SPK (Sermaye Piyasası Kurulu)

Konu 'Muhasebe ve Finansman' bölümünde kitapkurdu tarafından paylaşıldı.

 1. kitapkurdu

  kitapkurdu MEDRESE Gerisi Vesvese. Özel Üye

  Katılım:
  30 Ekim 2008
  Mesajlar:
  4.279
  Beğenileri:
  1.584
  Ödül Puanları:
  113

  Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) sınavlarının genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli, değerleme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir. Kurul tarafından düzenlenen lisanslama sınavları aksine bir karar alınmadıkça her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yapılmaktadır.


  Sınavların genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli ve değerleme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir.

  Sınav, sermaye piyasasında çalışmak isteyen (Bankalar, Aracı Kurumlar gibi) fakülte mezunlarının girmesi gerekli olan bir sınavdır. Lisan almayanların sermaye piyasasında çalışmaları mümkün değildir. Sınava girmek için mutlaka bir kurumda çalışmak gerekmemektedir. Fakülte mezunları sınava girebilirler. Lisan alanların ilgili kurumlarda iş bulma şansları oldukça artmaktadır. Kurumlar, lisanslama belgesine sahip kişileri aşağıdaki alanlarda istihdam etmektedirler;

  a) Hisse senetleri piyasası müşteri temsilcisi,

  b) Sabit getirili sermaye piyasası araçları ve repo-ters repo piyasası müşteri temsilcisi,

  c) Yatırım fonları müşteri temsilcisi,

  d) Aracı kurum acentası olarak faaliyet gösteren banka şubeleri tarafından, Seri: V, No: 46 sayılı Tebliğ’in 24′üncü maddesi uyarınca Kurulumuza bildirilmesi zorunlu olan acentalık işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcisi ile seans salonlarında hisse senedi alım satımı görevini yürüten müşteri temsilcisi,

  e) Aracı kuruluş şube müdürü,

  f) Aracı kurum irtibat bürosu sorumlusu,

  g) Aracı kurum müfettişi,

  h) Aracı kuruluş takas ve operasyon sorumlusu.

  Moderatör Barış bunu beğendi.
 2. kitapkurdu

  kitapkurdu MEDRESE Gerisi Vesvese. Özel Üye

  Katılım:
  30 Ekim 2008
  Mesajlar:
  4.279
  Beğenileri:
  1.584
  Ödül Puanları:
  113
  1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.?

  Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

  2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.?

  A- Lise, 2 yıllık Yüksek Okul, Fakülte mezunu iseniz. SPK Temel Düzey
  Lisanslama sınavına girip. Bu sınavda Takas ve Operasyon İşlemleri
  Modülünden ( Dersinden ) 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan aldığınızda
  Takas ve Operasyon Sorumlusu olarak görev yapabilirsiniz.

  B- En az 2 yıllık ön lisans mezunu iseniz Temel Düzey lisansını aldığınızda 9
  modülden sınava girip geçme notu 100 puan üzerinden 60 puan alırsanız
  ortalamanız 70 ise Aracı kurum şube müdürü olabilirsiniz.


  C- Lise, 2 yıllık Yüksek Okul, Fakülte mezunu iseniz Temel Düzey lisansını
  aldığınızda 9 modülden sınava girip geçme notu100 puan üzerinden 60,
  ortalamanız 70 ise Aracı kurum irtibat sorumlusu olabilirsiniz.

  D- Lise, 2 yıllık Yüksek Okul, Fakülte mezunu iseniz Temel Düzey lisanslama
  sınavına girip lisans için gereken modüllerin tamamından başarılı olmamasına
  rağmen
   Genel Ekonomi,
   Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili Mevzuat ve Etik Kurallar,
   Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları,
   Hisse Senetleri Piyasaları,
   Tahvil ve Bono Piyasaları,
   İlgili Vergi Mevzuatı
  modüllerinden ( derslerinden) her birinden en az 100 puan üzerinden 60 ve yine bu
  modüllerin tamamının ortalaması en az 70 puan olması halinde Temel Düzey
  Müşteri Temsilciliği Lisansı almaya hak kazanırlar. Müşteri Temsilciliği
  yapabilirler.
  Müşteri Temsilciliği Lisansı alanlar ek olarak Türev Araçlar Sınavının
  Türev Araçlar,
  Vadeli İşlem Opsiyon Piyasalarının İşleyişi
  Modüllerinden (derslerinden ) başarılı olurlarsa Türev Araçları Müşteri
  Temsilcisi olarak çalışabilirler.
  E- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olanlar, ayrı bir
  lisans belgesi gerekmeksizin “Takas ve Operasyon Sorumlusu” ve Temel Düzey
  Müşteri Temsilcisi olarak çalışabilirler.




  3) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisanslama Sınav Konuları Nelerdir.?

  1- Genel Ekonomi.

   Temel Kavramlar.
   Arz ve Talep Analizi.
   Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu.
   Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri.
   Kamu Bütçesi ve Bütçe Açıklarının Finansmanı.

   Para ve Maliye Politikaları.

  2- Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar.
   Sermaye Piyasası Kanunu.
   Sermaye Piyasası Kurulu Yönetmelikleri.
   Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri.
   Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları.
   İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatı.
   32 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında KHK.
   Kara Paranın Aklanmasına Yönelik Hukuki Düzenlemeler.
   Bankalar Kanunu’nun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri.
   Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü.
   Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Üyelerinin Sermaye Piyasası
  Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları.
   Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Disiplin Kuralları.

  3- Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları.

