Sosyal Bilgiler 8.Sınıf Deneme

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde QarizMaSerDarxD tarafından paylaşıldı.

 1. QarizMaSerDarxD

  QarizMaSerDarxD Üye

  Katılım:
  18 Ekim 2010
  Mesajlar:
  225
  Beğenileri:
  336
  Ödül Puanları:
  0

  SOSYAL BİLGİLER

  1. Türklerin Anadolu’ya girişleri hangi savaştan sonra hızlanmıştır?
  a) Kösedağ 1243 b) Dandanakan 1040 c) Miryokefalon 1176 d) Malazgirt 1071
  2- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti dönemindeki gelişmelerden biri değildir?
  a) Anadolulun Türk yurdu haline gelmesi b) Ticaretin gelişmesi

  1. Halifeliğin Türklere geçmesi d) Haçlılarla mücadele edilmesi.

  1. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra Bizans İmparatorlarının soyundan gelenler tarafından yönetilen Mora Despotluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu’nu ortadan kaldırmıştır.
  Bu bilgilere göre Mora ve Trabzon’un alınmasının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

   1. Venedik ve Ceneviz’in ekonomik etkinliğinin artmasına
   2. Anadolu’da siyasi birliğin bozulmasına
   3. Balkanların tamamen fethedilmesine
   4. Bizans’ı canlandırma umutlarının yok edilmesine
  1. 17. yüzyılda ıslahatçı devlet adamlarından Tarhuncu Ahmet Paşa,
  - Saray masraflarını kısmıştır.
  - Devletin yıllık gelir ve giderlerini hesaplatmıştır.

  • Hazinenin gelir ve giderlerinin denkleştirmeye çalışmıştır.
  Buna göre, Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı Devletindeki gerilemeyi aşağıdaki alanların hangisindeki bozulmalara bağlamıştır?

  1. Hukuk b) Askerlik c) Maliye d) Eğitim
  5- İtilâf Devletleri, Osmanlı Devleti'nin Almanya yanında I. Dünya Savaşı'na girmesini istemiyordu.
  Aşağıdakilerden hangisi, bunun sebepleri arasında yer almaz?
  a) Almanya karşısında güçlerinin azalacağını düşünmeleri
  b) Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve askerî yönden iyi durumda bulunmaması
  c) Süveyş Kanalı'nın Osmanlıların eline geçme endişesi
  d) Rusya'ya yardım sağlanmasının aksaya*cağı endişesi
  6- Osmanlı Devleti I. Dünya savaşı sırasında aşağıdaki cephelerin hangisinde Rusya ile savaşmıştır?
  a) Kafkas Cephesi b) Irak Cephesi c) Çanakkale Cephesi d) Süveyş ( Kanal) Cephesi
  7- Aşağıdakilerden hangisinde Kuvay-i Milliyenin asıl kuruluş amacı doğru olarak verilmiştir?
  a) Yurdumuzu padişaha karşı korumak b) Ülkede kendi himayelerini sağlamak
  c) Ermenileri doğu Anadolu’dan çıkarmak d) Düşman işgalini durdurarak, bölgesel kurtuluşu sağlamak.
  8- I. İngiliz Muhipler Cemiyeti
  II. Kilikyalılar Cemiyeti
  III. Teali İslam Cemiyeti
  IV. Milli Kongre Cemiyeti
  Yukarıdakilerden hangileri Milli varlığa düşman cemiyetlerdir?
  a) I ile II b) I ile III c) II ile III d) III ile IV
  9- Yunanlılar I. Dünya Savaşından sonra toplana Paris Barış Konferansına sahte belgeler sunarak İzmir ve çevresinde Rum nüfusunun Türklerden fazla olduğunu iddia etmişlerdir.
  Yunanlıların bu yolla ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

