Söz Sanatları

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde => iηciтαηєѕi <= tarafından paylaşıldı.

 1. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64

  1.Aşağıdaki dizelerden hangisinde iki öğesi olan bir teşbih (benzetme) vardır?

  A) Sevinçten kanatlıyım,

  Uçan martılar gibi

  B) Kırlar çiçek sergisi

  Sensin gönül nergisi

  C) Zalim senin adın olsun

  Bir vefasız yârin olsun

  D) Gerçek sevgiyi göster

  Can vereyim yoluna

  E) Giden günlerin ardından

  Seni düşündüm dün gece


  2. Aşağıdaki dizelerden hangisinde teşhis (kişi*leştirme) sanatı vardır?

  A) Haber ver yolunu bekleyeceğim

  Gelirsen öyle çok sevineceğim

  B) Çiçekler toplayıp papatyalardan

  Saçlarını tel tel süsleyeceğim

  C) Sen bana gelirken uzak yollardan

  Kollarım açılmış bekleyeceğim

  D) Denizle martılar hep bir ağızdan

  Şarkılar söyleyip neşelenecek

  E) Haber yok geçiyor hep aylar dedim

  Yoksa unuttu mu beni yâr, dedim.


  3. Dur desek de durmaz ki akıp gidiyor zaman.

  Altı çizili bölümde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir edebi sanat vardır?


  A) Bir söz, benzetme ilgisi olmaksızın başka bir söz yerine kullanılmıştır.

  B) Aralarında ilişki bulunan karşıt kavramlar bir arada kullanılmıştır.

  C) Benzeyen ile kendisine benzetilenden ikincisi söylenmeden onun bir niteliği belirtmiştir.

  D) Doğal bir olay, gerçek nedeninin dışında hoşa gidecek bir sebebe bağlanmıştır.

  E) Bir söz, gerçek anlamı dışında mecaz anlamıyla kullanılmıştır.

  4. Gözyaşım damlaydı, sel oldu artık

  O sele kapılıp çağlar mısın sen?

  Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinde verilen edebi sanatlar vardır?


  A) Teşhis (kişileştirme) - teşbih (benzetme)

  B) Mübalağa (abartma) - istifham(soru sorma)

  C) Tevriye - istiare (eğretileme)

  D) Kinaye - tecahül-i arif (bilmezlikten gelme)

  E) Tezat (karşıtlık) - teşhis (kişileştirme)  5. Aşağıdaki dizelerden hangisinde "hüsn-i talil " sanatı vardır?

  A) Sevdiğin vefasız çıktı dediler

  Kalbin bir mabetti yıktı dediler

  B) Dertliyim, yalnızım, şu gönlüm kırık

  İçimde sönmeyen bir kor ayrılık.

  C) Sevgine güvenim yıkıldı gitti

  Sen böyle istedin bu masal bitti

  D) Hâlâ o günleri anar mısın sen,

  Ağlasam benimle ağlar mısın sen?

  E) Baharla gelirsen kuşlar ötecek

  Haberler yolladım güneş gülecek  6. Gelme zahmet olmasın, ben hasta üzre ey tabip Derd-i aşk var iken gerekmez bana derman eylemek

  Bu beyitte aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir sanat vardır?


  A) Aralarında ortak yön olan iki kavramdan, zayıf olan güçlü olana benzetilmiştir.

  B) Aynı konuyla ilgili karşıt kavramlar bir arada kul*lanılmıştır.

  C) Bir durum ya da kavram gerçekte olduğundan çok fazla gösterilmiştir.

  D) Aynı konuyla ilgili kavramlar bir arada kullanılmıştır.

  E) Aralarında benzerlik ilgisi olmaksızın, bir söz başka bir söz yerine kullanılmıştır.


  7. Aşağıdaki dizelerden hangisinde mübalağa (abartma) sanatı vardır?

  A) Ne güzelmiş çiçekler, gözlerime gülüyor

  B) Dökülmüş yapraklar, toprak sararmış

  C) Demek ki senin için aşk değil, yalan idim

  D) Dünyanın güzelliği senden artakalandır.

  E) Dost bildim kendime yüce dağları

  8. Aşağıdakilerden hangisinde dört öğesi de olan bir teşbih (benzetme) vardır?

  A) Duvarlara çarparak çırpınan bir kuş gibi

  B) Çoruh, dağlar içinde akamaz olmuş gibi

  C) Suların üstündeki her sazlık birer ada

  D) Korkunç birer dev gibi başkaldırır dağlar

  E) Uludağ etekleri al ipekten bu akşam  9. Aşağıdakilerden hangisinde ötekilerden farklı bir edebi sanat vardır?


  A) Enginden engine koşarken rüzgâr

  Bende bir yolculuk heyecanı var

  B) Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla

  Çoban hicranlarını basar bağrına yayla

  C) Aramızda dağlar mı var koskoca?

  Meraklanma gönlüm dağlardan yüce

  D) Kıpırdamak istemiyor göz kapaklarım

  Ve hakikat bırakıyor hülyamı yarım

  E) Yıllarca gurbette çektiği çile

  Canlanır yeniden gelerek dile.  10. Aşağıdaki dizelerden hangisinde hüsn-i talil sanatı vardır?

  A) Mesut olmuş görmek isterdim hepinizi

  B) Güllerle doldu, seni gülerken gördü de dağlar

  C) Meğer duyacakmışım bir sabah öldüğünü

  D) Büyüyor gökten inip toprağa yaklaştıkça

  E) Kahkahası bir bülbül nağmesini andırır  11. Erdi bahar sen dahi şâd olmadın gönül

  Güllerle lalelerle güşad olmadın gönül

  Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?


  A) Bir söz birden çok anlama gelecek biçimde kul*lanılmıştır.

  B) Bir olay, gerçek nedeninin dışında güzel bir nedene bağlanmıştır.

  C) Benzetme ilgisi olmaksızın, bir söz başka bir söz yerine kullanılmıştır.

  D) Bir söz tarihi bir olayı anımsatacak biçimde kul*lanılmıştır.

