Sözcükte Anlam [Test-2] [Soru & Test]

Konu 'Türkçe Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1."Küçük" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicelik anlamıyla kullanılmamıştır?

  A)Alandaki küçük bir kalabalık olayı kınıyordu.

  B)Küçük kardeşi Amerika'da öğrenim gördü.

  C)Davranışı tam bir küçük insan davranışıydı.

  D)Küçük elleriyle oyuncağını kavramaya çalışı*yordu.

  E)Küçük bir valizle köyünden ayrıldı.


  2.Aşağıdaki cümlelerde kullanılan "geçmek"sözcüğü, anlamca eşleştirilirse hangisi dışta
  kalır?

  A)Böyle şeyler artık bizden geçti.

  B)Kapının önünden birkaç kişi aceleyle geçti.

  C)Buradan geçen adamı tanıyor musun?

  D)Olayın geçtiği yeri hatırlayamıyorum.

  E)Güzel günlerimin geçtiği bu kasabayı unutamam.


  3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler "genelden özele" doğru sıralanmıştır?

  A)Çam her mevsim yeşil kalabilen bir ağaçtır.

  B)Taş katı varlıklar arasında yer alır.

  C)Gül çiçekler içinde birincidir.

  D)Nedense bu toplumdaki insanlar, erkek ço*cuk istiyor.

  E)Yılan sürüngen bir hayvandır.


  4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nicelik bildirmemektedir?

  A)Büyük salonda toplanan gençler sabaha ka*dar çılgınca eğlendi.

  B)Bu ağır çantayı taşımaktan omuzlarının kop*tuğunu söylüyordu.

  C)Daha geniş bir eve taşınmak istiyoruz.

  D)İnce camdan yapılan bardaklar daha çok rağ*bet görüyor.

  E)Yüksek mevkilerde gözü olmadığını söylerdi hep.


  5.Bu sorunları çözebilmek için bana biraz zaman tanıyın.

  "Zaman" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han*gisinde yukarıdaki anlamıyla kullanılmıştır?

  A)Kaygılanma, zaman her şeyin ilacıdır.

  B)Zamanla nasıl da değişiyor insan.

  C)Akşama kadar kahvede zaman öldürüyor.

  D)Oraya geldiğim zaman görüşürüz.

  E)Konuyu düşünebilmek için bize zaman verin.


  6.Soyut durumların, somut kavramları karşılayan sözcüklerle anlatılmasına "somutlaştırma" denir.

  Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangi*sinde "somutlaştırma"ya başvurulmamıştır?

  A)Sözler boğazında düğümlendi.

  B)Taşlı, çamurlu yollarda yürümeye alışık o.

  C)Adamın yüreği taşlaşmış, ne yapalım.

  D)Dün gelip iğneleyici sözler söyledi yine.

  E)Bu karanlık düşünceler kalıcı olmayacak.


  7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz an*lamlı sözcük kullanılmamıştır?

  A)Köye ulaşmak için dağları, kel tepeleri çiğne*yip geçtik.

  B)Ne yazık ki eğitim sistemimiz öğrencileri ezi*yor.

  C)Türkücünün yanık (!) sesi kulaklarımızı tır*malıyordu.

  D)Yemekten sonra başıma hafif bir ağrı girdi.

  E)Büyük bir özlemle annesine sarıldı.


  8.I. Kadının gözlerinden yaşlar süzülmeye baş*ladı.

  II. Gribe yakalanınca iyice süzüldü.

  III.Uçurtmalar gökyüzünde süzülüyor.

  IV.Akşamdan bırakılan peynir tamamen süzül*müştü.

  V.Yağmur damlaları camdan süzülüyordu.

  "Süzülmek" sözcüğü, yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır?

  A) I. ve III. B) I. ve V. C) II. ve IV. D) n. ve V E) IV. ve V.


  9. Anlam genişlemesi yoluyla soyut anlamlı bir söz*cük somut anlam kazanabilir.

  Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir kulla*nım vardır?

  A)Bu yıl kasım ayı her yılkinden yağışlı geçiyor.

  B)Kazada yaralananlar, sedyelerle hastaneye taşındı.

  C)İşimiz bitince hepimiz bu köyden ayrılacaktık.

  D)Kardeşinin sorunlarıyla her zaman ilgilenirdi.

  E)Zaman, o kadar çabuk akıp gidiyor ki farkında bile olamıyoruz.


  10. Gün ışığı camlara vurduğunda hayata yeniden gelmiş gibi olurum.

  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, yukarıdaki altı çizili sözcüklerden birinin

  yerini tutmaz?

  A)Yaşam B) Güneş C) Tekrar D) Doğa E) Kadar


  11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "sürüklemek" sözcüğü "kötü bir sona doğru götürmek"anlamında kullanılmıştır?

  A) Çocuğu sürükleyerek eve getirdi.

  B)Peşimden sürüklediğim yıllara yazık.

  C)Film, beni çocukluk yıllarıma sürükledi.

