Soru Cevap

Konu 'Dil ve Anlatım 12. Sınıf' bölümünde rapgirl tarafından paylaşıldı.

 1. rapgirl

  rapgirl Üye

  Katılım:
  5 Nisan 2009
  Mesajlar:
  754
  Beğenileri:
  222
  Ödül Puanları:
  0

  SORULAR ve CEVAPLARI
  1-) Türk edebiyatında ilk roman Şemsettin Sami’nin ……………………..……………..
  adlı eseridir. Ancak bu roman teknik yapısı ve karakter tahlilleri bakımından zayıf olduğu için ilk edebi roman olarak Namık Kemal’in ………………..……. adlı eseri olarak kabul edilir.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere sıra ile aşağıdakilerden hangisi getirilmedir?
  a) Telamak-Cezmi
  b) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat-İntibah
  c) Sergüzeşt–İntibah
  d) Küçük Şeyler-Telamak
  e) Felatun Bey ile Rakım Efendi-İntibah

  2) Aşağıdakilerden hangisi postmodern romanla ilgili kavramlardan biri değildir?
  a) Hayatın sorgulanması
  b) Akla ve mantığa yer verilmesi
  c) Birden fazla anlatıcı olabilmesi
  d) Estetik değerlerin ret edilmesi
  e) Modern dünya ile alay etme

  3) Aşağıdakilerden hangisi romanı öyküden ayıran özelliklerden biri değildir?
  a) Tek bir olayın yer alması
  b) Geniş bir zaman kavramının olması
  c) Yer kavramının sınırlandırılmaması
  d) Ayrıntılı gözlem ve anlatım tekniğinin olması
  e) Olayın çeşitli mekânlarda geçmesi

  4) Aşağıdakilerden hangisi sosyal roman türünde yazılmamıştır?
  a) İnce Mehmet
  b) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
  c) Bereketli Topraklar Üzerinde
  d) Sefiller
  e) Prenses Cléves

  5) Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebi türlerden biri değildir?
  a) Operat
  b) Kabare
  c) Skeç
  d) Melodram
  e) Efsane

  6) Aşağıdakilerden hangisi epik tiyatro izleyicinin oyunu izlerken yapacağı yorumlardan ve değerlendirmelerden biri olamaz?
  a) Hayır bu böyle yapılmamalıdır!
  b) Bu böyle gitmez!
  c) Mutlaka bir çıkar yol olmalıdır!
  d) Böyle sürdürülmemeli!
  e) Bu sorunlar daima var olacaktır!

  7) “Savaş sığmadı dile” bu dizede ağır basan anlatım ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Tutarlılık
  b) Yoğunluk
  c) İçtenlik
  d) Doğallık
  e) Özgünlük

  8) Güzelliğin açıklıkta değil, kapalılıkta olduğunu söyleyen, Sarı yapraklardan kısık lambalardan söz eden bir şair aşağıdaki edebi akımlardan hangisi temsilcidir?
  a) Klasisizm
  b) Romantizm
  c) Realizm
  d) Sembolizm
  e) Parnasizm

  9) Aşağıdakilerden hangisi şiirde yer alan ahenk öğelerinden biri değildir?
  a) Uyak
  b) Redif
  c) Tema
  d) Ölçü
  e) Aliterasyon

  10) Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinin hangisinde bir başkan bulunmaz?
  a) Acık oturum
  b) Forum
  c) Sempozyum
  d) Konferans
  e) Panel

  11) İyi bir konferansçı aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
  a) Konuyu anlamlı bir sonuca bağlamalıdır,
  b) Konuşmasının ana hatlarını özet olarak sunmalıdır,
  c) Dinleyenleri selamlayarak konuşmasına başlamalıdır,
  d) Konuşma süresince aynı ses tonuyla konuşmalıdır,
  e) Konferansın amacını açıkça belirtmelidir.