  E) Aynı konu ile ilgili kavramlar bir arada kullanılmıştır.  12. 120 kiloluk Filiz Ahmet mindere çıkınca rakibinin rengi attı.

  Bu cümledeki altı çizili sözlerde, sırasıyla hangi edebi sanatlar vardır?


  A) Tezat - istiare

  B) Tariz - kinaye

  C) Mecaz-ı mürsel - teşhis

  D) istiare - tevriye

  E) Hüsn-i talil - mecaz-ı mürsel  13. Aşağıdaki dizelerden hangisinde tecahül-i arif sanatı vardır?

  A) Dünyanın en derin yüzü olmuş yüzün senin

  Yüksek başında kartala benzer hüzün senin

  B) Söyleyin, söyleyin ben miyim yoksa

  Arzı boynuzunda taşıyan öküz

  C) Ruhum bir engindir ufuklarda kararmış

  Etrafını yalnız ademin gölgesi sarmış

  D) Ruhumda emel bir sarı kandil gibi yandı

  Maziyi bugünden yaşamak hissim uyandı

  E) Alnım yanarak, hıçkırarak durdum o yerde

  Bir gözyaşı sızsın diye kalbimdeki derde  14. Hatıraların bu uyanma vaktinde

  Sensin hep sen, esen dallar arasından

  Bu dizelerde aşağıda sıralananlardan hangileri vardır?


  I. Teşbih

  II. Kapalı istiare

  III. Tezat

  IV. Aliterasyon

  V. Kinaye


  A) I. ve II. B) II. ve III.

  C) I. ve IV. D) II. ve IV.

  E) III. ve V.  15. Yaşımı Nil eyleyip layık mıdır şehrinde kim

  Tunca gibi boynumu burup gezem mahzun olup?

  Bu beyitte aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur?

  A) Mübalağa (abartma)

  B) Teşbih (benzetme)

  C) Teşhis (kişileştirme)

  D) istifham (soru sorma)

  E) Tezat (karşıtlık)

  16. Canlı bir yüz bana yaklaştı, mehabetle dolu

  Altı çizili sözcükteki edebi sanat aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?


  A) Bu gelen bir yuvasız kuş gibi pervasızdı

  B) Bu engin ovanın perisisin sen

  C) Cihan da bizimle ağlasın gayrı

  D) Kederli durma, güzel rengin uçmasın

  E) Bostan korkulukları sanki bir kahramandı  17. Aşağıdaki dizelerden hangisinde beliğ teşbih örneği vardır?

  A) Yağmur olur yağarım

  Güneş olur doğarım

  B) Geçse de aylar yıllar

  Gönlüm hep seni arar

  C) Bir ışıktır umutlar

  Sana kavuşmak için

  D) Gel bu gece deniz güzel

  Mehtap güzel, ay güzel

  E) Gece mehtap yine dolgun

  Uyuyor mavi sular

  18. Aşağıdaki dizelerden hangisinde tezat (karşıtlık) sanatının örneği vardır?

  A) Gonca güller gibisin, boynunu bükme

  B) Yazı güze ekledim, bahar olmadı

  C) Bakmam artık göklere benim de yıldızım var

  D) Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam

  E) Bir onulmaz derde düştüm, derdimin dermanı yok.  19. Tekrar ediyor söylediğim şarkıyı dağlar

  Bu dizedeki edebi sanatın örneği aşağıdakilerden hangisinde vardır?


  A) Garipleşir geceler sevenlerin gönlünde

  B) Bir başkadır akşamlar, şu gurbet ellerinde

  C) Garip bülbül neden böyle feryat edersin?

  D) Geceler böyle kalmaz ya, şafak söker sabah olur.

  E) Ateşinde yanan pervane oldum.  20. Doğal bir olayın gerçek nedeninin dışında hoşa gide*cek başka bir nedene bağlanmasına hüsn-i talil sanatı denir.


  Aşağıdaki dizelerden hangisinde bu sanatın örneği vardır?


  A) Seni görmüş **** gönlüm, yanmış seni sevmiş

  B) Bir türküdür yakmış bülbül, güller açıvermiş

  C) Ayrılan yolun sonunda dudaklarda bir ah olur

  D) Gönlümün akşamında güneş sensiz doğmuyor.

  E) Döndü Mecnun'a gönül, her gece Leyla diyerek


  21. Gel yine ceylan gözlüm,

  Bana eskisi gibi

  Bu dizelerdeki edebi sanatın örneği aşağıdakilerin hangisinde vardır?


  A) Gönlüm senin evindir,

  Kalbim yalnız senindir

  B) Ateş yoksa duman tütmez,

  Gül olmazsa bülbül ötmez.

  C) Yürümekle yollar bitmez,

  Koşa koşa gel sen bana.

  D) Gel güzelim barışalım,

  Mutlulukla yarışalım.

  E) Gel gi****m kara gözlüm;

  Bu yer bizim yerler değil.  22. Hadi nazlım yaylamıza gi****m.

  Ardıç, meşe, pelit, çamlar bizimdir.

  İkinci dizede geçen sözcüklerin hemen hepsi birer ağaç türüdür.

  Bu dizede olduğu gibi aynı konu ile ilgili kavram ya da adların bir arada kullanılması sanatı aşağıdaki*lerden hangisidir?


  A) Mübalağa (abartma)

  B) Teşhis (kişileştirme)

  C) Tezat (karşıtlık)

  D) Tenasüp (uygunluk-oranlama)

  E) Mecaz-ı mürsel (ad aktarması)  23. İçimde sönmeyen bir kor ayrılık

  Özlemim ay değil, binlerce yıllık

  Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinde verilen söz sanatları vardır?


  A) Teşbih - tevriye

  B) Tezat - kinaye

  C) Teşbih - mübalağa

  D) istiare - mübalağa

  E) Teşhis - mecaz-ı mürsel  24. Aşağıdaki dizelerden hangisinde teşbih (benzetme) sanatı yoktur?