   1. Ege adalarına yerleşmek
   2. İtilaf devletlerinin Anadolu’yu işgal etmelerini desteklemek.
   3. Batı Anadolu’nun Yunanistan’a verilmesine gerekçe oluşturmak.
   4. Wilson ilkelerinin uygulanmasını sağlamak.
  10- Amasya Genelgesi'nde yer alan "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır." sözüyle aşağıdakilerden han*gisi vurgulanmak istenmiştir?
  a) Mebusan Meclisi'nin kapatılması b) Azınlıklara yeni haklar verilmesi
  c) Misak-ı Millî'nin kabul edilmesi d) Kurtuluş Savaşı'nı kimlerin yapacağı
  11- Sivas Kongresinden sonra, alınan kararların uygulanmaya konması üzerine, İstanbul’daki Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiştir. Yeni hükümeti kuran Ali Rıza Paşa ise Temsil Heyeti ile görüşmk üzere Salih Paşayı Anadolu’ya göndermiştir.bunun sonunda Salih Paşa ile Mustafa kemal Paşa arasında Amasya Görüşmesi ve protokolü yapılmıştır.
  Yukarıdaki bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
  a) İtilaf Devletlerinin Mustafa Kemal ile görüşmek istediği
  b) İstanbul Hükümeti’nin Anadolu ya bağlı olduğunun ispatlandığı
  c) Mustafa Kemal ve Temsil Heyetinin İstanbul Hükümetini zor durumda bıraktığı
  d) İstanbul Hükümeti’nin Temsil Heyeti’ni tanıdığı
  12- Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın Milli Mücadelenin merkezi olmasının nedenlerinden biri değildir?
  a) Haberleşme ve ulaşım imkanlarının iyi olması
  b) Güvenli bir konumda olması
  c) Batı Anadolu’daki cephelere yakın olması
  d Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Ankara’da açılmasına karar verilmesi
  13- Erzurum ve Sivas Kongrelerinde tam bağımsızlıktan yana karar alınmıştır.
  Kongrelerde alınan hangi karar bu bilgiyi doğrular?

  1. Temsil heyetinin oluşturulması
  b) Mustafa Kemal’in cemiyetlerde başkan seçilmesi
  c) Manda ve himaye fikrinin kabul edilmemesi
  d) Cemiyetlerin birleştirilmesi
  14- TBMM açıldıktan sonra İstanbul Hükümeti ve işgalci devletlerin kışkırtmaları sonucu TBMM’ye karşı ayaklanmalar çıkmıştır.
  Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?

  1. Milli Mücadelenin süresinin uzamasına
  b) TBMM’nin elindeki kuvvetlerin bir kısmını ayaklanmalar için kullanmak zorunda kalmasına
  c) İstanbul Hükümeti ile TBMM’nin yakınlaşmasına
  d) Yunan işgalinin uzamasına
  15- Sakarya Meydan muharebesinin kazanılması TBMM açısından önemli sonuçlar doğurmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Meydan muharebesinin sonuçlarından biri değildir?

    1. Anadolu’da Yunan işgali tamamen sona erdi.
    2. Fransa ile Ankara Antlaşması yapıldı.
    3. Kars Antlaşması yapıldı.
    4. Mustafa Kemal’e Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verildi.
  16- Fransa Sakarya Savaşından sonra TBMM ile Ankara Anlaşmasını yaparak güney bölgemizden çekilmiştir. Bu anlaşmada Hatay Fransa yönetiminde kalmış, ancak Fransa dolaylıda olsa Hatay’ın Türkiye’nin parçası olduğunu kabul etmiştir.
  Anlaşmanın aşağıdaki hükümlerinden hangisine bakarak böyle bir sonuca ulaşılamaz?
  a) Hatay özerk bir yönetime sahip olacak b) Hatay’da Türk parası geçerli olacak
  c) Taraflar teslim aldıkları yerlerde genel af ilan edecek d) Hatay’da resmi dil Türkçe olacak
  17- TBMM aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile İtilaf devletleri tarafından ilk defa hukuken tanınmıştır?
  a) Londra Konferansı b) Moskova Anlaşması c) Ankara Antlaşması d) Kars Antlaşması
  18- Gümrü Antlaşması’nın, Kurtuluş Savaşımız açısından önemi, aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ermenilerle imzalanması b) Türkiye-Ermenistan sınırını belirlemesi
  c) Rusya’nın karşı çıkması d) TBMM Hükümetinin ilk siyasi başarısı olması
  19- Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış Konferansında alınan kararlardan değildir.

