Sosyal Çalışma Kitabı Cevapları (=

Konu 'Sosyal Bilgiler 7. Sınıf' bölümünde **********ceren tarafından paylaşıldı.

 1. **********ceren

  **********ceren Üye

  Katılım:
  31 Aralık 2010
  Mesajlar:
  210
  Beğenileri:
  745
  Ödül Puanları:
  0

  Sayfa 59
  Kervansaraylar

  1.Türkiye Selçukluların kervansarayların yapımına ve işleyişine önem vermesinin sebebi nedir?
  Milletlerarası ticaret kervanlarının güvenliği ve dinlenmesi için kervansaraylar yapılmıştır.

  2.Sinop, Antalya ve Alanya şehirlerinin ortak yönü nedir?
  Liman kenti olmalarından dolayı ticaret gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

  3.Sinop ve Alaiye şehirlerindeki limanlara getirilen mallar hangi yollarla taşınabilirdi?
  Denizyolu ile taşınabilir.

  4.Sinop ve Alaiye’nin fethedilmesinin temel sebebi nedir?
  Ticaretin gelişmesinde önemli rol oynayan deniz ulaşımına sahip olmak için.

  5.Anadolu’nun her köşesinde bir Selçuklu kervansarayına rastlamak mümkündür. Özellikle Haçlı
  Seferleri ve Miryokefalon Savaşı’ndan sonra sayıları hızla artmıştır. Bunun sebepleri nelerdir?
  Karayolu ile yapılan ticaretin güvenli bir şekilde yapılması ve kervanların ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir yer tutmasından dolayı kervansarayların sayısı artmıştır.

  6. Kervansaraylar kaç kilometreaygunhoca.com aralıklarla yapılmıştır? Neden?
  Deve yürüyüşü ile günde 9 saat, yani 40 km esas alınarak yapılmıştır.

  7.Kervansaraylardan kimler yararlanmıştır?
  Yolcular, ticaret yapan kervanlar yararlanmıştır.

  8.Kervansaraylarının etrafının kalın taş duvarlarla çevrili olmasının sebebi ne olabilir?
  Zengin eşya taşıyan kervanlara güvenli bir sığınak olması için yapılmıştır.

  9.Kervansaraylarda Türk kültürünü yansıtacak hangi özellikler bulabiliriz?
  Mescitlerin olması, mimari yapısında Türk motiflerinin kullanılması.

  10.Kervansaraylarda konaklayan tüccarlar hangi ürünleri taşıyor olabilirler?
  Kumaşlar, değerli mücevheratlar, çeşitli kürkler, kuru gıda gibi ürünler taşınıyordu.

  11.Kervansarayların hizmetlerini günümüzde hangi kurum, kuruluş ya da hizmet sektörü vermektedir?
  Oteller, imarethaneler, sivil toplum kuruluşları.


  sayfa: 60
  tepede verilen soruların cevaplarını yazdık. alt tarafa .
  1.louis karşılaştığı insanların,kağıdı kullanmaları, kadınların dokuduğu kumaşları, yemeğe katılan mazemeleri ve italyan gemicilerin kullandığı pusula onu etkilemiştir.
  2.hem üzülüyor , hem seviniyor
  3.çorba tarifi ve kumaş
  çünkü; Çok hoşuna gitmiştir.
  sayfa: 61
  1. gündüz beyin düşüncelerine katılmamaktadır.
  2. osman gazi komşularla iyi geçinilmesi ve dostluk kurulmasını istiyor.ben bu görüşe katılıyorum.çünkü; ancak böyle fetihler kazanılır.
  3. onlara olan güveniyle, dostluk kurarak, iyi ilişkiler kuruyor.
  4. bir adamı Bizans'ın parasını vermesi için herkesin hakkını ödemesi.


  Sayfa 61
  Belgeleri Yorumlama

  1.A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinin nasıl olacağı konusunda Gündüz Bey’in
  düşüncelerine katılmakta mıdır?
  Katılmamaktadır.

  2. A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinde nasıl bir yol izlenilmesini düşünmektedir? Sizde Osman Gazi’nin bu görüşüne katılıyor musunuz? Neden?
  Bir yeri yakıp yıkarak fethetmek doğru değil, komşularımla iyi geçinip dostluk edinmeliyiz. Bende Osman Gazi’nin düşüncesine katılıyorum. Kötülükle bir sonuca ulaşılamaz.

