ßir yærdımcı olæßilir misiniz??

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf' bölümünde deniz_07 tarafından paylaşıldı.

 1. deniz_07

  deniz_07 Üye

  Katılım:
  17 Nisan 2010
  Mesajlar:
  34
  Beğenileri:
  21
  Ödül Puanları:
  0

  arkadaşlar yarın tarih sınıvımız var ßir kaç saat içinde konu özetleri yazabilir misiniz?? ...ßizim tarih öğretmenimiz çok zor soruyorda....lütfen ßana yardımcı olun...
 2. deniz_07

  deniz_07 Üye

  Katılım:
  17 Nisan 2010
  Mesajlar:
  34
  Beğenileri:
  21
  Ödül Puanları:
  0
  Arkadaşlar lütfenn.....ßi ßakın ...:)
 3. *.Sinnlos Ein Sturm.*

  *.Sinnlos Ein Sturm.* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  16 Nisan 2010
  Mesajlar:
  905
  Beğenileri:
  6.732
  Ödül Puanları:
  0
  Konuları yazar mısın buraya? Yazarsan daha çabuk yardım edebilirim sana :)
  sütuna, ata45ata ve deniz_07 bunu beğendi.
 4. deniz_07

  deniz_07 Üye

  Katılım:
  17 Nisan 2010
  Mesajlar:
  34
  Beğenileri:
  21
  Ödül Puanları:
  0
  uygarlığın doğuşu ve ilk uygarlıklar.....
  islam tarihi ve uygarlığı...
  Türk islam devletleri....
  ßu konular yeterli....:)
 5. ~Dryad

  ~Dryad Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.197
  Beğenileri:
  512
  Ödül Puanları:
  36
  Kısa kısa önemli maddeler var burada işine yararsa..


  TARİH ÖNCESİ VE İLKÇAĞ TARİHİ

  1.Tarih öncesi ilk devir yontma taş devridir.İlk araçlarda bu devirde yapılmıştır.
  2.İlk resim ve heykel yontma taş devrinde yapılmaya başlanmıştır.
  3.Ateş ilk defa yontma taş devrinde bulundu.
  4.İnsanlar ilk defa yerleşik hayata cilalı taş devrinde geçtiler.
  5.İnsanlar hayvanları evcilleştirmeyi ilk defa cilalı taş devrinde öğrendiler.
  6.İnsanlar ilk defa balıkçılığa cilalı taş devrinde başladılar.
  7.Ataerkil aile ilk defa maden devrinde ortaya çıktı.
  8.Saban ve tekerlek ilk defa maden devrinde bulunmuştur.
  9.İlk krallık ve beylikler maden devrinde kurulmuştur.
  10.İlk bulunan maden bakırdır.
  11.İlk kez yazı demir devrinde kullanılmış.
  12.Tarihte ilk defa Aile Hukuku Hititlerde görülmüştür.
  13.Anadolu’da kurulan ilk uygarlık Hititlerdir.
  14.İlk tarih yazıcılığını Hititler yapmıştır.
  15.Anadolu’daki ilk siyasi birliği Hititler kurdu.
  16.Tarihte ilk defa meclisi Hititler kurmuştur.(Pankuş Meclisi)
  17.İlk sosyal örgütlenme Maden Devrinde Mezopotamya’daki Sümerler tarafından gerçekleştirilmiştir.
  18.Mezopotamya’daki ilk medeniyet Sümerler tarafından kuruldu.
  19.Tarihte ilk defa Güneş saatini Sümerler kullanmıştır.
  20.İlk yazıyı (Çivi Yazısı ) bulan Sümerlerdir.
  21.İlk yazılı kanunlar Sümerlere aittir.(Kral Şulgi ve Urgakina kanunları)
  22.İlk ordu Sümer ve Akad Türkleri tarafından kuruldu.
  23.Tarihte ilk olarak Asya ile Avrupa arasındaki kültürel etkileşimi meydana getiren olay İskender’in Asya Seferi’ne çıkmasıdır.
  24.İlk kez Doğu-Batı Ticaretinin gelişmesine Lidyalılar neden oldu.
  25.İlk parayı Lidyalılar kullandı.
  26.İlk anayasayı Babiller yapmıştır.
  27.İlk kanun kitabını Babiller yazmıştır.
  28.Tarihte ilk defa Güneş yılına dayalı takvimi Mısırlılar bulmuş ve gün,yıl ve mevsim olarak ayırmışlardır.
  29.Tarihta ilk yazılı anlaşma Kadeş Anlaşmasıdır.(Mısırla Hititler arasında M.Ö. 1280)
  30.İlk defa Tıp ve Mumyacılığı Mısırlılar geliştirmiştir.
  31.Sulama kanalları ve sulama işi ilk kez maden devrinde Mısırda kullanılmaya başlanmıştır.
  32.İlk defa alan ve hacim hesaplarını bulan,daireyi 360 dereceye bölen Mısırlılardır.
  33.Tarımla ilk defa Mısırlılar uğraşmışlardır.
  34.Onluk sayma düzenini ilk defa Mısırlılar bulmuştur.
  35.Tarihte ilk defa ticaret kolonilerini İyonlar kurmuştur.
  36.İlk modern Tarih Yunan medeniyetinde yazıldı.
  37.İlk posta örgütünü Persler kurmuştur.
  38.Tarihte ilk Alfabeyi bulanlar Fenikelilerdir.
  39.Tarihteki ilk denizciler Fenikelilerdir.
  40.Tarihte ilk Yahudi Devleti İbraniler’dir.
  41.Tarihteki ilk Basın yayın hayatını Romalılar çıkardıkları günlüklerle başlattılar.
  42.İlk Hiyeroglif (Resim) yazısını Mısırlılar bulmuştur.
  43.Kavimler Göçü ilk defa Avrupa topluluklarında Millet olma fikrini ortaya çıkardı.
  44.Tarihte ilk defa Barut,Pusula,Matbaa ve kağıdı Çinliler kullanmışlardı.
  deniz_07 bunu beğendi.
 6. ~Dryad