  A) Servilerin içinde bir alev Emir Sultan

  B) İçten dualar gibi geçiyor sanki rüzgâr

  C) Bir ilahi adaya benzeyen Yıldırım'dan

  D) Karşıdan renk içinde solgun ay görünüyor

  E) Şu karşıki kulübe bir saray görünüyor

  25. Uzanıp koylara sessiz uyuyan

  Deniz ifrit kesilir fırtınadan

  Bu dizelerdeki edebi sanat, aşağıdakilerden hangisinde vardır?


  A) Tekneler tersyüz olur, damlar uçar;

  Yalanın gerçeğe benzer ne kadar.

  B) Var mıyım, yok mu; hiç mi, her şey mi?

  Yadırgarım gün olur ellerimi.

  C) Sonra bir rüzgâr eser tatlı, ılık

  Ta uzaktan yanıp söner bir ışık

  D) Yazık ki kısa sürer bütün bunlar

  Bu sahilin açan havası kadar

  E) Bilinmeden hayal mi gerçek mi, ?

  Işıklar terk edip gider içimi.  26. Aşağıdaki dizelerden hangisinde mübalağa (abartma) sanatı vardır?

  A) Mor dağlarda karargâhlar kurulur

  Eteğinde bölük bölük durulur

  B) Ah çekerim resmine her bakışta

  Bir mahzunluk var, o boyun büküşte

  C) Her şey yerli yerinde; havuz başında servi

  Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi

  D) Akdeniz'in dalgası gönlüm kadar taşmadı

  Sen ne dağsın ki dalgam dizine yaklaşmadı

  E) Dağın kuşları ürker bizim gürültümüzden

  Sarı yapraklar gibi uçarlar üstümüzden  27. Beni oku; beni oku ki içindeki karanlıklar aydınlansın

  Ben okundukça kitap, sen okudukça insansın.

  Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinde verilen edebi sanatlar vardır?


  A) Tevriye - tezat B) Tezat - intak

  C) Teşhis - teşbih D) İstiare - kinaye

  E) Hüsn-i talil - mecaz  28. Balıklar çıkacak yoluna, karşıcı;

  Sevineceksin, ağları silkeledikçe

  Deniz gelecek eline pul pul.

  Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir edebi sanat vardır?


  A) Aynı konu ile ilgili kavramlar bir arada kul*lanılmıştır.

  B) Bir söz, hem gerçek, hem mecaz anlama gelecek biçimde kullanılmıştır.

  C) Bir söz, benzerlik ilgisi olmaksızın başka bir söz yerine kullanılmıştır.

  D) Bir söz, birden çok anlama gelecek biçimde kul*lanılmıştır.

  E) Karşıt anlamlı sözler bir arada kullanılmıştır.  29. Müzeyyen oldu, bezendi bağ u çemen

  Meğer ki bağa haber geldi yârdan bu gece

  (müzeyyen oldu: süslendi, bağ u çemen: bağ bahçe)

  Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir edebi sanat vardır?


  A) Karşıt anlamlı sözler bir arada kullanılmıştır.

  B) Bir kavram ya da varlık kendinden daha güçlü olana benzetilmiştir.

  C) Doğal bir olay, gerçek nedeninin dışında başka bir nedene bağlanmıştır.

  D) Bir benzetmede, benzeyen verilmeksizin sadece kendisine benzetilen açıklanmıştır.

  E) Bir söz birden çok anlama gelecek biçimde kul*lanılmıştır.  30. Derd-i aşkın zerrece kılmadılar dermanını

  Âlem içre niceler Lokman u Eflatun olup

  Bu beyitte aşağıdakilerin hangisinde verilen söz sanatları vardır?


  A) Tezat - telmih

  B) Teşbih - teşhis

  C) Tezat - mübalağa

  D) Mecaz-ı mürsel - telmih

  E) Tevriye - telmih  31. Canı kim c***** için sevse, c*****n sever

  Canı için kim ki c*****n sever, canın sever

  Bu beyitte öne çıkan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Teşbih B) Tezat

  C) Telmih D) Tekrir

  E) Cinas  32. O güzel günler, hangi köşelerde gizlendi.

  Bu dizedeki edebi sanat aşağıdakilerin hangisinde vardır?


  A) Bir gemidir dalgalara karışır,

  Benim derdim tazelenir, gelişir.

  B) **en ile kolay ölünmez

  Hem ölünmez, hem ölenden geçilmez.

  C) Şu karşı evin boş odalarında

  Duvarlara sinmiş bir hayalet var.

  D) En güzel yaz günü sağnakla biter

  Gök ****nmiş gibi yağmakla biter

  E) Gerçeğin tıpkı yalan ey dünya!

  Gücüm yetişmedi hiç anlamaya.  33. Şiir bir cennet bahçesi

  Girmeyene anlatılmaz

  Bu dizelerdeki edebî sanat, aşağıdakilerin hangisinde vardır?


  A) Şairler sultanı Yunus

  Her sözü yüz defa yumuş

  B) İne gönül, kalka gönül

  Hep doğruya baka gönül

  C) Şiir toprak kokusudur

  Şiir damla damla sudur

  D) Cennet nedir, bahçe nasıl

  Görmeyene anlatılmaz

  E) Hak vergisi... Hakka gönül

  Vermeyene anlatılmaz  34. Aşağıdakilerden hangisinde bir kişileştirme vardır?

  A) Tutuşsak elele bir yaz sabahı

  Çıksak Şardağı'nın yücelerine

  B) Kovsak saatleri, dakikaları

  Baksak Elbistan'ın gecelerine

  C) Çiçek sular gibi saf sevgimizi

  Döksek türkülerin hecelerine

  D) Her yağmur öncesi dost duyguları

  Eksek cümle gönül bahçelerine

  E) Göklere çekilse göz uykuları

  Dolunay uzanıp öpse suları  35. Durmadan ıslık çal, suyu gösterme

  Kimseye düğünü, toyu gösterme

  Ekmeği, çorbayı, çayı gösterme

  Beş sene cilve yap, naz eyle zalim

  Şair, dörtlükte söylediklerinin tam tersi bir anlamı dile getirmek için aşağıdaki edebî sanatlardan hangisine başvurmuştur?