  3.B kaynağına göre Osman Gazinin Bilecik tek rufuyla iyi olan ilişkilerine neler kanıt olarak gösterilebilir?
  Daima dostluk göstermesidir.

  4.C kaynağına göre pazarda yaşana olay nedir? Bu olay karşısında Osman Gazi’nin verdiği karar onun
  Hangi kişisel özelliğine kanıt olarak gösterilebilir.

  Germi yanlının birisi bir bardak almış. hiçbir şey vermemiş. Bu Bizanslı gelmiş Osman gaziye
  Şikâyet etmiş.

  Sayfa 62
  Osmanlı Genişliyor

  1.Osmanlı Devleti Kuruluş döneminde hangi yönde genişlemiştir?
  Fetihler yapılarak toplarları genişlemiş, bununla beraber ticaret alanında da gelişmiştir.

  2.Osmanlı Devleti’nin belirlediğiniz yönde ilerlemesinin sebepleri nelerdir? İlerlemesini kolaylaştıran etkiler nelerdir.
  Anadolu’da ve Balkanlarda siyasal birliğin bulunmaması, Merkeziyetçi bir devlet anlayışı
  Benimsenerek hâkimiyetin tek elde toplanması, Devletin Bizans sınırında kurulması, ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması, Doğudan gelen yoğun Türkmen göçleriyle nüfus üstünlüğünün sağlanması ve asker ihtiyacının karşılanması, Düzenli ve güçlü orduların kurulması gibi faktörler etkili olmuştur.

  Sayfa 64
  “Kuruluş” Filmi çalışma Kâğıdı

  1.Film hangi tarihler arasındaki olayları anlatmaktadır?
  Filmin tarihi bilinmemektir.

  2.Film hangi sahne ile başlıyor?
  Osmanlı dönemini anlatıyor.

  3.Filmde hangi şehirler ve tarihi mekânlar var?
  Filmin büyük bir bölümü Osmancığın küçüklüğü ve gençliğini geçirdiği söğütte Domaniç’e geçmiştir.

  4.Filmde hangi tarihi karakterler yer almaktadır?
  Osmancık, padişah ve diğer kişiler.

  5.Filmde yer alan kadın karakterler kimlerdir? Anadolu kadınlarının, Anadolu’nun Türkleşmesindeki rolü ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki etkileri neler olmuştur?
  Anadolu kadınları Türkleşmesindeki rolü çok büyüktür.

  6.Filmde sizi en çok etkileyen karakterler hangileridir?
  Osman ve padişah.

  7.Filmde sizi en çok hangi sahneaygunhoca.com etkilemiştir? Neden?
  Osman gazi Han’ın ölüm döşeğinde olması.

  8.Kayı boyunun beyi Ertuğrul Gazi, beyliğini kime bırakmayı düşünmektedir? Bunun için
  Kimlerden görüş almıştır.
  Ertuğrul Gazi beyliğini Osmancığa vermeyi düşünmüştür.

  9.Osman Bey’in gördüğü rüya ne anlatmaktadır?
  Rüyasında Osman’a beyliğini verdiğini görür.

  10.Kayı boyunun başına geçecek kişiyi belirlemek için nasıl bir yol izlenmiştir?
  Osman’a öğüt vermiş ve Osman’ı takip etmiştir.

  11.Bizans halkı ile Türk halkının kıyafetleri, evleri, kullandıkları eşyalar arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar vardır?
  Bizanslıların giydiği ve Türklerin giydiği elbise çok farklıdır.

  12.Bizans tekfurları ile Osman Bey’in ilişkileri nasıldır?
  Araları çok iyidir.


  13.Kulacahisar ele geçirildikten sonra Osman Bey buradaki halka nasıl bir konuşma yapıyor?
  Çok uzun bir konuşma yapıyor.


  14.”Aman dilemek” ne anlama gelmektedir?
  Herhangi bir mücadele sırasında yenilginin anlaşıldığı anda daha fazla kayıp vermemek veya
  Canının bağışlanmasını sağlamak için karşı taraftan af ve merhamet istemek.

  15.Osman Bey’in arkadaşları kimlerdir? Bu isimlerle ilgili araştırma yapınız.
  Akçakoca, Abdurrahman Gazi, Aykut Alp, Konur Alp ve Turgut Alp

  16.Konya’daki Türkiye Selçuklu Sultanı ile Osman Bey’in ilişkileri nasıldı?
  Araları çok iyiydi.

