Sosyoloji Çalışma Kağıdı

Konu 'Sosyoloji' bölümünde elmuradian tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. elmuradian

  elmuradian Üye

  Katılım:
  24 Ekim 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  ARkadaşLAr sosYoLoji 1.yazılı Çalışma kağıdı yapan warsa benımle paylaşırmı? LÜTFENN ŞİMDİDEN ÇOKK TEŞEKKÜR EDERİM.
 2. edaela

  edaela Üye

  Katılım:
  18 Eylül 2008
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  evet banada lazım.yarın sınavımız var ve benim notlarım arkadaşımda kalmış,okulda almıştı of ya ..ne olur yardım edin...
 3. meto_68

  meto_68 Üye

  Katılım:
  19 Eylül 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  1
  sosyoloji için müthiş bir çalışma kağıdı

  Sosyolojinin Tanımı
  Toplumsal ilişkileri ve bu ilişkileri düzenleyen devlet, eğitim, ekonomi, din, aile gibi kurumların yapılarında ve görevlerinde (işlevlerinde) meydana gelen değişmeleri somut koşulları içinde inceleyen bilime sosyoloji denir.Toplum bilgisidir.
  Sosyolojinin Amaçları
  • - Toplumları, içinde bulundukları yere ve zamana göre, nesnel ve somut koşullarıyla anlamak.
  • - Toplumların tarihsel gelişim sürecinde geçirdikleri değişimin etkilerini ve yönünü açıklamak.
  • - Farklı toplumlar arasındaki benzerlikleri saptayıp genellemelere ulaşmak,
  • - Mevcut toplumsal verilere dayanarak ileride ortaya çıkacak olaylarla ilgili öngörüde bulunmak.
  Sosyolojinin Özellikleri
  • Toplumu bilimsel olarak inceler
  • Değer yargılarına dayanmadan bilimler ortaya koyar.
  • Toplumda olması gerekeni değil,olanı inceler.
  • Sosyal olaylara bütüncül açıdan bakar.
  Sosyal olayların ortak özelliklerini ve ilkelerini araştırır.Bunları belirlemeye çalışır.
  Sosyolojinin Konusu
  Asıl konusu;sosyal olaylar ve olgulardır.
  SOSYAL OLAY VE SOSYAL OLGU
  Sosyal Olay
  İnsanlar arası ilişkilerden doğan, bir defada olup biten yeri ve zamanı belli toplumsal oluşumlara toplumsal olay denir. Örneğin, Ahmet ile Ayşe’nin evlenmesi, Türkiye’deki 1974 genel seçimi birer toplumsal olaydır.
  Sosyal Olayın Özellikleri
  1. İnsanların bir arada yaşamalarından doğarlar.
  2. Bireyin dışındadır ve bireye baskı yaparlar.
  3. Tarihsel gelişim sürecinde aynı toplumda zamanla değişirler.
  4. Toplumdan topluma da farklılıklar gösterirler.
  5. Sayılarla ifade edilebilir.
  Sosyal Olgu
  Toplumsal olayların tekrar etmesiyle doğan, mekandan ve zamandan bağımsız kavramlardır. Örneğin, Ahmet ise Ayşe’nin evlenmesi bir toplumsal olayken evlilik bir toplumsal olgudur. Türkiye’deki 1974 genel seçimi bir toplumsal olayken seçim bir toplumsal olgudur.
  UYARI : Toplumsal olaylar somut ve özel, toplumsal olgular soyut ve geneldir.
  TOPLUMUN TANIMI
  Toplum:Belli bir coğrafya da yaşayan örf ve adetleri olan örgütsel insan topluluğudur.
  Sosyal Yığın ve Türleri
  İnsanların birbirleri ile fiziksel yakınlık içinde bulunmalarına karşın aralarındaki ilişkinin çok az veya geçici olduğu yada hiç olmadığı topluluktur.Sosyal yığın türleri;
  • İzleyici ve dinleyici topluluklar
  • Gösteri toplulukları
  • Kalabalıklar
  Sosyal Kategori
  Bir veya birçok yönden birbirlerine benzeyen toplumsal nitelikleri taşıyan insanların bir araya gelmesiyle oluşan sosyal birimdir.3 e ayrılır.
  • Kitleler:Aynı uyarıcıdan etkilenmekle birlikte fiziksel yakınlıkları bulunmayanlar oluşturur.
  • Azınlıklar:Bir toplumda bulunan yabancılar,dinsel ve etnik gruplardır.
  • Toplumsal sınıflar:Eğitim,kültür,yaşama biçimi vb. özellikleri yönden birbirine benzeyen ve bu özellikleriyle birlik durumuna görülen insanların oluşturduğu kategoridir.

