Solunum reaksiyonlari

Konu 'Biyoloji 10. Sınıf' bölümünde Moderatör Yasemin tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Yasemin

  Moderatör Yasemin Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2010
  Mesajlar:
  1.832
  Beğenileri:
  1.341
  Ödül Puanları:
  113

  Enerji Dönüşümleri
  Metabolizma:hücrede gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların tümüdür.
  A-Anabolizma:Dış ortamdan alınan veya hücredeki reaksiyonlar sonucu oluşan
  basit moleküllerden hücrenin ihtiyaç duyduğu kompleks veya diğer moleküllerin
  sentezlenmesidir.Protein,RNA,Fotosentez,Kemosentez vb.
  B-Katabolizma:Dış ortamdan alınan veya hücrede daha önce üretilip işlevlerini
  kaybetmiş kompleks moleküllerin enerji üretimi veya yapıtaşı üretimi için daha basit moleküllere parçalanmasıdır.Hücre içi ve dışı sindirim,O2,li ve O2 siz solunum
  ATP(Adenozintrifosfat)
  Yapısı:
  1-Adenin nucleotid 2-Riboz 3- 3(Üç) fosforik asit

  [​IMG]

  Özellikleri:
  Yapısında iki yüksek enerjili fosfat bağları bulunur
  Canlının tüm yaşamsal olaylarında kullandığı enerji kaynağıdır
  Kolayca başka enerji formlarına dönüştürülebilir.(Elektrik,ısı,kimyasal bağ,osmotik,ışık vb.)
  Bütün reaksiyonlara katılabilir
  Her hücre kendi ATP sini kendi sentezler
  Hücrede sitoplazma,mitokondri ve kloroplastlarda sentezlenir
  Hücre yaşamsal olaylarında sitoplazmada veya mitokondride üretilen ATP kullanılır
  Kloroplastlarda sentezlenen ATP organik madde sentezi ve kloroplastlardaki diğer yaşamsal olaylarda kullanılır
  Yüksek enerjili son fosfat bağının kopması ile ortama 7300 cal enerji verilir.
  Fosforilasyon: Hücrelerde ADP nin sistemden enerji alarak kendine bir fosforik asit bağlayıp
  ATP haline gelmesine denir.

  [​IMG]

  Enerji
  ADP+P -------------- ATP
  (Fosforilasyon)
  Fosforilasyonda kullanılan enerji kaynağına göre 4 (Dört) tip fosforilasyon vardır.
  1-Sübstrat düzeyde fosforilasyon:
  Bütün canlılarda görülür
  Sitoplazmik solunum enzimleri kullanılarak organik maddelerin yapısında bulunan bağ enerjisinin ATP enerjisi haline dönüşmesidir
  2-Oksidatif-fosforilasyon:
  Oksijenli solunum enzimi bulunduran canlılarda gerçekleşir
  Organik maddeler oksijenli solunum enzimleri ile inorganik yapılara dönüştürülürken açığa çıkan H lerin O2 ye aktarılırken gerçekleşir
  e.t.s. görev alır
  3-Foto-fosforilasyon
  Klorofil taşıyan canlılarda gerçekleşir.
  Klorofil ve e.t.s etkisi ile güneş ışık enerjisinin dönüşümü ile gerçekleşir
  Enzim görev almaz
  4-Kemosentetik-fosforilasyon:
  Oksidasyon enzimi taşıyan bakterilerce gerçekleştirilir
  İnorganik maddelerin (H,Fe,N,NH3 vb.) oksidasyon enzimleri ile oksitlenmesi ile açığa çıkan kimyasal enerji ile gerçekleşir
  Bütün canlılar güneşin ışık enerjisini kullanırlar.Işık enerjisinin canlıların kullanabileceği enerji formuna dönüşmesinde fotosentez ve solunum mekanizmaları rol alır.
  Fotosentez Solunum
  Işık -------ATP-------- Glikoz --------- ATP ------------- ( Biyolojik iş)
  Biyolojik iş: Isı,elektrik,osmotik basınç,kimyasal bağ,ışık, mekanik,aktif taşıma vb.
  OKSİJEN VE HAYAT

  Not: Fotosentezden önce (ozon oluşmadan) organik madde sentezi için gerekli enerji u.v , şimşek , yıldırımlarla gerçekleşirken , fotosentezde madde sentezi için gerekli enerji güneşin görünür ışınları (450-760n.m) ile gerçekleşir.Ozon bu ışınların geçişine engel değildir.
  Not: Bugün yaşayan bütün canlılar (Kemosentetik ler hariç) ihtiyaç duydukları organik besini ve oksijeni fotosentezden karşılarlar.
  O2 nin önemi:
  A-Ozon oluşumunu sağlar.
  B-Oksidatiffosforilasyonla yüksek ATP üretimi sağlar.

