sorular........................

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf' bölümünde bilgin58 tarafından paylaşıldı.

 1. bilgin58

  bilgin58 Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2009
  Mesajlar:
  19
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  1-) feodalitenin çözülüş sebepleri nelerdir?açıklayınız 2-)matbanın avrupa'daki gelişmelere etkisini açıklayınız. 3-)coğrafi kaşifleri kolaylaştıran etkenler nelerdir?açıklayınız. 4-)coğrafi keşiflerin sonuçları nelerder?belirtiniz. 5-)coğrafi kaşiflerin osmanlı devleti'ne etkileri neler olmustur?açıklayınız. 6-)hümanizm ne demektir?açıklayınız. 7-)rönesans nedir?nedenleri nelerdir?açıklayınız. :cool:rönesans'ın sonuçları nelerdir?belirtiniz. 9-)reform'un sebep ve sonuçları nelerdir? belirtiniz. 10-)Osmanlı ülkesinde yaşayan hristiyanların reform'dan etkilenmemesinin sebebi nedir?açıklayınız. ilgilenenlere teşekkür.....
 2. bilgin58

  bilgin58 Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2009
  Mesajlar:
  19
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  lütfen biraz acelede
 3. özgür_kız

  özgür_kız Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.719
  Beğenileri:
  371
  Ödül Puanları:
  36
  1.Barutun ateşli silahlarda kullanılması ile birlikte feodalite sistemi yıkılmıştır.Çünkü topun gücü anlaşılmıştır
  2.*Avrupa'da okuma yazma oranı arttı.Okumak elit sınıfına has olmaktan çıktı.
  *Kitaplar basılmaya bilgiler yayılmaya başladı.
  *Hümanizm,rönesans,Reform,coğrafi keşiflerin ortaya çıkmasına etki etti.
  3.*Coğrafya bilgisinin ilerlemesi(Kağıt ve matbaa)
  *Pusulanın geliştirilmesi
  *Gemicilik sanatının gelişmesi ve okyanuslara dayanıklı gemiler yapılması
  *Cesur gemicilerin gelişmesi
  4.Siyasal sonuçları
  *Sömürge ve sömürge yöntemleri ortaya çıktı.İlk sömürge İmparatorluğunu portekiz ve ispanyollar kurdu.
  *Kölecilik gelişti.
  *Avrupa ekonomisi güçlendi.Burjuva sınıfı zenginleşerek büyük bir güç haline geldi
  Ekonomik Nedenler
  *Akdeniz limanları önemini kaybetti.Atlas okyanusundaki limanlar önem kazandı.
  *Amerikadan Avrupa'ya altın ve gümüş getirildi.Avrupadan zenginliğin kaynağı daha önceden toprak iken sonunda altın ve gümüş oldu
  Sosyal sonuçlar
  *Yeni ırklar,kültürler,hayvanlar,bitkilerle tanışıldı
  *Yeni ticaret yolları ada,kıta ve okyanuslar keşfedildi
  *İnsanlarda merak ve araştırma arzusu güç kazandı.
  *Avrupa'da sanattan anlayan ve destekleyen ''MESEN''sınıfı ortaya çıktı.
  *Düşünce dünyası gelişti.Rönesans ve reform hareketlerinin zemini oluştu.
  Dini Sonuçlar
  *Hristiyanlık yeni keşfedilen yerlere yayıldı
  *Avrupa'da kiliseye duyulan güven biraz daha sarsıldı
  5.
  Amerikadan Avrupa'ya altın ve gümüş getirildi.Bu yüzden osmanlı'nın para birimi olan akçenin değeri düştü.
  Atlas limanlarının önem kazanması Osmanlı devletindeki ipek ve baharat yollarının önem kaybetmesine neden oldu.Buda Osmanlıyı ekomomik yönden olumsuz etkiledi.
  6. italya'da başlayıp, 15.-16. yüzyıllarda avrupa'da yayılan, antik yunan-roma kültürünün yeniden canlandırılması, yaşama sevinci, akılcılık, insancılık ilkelerini benimsenmesi gibi özelliklerle belirlenen bir edebiyat ve kültür akımıdır.
  7.Rönesans Avrupa'da güzel sanatlarda,düşüncede,bilim ve teknikte meydana gelen gelişmelere denir
  Nedenleri:Kağıt ve matbaadaki gelişmelerin etkisi
  *Coğrafi keşiflerin etkisi
  *Antik Çağ eserlerinin incelenmesi
  *Başarılı Sanatçıların yetişemesi
  *Bizanslı bilginlerin etkisi
  *Mesen sanattan hoşlanan zengin sınıfının sanatçıları ve düşünceleri desteklemesi
  *İslam felsefe eserlerinin Avrupa'da oluşturulması
  8.*Avrupa’da hür düşünce ve yeni bir sanat anlayışı ortaya çıkmıştır.
  * Avrupa’da bilim alanında deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce yayılmış ve skolastik düşünce yıkılmıştır.
  * Hümanistler insanı ve doğayı konu alan, insanın ön plana çıktığı eserler ortaya koymuşlardır.
  * Avrupa’da eğitim – öğretim faaliyetlerine önem verilmiştir.
  *Bilimsel alandaki çalışmalar endüstrinin gelişmesine ortam hazırlamıştır.
  *Avrupa’da soylularla halk arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki çelişkiler artmıştır.
  *Pozitif düşüncenin gelişmesiyle Hristiyanlık dininin kutsal kitabı İncil ve din adamları eleştirilmiştir. Bunun sonucunda Avrupa’da Reform hareketleri başlamış ve kilisenin gücü azalmıştır.
  9.Reform'un Nedenleri