  TOPLUMUN ÖZELLİKLERİ
  • Sınırları belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanlardan oluşur.
  • Nüfusun doğumlar yoluyla artmasıyla çoğalır.
  • Ortak yaşamları içinde oluşan kendine özgü bir kültürü vardır.
  • Kişilerin birbirlerinin varlığından haberdar olmaları ve ve toplum olma bilincini taşımalarıdır.
  • İnsanlar arası düzenli ve karşılıklı ilişkiler vardır.
  TOPLUMLARIN SINIFLANDIRILMASI
  Toplumların Tarihsel Gelişim Süreci Açısından Sınıflandırma
  Klan,Aşiret,Site,İmparatorluk ve Millet olmak üzere 5 ‘e ayrılır.
  KLAN:
  • Ekonomi:Geçimlerini toplayıcılık ve avcılıkla sağlayan toplumlardır.Erkekler avcılık yaparken kadınlar bitki kökü ve sebze toplar.
  • İnanç: totemizm dir.Totemizmin temel kavramları,totem(canlı yada cansız nesne),mana (gizli güç)ve tabu (bazı davranışların toteme bağlı olarak yasak olması)dur.
  • Yönetim: Bir devlet yada iktidar yoktur.Büyülere inanmaktadırlar.
  • Evlilik:Klan içi evlenme yasaktır.Çünkü aynı klandakiler akraba olarak görünür..
  AŞİRET:İnsanların yerleşik yaşama geçmesiyle ortaya çıkan toplum tipidir.
  • Ekonomi: Tarım ve hayvancılıktır.
  • İnanç: fetişizmdir.
  • Evlilik: Kendi içlerinde evlilik yapabilirler.
  • Yönetim:İktidar ilişkisi ortaya çıkmıştır.Yönetenler ve yönetilenler diye ayrılmıştır.Böylece ilk devlet şekli aşiretlerde görülmüştür.
  SİTE:Farklı aşiretlerin birleşmesi ile oluşur.
  • Ekonomi:Yeni zanaat dalları ortaya çıkmış ve zanaat sayısı artmıştır.Böylece meslek grupları oluşmuş ve ilk defa para kullanılmaya başlanmıştır.
  • İnanç:Çok tanrıcılık yaygındır.
  • Evlilik:Aşirete göre biraz daha ilerleme
  • Yönetim:Monarşi
  İMPARATORLUK:Köleci toplumların en gelişmiş biçimidir.
  • Ekonomi: Tarıma dayanır.Küçük zanaatlar ve değiş-tokuş ticareti gelişmiştir
  • İnanç: Tek tanrılı din anlayışı egemendir.Dine dayalı hukuk anlayışı vardır.
  • Evlilik: Tek eşli evlilik tipi görülmeye başlamış.
  • Yönetim:Tek kişinin egemenliğine dayalıdır.
  MİLLET:
  Ekonomi:Ticaret ve sanayinin geliştiği toplumlardır.
  İnanç:Serbest,her türlü
  Evlilik: Tek eşli evlilik yaygınlaşmıştır .
  Yönetim :Toplum düzeni,hukuk kurallarıyla sağlanır.
  Toplumları Gelişmişlik Düzeyine Göre Sınıflandırma
  • İlkel toplumlar:Yazı dili olmayan ,ekonomik yaşam avcılık ve toplayıcılığa dayanır.
  • Az gelişmiş toplumlar:Henüz sanayileşmemiş,yaşam ve eğitim düzeyi düşük
  • Gelişmiş toplumlar:İleri ve güçlü bir ekonomisi olan,bilim teknolojide ilerlemiş.
  Temel Etkinlikler Açısından Toplumları Sınıflandırma
  • Tarım toplumları:Temel üretim etkinliği tarıma dayalıdır.
  • Sanayi toplumları:Ham maddeler işlenerek ürün durumuna getirilir.
  Toplumları Yalın ve Karmaşık Olmalarına Göre Sınıflandırma
  • Yalın toplumlar:Nüfus azdır.Kültürel değişimi yavaştır.
  • Karmaşık toplumlar:Nüfus fazladır.Kültürel değişime açık.
  Toplumları Nüfus ve Toprak Durumuna Göre Sınıflandırma
  • Küçük toplum:Nüfus ve toprağı az.
  • Büyük toplum:Nüfus ve toprağı çok.
  SOSYOLOJİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ
  Sosyoloji ve Tarih : Tarih bilimi, geçmişten günümüze sosyal olayları neden-sonuçlarla işleyen bilimdir.İçinde yaşadığı toplumsal yapıyı anlamaya çalışan sosyolog, mutlaka araştırmasının bir yerinde bu toplumsal yapıyı oluşturan tarihsel olayları bilme zorunluluğu hisseder. Tarih bilimi de sosyologa, olayların geçmişi hakkında bilgi sunarak, toplumu bir bütün halinde kavramasına yardımcı olur.Ortak özellikleri;toplumu konu edinirler.