  17.Kazandığı başarılardan sonra Konya’daki Selçuklu sultanı, Osman Bey’e neler göndermiştir? Bunun anlamı ne olabilir?
  Osman Bey’e çok özel eşyalar göndermiştir.

  18.Filmde Osman Bey’in liderlik özellikleri için neler söylenebilir?
  Çok liderce davranmıştır.

  19.Osman Bey arkadaşları ile yaptığı toplantıda illerin yönetimini kimlere bırakmaktadır?
  Tekfurlara bırakmıştır.

  20.Osman Bey’in oğluna vasiyeti nedir?
  Bursa’da gümüşlü kubbenin altına koyması. Bu, O’nun soy sop ülküsü yaptığı rüyasının
  gerçekleşmesi demektir. Ancak, o zaman gülümseyerek “hoş geldin, hoşnutluk getirdin”
  diyebilecektir ölüme.

  21.Film nasıl sona eriyor? Yorumlayınız.
  Osman Bey ulaşmak istediğine sonunda ulaşıyor.

  22.Filmin nasıl sona ermesini isterdiniz? Filmin devamını çekme şansınız olsaydı nasıl devam ederdiniz?
  Bence film böyle sona ermeli.

  23.Filmi seyrettikten sonra merak ettiğiniz konular nelerdir? Bu konularla ilgili araştırma yaparak Ulaştığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
  Osman Bey’in hayatını çok merak ediyorum


  Sayfa 68
  Dayanaklarımız


  A-Coğrafi Konum
  Coğrafi konumun Osmanlı Devleti’ndeki rolü ile ülkemizin jeopolitik konumunun uluslar arası
  İlişkilerdeki rolünü karşılaştırınız.
  Osmanlı Devleti çok geniş topraklara sahiptir. Deniz ticareti çok önemli yer
  Tutuyordu. Ülkemizin ise toprak sayısı az olmasına karşın dünyada önemli bir yere sahiptir.

  B-Yerleşme
  Osmanlı Devleti Kuruluş dönemindeki göç sebepleriyle günümüzde ülkemizde yaşanan göçlerin sebeplerini karşılaştırınız.
  Osmanlı Devleti zamanında yaşanan göçler genellikle güvenlik, biten kaynakların yerine yeni kaynaklar arayışından kaynaklanmakta idi, günümüzde ise halkın geçimini sağlamak için iş bulmak için fabrika ve sanayi sitelerinin yoğun olduğu yerlere göç etmektedirler.

  C-Askeri Yapı
  Osmanlı Devleti ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
  Teknolojik yönünden farklılıklar olmasına karşın, vatan millet sevgisi ile disiplin yönünden benzerlikler bulunmaktadır.

  D-Ekonomik ve sosyal yapı

  Osmanlı Devleti’nde tarım dışında küçük işletmelerde genelde el işçiliğine dayalı olarak üretim yapılıyordu. Bu durumun sebeplerini günümüz şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendiriniz
  Sanayi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte el işçiliğinin önemi pek kalmamıştır. Fabrikalarda kurulan en son
  Teknoloji ile seri üretim yapılarak insan gücüne dayanmayan bir üretim anlayışı mevcuttur.

  Sayfa 70
  Yelkenler Fora


  1.Türk donanmasının temelleri ne zaman atılmıştır?
  Osmanlıların ilk zamanlarda küçük de olsa Karamürsel, Edincik ve İzmit'te tersane kurmuşlar.
  Gelibolu‘nun Fethinden sonra burada bir tersane kurularak denizcilik yolunda ilk önemli adim atılmış.

  2.Çaka bey’in donanmasını kurduğu yer hangi şehrimizdedir?
  İzmir de kurmuştur.

  3.Selçuklu Döneminde Türkler, ticaret gemilerinin geçişinde neden boğazları kullanmamışlardır?
  Boğazlardan geçişin güvenil olmamasından dolayı.

  4.Hangi Anadolu beylikleri bulundukları coğrafyanın etkisi ile denizcilikle ilgilenmişlerdir?
  Karesi, Saruhan, Aydın ve Menteşe beylikleri

  5.Osmanlı donanmasının oluşturulmasında neler etkili olmuştur?
  Osmanlı denizciliğinin temelinde, Anadolu Selçuklu Devleti, Aydın oğulları ve Karesi Beyliği
  gibi komsu devlet ve beyliklerin teknik ve tesirleri bulunmaktadır.

