçar) Bu, Ayetül Kürsi'dir. Ayetül Kürsı'yi okuyan kimseye, Kürsi büyüklüğünde ecir verilir. Melekler ona istiğfar ederler Yatarken Ayetül Kürsi okuyan kişiyi, onun komşusunu ve etrafında bulunan bütün komşularını Allah (c.c.)ü Teala emniyet altına alır. (Beyzavi 2/259)

  * Süre-i Bakara'nın sonundaki iki ayeti AMENERRASULÜ'yü... geceleyin kim okursa, o, ona yeter. (Beyzavi 2/274) Hz. Ömer R.A. "Akşam Amenerrasülü..' yü okumadan yatan kişiyi biz akıllı saymazdık. (Hak dini Kur'an dili)

  * ALİ İMRAN süresini Cuma günü okuyana Allah (c.c.)ü Teala rahmet, melekler de güneş batıncaya kadar Salatü Selam ederler. (Beyzavi 2/63)

  * NİSA Süresini okuyan kişi sanki bütün mü'min kadın ve erkeklere sadaka dağıtmış ve bir köle azad etmiş gibi ecir alır ve Allah (c.c.)ü Teala'nın günahlarından vaz geçtiği kullarından olur. (Beyzavi 132)

  * Kur'an'ın yedi uzun süresini ki, -NİSA süresi de onlardandır- kim öğrenip okursa o kişi alim sayılır.(Ahmet ibni Hanbel)

  * MAİDE Süresini okuyan kişiye Cenab-ı Hak dünyada yaşayan yahüdi ve hristiyanların adedince hasene yazar. (Beyzavi 2/178)

  * EN 'AM Suresini okuyan kişi için yetmiş bin melek bu sürenin harflerinin adedince istiğfar ederler. (Beyzavi 2/217)

  * Kim sabah namazını cemaatle kılar ve namaz kıldığı yerde oturarak EN' AM Süresinin başından üç ayet okursa Allah (c.c.) bu sayede ona yetmiş melek görevlendirir. Bunlar kıyamete kadar Allah (c.c.)'ı tesbih ve okuyan kişiye istiğfar ederler. (Deylemi)

  * A'RAF süresini okuyan kimse için Cenab-ı Hak kıyamet gününde şeytanlara karşı bir perde halk eder. (Onu şeytanlardan korur) ve Adem A.S.'ı ona şefaatçı kılar. (Beyzavi 3/40)

  * ENFAL ve BERAE (Tevbe Suresi) sürelerini okuyan kişiye ben kıyamette şefatçı olacağım. (Beyzavi 3/40)

  * YUNUS ve HUD sürelerini kim okursa (kendisine sayısız dereceler ihsan olunur. (Beyzavi)

  Not: Hud süresi 41. ayeti (Bismillahi mecreeha. Vemürseha inne rabbi lagafururrahiim.)ni Nuh A.S. gemiye binerken okumuş ve kendisine tabi olanlara okumalarını emretmişti.Okudular, selamet buldular. Bizler de vasıtaya binerken 3 veya 7 defa okursak manevi kemerlerimizi bağlamış oluruz.

  * YUSUF süresini herhangi bir mü 'min okur ve aile efradına öğretirse, Cenab-ı Hak onlara ölüm hastalığını kolay kılar ve müslümanlara haset etmek duygusundan onları kurtarır. (Beyzavi 3/144)

  * RAAD süresini okuyan kişiye Allah (c.c.)ü Teala bütün şimşekler adedince ecir ihsan eder ve onu ahdini ifa etmiş kişi olarak diriltir. (Beyzavi 3/154)

  * NAHL Süresi'ni okuyan kişi, o gün ölürse. Allah (c.c.)ü Teala onu dünyada ihsan ettiği nimetlerden dolayı hesaba çekmez. (Beyzavi 3/195)

  * KEHF süresinin evvelinden on ayet ezberleyen Deccal'in fitnesinden emin olur. (Tergib 3/192)

  * ENBİYASüresini okuyan kişinin hesabını Cenab-ı Hak kolay kılar ve peygamberler onunla müsafaha ederler. (Beyzavi 4/4

  * HAC Süresini okuyan, hac ve umre yapanların sevabları gibi sevab alır. (Beyzavi 4/62)

  * BAKARA. ALİ İMRAN . TAHA Süreleri kendileriyle yalvarılıp dua edildiğinde, Cenab-ı Hakk'ın kabul buyuracağı "ism-i Azam"dırlar.(Darimi)