  Sosyoloji ve Psikoloji :psikoloji insan doğasını (duyumsal,duygusal,davranışsal)inceleyen bir bilimdir. Kurumları, gruplar içerisindeki insan davranışlarını inceleyen sosyoloji, insan doğasını bilmeden toplum içindeki insanı (toplumsal insanı) anlayamaz.Bu yüzden sosyoloji insan doğasıyla ilgili bilgilerini psikolojiden alır.Farkları:Sosyoloji insanı tek olarak ele almaz.Psikoloji tek olarak inceler.Ortak yönler:Bireyi grup içindeki davranışlarıyla incelerler.
  Sosyoloji ve Antropoloji : Antropoloji (insanbilim), İnsanın evrim tarihidir.Antropoloji 2ye ayrılır
  • Fizik Antropoloji : İnsanın biyolojik yapısında meydana gelen değişmeleri, ırkların kökenini inceler.
  • Kültürel(Sosyal) Antropoloji : Toplumların kültürel yapısını ve kurumlarını karşılaştırmalı olarak inceler.
  Sosyoloji ve Hukuk : Hukuk ,toplum yaşamını düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür.Toplumu inceleyen sosyolojinin, toplumu düzenleyen hukuk kurallarını bilmeden, toplumsal yapıyı tam olarak anlaması mümkün değildir.Farkları:Hukukta yazılı kurallar var sosyolojide yok.Sosyoloji hukukta olan kuralların topluma uygunluğunu ölçer.
  Sosyoloji ve Ekonomi : Ekonomi, insanların gelir gider dağılımını inceler. Üretim,tüketim gibi ekonomik olaylar sırasında, insanlar arasında birçok ilişki kurulur.Bu ekonomik ilişkiler bilinmeden toplumun yapısı bir bütün olarak anlaşılamaz.
  Sosyoloji ve Coğrafya : Toplumsal ilişkiler, kurumlar, “doğal çevre” (fiziki çevre) üzerinde var olurlar. Bu doğal çevreyi inceleyen bilim de coğrafyadır. Bu doğal çevre tanınmadan toplumsal olaylar, ilişkiler, kurumlar açıklanamaz. Sosyolog, toplumun içinde bulunduğu maddi (fiziki) yapıyı açıklayabilmek için coğrafyadan yararlanmak zorundadır.
  SOSYOLOJİDE YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
  BİLİMSEL YÖNTEM
  Bilimsel araştırma ilkelerinden ve tekniklerinden yararlanılarak bilgi elde etmede izlenilen sistemli yoldur.Bilimsel yöntem,toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için gereklidir.Çünkü bilimsel yöntemin kullanılması ile doğal ve toplumsal gerçek hakkında güvenilir bilgiye ulaşılır.
  BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA ÖN KABULLER
  Nesnellik,nedensellik,bütünlük,kesinlik ve değişebilirlik ilkesi
  BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI
  Gözlem,Hipotez,Deneyleme,Kuram,Yasa
  BİLİMİN NİTELİKLERİ
  1. Bilim yöntemli çalışmadır.
  2. Bilim Olgusaldır.
  3. Bilim Nesneldir.
  4. Bilim Eleştirici ve sorgulayıcıdır.
  5. Bilim Mantıksaldır.
  6. Bilim Seçicidir.
  7. Bilim Evrenseldir.
  SOSYOLOJİK ARAŞTIRMADA VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ NELERDİR?
  Anket,Monografi,Olay incelemesi,Sosyometri,Görüşme
  TOPLUMSAL YAPI VE TOPLUMSAL İLİŞKİLER
  Toplumsal yapı:İçinde toplumsal grupların ,kurumların yer aldığı,toplumsal ilişkilerin ,nüfus ve yerleşim tarzının yerleşik iç örgütleniş biçimidir.
  Toplumsal Yapının Özellikleri:
  • Toplumsal yapı her toplumun kendisine özgüdür ve toplumdan topluma değişir.
  • Toplumsal yapı aynı toplumda zaman içinde değişime uğrar ve değişmeler birbirini etkiler
  • Her toplumsal yapının sahip olduğu özellikler kendine özgüdür.