  12) Aşağıdakilerden hangisinde sözlü anlatım türleri bir arada verilmiştir? (soru hatalı)
  a) Nutuk-anı-söyleşi
  b) Mülakat-röportaj-söyleşi
  c) Gezi yazısı-mülakat-nutuk
  d) Nutuk-makale-anı
  e) Söyleşi-konferans-eleştiri

  13) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla ilgili kavramlardan biri değildir?
  a) Açıklık
  b) Estetik
  c) Kesinlik
  d) Anlaşılırlık
  e) Kanıtlama

  14) Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun konularından biri olamaz?
  a) Türkiye’nin dış politikası
  b) Ekonomik sorunlar
  c) Yazılı anlatım türleri
  d) Televizyonun insan salığına etkisi
  e) GDO’lu ürünlerin zararları

  15) Aşağıdakilerden hangisi konferans ve açık oturumun ortak özelliklerindendir?
  a) Hazırlıklı konuşmalar olması
  b) Toplu tartışma türü olması
  c) Konunun olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışılması
  d) Toplumun ve ülkenin Pek çok sorunun Tartışılması
  e) Bir topluluğa belli bir duygunun aşılanması

  16) Aşağıdakilerden hangisi sempozyumun özelliklerinden biri değildir?
  a) Bilimsel bir toplantıdır
  b) Seçilen konuda uzman olan kişiler konuşmacı olabilir
  c) Espiri ağırlığı fazla elendirici konuşmalar tercih edilir
  d) Bir konuya farklı bakış açılarıyla yaklaşılır
  e) Bildirilenin bütünü sanat ya da bilim dünyası için önemli bir kazançtır

  17) Forumu diğer sözlü anlatım türlerinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Geniş bir kitleye seslenmesi
  b) Dinleyicilerinde tartışmaya katılması
  c) Sosyal konulara değinmesi
  d) Sorunun giderilmesi amaçlanması
  e) Bir başkan tarafından yönetilmesi

  18) Aşağıdakilerden hangisi panelle forumun ortak özelliğidir?
  a) Bir başkan tarafından yönetilmeleri
  b) Toplumu ilgilendiren sorunları işlemeleri
  c) Konuyu bir sonuca bağlamaları
  d) Uzun bir araştırma sonucu oluşmaları
  e) Geniş bir dinleyici topluluğuna sahip olmaları

  19) Aşağıdakilerden hangisi münazara ile ilgili kavramlardan biri değildir?
  A) Savunma
  b) Tez-antitez
  c) Jüri
  d) Söz yarışması
  e) Uzman olma

  20) “Münazaraların diğer tartışmalardan farkı ekiptekilerin……..……....kaygısı taşımasıdır”
  Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  a) Dinleyici
  b) Yarışma
  c) Üslup
  d) Konuşmama
  e) Tartışma
  Murat AKSOY bunu beğendi.
 2. rapgirl

  rapgirl Üye

  Katılım:
  5 Nisan 2009
  Mesajlar:
  754
  Beğenileri:
  222
  Ödül Puanları:
  0
  1. Aşağıdakilerden hangisi klasik tragedyanın bir özelliği değildir?
  A) Konuların tarih ve mitolojiden alınması
  B) Kişilerin soylu tabakadan seçilmesi
  C) Kahramanın iç çatışmasının ve kamuoyunun koro ile yansıtılması
  D) Çirkin ve korkunç olayların sahnede gösterilmesi
  E) Üç birlik kuralına uyulması

  2. “Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.” diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir?
  A) Mektup
  B) Fıkra
  C) Deneme
  D) Makale
  E) Anı

  3. “Her gün yazıyorum. Her gün gazetede çıkıyor bunlar. Güncel sorular yanında edebiyat yazıları da yazıyorum. Bunlar, hikâyelere benzer, hikâyeciler biçiminde oluşturuyorum. Yazılarımı bu türün bilinen, alışılmış tekniğiyle değil, kendi istediğim gibi yazdım ve okuyucu da bunu benimsedi. Bu da benim için sürekli edebiyat çalışması oluyor.”
  Yazarın paragrafta sözünü ettiği yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Makale
  B) Deneme
  C) Fıkra
  D) Hikâye
  E) Günlük