  D)Nehir söğüt dallarını, saman çöplerini sürüklüyordu.

  E) Onu sürükleye sürükleye banyoya sokabiliyoruz.


  12.I.Çaya şekeri az atar.

  II.Otobüs bir süre bekledi.

  III.Temiz bir otelde on gün kaldık.

  IV.Orada çok para kazanmış.

  V.Kısa zamanda gidip geldi.

  Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden han*gi ikisi arasındakİ ilişki;

  Ak gün ağarıp kalmaz

  Kara gün kararıp kalmaz

  dizelerindeki altı çizili sözcükler arasındaki ilişki ile özdeştir?

  A) I. ve II. B) II. ve V. C) I. ve IV. D) III. ve IV. E) I. ve III.


  13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "büyük" sözcüğü, soyut bir kavramı

  nitelemek için kullanılmıştır?

  A)Çalıştı ve büyük bir ev sahibi oldu sonunda o da.

  B)Büyük çocuk ortancayı çok kıskanırdı o yaş*lardayken.

  C)Büyük sorunlarla uğraşıyor, önemsiz sorun*ları bir kenara itiyordu.

  D)Sahnenin ortasında büyük bir masa vardı, masanın arkasında da bir yağlıboya asılıydı.

  E)Büyük kalabalıklara seslenir ve onları coştururduk üniversite yıllarımızdayken.


  14.Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

  A)Eski kilimleri değerini buluncaya kadar sat*madı.

  B)Hâlâ bir hazırlık yapmadık, kış kapıya dayandı.

  C)Durakta araba beklemek gerekiyordu, eve gi*debilmek için.

  D)Kızların ikisi de erken vattı.

  E)İyiliğe iyilik her kişinin kârıdır.


  15."Görmek" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde "anlamak, kavramak" anlamında kullanılmıştır?

  A)Gözü yalnız parayı görüyor, sevgiden haberi yok.

  B)Evimiz ormanı görüyordu.

  C)Okul, ne zamandan beri temizlik görmemişti.

  D)Çok para kazanırsan bizi de göre

  E)Bir gün anneliğin ne olduğunu sen de göreceksin.


  16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcüklere yer verilmemiştir?

  A)Bugün hava oldukça açık ve berrak.

  B)Yağmurdan hemen sonra sokaklar kurumuş*tu; fakat çatı ıslaktı.

  C)Yoksulluk ayıp, zenginlik meziyet sayılıyor bu devirde.

  D)Gençlikte taş taşı, kocalıkta ye aşı.

  E)Herkes hakkında iyilik düşünen, kimsenin kötülüğünü istemeyen insancıl biriydi.


  17. "Geniş" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

  A) Geniş gövdeli ağaçların gölgesinde piknik yapıyorlar, çaylarını yudumluyorlardı.

  B) Geniş eve harcanan para boşa gitmez, derdi,babam her zaman.

  C) Belediyenin açtığı yeni yollar çok geniş ve ferahtı, trafik rahatlamıştı.

  D) Türkiye'nin kalkınması için çok geniş iş alanlar gerekiyor.

  E) Aslında burası bize geniş deyip daha küçük bir ev aramaya başladık.


  18. Aşağıdakilerin hangisinde "çekilmek" sözcüğü, verildiği anlamının dışında kullanılmıştır?

  A) Bir işten, bir görevden kendi isteği ile ayrılmak: Başka projelerimiz var, bu işten çekiliyorum.

  B) Azalmak veya yok olmak: Yeni aldığımız ine*ğin sütü çekildi.

  C) Bir yere, bir duruma geçmek: Ben de bir tarafa çekilerek sessizce oturdum.

  D) Katılmamak, vazgeçmek: Beni görünce o da yarışmadan çekildi.

  E) Bir yerden uzaklaşmak, bir yere uğramamak: İkramiyeler bensiz çekiliyor bu dünyada.


  19. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinin yerine kullanılamaz?

  A) Oldukça şen bir kişiliği vardı.

  B) O, her zaman eğlenceli bir yaşam sürdü,

  C) Hoşgörü sahibi bir insandı.

  D) Onun bu neşeli hâli çok güzel.

  E) Gülmediğini görmedim, hep keyiflidir.


  20. "Acımak" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "bir şeyi vermeye kıyamamak" anlamında kullanılmıştır?

  A) Kimsesiz çocuklara yalnızca acımak yetmez;onlara kucak açmak da gerekir.

  B) Duygusuz insanlara acıyorum doğrusu.

  C) Kolum o kadar acıyordu ki, kıpırdatamıyordum bir türlü.

  D) Acırım kitaplarıma, benim gibi okuyacaklarına inansam hiç düşünmez veririm.

  E) Çoluğuna çocuğuna acımasam hemen işine son verecektim.


  CEVAP ANAHTARI :

  1.C 2.A 3.D 4.E 5.E 6.B 7.E 8.B 9.E 10.D 11.B 12.C 13.C

  14.B 15.E 16.A 17.D 18.E 19.C 20.D

Sayfayı Paylaş