  Toplumsal yapı türleri:Nüfus,fiziksel yapı,toplumsal ilişki,kültür,toplumsal tabakalaşma,toplumsal sistem.

  Bazı Tanımlar
  Kültür:Toplumun taşıyıp kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi miras bütünü.
  Maddi Kültür:Toplumun doğal çevreden elde ettiği ve doğal çevreye kattığı her şeydir.
  Manevi Kültür:Düşünceler,inançlar,gelenek,görenekler,bilgiler ile yasalardan elde ettiklerinin tümüdür.
  Toplumsal tabakalaşma:Bir toplumda yaşayan birey ve grupların belli ölçütlere göre aralarında farklılaşarak hiyerarşik bir sıralama oluşturmalarıdır.
  Toplumsal sistem:Birbiriyle ilişki içindeki öğelerden oluşan bir bütündür.
  TOPLUMSAL İLİŞKİLER
  Birden fazla kişinin veya grubun birbirleriyle bağlantıları toplumsal ilişkileri oluşturur.3 ilişki tipi vardır.
  1. Süreli ilişkiler (aile)
  2. Sürekli ilişkiler(dostluk,arkadaşlık)
  3. Geçici ilişkiler(otobüsteki insanlar vs.)

  Max **ber'e göre toplumsal ilişkilerin özellikleri şunlardır:
  • Toplumsal ilişki, en az iki kişi arasında olmalı.
  • Belirli bir zaman dilimi içinde yaşanmalı.
  • İlişki içerisindeki bireyler birbirinden haberdar olmalı.
  • Bireyler birbirlerini etkilemeli.
  • Yaşanan ilişki bireyler arasında aynı anlama gelmeli.

  TOPLUMSAL İLİŞKİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
  TOPLUMSAL STATÜ:Bireyin toplum içinde sahip olduğu yeri ve konumudur.
  TOPLUMSAL ROL:Kişinin toplumsal statü yerine getirdiği davranış biçimleridir.
  ANAHTAR STATÜ:Kişinin toplum içinde asıl yerini belirleyen statüye denir.
  ANAHTAR ROL:Anahtar statüsünün gerektirdiği rollere denir.
  ROL ÇATIŞMASI:Kişinin statülerine bağlı olarak kendisinden beklenen davranışlar karşısında gösterdiği çelişik davranışlardır.
  TOPLUMSAL DEĞERLER
  Toplumsal Değerler:Toplumun kendi için verdiği değerdir.İşlevleri;
  • Toplumdaki tutum ve hareketlerimizi yönlendirir.
  • Normlar üzerinde birleşmeyi sağlar.
  • Toplumun bütünleşmesini sağlayan asıl güçtür.
  • Bireyin sosyalleşmesinde önemlidir.
  TOPLUMSAL NORMLAR
  Sosyal yaşamda insanların tavır ve davranışlarının nasıl olması gerektiğini belirleyen kurallar bütünüdür.Resmi ve Resmi olmayan olarak 2 ye ayrılır.Resmi olmayan (yazısız) normlarda kendi arasında 4 e ayrılır.Bunlar;Din kuralları,ahlak kuralları,gelenek görenek adet ve örfler.Toplumsal normların özellikleri;
  • Bütünleştiricidir.
  • Birleştiricidir.
  • Milli kültür ve değerleri toplamaya çalışır.
  • Kuşaktan kuşağa aktarılır.
  • Grup ve sınıfların yararlarına göre biçim alır.
  TOPLUMSAL DEĞER VE NORMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Normlar;toplum üyelerinin neleri yapıp yapmayacağıdır.Değerler ise;durum ve koşullardan bağımsız olan ve isteneni gösteren standartlardır.Normlar değerleri somutlaştırır.Değerler daha geneldir.Normlar ise daha özel ve emredicidir.örn. insan yaş***** saygı göstermek bir değerdir.İnsanın öldürülmesinin yasak olması bir normdur.