  * TAHA ve YASİN Sürelerini Allah (c.c.)ü Teala Hz.Adem A.S.'ı yaratmadan bin yıl evvel okumuştur. Melekler işitince BUNLARIN İNDİRİLECEĞİ ÜMMETE, BUNLARI OKUYACAK DİLLERE, BUNLARI EZBERLEYECEK GÖNÜLLERE NE MUTLU demişlerdir. (Darimi)

  * MÜ'MİNÜN Süresinin evvel i ve ahiri Cennet hazinelerindendir. Evvelindeki üç ayetle amel eden, ahirindeki dört ayetin nasihatını dinleyen kişi kurtulur, felah bulur (Beyzavi 4/73)

  * FÜRKAN süresini okuyan, mü'min olarak Allah (c.c.)ü Teala'ya kavuşur. (Beyzavi 4/100)

  * NEML Süresini okuyan haşrolunduğunda kabrinden (La ilahe illAllah (c.c.)) diyerek kalkar. (Beyzavi 4/122)

  * AHZAB Suresini okuyup, ehline öğreten, kabir azabından emin olur. (Beyzavi 4/169)

  * MÜLK ve SECDE Surelerini yatsıdan sonra okuyan, Kadir gecesini ihya etmiş gibi olur. (Fethü'l Kadir)

  * SECDE ve MÜLK Surelerini okuyunuz. Zira bu iki surenin her ayeti diğer surelerin yetmişayetine bedeldir, (Tirmizi)

  * YASİN Suresini ölülerinize okuyunuz. (Tirmizi)

  * Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de YASİN'dir. Kim Yasin'i okursa, Cenabı Hak ona on defa Kur'an okumus kadar sevap ihsan eder. (Tirmizi)

  * Kim geceleyin YASİN okursa affedilmiş olarak sabaha çıkar. (Tirmizi)

  * YASİN’i Her gece okuyan, şehid olarak ölür(Elmanevi)  * YASİN’i okuyunuz. Onda on bereket vardır: 1- Aç, okursa doyar, 2- Çıplak, okursa giyinir, 3- Bekar, okursa evlenir, 4- Korkusu olan, okursa emin olur, : 5- Mahzun, okursa ferahlar, 6- Misafir okursa seferde yardım görür, 7- Kayıp (için okunursa) bulunur, 8- Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifa bulur, 9- **ü üzerine okunursa azabı hafifler, 10- Susayan okursa suya kavuşur. (Ramuz 79/4)

  * Her kim anne ve babasının veya bunlardan biri nin kabrini her Cuma ziyaret eder ve yanlarında YASİN okursa, her harfinin sayısınca ona mağrifet olunur. (Hak dini Kur'an dili)

  * YASİN-i ŞERİF'i gece okuyan, Yedi hatim sevabına nail olur.

  * YASİN-i ŞERİF'i gece okuyana, 20 hac sevabı verilir. (Künüzü'd Dekaik)

  * VAKIA süresini gece okuyan, hiC fakirlik görmez, (Beyzavi 5/116)

  * ZÜHRUF süresini okuyan kimse için kıyamet günü "Ey kulum bu gün sana korku ve üzüntü yok" denilir. (Beyzavi C-5 S.65)

  * DUHAN süresini okuyup yatan kişi mağfiret olunmuş olarak kalkar. (Beyzavi 5/6

  * DUHAN süresini gecenin evvelinde okuyan kişi için yetmişbin melek sabaha kadar istiğfarda bulunur. (Tirmizi)

  * DUHAN süresini Cuma günü veya gecesi okuyan kimse için, Allah (c.c.)ü Teala Cennette bir köşk ihsan eder. (F. Kadir)

  * CASİYE süresini okuyanın Allah (c.c.)ü Teala ayıplarını örter ve hesap korkusunu giderir. (Beyzavi)

  * Bu gece bana bir süre nazil oldu ki, o, bana üzerine güneş doğan her şeyden sevgilidir. Bu, İNNA FETEHNA LEKE... süresidir.

  * HAŞR süresini okuyan kişinin geçmiş ve gelecek günahları(ndan bazıları) aftolunur.