  A) Tevriye

  B) Tariz

  C) Cinas

  D) Mecaz -1 Mürsel

  E) Tecahül - i Arif

  36. Susayan toprağı gökler emzirir

  Acıkan ağacı kökler emzirir

  Bu dizelerdeki sanatlı söyleyişe benzer bir söyleyiş, aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?


  A) Yalnızlık... caddede, sokakta, evde

  Ben beni özlerim; gurbet bu derim

  B) Mezarlıkta güler bir yaşlı dede

  Yaşarır gözlerim; gaflet bu derim

  C) Dünyamı zalimler elimden aldı

  Günlerim azapla işkence doldu

  D) Yastığım yaralı, yorganım hasta

  Duvarlar utanır, kapılar hasta

  E) Dursam bulanırdım şişede, tasta

  Çağlayan sellerde durulan benim  37. "Kargayı, kuzgunu kovardı, kondurmazdı."

  Yukarıdaki cümlede bazı sesler (harfler) tekrar edilerek ahenk oluşturulmuştur.

  Cümlede görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Cinas

  B) Tekrir

  C) Tevriye

  D) Telmih

  E) Aliterasyon  38. Aşağıdakilerden hangisinde bir benzetme vardır?

  A) Gözlerimiz kurşun, elimiz bıçak

  Severken öldürdük güzellikleri

  B) Acele gel diye çağırdım seni

  Şimdi iş değişti dur, dinle beni

  C) Elimle musluğunu açtığım sular yandı

  Yürüyerek içinden geçtiğim sular yandı

  D) Varsa gurur, kibir, şiddet ziyandır

  Onları orada koy da gel

  E) Yazı, kışı, güzü bahar zamanı

  Yaşadın bilirsin ki her zamanı  39. Aşağıdakilerden hangisinde bir kişileştirme vardır?

  A) İnce hesaplarla biz bizi yerken

  Ya sabah geç geldin ya akşam erken

  B) Saksı, vitrin, kafes, akvaryum derken

  Zindana doldurduk güzellikleri

  C) Hayâle sarıldık gerçek yerine

  Resimi kokladık çiçek yerine

  D) Yeşili bölüştü dayılarımız

  Talana uğradı kıyılarımız

  E) Çıplak dağlar utancından eğilir

  Kökünden yoldurduk güzellikleri  40. Ben avcı olurum, o ceylan olur

  Kovalar dururum kendi gölgemi

  Umut toprak olur, dert zaman olur

  İp takar sürürüm kendi gölgemi

  Aşağıdakilerden hangisi dörtlükteki benzetme öğelerinden biri değildir?


  A) Avcı B) Ceylan C) İp D) Toprak E) Zaman  41. Geceleri gölgem yollarda donar

  Kar gibi kürürüm kendi gölgemi

  İkinci dizedeki edebî sanat, aşağıdakilerden hangisinde vardır?


  A) Sevgi dağ zirvesi kin dipsiz kuyu

  Karıştan kısadır hayatın boyu

  B) Her kuşluk vaktine, her ikindiye

  Bölerim gölgemi üçe, ikiye

  C) Soyunur aynalar ışıktan, renkten

  Bazan akşamüstü, bazan erken

  D) Kuşlar gökten yuvasına dönerken

  Güneşte görürüm kendi gölgemi

  E) Kirletirse şayet toprağı, suyu

  Göğsünden vururum kendi gölgemi  42. Nush ile uslanmayanı etmeli tektir

  Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir

  Ziya Paşa'nın bu beyiti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


  A) Benzetmelere başvurulmuştur.

  B) insan dışı varlıklar kişileştirilmiştir.

  C) Ders verme amacı güdülmüştür.

  D) Belgisiz sıfatlardan yararlanılmıştır.

  E) **çü ve kafiye gözetilmeden yazılmıştır.  43. Baran değil, şafak değil, ebr - i seher değil

  Göz yaşıdır, ciğer kanıdır, dûd -1 âhtır

  Beyitte, birinci mısradaki "baran" (yağmur), "şafak", "ebr - i seher" (seher bulutu) kavramlarının karşılığı olarak ikinci mısrada "göz yaşı", "ciğer kanı" "dûd -1 âh" (ah dumanı) kavramları verilmiştir.

  Açıklamaya uygun söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Tecâhül - i Arif B) Leff ü Neşr

  C) Tekrir D) Cinas

  E) Tevriye


  44. Koyup kaldırmada ikide birde

  Kazan devrildi söndürdü ocağı

  Dizede "kazan kaldırma" sonucu Yeniçeri ocağının kaldırılması anlatılıyor.

  Bir sözün birden çok anlama gelecek şekildeki kullanımıyla aşağıdaki söz sanatlarından hangisi örneklenmiştir?


  A) Cinas B) Tekrir C) Tariz D) İntak E) Tevriye  45. Şu karşıma göğüs geren

  Taş bağırtı dağlar mısın

  Dizede geçen "taş bağırlı dağlar" sözünde aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı vardır?


  A) Bir gerçeği sezdirmek için bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanma

  B) Benzetme amacı gütmeden bir sözü başka bir söz (kavram) yerine kullanma

  C) Bir anlam inceliği oluşturabilmek için bildi*ğini bilmezden gelme

  D) Bir durumu, nesneyi olduğundan üstün gösterme

  E) Anlam bakımından birbiriyle ilgili sözlerin bir arada kullanılması

  46. Kısmetindir gezdiren yer yer seni

  Arşa çıksan akıbet yer yer seni  Dizelerdeki "yer yer" sözüyle oluşturulan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Tezat

  B) Kişileştirme

  C) Benzetme

  D) Cinas

  E) Mecaz -ı Mürsel  47. İçimde kor donar, buzlar çözülür

  Yağan ateş midir, kar mıdır, bilmem

  Dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Telmih

  B) Tezat

  C) Kişileştirme

  D) Cinas

  E) Tariz  48. Aşağıdaki dizelerin hangisinde cinas vardır?