  6.Osmanlı Devleti, tersane ve deniz üssü olarak neden İzmit, Gelibolu ve daha sonra İstanbul’u tercih etmiştir?
  Boğazların güvenliğini sağlamak için tercih edilmiştir.

  7.Osmanlı devleti, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de ticareti kontrol altında tutmak ve güvenliği sağlamak için hangi devletlerle mücadele etmiştir?
  Venedik ve Cenevizlerle mücadele etmişlerdir.


  8.Denizlerdeki hangi fetihler ve mücadeleler Osmanlı Devleti’nin karadaki gücünü arttırmıştır?
  İstanbul’un fethi onları güçlendirmiştir.

  9.Osmanlı Devleti’nin denizlerde aldığı başarısız sonuçların sebepleri nelerdir?
  Çok güçlü bir ordularının olmaması.


  10.Osmanlı Devleti, denizlerde aldığı başarısız sonuçların ardından ne tür tedbirler almıştır?
  Ordusunu daha çok güçlendirmek için daha çok çalışmıştır.

  11.Teknik gelişmeler, denizcilik faaliyetlerini nasıl etkilemiştir?
  Çok olumlu bir şekilde etkilemiştir.
  TEŞEKKÜR ETMEN YETERLİ......

  BİR TEŞEKKÜR YETER
  70.SAYFAYI YAZIOM
  1.orhan bey zamanında
  2.izmir
  3.çünkü dönemde donanma gelişmemişti
  4.çaka beyliği osmanlı candaroğulları hamitoğulları
  5.rümeliyi geçmek etkili olmuş olabilir.
  6.osmanli devleti kademe kademe genişliyordu.
  7.bizans trabzon rum imparatorluğu
  8.istanbul kıbrıs girit
  9.donanmanın zayıflaması
  10.donanmayı güçlendirmiştir.
  11.güçlendirmiştir.

  sayfa 75
  1.Avrupa yı hangi konularda nasıl etkiledik?

  1699'da imzalanan Karlofça Antlaşmasından sonra ilişkilerin yeniden kurulması için Viyana'yagönderilen İbrahim Paşa Viyana halkına konser ve çeşitli gösteriler düzenlemiştir.Buda Avrupa'yı etkilemişti.

  2.Avrupa da hangi konularda nasıl etkilendik?

  Avrupa da, türk müziğine,teksiline,halılarına, yaşam tarzına gösterilen ilgi giderek artmıştır. O yüzyıllarda en önemli sosyal ve kültürel faaliyetleri sahnelenen opera,tiyatro ve bale eseridir.

  3.avrupa - osmanlı etkileşimini değerlendiriniz?

  avrupa - osmanlı
  iki tarafta birbirinden iyi etkilenmiştir.başta avrupaosmanlıdan çeşitli alanlarda etkilenmiştir.ama daha sonra avrupa ya elçiler göndererek oradaki gelişmelerden haberdar olmuştur..
  BİR TEŞEKKÜR YETER  ÜNİTE 4 : ZAMAN İÇİNDE BİLİM
  Sayfa 84 İlk Buluş, İlk Heyacan

  M.Ö 3200 -Tekerleğin ilk kez Mezopotamya’da kullanıldığı sanılıyor
  M.Ö 3000 -Babil’de ilk tarımsal ürün toplama makinesi kullanıldı.
  M.Ö 700 -Lidya’da ilk kez madenî para kullanıldı.
  M.Ö 450 -Herodot, dünya haritası çizdi.

  Yukarıda yer alan İlk Çağ uygarlıklarına ait buluşlardan bir tanesini seçiniz. Seçtiğiniz bu buluşla ilgili yapacağınız araştırmada aşağıdaki soruların cevapları yer almaktadır.

  Mezopotamya’da kullanıldığı tahmin edilen tekerle M.Ö 3200 yılında bulunmuştur. Tarımda tarla sürmeye ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Tekerlek zaman içinde at arkalarına daha sonrada arabalarda kullanılmıştır. Şimdi arabalar kullanım alanıdır.


  Sayfa 85 Benim Buluşum

  1.İlk Çağda klima sisteminin kurulmuş olmasının nedeni nedir?
  40 derece kadar fazla bir sıcaklığa dayanamayıp bulunmuştur...