  *Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması.

  *Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil'in milli dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması.

  *Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi'nin sorgulanmaya başlanması.

  *Endülüjans sorununun ortaya çıkması, para karşılığında kilisenin günahları affetmesi.

  *Rönesans hareketlerinin etkisi.

  *Reform hareketlerinin ilk defa başladığı Almanya'da siyasal birlik olmaması ve Almanya'daki prenslerin dinde yenilik isteyenleri desteklemesi.

  1517'li yıllarda Reform düşüncesi Almanya'da Martin Luther tarafından ortaya atıldı. Sonunda Luther'in görüşleriyle Protestanlık mezhebi doğdu. Protestanlar ve Katolikler arasında mücadeleler Ogsburg Antlaşması ile sona erdi (1555). Buna göre; Protestanlık Mezhebi ve Kilisesi kesin olarak kabul edilmiştir.

  Alman prensleri istedikleri mezhebi seçme ve kendi topluluklarına kabul ettirme konusunda serbest oldular. Prensler, kendi ülkelerinde din işlerinin mutlak hakimi haline geldiler. Prenslerin mezheplerini kabul etmeyen Almanların başka yerlere göç etmesine izin verildi. Almanya'da başlayan Reform hareketleri İngiltere, Fransa, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelere de yayılmıştır.


  Reform'un Sonuçları

  *Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks Mezhepleri yanında Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı, mezhepler arasında çatışmalar başladı.

  *Din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti.

  *Katolik Kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı.

  *Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.

  *Katolik Kilisesi'nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el konuldu.

  *Papa ve kilisenin Avrupa Ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa'da siyasal bölünmeler yaşandı. Çünkü Ortaçağ'da Papa, Avrupa krallarına taç giydirerek onların krallıklarını onaylıyor ve yönlendirebiliyordu. Papanın bu gücü kaybetmesi, Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesini engellemiştir.

  *Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon Mahkemeleri kuruldu.

  *Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak hakimi oldular.

  *Reform hareketleri, Avrupa'yı siyasi yönden zarara uğratmıştır. Şarlken'in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı gerçekleşmemiştir.

  *Mezhep savaşları, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.

  10.Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan Gayrimüslimlerin büyük çoğunluğu Hıristiyandı. Osmanlı Devleti bunlara inanç ve din konularında serbestlik tanıyarak geniş haklar verdi. Osmanlı'da dini bakımdan bağımsız olan Hıristiyan Toplumu, Avrupa'daki mezhep kavgalarından etkilenmedi. Bunda Osmanlı Devleti'nin Hıristiyan halkı kilisenin suistimallerine karşı koruması etkili olmuştur.
 4. özgür_kız

  özgür_kız Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.719
  Beğenileri:
  371
  Ödül Puanları:
  36
  Kolay gelsin:)
 5. SerenaY.

  SerenaY. Üye

  Katılım:
  26 Nisan 2008
  Mesajlar:
  13
  Beğenileri:
  7
  Ödül Puanları:
  1
  ne kadar kolay sorular keşke bizim hocamızda böyle kolay sorular sorsa ...
 6. mozzard

  mozzard Üye

  Katılım:
  28 Kasım 2009
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  tarih soruları