  ~Dryad Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.197
  Beğenileri:
  512
  Ödül Puanları:
  36
  İslam Kültür ve Uygarlığı


  Devlet Yönetimi  Devletin başında bulunan kişi, hem dini, hem de siyasi açıdan tüm yetkilere sahipti.

  İslamiyetin kurulduğu ilk yıllarda, devlet başkanı Hz. Muhammed idi.


  Hz. Muhammed'den sonra devlet başkanlığı görevi için halifeler seçildi.


  Halifeler, Hz. Muhammed'in peygamberlik görevi dışındaki dünyevi bütün görevlerini yerine getirdiler.


  Hz. Ömer döneminde sınırların genişlemesi ile devlet yapısında yenilikler yapılarak vali ve kadılar atanmaya başlandı.


  Devlet hazinesi olarak bilinen Beytül Mal oluşturuldu.


  Emeviler Dönemi'nde halifelik babadan oğula geçmeye başladı.
  UYARI : Hz. Muhammed'in ölümünden sonra ilk dört halife (Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali) seçimle belirlenmiştir.


  Emeviler Dönemi'nde sınırların genişlemesi ile yeni devlet görevlileri ortaya çıktı.


  Ordu

  Sınırların genişlemesi ile ordu önem kazanmaya başladı.

  Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir döneminde düzenli bir İslam ordusu yoktu.


  İslam Devleti'nde, eli silah tutan her erkek asker olarak kabul edilirdi.


  İlk düzenli İslam ordusu Hz. Ömer devrinde kuruldu.


  Abbasiler devrinde, Türkler ve diğer milletler İslam ordusunda görev almaya başladı.


  Hz. Osman devrinde ilk defa donanma kuruldu.  Sosyal Hayat  Sosyal hayata dair düzenlemeler Kur'an-ı Kerim'den alınırdı.

  İslamiyette insanlar arasında fark olmamasına rağmen, Emeviler Dönemi'nde Araplar kendilerini diğer uluslardan üstün görmüşlerdi.


  Arap olmayan Müslümanlar ise Mevali olarak adlandırılmıştı.


  Abbasiler döneminde Araplarla Mevali eşit duruma geldi.


  İslam Devleti'nde, Hristiyan ve Yahudiler'den oluşan topluma Ehl-i Kitap denir.


  Ehl-i Kitap haricinde Müslüman olmayan kesime de Ehl-i Küfür denir.