  1. Irak -Türkiye sınırı kesin olarak çizildi.
  2. Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırıldı.
  3. Osmanlı Devletinin borçları, bu topraklardaki yeni devletler arasında paylaştırıldı.
  d) Doğu Trakya Türk Devletine bırakıldı.
  20- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanı edilmesinin sonuçlarından biri değildir?
  a) Yeni devletin rejimi belirlendi. b) Hükümette kabine sistemine geçildi.
  c) Yönetimde halkın söz sahibi olması sağlandı. d) Halifelik makamı ortadan kaldırılmış oldu.
  21- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Musul-Kerkük sorunun Türk Devletinin aleyhine sonuçlanmasında daha fazla etkili olmuştur?
  a) Şeyh Sait ( Doğu ) isyanı b) Mustafa Kemal’e suikast girişimi
  c) Menemen olayının etkileri d) İstanbul Hükümetinin tutumu
  22- II. Osman’ın - Yeniçeri Ocağını kaldırmak istemesi

  • Şeyhülislamın yönetimle ilgili yetkilerini kısıtlaması
  • İçkiyi yasaklaması
  Aşağıdaki sorunlardan hangisini çözmeye çalıştığını göstermez?
  a) Ordudaki bozulmaları b) Sosyal alandaki bozulmaları
  c) Yönetimdeki sorunları d) Temel hak ve özgürlüklerin arttırılması
  23- Osmanlı Devletinde Eyalet yöneticisi olan Beylerbeyinden kaza yöneticisi olan kadılara varıncaya kadar bütün yöneticiler merkezden atanmış ve denetlenmiştir.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

   1. Merkezi otoritenin güçlü tutulmaya çalışıldığının
   2. Sınırların çok geniş olduğunun
   3. Halkın yönetime katılmak istediğinin
   4. Toplumsal dayanışmanın yetersiz olduğunun
  24- Türkiye’de yıllık ve günlük sıcaklık farkının en az olduğu coğrafi bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ege Bölümü b) Dicle Bölümü c) Doğu Karadeniz Bölümü d) Hakkari Bölümü
  25- Ülkemizde Akdeniz İkliminin oldukça geniş bir yayılma alanı vardır.
  Buna göre Akdeniz iklimi aşağıdaki coğrafi bölümlerden hangisinde görülmez?
  a) Ege Bölümü b) Antalya Bölümü c) Güney Marmara Bölümü d) Orta Karadeniz Bölümü
  26- Türkiye’de sanayinin geliştiği, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Marmara Bölgesi b) İç Anadolu Bölgesi c) Akdeniz Bölgesi d) Karadeniz Bölgesi
  27- Cebelitarık Boğazı hangi iki kıtayı birbirinden ayırır?
  a) Asya-Avrupa b) Afrika-Avrupa c) Amerika-Avrupa d) Asya-Afrika  28- Anayasamızın 101. maddesine göre; “ cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiği kesilir.” Anayasamızda Cumhurbaşkanı ile ilgili böyle bir karar alınmasının gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

   1. Tarafsız olması gerektiği.
   2. Aynı zamanda parti işlerini yapmakta zorlanacağı
   3. Parti başkanlarının böyle bir duruma izin vermeyeceği
  d) Partiler ve cumhurbaşkanının birbirinin muhalefeti olduğu
  29- Atatürk Türk ulusunun bir ferdi olmaktan duyduğu memnuniyeti hangi sözüyle ifade etmiştir?
  a) Yurtta sulh, cihanda sulh b) Ne mutlu Türk’üm diyene
  c) Ey Türk gençliği d) Aziz Türk Milleti
  30- “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız, hissediyorsanız bu kâfidir.”
  Atatürk bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?
  a) Görüşlerine evrensel boyut kazandırılmasını b) Yaşam biçimine her yönü ile uyulmasına
  c) Ülkedeki birlik ve beraberliğin korunmasını d) İlke ve inkılâplarının yaşatılmasını
  CEVAP ANAHTARI


  1- D 11- B 21- A
  2- B 12- D 22- D
  3- D 13- C 23- A
  4- C 14- C 24- C
  5- B 15- A 25- D
  6- A 16- C 26- A
  7- D 17- A 27- B
  8- B 18- D 28- A
  9- C 19- A 29- B
  10- D 20- D 30- D
  Bi Teşekkür YETER
  büşra40 bunu beğendi.
 2. büşra40

  büşra40 Üye

  Katılım:
  9 Mart 2010
  Mesajlar:
  191
  Beğenileri:
  290
  Ödül Puanları:
  0
  sağol arkadaşaım çok işime yaradı :)

Sayfayı Paylaş