  Not:Oksijen aynı zamanda öldürücü olabilir. Obligat-anaerop bakteriler buna
  örnektir. Atmosferde O2 oranının artması solunumu engeller. Canlılar O2 nin bu olumsuz etkilerinden sahip oldukları enzimlerle korunur.

  Ozon oluşumu fotosentezle başlamıştır.

  [​IMG]


  Enerji
  O2--------- O+O (Stratosferde) Oluşan O daha yükseklere çıkarak O2 ile
  birleşir ve ozon (200 n.m Küçük güneş ışınları)oluşur.
  Enerji(200-300 n.m)
  O+O2--------- O3 + Enerji -------------- Azotlu bileşikler.
  (Ozon)
  Ozonun önemi:
  A-Zararlı U.V ışınları tutarak karasal yaşamın başlamasına nede olmuştur. Buda
  canlıların sayı ve çeşitliliklerinde artmaya neden olmuştur.
  B-İlkel atmosferde organik madde sentezi bitmiş ve canlılar için organik madde
  sentez biçimi olarak fotosentez önem kazanmıştır.

  Oksijenli solunum ve solunum kat sayısı:
  O2 li solunumda organik moleküldeki (C6H12O6) C ve H ler koparılır. Karbon
  molekülden CO2 olarak ayrılırken , H ler dışarıdan alınan O2 ile birleşerek H2O
  olarak ayrılır. Bu nedenle glikoz yıkımında CO2 in ayrılımında izlediği yola
  karbon yolu, su ve ATP oluşumum ile sonuçlanan H ayrılışınada H yolu denir.
  Oksijenli solunumda e.t.s H yolunda görev alır.
  Solunum tipleri
  A-Oksijensiz solunum (Fermantasyon.)

  1-Gerçek fermantasyon:
  Enzim
  C6H12O6 -------------2C2H5OH + CO2 + 2ATP
  Glikoz Etil alkol
  2-Oksidatif fermantasyon:
  Enzim
  C2H5OH + O2 ---------------CH3COOH + H2O+ ATP
  Etil alkol Asetik asit
  B-Oksijenli solunum:
  Enzim + ets
  C6H12O6 + 6O2 --------------------6CO2 + 6H2O + 38 ATP
  Glikoz

  O2 siz SOLUNUM
  Bazı bakteri ve mayalarda temel enerji üretim biçimi olmakla beraber, Bitki ve bazı hayvanlarında özel durumlarda başvurduğu enerji üretim biçimidir.
  Glikoliz ve fermantasyon olmak üzere iki evrede gerçekleşir.
  Glikolizde temel amaç enerji üretimidir. Fermantasyonda ise temel amaç glikoliz sonucu oluşan artık ürünlerin hücreye zarar vermesinin önlenmesidir.
  Glikoliz bütün canlılarda ortaktır.Fermantasyon ise canlının kullandığı enzime göre oluşum biçiminde ve son ürünlerde farklılıklar görülür.
  Fermantasyon son ürüne göre adlandırılır;Alkolik,Laktik asit,Asetik asit vb.
  Fermantasyonda O2 kullanılmaz ancak asetik asit fermantasyonunda O2 kullanılır.


  [​IMG]


  Oksijensiz solunumun evreleri
  A-Glikoliz (Oksijensiz ve oksijenli solunum)
  Bütün solunum tipleri glikolizle başlar. Glikoliz bağımsız metabolizmaya sahip
  bütün hücrelerde görülen bir reaksiyondur. Genel özellikleri:
  Sitoplazmada gerçekleşir. (Mitokondri ye ihtiyaç yoktur.)
  Enzimatik reaksiyonlar dizisidir.
  Bir mol glikozun reaksiyona girmesi için ; İki mol ATP (Aktivasyon enerjisi
  için) harcanır.
  Bir mol glikozdan ;
  İki mol piruvat
  Dört mol ATP
  İki mol NADH2 , açığa çıkar.
  O2 li ve O2 siz solunumların ortak özellikleridir.
  Temel amaç enerji üretimidir.