  TOPLUMSAL KONTROL
  İnsanların davranışlarını belirleyen toplumsal düzenlemelerdir.Toplumsal bütünleşme ve ulusal birliği sağlar.Toplumda düzeni ve devamlılığı sağlar.Amaç; toplumsal normlara uymayı sağlamak ve bunlardan sapmayı önlemektir.Toplumsal kontrol 2 kısma ayrılır.
  1. Resmi olan toplumsal kontroller:Hukuk kurallarıdır.
  2. Resmi olmayan toplumsal kontroller:İç içe,yüz yüze olan ilişkilerde görülür.
  TOPLUMSALLAŞMA
  Bir toplum içinde yaşayan bireyin o toplumun tüm davranış, değer ve düşünme biçimlerini öğrenmesi, benimsemesi ve yapmasıdır
  TOPLUMSAL SAPMA
  İnsanların toplumda toplumun değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu durumlara denir.
  Sapma davranışlarının toplumsal nedenleri;
  • Yanlış sosyalleşme
  • Toplumsal yaptırımların zayıf olması
  • Çevrenin,kişinin gücünü aşan isteklerde bulunması
  • Toplumun ortak kültürünü benimsememek
  • Kültürel çatışmalar
  • Hızlı toplumsal değişim
  TOPLUMSAL GRUPLAR
  İki veya daha fazla kişinin görece sürekli bir etkileşim içinde bulunarak ortak bir amacı gerçekleştirmek için oluşturduğu topluluktur.
  Toplumsal Grupların Özellikleri:
  • Toplumsal grupların normları vardır ve grup üyeleri normlara göre hareket eder.
  • Grup üyeleri arasında ortak değerler vardır.Grubun bütün etkinlikleri ortak bir amaca yönelmiştir.
  • Göreli bir süreklilik gösterirler.
  • Grup üyeleri,grup bilincini taşımalıdır.
  • Gruplar hareketli olma özelliği taşır.
  Toplumsal Grupların İşlevleri:
  • Kişinin sosyalleşmesinde etkili olur.
  • İnsanlara topluluk ruhu aşılar ve moral verir.
  • Üyelerine kişilik kazandırır.
  • Grup üyeleri arasındaki iş birliği sayesinde toplumsal ilişkiler kuvvetlenir.
  TOPLUMSAL GRUP ÇEŞİTLERİ
  1.BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE TOPLUMSAL GRUPLAR
  • Büyük gruplar
  • Küçük gruplar
  2.RESMİ OLUP OLMAMASINA GÖRE TOPLUMSAL GRUPLAR
  • Resmi toplumsal gruplar
  • Resmi olmayan toplumsal gruplar
  3.SÜRELERİNE GÖRE TOPLUMSAL GRUPLAR
  • Sürekli toplumsal gruplar
  • Süreksiz toplumsal gruplar
  4.ARALARINDAKİ İLİŞKİ TARZLARINA GÖRE TOPLUMSAL GRUPLAR
  • Birincil toplumsal gruplar
  • İkincil toplumsal gruplar
  5.KAREKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE TOPLUMSAL GRUPLAR
  • Cemaat
  • Cemiyet


  hazırlayanın ellerine sağlık...
  umarım yararlı olur.
  Ayhan80 bunu beğendi.
 4. °«[.ѕєℓмα.]»°

  °«[.ѕєℓмα.]»° Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  30 Ekim 2007
  Mesajlar:
  3.312
  Beğenileri:
  208
  Ödül Puanları:
  36

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  hazırlayanın ellerine sağlık...
  umarım yararlı olur.
  Genişletmek için tıkla...
  Önemli değil :)
 • XpressKilla

  XpressKilla Üye

  Katılım:
  13 Kasım 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  mükemmel bir paylaşım teşekkürler...
 • buket_78

  buket_78 Üye

  Katılım:
  14 Kasım 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  çok teşekkür ederim ço güzeldi ki yazıladann 90 aldım bu çalışma kağıdaıyla
  :)
 • GORA

  GORA Üye

  Katılım:
  8 Kasım 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  gerçekten çokk teşekkürler güzel bir çalışma kağıdı hazırlamışsınız
 • güll

  güll Guest

  allah razı olsun benimde bu hafta yazılım vardı çooooooooook teşekkürler
 • ceza3232

  ceza3232 Üye

  Katılım:
  18 Eylül 2008
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  çok süper olmuş eyvallah
 • bsuna

  bsuna Üye

  Katılım:
  9 Kasım 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  mükemmeL süPer..tesekürLer..
 • Konu Durumu:
  Mesaj gönderimine kapalı.

  Sayfayı Paylaş