  A) Akşam pembeleşiyor bembeyaz tepelerde

  B) Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi

  C) Eyleme vaktini zayi; deme kış yaz, oku yaz

  D) Ey güzel köy! Viran olma sakın şu genç yaşında

  E) Ey çobanlar! Beni anın coşkun sular başında  49. Aşağıdakilerin hangisinde bir benzetme vardır?

  A) Boyunduruk yiyen aklın şaşırır

  Hangi tuşun neresini yazayım

  B) Kime sual etsem "işler yaş" diyor

  Hangi yaşın neresini yazayım

  C) Sitemin var bana "mektup yaz" diye

  Hangi işin neresini yazayım

  D) Garibanlar yolunuyor kaz gibi

  Hangi kuşun neresini yazayım

  E) Anası esrarkeş, kızı alkolik

  Hangi keşin neresini yazayım


  50. Aşağıdakilerden hangisinde bir kişileştirme vardır?

  A) Buluta yaslandım, ışığı tuttum Seni hatırladım, seni unuttum

  B) Toprağı boyadım otlar ağladı Oturdum, kalkmadım otlar ağladı

  C) Topladım yolları eyledim yumak Musalladan gayrı görmedim durak

  D) Aydınlığa koştum karanlık çıktı Her sevgi, her vefa bir anlık çıktı

  E) Yok yere yokluğu vurdum dün gece Gönlümü toprağa serdim dün gece
  Son düzenleyen: Moderatör: 22 Temmuz 2009
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 2. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  51. Gökyüzünde İsa ile
  Tur Dağı'nda Musa ile
  Elindeki asa ile
  Çağırayım Mevla'm seni

  Bu dörtlükteki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?


  A)Cinas B)Kinaye C)Tevriye D)Telmih E)Teşhis

  52.Şen günler sanki bir kırlangıç
  Gibi vuruyor kanat
  Kederli günler sanki
  Kurulmuş bir saat

  Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?


  A)Benzetme-Kinaye
  B)İstiare-Hüsn-ü Talil
  c)Tecahül-ü arif-Kişileleştirme
  D)Kişileştirme-Benzetme
  E)Tariz-Kinaye  53. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

  Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik

  Bu dizelerdeki benzetme, aşağıdakilerden hangisinde vardır?


  A) Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgârı

  Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil

  B) Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor

  Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum

  C) Bakıp imreniyorum akınına

  Şehrin üstünden uçan bulutların

  D) Beni bu güzel havalar mahvetti

  Böyle havada istifa ettim

  E) Park yeni yeni kendine geliyordu

  Bir serçe su içiyordu havuzdan  54. Yapraktan saçını yerlere yaymış

  Sonbahar ağlıyor ayaklarımda

  Dizelerde kişileştirilen varlık, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


  A) Yaprak B) Saç C) Yerler

  D) Sonbahar E) Ayaklar  55. Yaslı gelin gibi mahzun mu, bilmem

  Yüce dağ başında siyah tül vardır.

  Dizelerdeki en belirgin söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

  A) Benzetme - Kişileştirme

  B) Benzetme - Tevriye

  C) Tevriye - Kişileştirme

  D) Cinas - Tariz

  E) Cinas – Tevriye  56. Çamlar hüzünlü, yollara düşmüş söğüt, çınar

  Dizedeki en belirgin edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Benzetme B) Tevriye C) Tariz

  D) Kapalı istiare E) Mecaz -ı Mürsel


  57. Dinle yolcu bu ses onun sesidir

  Sinsi adımlarla akşam yürüyor

  İkinci dizedeki edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Kinaye B) Benzetme C) Kişileştirme

  D) Cinas E) Tezat  58. Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal

  Bakî kalan bu kubbede bir hoş şada imiş

  Beyitteki en belirgin söz sanatı aşağıdaki*lerden hangisidir?


  A) Cinas B) Benzetme C) Tevriye

  D) Mübalağa E) Telmih  59. Aşağıdakilerden hangisinde bir kinaye vardır?

  A) Bakarım bakarım sılam görünmez

  Aramızda yıkılası dağlar var

  B) Sarı saç üstüne sarışın yazma

  Yakışır başına kurban olduğum

  C) Sıla diye diye yanıyor içim

  Yâr olmasa bu dünyada ben hiçim

  D) Sen gittin gi**** burada sensiz

  Perişan hâllerim tez gel efendim

  E) Bahar gelsin şu dağlara gideyim

  Belki derdimize çare bir çiçek


  60. Havada bir dost eli okşuyor derimizi

  Bu dizedeki en belirgin edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Tezat B) Cinas C) Kişileştirme D) Mecaz –ı Mürsel E) Açık istiare  61. **üm indirmede gökler, ölü püskürmede yer

  O ne müthiş tipidir savrulur enkaz -ı beşer

  Beyitteki en belirgin edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Tezat B) Benzetme C) Abartma

  D) Cinas E) Tariz  62. Aşağıdakilerin hangisinde kinaye sanatına başvurulmuştur?

  A) Yine bahar oldu coştu yüreğim

  Akar boz bulanık selli dereler

  B) Sensin beni böyle sevdalara salan

  Komadın aklımı hep ettin talan

  C) Giderse ne deyim ben ardısıra

  Duramam gece gündüz ağlarım demiş

  D) Bulamadım dünyada gönüle mekan

  Nerde bir gül bitse etrafı diken

  E) Selam ver de selamını alayım

  El kavuşturup divanına durayım

  63. Sabır bir anadır, sancı acı su

  Her yol kavşağında kurulmuş pusu

  Bu dizelerdeki en belirgin edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Teşbih B) Tevriye C) Tariz

  D) Cinas E) Kinaye  64. Söylerken o sözleri kızardı

  Hem hazzeder âh hem kızardı

  Bu iki dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İstiare B) Cinas C) Tezat

  D) Kinaye E) Mecaz -ı Mürsel  65. Görmediğim şeyi asla sezemem

  Korku bilmem hiç yalnız gezemem

  İcap etse kendi adım yazamam

  Kâtiplikte gayet iştiharım (yeteneğim) var

  Dörtlükteki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Teşbih B) Teşhis C) Tekrir

  D) Cinas E) Tezat

  66. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa

  Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa

  Bu dizelerdeki kişileştirme, aşağıdakilerin hangisinde vardır?