  4. Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?
  A) İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan
  B) İlyada, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan
  C) Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname
  D) İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevala
  E) Kurtarılmış Kudüs, Şehname, Odysseia

  5. Dünya edebiyatına deneme türünün ilk örneklerini kazandıran bu türün temsilcisi sayılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Boileau
  B) La Fontaine
  C) Montaigne
  D) Voltaire
  E) J. J. Rousseau


  6. Yazar, bir toplum gerçeğini belirtmek istiyor. Bir çevreyi, bu çevrenin kişilerini görmüş, biliyor. Bundan bir roman çıkarmak istemiş. Ne var ki romanı okuyup bitirdikten sonra, zihnimizde yalnız birtakım olayların izleri kalıyor. Bir de yazarın bunlara karşı yergici tutumu. Yazarın tutumunu beğeniyor, öfkesine katılıyoruz. Ama bu, kitabı deneme ile röportaj arası bir yapıt olmaktan kurtaramıyor. Daha doğrusu ona bir roman tadı kazandırmıyor.
  Bu parçada, aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
  A) Günlük
  B) Makale
  C) Anı
  D) Fıkra
  E) Eleştiri

  7. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?
  A) Olayların belli bir zamana bağlanmaması
  B) miş’li geçmiş zamanla anlatılması
  C) Belli bir yazarının bulunmaması
  D) Milli duygularla inançları işlemesi
  E) Eğitici nitelik taşıması

  8. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır?
  A) Anna Karenina
  B) Vadideki Zambak
  C) Madam Bovary
  D) Tom Sawyer’in Maceraları
  E) Gülünç Kibarlar

  9. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda ünlü bir mektuptur?
  A) Harname
  B) Şikâyetname
  C) İskendername
  D) Garipname
  E) Zafername

  10. Aşağıdakilerden hangisi Klasik komedyanın özeliklerinden biri değildir?
  A) Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme
  B) Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma
  C) Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama
  D) Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma
  E) Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden oluşma


  11. Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?
  A) Şermin
  B) Okun Ucundan
  C) Garip
  D) Türk Sazı
  E) Altın Işık

  12. Türk edebiyatında bu türün örnekleri, Cumhuriyet’ten sonra verilmeye başlanmıştır. Ahmet Haşim’in “Bize Göre” ve “Gurabahane-i Lakla*kan” adlı yapıtlarındaki kimi parçalar, edebiya*tımızda bu türün ilk örnekleri sayılabilir. Türün en başarılı temsilcisi ise, Nurullah Ataç olarak bilinir. Sabahattin Eyüboğlu, Suut Kemal Yetkin de bu türün ustaları arasında yer alır.
  Bu parçadaki sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Öykü
  B) Anı
  C) Roman
  D) Deneme
  E) Gezi

  13. Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
  B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
  C) Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.
  D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
  E) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.

  14. Tanzimat’a kadar Türk toplumunda onun yerini destanlar, efsaneler, mesneviler ve Halk hikâyeleriyle masallar tutmuştur. Bir edebiyat türü olarak bize Tanzimat’tan sonra Batı’dan gelmiştir. İlk örnekler de Fransız edebiyatından yapılma çevirilerdir. Bunlardan ilk tanıdığımız yapıt, Yusuf Kamil Paşa’nın bir çevrisidir.
  Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Hikâye
  B) Tiyatro
  C) Roman
  D) Anı
  E) Gezi

  15. Aşağıdaki destanlardan hangisi, birlikte verildiği ulusa ait değildir?
  A) Manas – İran
  B) Ramayana – Hint
  C) Niebelungen – Alman
  D) Kalevala – Fin
  E) Ergenekon – Türk