  2.Haberde o dönemde klima sisteminin kurulmuş olması neden şaşırtıcı bir buluş olarak nitelendirilmektedir?
  Her insan ilk buluşta şaşırıyor... Hem o zamanın şartlarına bakarak bu çok zor.. :)

  3.Buluşların ortaya çıkışında insanların yaşadığı yerlerin coğrafi özellikleri etken midir? Neden?
  Tabikii etkendir. Çölde yaşayan bi insanın buzluk icad etmeye çalışması saçma olur.. Zaten su bulunuyor, onuda dondurmak çok saçma olur...

  4.Günümüzde kullanılan klimanın işlevi İlk Çağda kullanılan klima sisteminin işlevinin benzerli ve farklılıkları neleridr?
  O zamanda klimalar serinletmek için kullanılıyordu, şimdide. Ama şimdi klimalar elektrikle çalışıyor...

  Sayfa 86 ve 87 Söz Uçar, Yazı Kalır

  1.İlk Çağ uygarlıklarında insanlar duvarlara çizdikleri resimlerle neyi, neden anlatmak istemiş olabilirler?
  Anlaşmaya çalışıyorlardı. Yazı olmadığından çizerek dertlerini anlatıyorlardı...

  2.İlk Çağ uygarlıklarının yazıyı daha anlaşılır şekillerle ifade etmeleri yazının kullanımını hangi açılardan etkilemiştir? Örnekler veriniz.
  Bundan bir kaç yüayıl sonra belki o yazdıkları yer bulunur ve eski çağ hakkında bilgi edinilmiş olur...

  3.Yazıdaki estetik anlayışı geçmiş dönemlerde ve günümüzde hangi mesleklerin oluşmasını sağlamıştır?
  Resim sanatını oluşturmuştur.

  4.Matbaanın bulunması ile bilim ve düşünce dünyasındaki gelişme arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
  Bir insanın düşüncesi matbaa yoluyla herkese yayılıyor. Bunun da gerçekten çok yararı var...

  Sayfa 88 İki Bilim İnsanı
  Ders kitabınızım 102 ve 103i sayfalarından, İnternet’ten veya ansiklopedilerden araştırarak tüm dünyada bilimsel çalışmalarıyla tanınan iki bilim inisanı ile ilgili aşağıda yer alan etkinliği yapınız.

  ALİ KUŞÇU
  Doğum yeri ve yılı: 1403 Semerkant
  Ölüm yeri ve yılı: 16 Aralık 1474
  Eğitim durumu: Matematik ve Astronomi
  Yaptığı çalışmalar: Şerh-i Tecrîd
  Ali Kuşçu’nun hayatında size ilginç gelen bir olay: Rasathaneye müdür olması  BİRUNÎ
  Doğum yeri ve yılı: 4 veya 5 Eylül 973
  Ölüm yeri ve yılı: 13 Aralık 1048
  Eğitim durumu: Gökbilim, matematik,tarih
  Yaptığı çalışmalar: Asar-ül-Bakiye
  Birunî’nin hayatında size ilginç gelen bir olay: Fas olup Yunan’dan eğitim alası

  İki bilim insanının yönlerini aşağıdaki boşluğa yazıınız.
  İkiside matematikci ve gökbilimciydii...

  Sayfa 89 Ne Zaman Yaşadılar?
  Ders kitabınızın 102 ve 105. sayfalarında yer alan kronoji lideki bilim insanlarını yaşadıkları dönemleri göz önüne alarak aşağıdaki çizelgelere yerleştiririniz.

  Milattan Önce
  500-100 800-1200
  Batlamyus Harezmi
  El-Kindi
  Er-Razi
  Milattan Sonra Ahmet Fergani
  1300-1700 Cabir bin Hayvan Farabi
  Akşemseddin El-Buruni
  Uluğ Bey İbnu-l Heysen
  Ali Kuşçu Ebul’ Vefa
  Oruç Reis Ömer Hayvam
  Turgut Reis Kaşgarlı Mahmut
  Seyd Ali Reis İbn-i Sina
  Mimar Sinan Nizammüllük
  Takiyyüddin Yusuf Has Hacip
  Hezarfen Ahmet Çelebi İbn-i Rüşd
  Katip Çelebi İbn-i Tufevl
  Evliya Çelebi Cezeri

  Milattan Sonra
  1700-2000
  İbrahim Müteferrika
  Sait Efendi
  İbrahim Hakkı
  Hoca İshak Efendi
  Ziya Gökalp
  Ferit Nejat Eczacıbaşı
  Fuat Köprülü
  Feza Gürsey
  Mashar Osman
  Hulusi Behçet
  Salih Zeki
  Adnan Adıvar

  1.Hangi tabloda daha fazla bilim insanı olduğunu tespit ediniz. Neden ile ilgili kısa bir açıklama yazınız.
  Bilimin daha ilerlemediği yllarda daha çok insan vardr. Bu insanlar ise insanlığa bir katkı sağlamak için çaba sarf ediyorlar.