  [​IMG]


  B-Fermantasyon
  Sitoplazmada gerçekleşir
  Enzimatik reaksiyonlardır
  Temel amaç glikolizde açığa çıkan son ürünlerin hücreye zarar vermesini
  önlemektir
  Kullanılan enzime göre son ürünler değişir
  Son ürüne göre adlandırılması yapılır
  Bakteri ,mantar ve omurgalılarda çoğunlukla çizgili kaslarda görülür


  [​IMG]

  [​IMG]


  Fermantasyon için gerekli koşullar:
  1-Uygun ısı
  2-Gerekli enzimler
  3-Organik madde(Glikoz vb.)
  4-Biyokimyasal ortam (Sitoplazma)
  Fermantasyonda açığa çıkanlar:
  1-Son ürün (Alkol,Aseton vb.) 2-ATP 3-CO2 4-Isı
  Oksijenli solunum
  Oksijenli solunum üç kademede gerçekleşir.
  1-Glikoliz: (Sitoplazmada gerçekleşir)
  Enzim
  Glikoz ------------ 2Piruvat + 2ATP+ 2NADPH2
  2-Krebs döngüsü: (Mitokondri matriksinde)
  Enzim
  Piruvat ------------ 3CO2 + 4NADH2 +1FADH2 + ATP (Bir pürivat için)

  3-Oksidatiffosforilasyon: (Mitokondri krista zarlarında)
  e.t.s
  NADPH2 + 1/2 O2 ---------------- H2O + NAD+ 3 ÂTP
  e.t.s
  FADH2 +1/2 O2 ------------------ H2O + FAD + 2 ATP
  Glikoliz
  Oksijensiz solunumdaki glikolizle aynı temel özellikler gösterir.

  [​IMG]

  Krebs döngüsü
  Özellikleri
  Eukaryotlarda mitokondride , prokaryotlarda sitoplazmada mesezom denen zar kıvrımlarında gerçekleşir
  Pirüvatla başlar
  Mitokondriye geçen her piruvata karşılık
  3 CO2 , (substrat düzeyde)
  1 ATP,
  1 FADH2 ve 4 NADH2 oluşur.
  Enzimatik reaksiyonlardır
  Isı,PH,aktivatör ve inhibitörlerden etkilenir.
  O2 varlığında gerçekleşen reaksiyonlardır.
  Diğer organik moleküllerin solunum reaksiyonuna katıldığı evredi


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  Oksidatif fosforilasyon
  özellikleri

  Mitokondri zarları (Bakterilerde mesezom denen zar kıvrımlarında gerçekleşir
  Kemiosmozla ATP sentezi gerçekleşir
  Piruvat tan ayrılan H lerin O2 ye aktarımıdır
  NAD,FAD,CoQ,Sitokromlar ve O2 görev alır
  NAD+ ile taşınan her 2H çiftine karşılık e.t.s de 3 ATP sentezlenir
  FAD+ ile taşınan her 2H çiftine karşılık e.t.s de 2 ATP sentezlenir
  1 Glikozun yıkımından e.t.s üzerinden toplam 34 ATP sentezlenir
  1 Glikoz için e.t.s de O2 ye aktarılan H lerden 24 H2O üretilir


  [​IMG]
 2. Moderatör Yasemin

  Moderatör Yasemin Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2010
  Mesajlar:
  1.832
  Beğenileri:
  1.341
  Ödül Puanları:
  113
  Solunumda enerji üretim aşamaları

  [​IMG]

  Solunum aşamaları ilişkileri


  [​IMG]


  Değişik organik moleküllerde oksijen kullanımı ve enerji üretimi durumu
  CO2
  Solunum kat sayısı: R.Q=---------- Sonuç kullanılan maddeye göre değişir.
  O2
  CO2
  Karbonhidratlarda RQ =---------- =1 olur.
  O2
  6CO2
  Örnek: Glikoz (C6H12O6) için: RQ=------------ = 1
  6O2
  CO2
  Yağlarda RQ = ----------- = X X > 1 çıkar,.buda daha fazla oksijen tüketmek
  demektir O2

  Yağlarda oksijen oranı az olduğu için solunumda yağların yıkımı için çok O2
  kullanılır ve diğer organik maddelere oranla daha fazla ATP üretilir.
  36 CO2
  Örnek: Oleik asit (2C18H34O2) + 51 O2 =-----------= 0,7
  51 O2
  CO2
  Alkol vb maddelerde RQ=--------- = X X<1 çıkar . Çünkü alkollerde oksijen oranı fazladır. O2