  A) Bu gece bu yağmur böyle yağarsa

  Çırpınır çırpınır da uçamaz bu kuş

  B) Durmadan kürek çekerim karanlık sularda

  Ne gökyüzü görünür, ne de bir kıyı

  C) Beklemek ölümmüş, umurumda mı?

  Bir gizli geçit ararım ışığa giden

  D) Eski defterleri çeviren rüzgâr

  Bütün yitikleri serer ortaya

  E) Verince yürekten vermek isterim

  Sevgidir barışın gülü katığı  67. Hangi hoyrat rüzgâr söküp götürür

  Çatıdaki yorgun kiremitleri?

  Tayfalar dağılmış, tekneler çürür;

  Mor mor çiçek açmış çocuk etleri

  Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar, aşağı*dakilerin hangisinde verilmiştir?


  A) tekneler - çiçek

  B) tekneler - kiremitler

  C) rüzgâr - kiremitler

  D) çatı - tayfalar

  E) çatı - çiçek  68. Gül hasretinle yollara tutsun kulağını

  Bu dizedeki sanatlı söyleyişe benzer bir söyleyiş aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?


  A) Kopuvermiş umut denen renkli ip

  B) Dünya sarhoş, gönüllerse mustarip

  C) Bin soru şimşeği çakar uzağa

  D) Beyaz yorgunluğu hissetim sende

  E) Hiç kimseyle bölüşmedim sevgimizi  69. Eğer ben, ben isem nesin sen ey yâr! Eğer sen, sen isen ağlayan ben kimim? Dizelerdeki en belirgin edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cinas B) İstiare C) Tezat

  D) Mecaz -1 Mürsel E) Tecâhül - i Arif  70. Ateşten kızaran bir gül arar da

  Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi

  Beyitteki en belirgin edebî sanat, aşağıda-kilerden hangisidir?


  A) Tevriye B) Tariz C) Hüsn - i Talil

  D) Telmih E) İntak (Konuşturma)  71. Bülbül, gül bahçesinde sevgilinin yüzüne ben*zer bir gül aramak için daldan dala konuyor.

  Verilen cümledeki edebî sanat, aşağıdaki dizelerden hangisinde vardır?


  A) Bilemedim Nemrut mu var soyunda

  B) Merak etme göz koymazlar postuna

  C) Her çiçek eğlemez garip bülbülü

  D) Ben ağladıkça pembeleşir sevgilinin yüzü

  E) Bir kömür gözlünün kahrını çekerim  72. Sevgiliye baharı müjdelemek için

  Bahçede kuşlar ötüşüyor

  Dizelerdeki en belirgin edebî sanat, aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Hüsn - i Tâlil B) Tecahül - i Arif C) Kinaye D) Tariz (İğneleme) E) Tevriye  73. Bu kış yolculuk var diyorsa için

  Beni de beraber al anneciğim

  Dizede "yolculuk" sözcüğü "ölmek" kavramı

  Yerine kullanılmışın Sözü edilen edebî sanat

  Aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Tevriye B) Kinaye

  C) Mecaz -1 Mürsel D) Tecahül - i Arif

  E) Teşbih (Benzetme)  74. Güneş sevgilinin güzelliğini görüp utanıyor. Görmemek için bulut perdesini başına çeki*yor.

  Dizelerdeki en belirgin edebî sanat aşağı*dakilerden hangisidir?


  A) Cinas B) Telmih C) Tariz

  D) Kinaye E) Hüsn - i Tâlil  75. "Ay suda bestelerken en güzel bir şarkıyı

  Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı."

  Bu dizelerdeki edebi sanat aşağıdaki dize*lerden hangisinde vardır?


  A) Bir yıkılmış evin, harap ocağın

  Şu heybetli saraylara bedeldir.

  B) Kiminiz sarışın, solgun benizli

  Gönlüm, bunları sevsem yeridir.

  C) Benim gönlüm bir kelebek

  Dolaşıyor çiçek çiçek

  D) Akdeniz'in dalgaları cilveli

  Akdeniz'dir denizlerin güzeli

  E) Yıldızların yukarda açan ilk ışıkları

  Solgun parıltılarla derinlerde sıklaşır.  76. "Kapımı birkaç gün için açık tut

  Eşyam bakakalsın diye arkamdan."

  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?


  A) Gökyüzünü boyarım her sabah

  Uyanır bakarsınız ki mavi

  B) Sular sarardı yüzün perde perde sol*makta.

  Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta

  C) Gün bitti, ağaçta neşe söndü.

  Yaprak ateş oldu, kuş da yakut

  D) Selâm, sonsuzluğun aydınlık bahçesinden

  Selâm, senelerce senelerce evvele

  E) Yeşil pencerenden bir gül at bana.

  Işıklarla dolsun kalbimin için  77. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

  “Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.

  Beytin ikinci dizesindeki söz sanatı aşa*ğıdakilerden hangisidir?


  A) Düz değişmece (mecaz -1 mürsel)

  B) Kişileştirme (teşhis)

  C) Değinmece (kinaye)

  D) Benzetme (teşbih)

  E) Abartma (mübalağa)  78. "Zülfünü dağıtınca ay, buluta saklandı."

  cümlesinde, ay ile yüz, bulut ile de saç ara*sında benzetme amacıyla bir ilişki kurulmuş*tur.

  Buna göre aynı edebi sanat, aşağıdaki*lerden hangisinde vardır?


  A) Sağ yanağında ben olsam.

  B) Sarmısak da acı amma evde lazım bir dişi.

  C) İki tabak yedi, yine doymadı.

  D) Ey gül, söyle bülbüle sussun artık.

  E) ****kli demir icat oldu mertlik bozuldu.  79. "Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi

  Demirlenmişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu."

  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Karşıtlık (Tezat)

  B) Abartma (Mübalağa)

  C) Açık eğretileme (Açık istiare)

  D) Kinaye (Değinmece)

  E) Kişileştirme (Teşhis)  80. "Sevgin dağıtsın hüznü

  Sevinci doldur avuçlarına"

  Bu dizelerdeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?