  2.2000 yılından sonraki bilim insanları ve kâşifleri de yazacak olsaydınız kim ya da kimleri yazardınız? Neden?
  Alexander Graham Bell'i yazardım. O bi ilk yapıp telefonu icat etmeseydi, su anda bu kadar gelişmiş olmazdık...
  sayfa 93
  1.bu gruptaki insanların yaşam koşulları resimde görüldüğüne göre çok iyi yani zenginler
  1.rönesans ve reform gibi yenileşme hareketleri bu grubu, resimde görüldüğüne görehiç etkilememiş.
  2.bu gruptaki insanların yaşam koşullarıyla ilgili çok fakir olduğunu söyleyebiliriz.
  2.rönesans ve reform gibi yenileşme harketleri bu grubu, resimdede görüldüğü gibi etkilemiştir.
  3.bu gruptaki insanların yaşam koşullarıyla ilgili aç ve çok fakir olduklarını, yoksulluk içinde yaşadıklarını söyleyebiliriz.
  3.rönesans ve reform gibi yenileşme hareketleri bu grubu,resimdede görüldüğü gibi de çok etkilemiştir.
  94.sayfA
  günlük hayatımızda bir çok yenilikler yapılmıştır. bu yenilikler,mesela coğrafi keşiflerdir.
  sanayide hayatımızın hemen hemen her alanda etkilemiştir.sanayi inkilabını daha açık tanımlayalım.
  18.y.y.da İngilterede ortaya çıkan gelişmeler, dalgalar halinde önce avrupayı etkilemiştir. ve oradanda tüm dünyaya yayılmıştır.
  sanayi inkılabının etkilediği şeyler ise;
  sosyal alanda, ekonomik alanda ve kültürel ilişkilerdir ve sanayi inkılabındada çok önemi vardır...

  Sayfa 101
  Toprak, Ekonomi ve Ordu


  1.Tımar sistemini nasıl tanımlarsınız?

  Osmanlı Devleti’nde toprağın sahibi devlet idi.Ancak çiftçinin vermekle yükümlü olduğu vergiyi devlet değil devlet adına maaş karşılığı bir görevli alır.Bu görevliye “sipahi” bu uygulamaya da “tımar sistemi” adı verilir.

  2.
  Osmanlı Devleti’nin tımar sistemini uygulamadaki amaçları neler olabilir?

  Tımar sistemine tabi topraklardan sağlanacak vergilerin doğru tespit edilmesi, sistemin sağlıklı işlemesinin temel şartıydı.

  3.Tımarlı sipahilerin barış zamanlarında tarımla ilgilenmesi, savaş zamanlarında ise orduya katılması, Osmanlı ekonomisini nasıl etkiliyordu?


  Tımar sipahileri iki görev almış ve bu iki görev çok önemli yer tutar.

  4.
  Osmanlıdaki toprak düzeni ile günümüzdeki toprak sistemi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir.

  Osmanlı Devletinde toprakların sahibi devletti, kimsenin toprak sahipliği yoktu, oysa günümüzde herkesin kendi toprağı , mülkü var. Vergiler ise Osmanlı Devleti zamanında sipahiler alırdı, günümüzde ise belediyeler bu vergileri almaktadır.


  BENZERLİKLER

  Sebepsiz yere kimsenin toprakları alınamaz.

  Hiç kimseye zorunlu bu iş yaptırılamaz.

  FARKLILIKLAR

  Eskiden tımar sistemi varmış.

  tımar sahibinin ölümü ile tımar oğluna verilir.


  BİR TEŞEKKÜR YETER
  sayfa 100 ve 102
  1.bitki ve tohumun daha çok olması
  2.toprak çok ise daha fazla olması
  3.fakir kişilere toprak
  4.suyun daha fazla olması
  karşılarına
  1.bitki
  tohum
  toprak kullanılması
  2.toprak değişikliği gerekir
  3.toprağın fazla olması
  4.su yaşam için çok faydalıdır
  102
  6.değişir çünkü geliş gidiş fiyatları herkez zam yapar.
  7.osmanlı ord. vergi vermemek için.
  8.kötü eklemiş.gelip geçerken para veriyorlarmış........
  10.iyi katkı sağlamaktadır.
  12.
  a)sebze ve meyvelerin tüketicilere çok faydası olur..

  teşekkür yeter
  bende bu kadarını yapabildim...