  Müslüman olmayan bu toplumlar haraç ve cizye vergileri verirdi.  Ekonomik Hayat  Ekonomi daha çok tarım, hayvancılık, ticaret ve el zanaatlarına dayalıydı.

  UYARI : Abbasiler Dönemi'nde el zanaatları ile uğraşanlar, Fütüvvet Birlikleri denilen meslek örgütleri oluşturmuşlardır.  Hayvancılığın gelişmesi ile halı ve kilim dokumacılığı da gelişti.


  Seramik, cam işlemeciliği ve dokumacılık da ilerledi.


  Ticaret, İslamiyet ile birlikte Arap Yarımadası'nda oldukça hızlandı.


  En çok ticaretin yapıldığı devlet Bizans'dı.


  İslam Devletleri'nde, devlete ait gelirlere Beyt-ül Mal denir.


  Devlete ait gelir kaynakları :

  1. Savaş ganimetlerinin beşte biri

  2. Gayrimüslimlerden alınan Haraç


  3. Müslümanlar'dan alınan Öşür


  4. Gayrimüslümlerden alınan Cizye


  5. Maden, tuz, gümrük gelirleri


  Emevi halifesi I. Velid zamanında ilk İslam parası basıldı.  Dil ve Edebiyat


  İslamiyet'te dil ve edebiyatın kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir.

  Arapça, Emevi halifesi Abdülmelik zamanında resmi dil olarak kabul edildi.


  İslamiyet'ten önce, sözlü edebiyat gelişmişken, Hz. Muhammed'in hayatını yeni nesillere aktarmak amacıyla yazılı edebiyata da önem verildi.


  Düşünce hayatı Abbasiler ile birlikte gelişmiştir.  Bilim


  İslam medeniyetlerinde bilim; İslami bilimler ve pozitif bilimler olmak üzere ikiye ayrılır.

  İslam bilimlerinin temeli Kur'an-ı Kerim'dir.


  Tefsir : Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin yorumlanması bilimidir.


  Hadis : Hz. Muhammed'in söylediği sözler ve yaptığı işlerin bütününe hadis denir.


  Hadis biliminin önde gelenlerinden biri Sahih-i Buhari'nin yazarı İmam Buhari'dir.


  Fıkıh : İslam hukukudur. Temeli Kur'an-ı Kerim'dir.


  Kelam : İslam felsefesidir.


  Ünlü İslam bilginlerinden başlıcaları; Razi, İbn-i Cemşit, Farabi, İbn-i Sina, İbn-i Rüşt, Biruni, Taberi, Mesud-i, İbnül Esir ve İbn-i Haldun'dur.  Sanat


  Sanat İslamiyet ile birlikte büyük gelişme gösterdi.

  İslamiyet'in yayılması ile İslam sanatında İran, Türk ve Bizans sanatlarının etkisi görüldü.


  İslam sanatı denince akla ilk gelen, mimaridir.


  En önemli mimari eserler arasında; Ömer Camii, El Ezher Camii, İbn-i Tulun Camii, El Hamra Sarayı ve Kurtuba Camii sayılabilir.


  El sanatlarında; oymacılık, kakmacılık, nakkaşlık, hat ve aaahip sanatları oldukça gelişti.
  deniz_07 bunu beğendi.
 7. deniz_07

  deniz_07 Üye

  Katılım:
  17 Nisan 2010
  Mesajlar:
  34
  Beğenileri:
  21
  Ödül Puanları:
  0
  Çok sağol.....Çoooo.....k İşime yaradı :) :)... irfan hoca nın sorularına hazır sayılırım....:) :D
 8. ~Dryad

  ~Dryad Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.197
  Beğenileri:
  512
  Ödül Puanları:
  36
  Rica ederim.
  İşine yaradığına sevindim
  Başarılar ;)
  deniz_07 bunu beğendi.
 9. deniz_07

  deniz_07 Üye

  Katılım:
  17 Nisan 2010
  Mesajlar:
  34
  Beğenileri:
  21
  Ödül Puanları:
  0
  offf....çok güzel çalıştım ama hoca kazık gibi sordu...üstüne üstün sınavdan çıkınca o kuyruk acısı yetmez gibi sınav cevaplarının sabahtan beri panoda asılı olduğunu söyledi.... :mad: ....off irfan hocam of... :) yinede saol...

Sayfayı Paylaş