  4CO2 4
  Örnek: C4H4O8 + O2 =--------------= --------= 4
  O2 1


  [​IMG]


  [​IMG]

  Solunum hızına etki eden faktörler:
  1- Isı 2 - O2 yoğunluğu 3- PH
  4 -CO2 miktarı 5-Ket vurucular (Zehirler) 6 - Uyaranlar.
  Solunum hızı
  Bitkilerde ; farklı organ ve dokularda solunum hızları farklıdır. Bitkisel
  organlarda solunum hızı şu şekilde sıralanır: Yaprak – Kök – Gövde. Doku
  olarak en hızlı solunum kambiyumda görülür.

  Bitkilerde solunum hızını artıran faktörler.
  1-Köklenme
  2-Yaralanma
  3-Tohum ıslanması
  4-Tomurcuklanma
  Oksijenli ve oksijensiz solunumun ortak özellikleri
  1-Glikoliz evresi ile başlamaları
  2-Glikozun aktivasyonu için ATP kullanılması
  3-Reaksiyonlar sonunda ATP sentezlenmesi
  4-Isının açığa cıkması
  5-CO2 nin açığa çıkması (Laktik asit fermantasyonu hariç)
  6-Substrat düzeyde fosforilasyonun gerçekleşmesi
  7-Enzim kullanılır
  Oksijenli solunumu Oksijensiz solunumdan ayıran farklar
  1- O2 kullanılması
  2- H2O nun açığa çıkması
  3- e.t.s nin görev alması
  4- Oksidatif fosforilasyonun gerçekleşmesi
  5- Glikozun CO2 ve H2O ya kadar parçalanması
  6-Yüksek ATP üretimi (Bir glikozdan 38 ATP)

  Deneyler
  Deney:1
  Işıklı ortamda bitkiler dış ortamdan aldıkları CO2 ve H2O ile besin sentezlerken
  dış ortama verdikleri O2 ile diğer canlıların yaşamlarını devam ettirmelerini
  sağlar.


  [​IMG]

  Deney:2
  Fotosentez için CO2 gereklidir. BaOH sisteme giren havadaki CO32 nin
  emilimini sağlayarak bitkiye CO2 ulaşımını engeller. Kurbağanın bulunduğu
  ortamdaki KOH ise kurbağa solunumunda oluşan CO2 nin tutulmasını
  sağlayarak Ortamdaki CO2 yok olmasına neden olur. Böylece bitkinin
  fotosentez yapması önlenir.Bir süre sonra O2 oluşmadığı için hem bitki hemde
  hayvan ölür

  [​IMG]
 3. Moderatör Yasemin

  Moderatör Yasemin Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2010
  Mesajlar:
  1.832
  Beğenileri:
  1.341
  Ödül Puanları:
  113
  Deney:3
  Canlılar solunum olayında CO2 açığa çıkarırlar. Ortamda bulunan CO2 akseptörü
  olan KOH solunumla ortaya çıkan CO2 yi tutarak ortamda basınç azalmasına
  neden olur. Böylece cıva sistem içine doğru hareket eder.  [​IMG]


  Deney:4
  Düzenekteki fenol kırmızısı b,ir süre sonra sarı renge dönüşmesinin nedeni
  solunum olayı ile canlıların dış ortama CO2 vermeleridir. CO2 ayracı olan Fenol
  kırmızısı CO2 ile karşılaştığında sarı renk alır.


  [​IMG]  Deney:5
  Şekildeki düzenekte KOH dış ortamdan alınan havadaki CO2 yi tutarak sisteme
  girişini engeller ve ışık olmasına rağmen sadece sistemdeki CO2 oranında
  fotosentez yapılır. Sistemde basınç azaldığı için Civa ok yönünde hareket eder.


  [​IMG]


  Deney:6
  Çimlenen tohumlar solunum yaparlar.Sistemde BaOH dış ortamdan sisteme
  giren CO2 yi tutar.Böylece tohumların bulunduğu kaba asla CO2 ulaşamaz.
  Ancak CaOH ın bulanması tohumların solunum sonucu ürettikleri CO2 den
  kaynaklanır.


  Deney:7
  Çimlenen tohumlar ortamdaki O2 yi azaltırlar ve ortamın basıncı azalır ve civa ok
  yönünde harake eder.  [​IMG]

Sayfayı Paylaş