  DERS KİTABI SAYFA 114
  DOĞRU YANLIŞ
  1= doğru
  2= yanlış
  3= doğru
  4= doğru
  5= yanlış

  aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.
  1= d
  2= a
  3= d
  4= d
  5= b
  6= b
  7= a

  düşün ve yaz
  1.bilim çok önemlidir. çünkü bilim olmadan teknolojide olmaz...
  2.tıp,kimya vs. alanında yapılabilir....

  BİR TEŞEKKÜR YETER


  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 6. Ünite Yaşayan Demokrasi Cevapları
  6. ÜNİTE YAŞAYAN DEMOKRASİ

  Sayfa121
  Yeni Sözcükler Öğreniyorum

  1.Aşağıdaki kelime ve kavramların anlamlarını bir sözlük veya ansiklopediden yararlanarak karşılarına yazınız.
  a)Kut: Türk Devletlerinde hükümdarlara devleti idare etme yetkisinin Tanrı tarafından
  verildiğine inanılmıştı. Tanrı vergisi kabul edilen siyasi iktidar, Kut kavramı ile ifade edilmişti.
  b)Hakan:Eskiden Türk hükümdarlarına verilen unvan.
  c)Hanedan:Hükümdar veya devlet büyüğü gibi bir kişiye dayanan soy.
  ç)Soy Kütüğü:Bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir.
  d)Meşrutiyet: Meşru, geçerli olma durumu.


  2.Türk devletleri ile ilgili aşağıdaki çizelgede istenilen bilgileri araştırarak çizelgeye yazınız.

  1. köktürk devleti = 552-745 = sultan = monarşi
  2. türkiye selçuklu devleti = 1077-1307 = sultan = monarşi
  3. osman devleti = 1299-1922 = sultan = monarşi

  Sayfa124
  Terazi

  1.Kaba kuvvet, kılıç, güç sayesinde elde edilen sonuçlar ile akıl, tedbir, ileri görüşçülülük sayesinde elde edilen sonuçlar arasında ne gibi farklılıklar olabilir?
  Zorba yöntemlerle elde edilen sonuçlar bir gün gelir yok olmaya mahkum olur, aygunhoca.com belki istediğimizi alabiliriz ancak geçen zaman zarfından istenilen sonuca ulaşmamız mümkün değildir. Saman alevine benzer, parlar geçer gider. Akıl , tedbir, ileri görüşçülülük sayesinde eldi edilen sonuçlar kalıcı olur, neticesinden uzun süre verim alınır, istenilen sonuca ulaşılır.
  2.Kişiler arası ilişkilerde “adil olma” ya örnekler veriniz.
  Okul arkadaşlarımdan birine karşı yardımsever, güleryüzlü, her zaman yanında olmaya çalışıyorsam, diğer bir arkadaşıma karşıda aynı şekilde davranmalı ve düşünmeliyim.
  3.”Devleti idare edenler, ellerinde terazi tutmuş kimseye benzer.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
  Kendilerine görevlerinden dolayı verilen yetkileri ile ilgili yapacakları iş ve işlemlerle ilgili olarak kişiler arasında hiçbir fark gözetmeksizin adil ve eşit olmayı, yapacakları hizmette kayırmacılık yapmadan yapılması gereken ne ise onun yapılması gerektiği anl*****

  Sayfa125
  Yasama, Yürütme ve Yargı


  1.Yukarıdaki hikayede yasamayı kimler temsiz etmektedir?
  TBBM temsil eder.

  2.Yürütmeyi kimler temsil etmektedir.
  Kaymakam.

  3.Derenin kirlenmesine neden olanaygunhoca.com sorumluları para ve hapis cezasına çarptıran mahkeme neyi temsil etmektedir?
  Yasamanın çıkartmış olduğu kanunları uygulayan, yargılayan kişiyi temsil eder.
  4.Yasama, yürütme ve yargı organlarının olmadığı veya bu kuvvetlerin birbirinin görevine müdahale ettiği bir ülkede yaşadığınızı varsayarak,
  a)Ne tür toplumsal sorunlar yaşanırdı?
  Toplumda huzursuzluk olurdu, kargaşa ortamı oluşurdu, emniyet içinde yaşayamazdık.
  b)Dünyada bu anlayışla yönetilen ülkeler biliyor musunuz? Adlarını yazınız.
  Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa vb.dir.