  1- Osmanlı devleti Bizans’a gelebilecek yardımları engellemek için …… ve ……….. Yapmıştı.
  2- Coğrafi keşiflerin başlamasının nedenleri nelerdir?
  3- Osmanlı devleti hangi padişah dönemini hangi olayla teokratik bir devlet haline gelmiştir?
  4- Osmanlı devletinin uygulamış olduğu iskân politikasını açıklayınız.
  5- Mesen sınıfı rönesansla ortaya çıkmıştır. (D) (Y)
  6- İlk ticari ayrıcalık …….. verilmiştir.
  7- Yükseliş dönemi içinde duraklama devri olarak adlandırılan dönem 1.Bayezid dönemidir(D)(Y)
  8- Ankara savaşının sonuçları nelerdir? Açıklayınız.
  9- Rönesans nedir? İtalya da başlamasının nedenleri nelerdir?
  10- Yavuz sultan selim dönemi memlük devletinin yıkılmasının önemini açıklayınız.
  11- Osmanlı toprak yapısından miri arazi kaça ayrılır? Bir tanesini açıklayınız.
  12- Osmanlı devletinde eyaletler kaça ayrılır? Bir tanesini açıklayınız.
  13- Osmanlı devletinin haçlı ordusuna karşı kazanmış olduğu niğbolu savaşının İslam dünyası ve türk beylikleri açısından önemi nedir ?
  14- Osmanlı padişahlarının görevleri nelerdir ?
  15- Kuruluş dönemi Anadolu türk siyasi birliğinin kurulması için izlenen politika nasıl olmuştur ?


  ilgilenenlere teşekkürler....:):):):)
 7. mozzard

  mozzard Üye

  Katılım:
  28 Kasım 2009
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Tarİh sorulari ????

  1- Osmanlı devleti Bizans’a gelebilecek yardımları engellemek için …… ve ……….. Yapmıştı.
  2- Coğrafi keşiflerin başlamasının nedenleri nelerdir?
  3- Osmanlı devleti hangi padişah dönemini hangi olayla teokratik bir devlet haline gelmiştir?
  4- Osmanlı devletinin uygulamış olduğu iskân politikasını açıklayınız.
  5- Mesen sınıfı rönesansla ortaya çıkmıştır. (D) (Y)
  6- İlk ticari ayrıcalık …….. verilmiştir.
  7- Yükseliş dönemi içinde duraklama devri olarak adlandırılan dönem 1.Bayezid dönemidir(D)(Y)
  8- Ankara savaşının sonuçları nelerdir? Açıklayınız.
  9- Rönesans nedir? İtalya da başlamasının nedenleri nelerdir?
  10- Yavuz sultan selim dönemi memlük devletinin yıkılmasının önemini açıklayınız.
  11- Osmanlı toprak yapısından miri arazi kaça ayrılır? Bir tanesini açıklayınız.
  12- Osmanlı devletinde eyaletler kaça ayrılır? Bir tanesini açıklayınız.
  13- Osmanlı devletinin haçlı ordusuna karşı kazanmış olduğu niğbolu savaşının İslam dünyası ve türk beylikleri açısından önemi nedir ?
  14- Osmanlı padişahlarının görevleri nelerdir ?
  15- Kuruluş dönemi Anadolu türk siyasi birliğinin kurulması için izlenen politika nasıl olmuştur ?


  ilgilenenlere teşekkürler....:):):):)
 8. büşra 1801

  büşra 1801 Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  lütfen yardım edin acil lazım !!!

  :shy:

  1) eyaletlerin bölümlere ayrılmasında belirleyici özellik neler olabilir ?
  2) kuruluş dönemi askeri birlikler ve yükseliş dönemi karşılaştırıldığında osmanlı ordusunda görülen değişimin nedeni neler olabilir ?
  3) lonca teşkilatının mesleki eğitim alanındaki fonksiyonu hakkında neler söylenebilir ?
  4) enderun mektebinin osmanlı devletinde kamu eğitimi açısından önemi hakkında neler söylenebilir ?
  5) haremde sıkı bir eğitim verilmesinin temel nedeni nedir ?
  6) matbaanın rönesansın yayılma sürecine etkileri neler olmuştur ?
  7) rönesansın ortaya çıkmasında doğu medeniyetinin katkıları nelerdir ? :confused:
 9. BuqundTom

  BuqundTom Üye

  Katılım:
  4 Ocak 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  ayy gerçekten büşranın yazdığı soruşar cevaplansa keşke ..
  banada çok lazım :(
 10. 24merve58

  24merve58 Üye

  Katılım:
  14 Aralık 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  10 sınıf tarih 58 59 60 61

  Tarih 10.sınıf kitabındaki 1.Matbaanın rönesans'ın yayılma sürecine etkileri neler olmuştur? 2.Rönesansın ortaya çıkmasında doğu medeniyetinin katkıları nelerdir? 3.Rönesansın gelişiminde bilim insanlarının katkıları nelerdir? 4.Rönesans hareketinin osmanlı devletnde yaşanmamasının nedenleri nelerdir?5.halifeliğin osmanlı devletine geçişinin önemi nedir?:shy::( lütfennnn...

Sayfayı Paylaş