  16. Aşağıdakilerden hangisi nesir türü değildir?
  A) Fıkra B) Roman C) Makale
  D) Deneme E) Trajedi  17. Aylık güncelliği olan bir dergide yayımlanıyor yazılarım. Orta uzunluktaki bu yazılarda, bahsettiğim konuyla ilgili görüş ve düşüncelerimi ayrıntılara inmeden ortaya koyuyorum. Amacım okurlarımı bunaltmadan anlaşılmak olduğu için de konuşma dilinin sıcaklığı ve samimiyetinden faydalanmaya gayret ediyorum.
  Böyle konuşan bir sanatçının yazılarının türü aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilebilir?
  A) Anı
  B) Makale
  C) Söyleşi
  D) Eleştiri
  E) Röportaj

  18. Namık Kemal’in “Lisan-ı Osmanî’nin Edebiyatımız Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” başlıklı yazısı aşağıdaki nesir türlerinden hangisinin ilkidir?
  A) Eleştiri Yazısı
  B) Makale Yazısı
  C) Deneme
  D) Mektup
  E) Fıkra

  19. Ali Şir Nevai’nin “Mecalis’ün Nefais” adlı eseri edebiyatımızdaki hangi nesir türünün ilkidir?
  A) Eleştiri
  B) Mektup
  C) Otobiyografi
  D) Biyografi
  E) Makale

  20. Fıkra ile makalenin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Yazar ikisinde de kendi düşüncelerini açıklar.
  B) Fıkrada konu, makaleye göre çok yüzeysel kalır.
  C) Fıkranın anlatımı, makaleninkinden daha yalındır.
  D) İkisi de gazete ve dergi yazısıdır.
  E) İkisinde de savunulan görüşü ispatlama zorunluluğu vardır.
  Murat AKSOY bunu beğendi.
 3. rapgirl

  rapgirl Üye

  Katılım:
  5 Nisan 2009
  Mesajlar:
  754
  Beğenileri:
  222
  Ödül Puanları:
  0
  1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise; “Doğru”, yanlış ise “Yanlış” yazınız.
  (10 puan)
  · Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür. (…)
  · Sanat metinlerinde ileti doğrudan verilir. (…)
  · Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır. (…)
  · Fabllar, masallardan sonunda bir ahlak dersi vermesi yönüyle ayrılır. (…)
  · Fabl türünün ilk örneklerini Yunan edebiyatında Aristophanes vermiştir. (…)
  2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun kelime/kelimeleri yazınız. (10 puan)
  · Masalların dinleyiciyi alıştırmak için söylenen döşeme kısmına _________________ denir.
  · Masallarda ____________ ve _____________ belirsizdir.
  · Fabllar söz sanatlarından ………………………………….. ve …………………………………… üzerine kurulur.
  3. Fabl ve masalı karşılaştırarak bunların benzer ve farklı yönlerini yazınız. (20 puan)
  4. Çocukların eğitiminde masalın önemini açıklayınız. (10 puan)
  5. Fabl türünün önemli örneklerini yazınız. (10 puan)
  6. “Düşmek” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “Bu iş sana düşer.” anlamıyla kullanılmıştır?
  (10 puan)
  A) Ağaçların gölgesi yola düşüyordu.
  B) Benim payıma çok az düştü.
  C) Masanın üstündeki kitaplar yere düştü.
  D) Annesi gidince çocuğun bakımı halaya düştü.
  E) Bugünlerde hava sıcaklığı sürekli düşüyor.
  7. Gencecik yaşta bakan olmuş, aylığını ise bir vakfa bağışlamıştı.
  Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (10 puan)
  A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz türemesi C) Ünlü türemesi
  D) Ünsüz benzeşmesi E) Ünsüz yumuşaması
  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aç” sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır? (10 puan)
  A) Aç, ne yemez; tok, ne demez.
  B) Ne aç insanlar var, gözleri hiç doymuyor.
  C) Tam iki gündür açım, diye söze başladı.
  D) Adamcağız iki gün aç yatmış.
  E) Ben sizi aç bıraktım mı?
  9. Yirmi dört, yirmi beş yaşlarında bir genç, arkasında, yakası açık gömlek, ayağında açık renk bir pantolon, başını kanepenin kenarına koymuş, sağ yanına yatmış uyuyor, bir kolu da kanepeden sarkıyor.
  Bu parçada hangi anlatım yöntemine başvurulmuştur? (10 puan)
  A) Öyküleme B) Açıklama C) Tanımlama D) Betimleme E)Tartışma