  Sayfa128
  Sosyal Kulüpler Öğrenci Çalışma Kâğıdı


  1.Buyu üyesi bulunduğunuz öğrenci kulübü hangisidir? Bu kulübü isteyerek mi seçtiniz?
  Sivil savunma kulubü seçtim.isteyerek seçtim

  2.Neden bu kulübü seçtiniz?
  Savunmayı sevdiğimden dolayı seçtim

  3.Kulüpte hangi faaliyetleri yapıyorsunuz?
  Sivil savunma ile ilgili şiir yazı vb. gibi şeyler yaptık

  4.Kulüp başkanını nasıl seçtiniz? Seçimi demokratik buluyor musunuz?
  Demokratik bir şekilde seçtik

  5.Yıllık planınız var mı? Plana uygun davranıyor musunuz?
  Herhangi bir yıllık planımız yok.

  6.Okulunuzda belirlenen kulüplerden başka hangi kulüplerin olmasını istersiniz? Neden?
  Hayvanlarla ilgili kulübün olmasını isterim.

  7.Öğrenci kulüp faaliyetlerine katılmak size hangi yararları sağladır?
  Sivil savunmayı daha iyi öğrenmeye başladım

  8.Bu faaliyetlerden kişisel olarak nasıl yararlandınız?
  Sivil savunma ile ilgili bilgileri başkalarına söyledim.

  9.Kulüpte yaptığınız faaliyetler ile okullar arası veya uluslar arası boyut kazandırabildiniz mi? Böyle bir kazanım elde ettiyseniz bu nasıl yaptınız?
  Hayır kazandıramadık.

  10.Çalışmalara hangi katılımlarda bulundunuz?
  Okul içi olarak derledik.

  11.Öğrenci kulübünüzde yeterli demokratik katılımı sağlamak için neler yaptınız?
  Bu konuda öğretmenlerimiz gereken kolaylıkları ve desteği gösteriyor.

  12.Toplum hizmetine hangi katkılarda bulundunuz?
  Sadece okul içi olarak yaptık. Topluma yönelik bir çalışmamız olmadı.

  13.Bu kulübün faaliyetlerini yürütürken kendinizi nasıl hissettiniz?
  Gayet iyi hissettim. Problem yaşamadık. Zaten zorlandığımız konularda öğretmenlerimiz destek oldu.

  14.Daha önce yer aldığınız öğrenci kulüpleri var mı? Varsa hangileridir?
  Gezi ve Gözlem kulübü, Kızılay kulübü
  .p.p.p, "FATMA GÜL", سيرين ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 2. çağla kubat

  çağla kubat Üye

  Katılım:
  12 Ocak 2011
  Mesajlar:
  56
  Beğenileri:
  24
  Ödül Puanları:
  0
 3. **********ceren

  **********ceren Üye

  Katılım:
  31 Aralık 2010
  Mesajlar:
  210
  Beğenileri:
  745
  Ödül Puanları:
  0
  Bende Sevindim (~
  .p.p.p, "FATMA GÜL", سيرين ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 4. esmer meleği

  esmer meleği Üye

  Katılım:
  9 Ocak 2011
  Mesajlar:
  8
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  0
  sğl emek vermişsin baya ama anıttepe lazım
  .p.p.p bunu beğendi.
 5. Kwsrx

  Kwsrx Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2011
  Mesajlar:
  20
  Beğenileri:
  9
  Ödül Puanları:
  0
  Bende Anıttepe Yayıncılık var? Belki yardım edebilirim =)
 6. **********ceren

  **********ceren Üye

  Katılım:
  31 Aralık 2010
  Mesajlar:
  210
  Beğenileri:
  745
  Ödül Puanları:
  0
  Teşekkürler @esmer meleği

  Sende yazarsan belki diğer arkadaşlara yardımcı olursun =) @Kwsrx
  .p.p.p, "FATMA GÜL", سيرين ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
 7. Kwsrx

  Kwsrx Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2011
  Mesajlar:
  20
  Beğenileri:
  9
  Ödül Puanları:
  0
  Yardımcı olmaya çalışırım fakat sadece şuan ki konumuza kadar =) Genellikle ödevlerim bitince bilgisayar açıyorum müsait olduğumda tabii yazabilirim =)

Sayfayı Paylaş