  A) Her düşüş bir yükseliştir.

  Umudunu sararsan aydınlığa

  B) Sen benim düşmanımsın değişen

  Her seferinde ismin başka

  C) Sevdalı, kimsesiz sarhoşlar gibi

  Sarıl gizlice ağaçlara

  D) Ve söylesin karanlık odalarda

  Zenci kadınlar ölüm şarkısını

  E) Senin bir elinde bir mendil

  Öbüründe kuş sesleri


  81. "Kır ata nal mı dayanır?

  Dağlar uykudan uyanır.

  Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı var*dır?


  A) Kapalı eğretileme (İstiare)

  B) Açık eğretileme

  C) Teşbih-i beliğ (Yalın benzetme)

  D) Kinaye (Değinmece)

  E) Tariz (Dokundurma)  82. "Bir sözün hem gerçek, hem de mecaz an*lamda kullanılması sanatına "kinaye" denir."

  Aşağıdaki dizelerden hangisinde böyle bir kullanım örneklenmiştir?


  A) Yârin dudağından getirilmiş

  Bir katre alevdir bu karanfil

  B) Şu karşıma göğüs geren

  Taş bağırlı dağlar mısın?

  C) Mehlika Sultan'a âşık yedi genç

  Gece şehrin kapısından çıktı.

  D) Gördüm seni bir gün

  Yeni açmış güle döndüm.

  E) Bahar oldu beyim evde durulmaz.

  Bu mevsimde çemenzâre doyulmaz.  82. "Dedim inci nedir, dedi dişimdir.

  Dedim kalem nedir, dedi kasımdır."

  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Kinaye (Değinmece)

  B) Bilmezlikten gelme (Tecahül-ü arif)

  C) Benzetme (Teşbih)

  D) Eğretileme (istiare)

  E) Cinas  84. "Gökyüzünün başka rengi de varmış,

  Geç farkettim taşın sert olduğunu

  Su insanı boğar, ateş yakarmış."

  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Abartma (Mübalağa)

  B) Bilmezlikten gelme (Tecahül-ı arif)

  C) Karşıtlık (Tezat)

  D) Kinaye (Değinmece)

  E) Cinas  85. "Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş ağaçlar."

  Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki açıklama*lardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?


  A) Bilinen bir şeyi bilmezden gelme

  B) Bir olayı gerçek nedeninin dışında daha güzel bir nedenle açıklama

  C) Bir şeyi olduğundan daha büyük gös*terme

  D) Anlamca ilgili sözcükleri bir arada kul*lanma

  E) Benzetme amacıyla bir sözü bir başka sözün yerine kullanma  86. "İkimiz denize karşı yan yana oturmuşuz ve plakta eski bir meyhane şarkısı hıçkırıklı bir sesle yakınır sevgiliden..."

  Bu şiirdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Eğretileme B) Benzetme

  C) Cinas D) Mecaz-ı mürsel

  E) Tecahül-i arif

  87. "Ben gidersem sazım sen kal dünyada

  Gizli sırlarımı aşikar etme

  Lâl olsun dillerin söyleme yâda

  Garip bülbül gibi âh ü zâr etme."

  Bu dörtlükteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Yineleme (Tekrir)

  B) Düz değişmece (Mecaz-ı mürsel)

  C) Dokundurma (Tariz)

  D) Abartma (Mübalağa)

  E) Kişileştirme (Teşhis)  88. "Alışmışsan zevke safaya çekilmezi boz, kır

  Unutma ki benim gönlüm sensiz yine bozkır."

  Yukarıdaki şiirde dize sonlarında yapılan söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır?


  A) Yıldızlar, aydınlık düşünceler gibi duruyor gökyüzünde.

  B) Bizim kuş tavlada yenilince sinirlendi.

  C) Mahzun esirler savaş şarkıları kadar mahzun

  D) Gül sende, gülsen sende, şen bülbül yine sende.

  E) Bu yaz da bana en güzel şarkılarını yaz.  89. "Yar sana yar sana

  Çağlar sular yar sana

  Uslanmam elersin **** gönül

  Şu dağları yarsana"

  Bu dörtlükteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Mecaz-ı mürsel

  B) Tecahül-i arif

  C) Cinas

  D) Tezat

  E) Benzetme  90. "Bir tencere kaynar ocakta

  Et mi kaynar, dert mi kaynar bilinmez"

  Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri bir arada kullanılmıştır?


  A) Mecaz-ı mürsel / Tecahül-i arif

  B) Kinaye / Teşbih -i beliğ

  C) İstiare / Tezat

  D) Mübalağa/Benzetme

  E) Telmih / Hüsn-i talil  91. "Karadutum, çatal karam, çingenem

  Nar tanem, nur tanem, bir tanem"

  Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?


  A) Kapalı eğretileme (K. İstiare)

  B) Değinmece (Kinaye)

  C) Açık eğretileme (A. İstiare)

  D) Yalın Benzetme (Teşbih-i Beliğ)

  E) Kişileştirme (Teşhis)  92. "Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü"

  Dizesindeki "kurşun" sözcüğündeki söz sanatı aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?


  A) Andırıyor hisarlar birer tütsü kabını

  B) Başka yerden başka vadilerden es

  C) Ve çobanlar gibi tutkun doğaya

  D) Ta gerilerden başka kağnılar yetişti geçti gacır gucur.

  E) İçimde savrulur kül dertli dertli  93. "O çay ağır akar yorgun mu bilmem?

  Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem?"

  Bu iki dizedeki söz sanatı İçin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


  A) Abartma (Mübalağa)

  B) Kişileştirme (Teşhis)

  C) İstifham (Soru sorma)

  D) Benzetme (Teşbih)

  E) Tenasüp (Uygunluk)  94. "Ne nergis, ne leylak, ne lale, ne gül;

  Hepsiyle dolu bir selesin güzel"

  Yukarıdaki birinci dizede hangi söz sanatı yapılmıştır?


  A) İntak (Konuşturma)

  B) Kişileştirme (Teşhis)

  C) Tenasüp (Uygunluk)

  D) Tezat (Karşıtlık)

  E) Mübalağa (Abartma)


  95. "Anadolu âlim değil fakat ariftir."