   Hisse Senetleri.
   Tahviller, Değiştirilebilir Tahviller.
   Varantlar.
   Hazine Bonoları.
   Gelir Ortaklığı Senetleri.
   Gelire Endeksli Senetler
   Yatırım Fonu Katılma Belgeleri.
   Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller.
   Varlık Finansmanı Fonları, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler.
   Banka Bonoları- Finansman Bonoları-Altın,Gümüş ve Platin Bonoları.
   Depo Sertifikaları.
   Vadeli İşlem Sözleşmeleri.




  4- Hisse Senedi Piyasaları.
   Temel Kavramlar.
   İMKB Hisse Senetleri Piyasasının İşleyişi.
   Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz ve İMKB’de İşlem Görme.
   Borsa Üyeleri ve Üye Temsilcileri.
   Hisse Senetleri Piyasasında Pazarlar ve İşlem Kuralları.
   Hisse Senetleri Piyasasında Emir ve İşlem Kuralları.
   Hisse Senetleri Piyasasında Endeksler ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri.
   Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemelerinde Baz/Referans Fiyatların Hesaplanması.
   Kredili Menkul Kıymet İşlemleri, Açığa Satış, Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve
  Verme İşlemleri.
   Hisse Senedi Piyasasında İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyon.

  5- Tahvil ve Bono Piyasaları.

   Temel Kavramlar.
   İMKB Tahvil ve Bono Piyasasının Pazarları ve İşleyişi.
   Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler
   TCMB-Para Politikası-APİ ve Tahvil Piyasaları ile İlişkisi.
   Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu İhracına İlişkin Mevzuat.
   Kamu Borçlanma Gereğinin Belirlenmesi.
   Kamu Borçlanma Mekanizması, Borç Yönetimi ve İhale Prosedürü.
   Kamu Borçlanmasının Mali Piyasalar ve Genel Ekonomi Üzerine Etkileri.
   Borsa Dışı Tahvil ve Bono Piyasası.
   İMKB Devlet İç Borçlanma Senetleri Endeksleri.
   Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasaları ve İşleyişi.

  6- Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar

   T.C Merkez Bankası Piyasaları.
   Bankalararası Piyasalar.
   Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş.
   İstanbul Altın Borsası.
   Tezgahüstü Piyasalar. 7- İlgili Vergi Mevzuatı.

   Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavram ve Tanımlar.
   Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi.
   Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi.
   Halka Açık Şirketlerde Vergilendirme Esasları.
   Sermaye Piyasasını Teşvik Etmeye Yönelik Vergi Tedbirleri.
   Gelirin Toplanması ve Beyanı.
   Beyanname Verilmeyen Haller.
   Vergi Tevkifatı.
   Verginin Ödenmesi.
   Örtülü Sermaye – Örtülü Kazanç.
   Damga Vergisi Kanununun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri.
   Harçlar Kanununun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri.
   Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi.
   Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi.
   Veraset ve İntikal Vergisi.
   Vergi Suçları ve Cezaları.

  8-Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz.

   Faiz Kavramı ve Paranın Zaman Değeri.
   Endeks Kavramı ve Sermaye Piyasalarında Kullanılan Endeksler.
   Mali Tabloların Düzenlenmesi.
   Mali Tablolar ve Analiz Yöntemleri.
   Şirket Değerleme Yöntemlerine İlişkin Temel Kavramlar.
   Risk Kavramı ve Türleri.
   Menkul Kıymet Değerlemesi.
   Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel İlkeleri.
   Sermaye Piyasasında Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve İşleyişi.
   Aracı Kurumlarda Belge ve Kayıt Düzeni.
   İç Kontrol Sistemi.

  9- Takas ve Operasyon İşlemleri.

   Takas ve Saklama İşlemlerini Düzenleyen Mevzuat.
   Takasbank Para Piyasası.
   Hisse Senetleri Piyasası Takas ve Saklama İşlemleri.
   Hisse Senetleri Piyasası Temerrüt İşlemleri.
   Hisse Senetleri Üzerinde Bulunan Haklarla İlgili Yapılan İşlemler.
   Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesi
   Sabit Getirili Menkul Kıymetler Takas ve Saklama İşlemleri.
   Tahvil ve Bono Piyasası Temerrüt İşlemleri.
   Takasbank Elektronik Transfer Sistemi İşlemleri.
   Yabancı Yatırımcılar ve Saklama.
   Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Takas İşlemleri.
   Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası Takas İşlemleri.
   Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemelerinde Baz/Referans Fiyatların Hesaplanması  Menkul Kıymetlerde Devir, Temlik, Zayi Olma, Ödeme Yasağı ve Zaman Aşımı.
   Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetmeliği.
   Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Ödünç Menkul Kıymet İşlemlerinin Takası.

  Temel Düzey Lisanslama Sınavına Kaç Kez Girebilirim. Kaç hakkım var ?

  Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir
  sınırlama yoktur.

   Adayın ilk kez girdiği sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans belgesi almaya
  hak kazandığı tarih arasında 2 yıldan fazla bir sürenin geçmiş olması halinde lisans
  belgesi verilmesi yenileme eğitimlerine katılarak tamamlama şartına bağlanmıştır.

   Adayın ilk kez girdiği sınav sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans belgesi almaya
  hak kazanacağı tarih arasında 4 yıldan fazla bir sürenin geçmemiş olması
  gerekmektedir.

   Aksi halde adayın başarılı olduğu dersler dahil tüm derslerden yeniden
  sınava girmesi gerekecektir.

   Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir. ​

Sayfayı Paylaş