  Bir kimse sabahleyin ÜÇ KERE "EÜZÜ BİLLAHİSSEMİİL ALIMİ MİNEŞŞEYTANİRRACIM" der de HAŞR süresinin sonundan üç ayet okursa, Allah (c.c.)ü Teala ona yetmişbin melek vekil eder ki, onlar akşama kadar kendisine dua ederler. Eğer o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin okursa yine bu menzilede olur. (Ramüz 434/12)

  * Allah (c.c.)'ın ayetleri içerisinde "ism-i Azam", Süre-i Haşrin ahirindedir. (HüvAllah (c.c.)üllezi.. ilah)

  * Kim gündüz veya gece HAŞR süresinin sonunu okur, sonra da o gün veya o gece ölürse Allah (c.c.) ona Cenneti vacib kılar. (Beyhaki)

  * MÜNAFİKÜN süresini okuyan nitaktan beri olur.

  * TEĞABÜN süresini okuyan kişiden Allah (c.c.)ü : Teala ani ölümü defeder. (Beyzavi 5/136)

  * TALAK süresini okuyan kişi, sünnet-i Resülüllah üzere ölür. (Beyzavi 5/136)

  * TAHRiM süresini okuyana, Allah (c.c.)ü Teala tevbe-i nasuh nasib eder. (Beyzavi 5/140)

  * MÜLK süresini okuyan kimse Kadir gecesi ihya etmiş .9ibidir. (Beyzavi 5/142)

  * TEBAREKE (Süre-i Mülk), kabir azabına manidir. (Tirmizi)

  * Bir kimse her gece Sure-i KIYAME (ki La uksimü biyevmil Kıyame...) okursa, kıyamet günü yüzü ayın ondördü gibi parlayarak Allah (c.c.)'a kavuşur.(Ramüz 438/6)

  * İNŞİKAK süresini okuyan kişiye, Allah (c.c.)ü Teala kitabını solundan ve arkasından vermez. (Beyzavi 5/179)

  * İZAZÜLZİLE suresini dört defa okuyan kişi, sanki Kur'an'ın tamamını okumuş gibidir. (Beyzavi5/192)

  * TEKASÜR suresini okuyan, ani ölüme uğramaz.

  * Sizden biriniz her gün bin ayet okuyamazsa ELHAKÜMÜTTEKASÜR'ü okuyamaz mı?. (Ramuz 82/

  * Size bir sure okuyacağım ki, (o sırada) kim ağlarsa Cennetliktir. Ağlayamazsa hüzünlü bulunsun. Bu, Elhakümüttekasür suresidir. (Ramuz 147/6)

  * KAFİRÜN suresini okuyan kişi,sanki Kur'an'ın dörtte birini okumuş gibidir.(Beyzavi5/192)

  * Ey Cübeyr! Sefere çıktığında arkadaşlarıniçinde en iyi hal ve en fazla azık sahibi olmaktan hoşlanırsan şu beş sureyi oku: Kul ya eyyühel kafirun-iza cae nasrullah-Kul hüvAllah (c.c.)ü Ehad- Kul euzü birabbil Felak- Kul euzü birabbinnas.. Her sureye besmele ile başla ve besmeleyle bitir. (Ramuz 1118)

  * Yatağına geldiğinde "Kul ya eyyühelkafirun" suresini oku, sonra uyu. Bu, şirkten beri olmaktır. (Ramuz 37/5)

  * İHLAS suresini okuyan kişiye Cennet vacib olmuştur. (Beyzavi5/200)

  * İHLAS ve MUAVVEZETEYN surelerini akşam sabah üçer kere okumak sana her şey için kafidir. (335/9)

  * KULHÜV ALL.AHÜ EHAD, Kur'an'ın üçte birine bedeldir. (Ramüz 335/7)

  * Bir kimse İHLAS süresini elli defa okursa, elli senelik, ikiyüz defa okursa, ikiyüz senelik günahı Affolunur.Bin defa okursa, kendisini Allah (c.c.)ü ila'dan satın almış olur.(Ramüz 438/8-9-11)

  * Bir kimse farz namazlardan sonra on defa İHLAS okursa, Allah (c.c.)ü Teala, rızasını ve mağfiretini kendisine lazım kılar. (Ramüz 438/12)

  * Resulullah şöyle söyledi: "Kim her gece Vakıa suresini okursa ona fakirlik gelmez. Müsebbihat'da, (Sebbeha veya Yüsebbihu ile başlayan surelerde) bir ayet vardır, (sevabca) bin ayete bedeldir." (Rezin'in ilavesidir)

Sayfayı Paylaş