  Bu cümledeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisinde vardır?


  A) Onun annesi attın kalpli bir insandır.

  B) Çocukların hepsi sanki birer bilim adamı*dır.

  C) Anadolu insanının bağrı yanıktır.

  D) Beyaz gerdanına bir de ben gerek.

  E) O, kalemiyle geçinen büyük bir yazardır.


  96. "Saçıma karlar yağmış

  Boşuna yaz beklemek"

  Bu dizelerde aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı vardır?


  A) Bilinen bir gerçeği bilmez gibi görünme

  B) Bir olayı gerçek nedeninin dışında, güzel bir nedene bağlama

  C) Bir sözcüğü uzak anlamını vurgulamak için kullanma

  D) Bir sözcüğü, benzetme amacıyla bir başka sözcük yerine kullanma

  E) Bir sözcüğü, karşıt anlamını vurgulayacak biçimde kullanma


  97. "İşkence yaptıkça bana gülerdi

  Benim sadık yârim kara topraktır"

  Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı var*dır?


  A) Hatırlatmak (telmih)

  B) Karşıtlık (tezat)

  C) Eğretileme (istiare)

  D) Değinmece (kinaye)

  E) Güzel neden bulma (Hüsn-i tali!)


  98. Bir sözün aynı yerde hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmasına "kinaye" denir.

  Aşağıdaki dizelerden hangisinde böyle bir kullanım örneklenmiştir?


  A) Bulamadım dünyada gönüle mekân

  Nerde bir gül bitse etrafı diken

  B) Adalardan yaza ettik de veda

  Sızlıyor bağrımız üstündeki dağ

  C) Sevmiyorum suyunda yıkanmamış rüzgârı

  Dalgaların gözümde tütüyor mavi yeşil

  D) Su değil mevsimin havası akan

  Duyulan yaprağın, daim sesidir.

  E) Dinmiş, lodosların uğultusu içinde

  İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı  99. "Neden böyle düşman görünürsünüz.

  Yıllar yılı dost bildiğim aynalar."

  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?


  A) Beni bende demen bende değilim

  Bir ben vardır bende benden içeri

  B) Bir gün gelir de unuturmuş insan

  En sevdiği hatıraları bile

  C) Gün söndü, karanlık... ışığa çıkıyorum

  **müşlerin duası doğadaki fısıltı

  D) Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var

  Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz

  E) Körfezdeki dalgın suya bir bak, görecek*sin

  Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde  100. Yıkanırdı gölgesi bir kuytu derede

  Yaz kış yeşil bir saksı pencerede"

  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?


  A) Kapanırdı daha gün batmadan kapılar

  B) Şimdi, o dünyadan hiçbir haber yok

  C) Gül hasretinle yollara tutsun kulağın

  D) Atamam kendimi denize dünya güzel

  E) Gül diyeceğim, gül dereceğim gül üstüne  101. "Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle"

  Yukarıdaki dizedeki söz sanatı aşağıdaki*lerden hangisidir?


  A) Düz değişmece (Mecaz-ı mürsel)

  B) Kişileştirme (Teşhis)

  C) Dokundurma (Tariz)

  D) Değinmece (Kinaye)

  E) Abartma (Mübalağa)  102. "Üzdü beni zalim kanlı yaramaz

  Gayet çoktur değil benim yaram az

  Bana yardan gayri cerrah yaramaz."

  Yukarıda, dize sonlarında yapılan söz sa*natı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Teşbih B) Tevriye C) Kinaye

  D) Cinas E) Mecaz-ı Mürsel

  __________

  Alıntıdır...
  proportionss bunu beğendi.
 3. !..GncFB.ip3q..!

  !..GncFB.ip3q..! Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  23 Eylül 2008
  Mesajlar:
  537
  Beğenileri:
  73
  Ödül Puanları:
  16
  ee...cevap anahtarı nerde bunun biz nerden bilcez çözdüklerimizin doğru veya yalnış olduğunu :D
 4. => iηciтαηєѕi <=

  => iηciтαηєѕi <= Üye

  Katılım:
  29 Ekim 2008
  Mesajlar:
  146
  Beğenileri:
  293
  Ödül Puanları:
  64
  İpekcim sen çöz sorulardan bende o sorulara bende bakarım hatta birkaç arkadaş daha buluruz hep birlikte çıkarırız cevap anahtarını.:D Ne yaparsın aldığım yerde soru çok,cevapları yok.
 5. proportionss

  proportionss Üye

  Katılım:
  1 Ekim 2009
  Mesajlar:
  29
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0
  sorular güzelde birde cevapları olsaydı keşke..
  ilk 10 soruyu çözdüm kendimce:)
  1-A, 2-D, 3-B, 4-B, 5-C, 6-D, 7-D, 8-D, 9-E, 10-B

  diğer sorularıda çözmeye çalışacağım diger başka çözen arkadaşlarda varsa cevapları verirse çok güzel olur yanlış yaptıklarım vardır karşılaştırırız..
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 6. ezgi09

  ezgi09 Üye

  Katılım:
  18 Mart 2009
  Mesajlar:
  112
  Beğenileri:
  62
  Ödül Puanları:
  0
  ilk 10 soruyu bende yaptım :)
  1)A
  2)D
  3)boş
  4)B
  5)E
  6)D
  7)A
  8)D
  9)E
  10)B
  Berkay VARANGEL bunu beğendi.
 7. a[DRİFT]

  a[DRİFT] Üye

  Katılım:
  26 Nisan 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  nolur cevapları verin yahu ?? :(:(
 8. Aziz koç

  Aziz koç Üye

  Katılım:
  2 Kasım 2010
  Mesajlar:
  19
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  0
  Cevapları olmadan testin ne anlamı var?
 9. Berkay VARANGEL

  Berkay VARANGEL Üye

  Katılım:
  24 Kasım 2010
  Mesajlar:
  425
  Beğenileri:
  78
  Ödül Puanları:
  29
  Emeğine sağlık !

Sayfayı Paylaş