  12.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI CEVAP ANAHTARI


  1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise; “Doğru”, yanlış ise “Yanlış” yazınız.
  (10 puan)
  · Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür. ( D…)
  · Sanat metinlerinde ileti doğrudan verilir. (…Y)
  · Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır. (D…)
  · Fabllar, masallardan sonunda bir ahlak dersi vermesi yönüyle ayrılır. (D…)
  · Fabl türünün ilk örneklerini Yunan edebiyatında Aristophanes vermiştir. (Y…)
  2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun kelime/kelimeleri yazınız. (10 puan)
  · Masalların dinleyiciyi alıştırmak için söylenen döşeme kısmına _tekerleme_ denir.
  · Masallarda yer ve zaman belirsizdir.
  · Fabllar söz sanatlarından intak ve teşhis üzerine kurulur.
  3. Fabl ve masalı karşılaştırarak bunların benzer ve farklı yönlerini yazınız. (20 puan)
  BENZERLİKLER
  · Olaylarda genellikle olağanüstülükler görülür.
  · Kahramanlar sıra dışı maceralar yaşarlar.
  · Zaman, genellikle belirsizdir.
  · Mekanlar sıra dışıdır.
  · Genelde anlatıcı 1. tekil kişidir.
  FARKLILIKLAR
  · Masallardaki olaylar, fabllara göre daha gerçek dışıdır.
  · Masal kahramanları genelde insanlardır; fablda ise hayvanlardır.
  · Masallardaki mekanlar daha gerçek dışıdır.
  · Masallarda farklı anlatıcılar da kullanılır.
  4. Çocukların eğitiminde masalın önemini açıklayınız. (10 puan)
  Masallarda evrensel ahlak konular işlenir ve masallarda iyiler ödüllendirilip kötüler cezalandırılır. Bu açıdan örnek davranışlar kazandırması bakımından masalın çocukları eğitiminde önemi vardır. Aynı zamanda masal çocukları hoş vakit geçirmelerini ve hayal güçlerinin zenginleşmesini de sağlar.
  5. Fabl türünün önemli örneklerini yazınız. (10 puan)
  Kelile ve Dinme – Beydeba 4
  Aisopos’un Fablları (Yunan Edebiyatı) 3
  La Fontaine’nin Fablları (Fransız Edebiyatı) 3
  6. “Düşmek” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “Bu iş sana düşer.” anlamıyla kullanılmıştır?
  (10 puan)
  A) Ağaçların gölgesi yola düşüyordu.
  B) Benim payıma çok az düştü.
  C) Masanın üstündeki kitaplar yere düştü.
  D) Annesi gidince çocuğun bakımı halaya düştü.
  E) Bugünlerde hava sıcaklığı sürekli düşüyor.
  7. Gencecik yaşta bakan olmuş, aylığını ise bir vakfa bağışlamıştı.
  Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (10 puan)
  A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz türemesi C) Ünlü türemesi
  D) Ünsüz benzeşmesi E) Ünsüz yumuşaması
  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aç” sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır? (10 puan)
  A) Aç, ne yemez; tok, ne demez.
  B) Ne aç insanlar var, gözleri hiç doymuyor.
  C) Tam iki gündür açım, diye söze başladı.
  D) Adamcağız iki gün aç yatmış.
  E) Ben sizi aç bıraktım mı?
  9. Yirmi dört, yirmi beş yaşlarında bir genç, arkasında, yakası açık gömlek, ayağında açık renk bir pantolon, başını kanepenin kenarına koymuş, sağ yanına yatmış uyuyor, bir kolu da kanepeden sarkıyor.
  Bu parçada hangi anlatım yöntemine başvurulmuştur? (10 puan)
  A) Öyküleme B) Açıklama C) Tanımlama D) Betimleme E)Tartışma
  Murat AKSOY bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş