Şu iki soruyu cevaplarsınız sevinirim..

Konu 'Coğrafya 9. Sınıf' bölümünde Çiğdem Eylül tarafından paylaşıldı.

 1. Çiğdem Eylül

  Çiğdem Eylül Üye

  Katılım:
  6 Aralık 2011
  Mesajlar:
  52
  Beğenileri:
  25
  Ödül Puanları:
  19

  İndirgenmiş sıcaklık denilince ne anlıyorsunuz? ve İzoterm haritalarının nasıl kullanılır ?
  Bu iki sorunun cevabını verebilir misiniz? :( :confused:
 2. acimasiz_21

  acimasiz_21 Üye

  Katılım:
  2 Şubat 2012
  Mesajlar:
  11
  Beğenileri:
  8
  Ödül Puanları:
  0
  SORU-1-Verilen yıllar aralığında millî gelirin en fazla ve en az arttığı kıtayı
  tespit ederek nedenlerini sınıfta tartışınız.

  Artış oranlarına bakıldığı zaman yıllık toplam milli gelir Asya Kıtasında en fazla artış göstermiştir.Özellikle Ortadoğu ve Güney Doğu Asya bu artış oranında ön planda rol oynar.Asya kıtasındaki sanayi ve teknolojik tesislerin getirileri, tarım, ticaret
  ve diğer sektörlerdeki kazançlarını arttırması yine enerji kaynakları olarak önemli bir petrol bölgesine sahip olması bu gelişimde etkilidir.

  En az arttığı kıta Afrika kıtasıdır.Bu Afrika kıtasındaki ülkelerin gelişmişlikten ziyade hala iç karışıklıklarla uğraşması yeterli yatırımları yapamamaları öz kaynaklarına sahip çıkamamaları ile bağlantılıdır.
  Bu durumun nedeni Afrika kıtasındaki ülkelerin bilimsel ve teknolojik


  SORU-2-Verilen yıllar aralığında kişi başına düşen yıllık gelirin en fazla ve en az
  arttığı kıtayı tespit ederek nedenlerini sınıfta tartışınız.

  Kişi başına düşen milli gelir artışı incelendiğinde fazla artış Kuzey Amerika kıtasındadır. Bu durumun nedeni Kuzey Amerika kıtasındaki ülkelerin bilim ve teknolojide ileri gitmesi,Küresel piyasada daha çok para eden sektörlerin bu bölgelerde ağırlık kazanması kazançlarının büyük kısmını teknolojik ürünlerden sağlaması etkili olmuştur.Nüfus miktarı bakımından avantajlı özellikleri vardır.  Yine rakamlar en az artış için bizi Afrika kıtasına götürür.Nüfus miktarı kişi başına düşen milli geliri etkiler Afrika yeteri kadar ekonomik faaliyetleri olmamakla beraber nüfus artış hızı fazla olan bir kıtadır bu iki etken birleşmesi kişi başına düşen milli geliri bu kıtada en alt seviyelere çeker.

  12.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ (SAYFA 54-55 ÖLÇME-DEĞERLENDİRME) COĞRAFYA 12 SAYFA 54-55ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız?
  SORU-1-1950 den sonra dünya nüfusunun hızla artmasının sebebleri nelerdir.
  1945 2. dünya savaşından sonra ülkelerin nüfus artırıcı politika uygulamaları bu yıllardan sonra tıp sağlık alanındaki gelişmelerin çocuk ölüm oranlarını düşürmesi,mevcut teknolojik gelişmelerin sağlamış olduğu yaşam standartlarının yükselmesi,ulaşımda meydana gelen gelişmeler,insanların daha az yıpranmasına sebeb olarak yaşam sürelerinin uzamasına sebeb olmuştur.
  SORU-2-2015 yılından sonra nüfus artış hızı aynı şekilde devam ederse ne gibi sorunlar yaşayabiliriz.

  Dünya nüfus artışı bölgeler arası farklılıklar göstermektedir.Gelişen ülkelerin bulunduğu alanlarda bu artış yavaşlayarak devam edecek ancak nüfus artış hızı çok düşük olacak.Bunun sonunda bu bölgelerde nüfus yaşlanacak ,bağımlı nüfus oranı üreten aktif nüfus ve devlet yatırımları için ciddi bir sorun oluşturacaktır.Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde artış oranının bu şekilde devam etmesi bu ülkeler için olumlu yönlerin yanında çeşitli olumsuzlara yol açacaktır.Doğal kaynak tüketimi artacak,mevcut dünya ile ilgili doğal alanların sınırlar daralacak,işsizlik ortaya çıkacak nüfusun çok olması sosyal ve ekonomik sorunları beraberinde getirecektir.Olumlu olarak bu ülkeler de işgücü sıkıntısı olmayacak işci ücretleri düşecek devlet yatırımlarını destekleyecek atılımcı dinamik bir nüfusa sahip olacaktır.Bu ülkelerde yeni fikirler yeni iş kolları kurulacak rekabet artacaktır şeklinde yorumlayabiliriz.

  SORU-3-1950-2000 yılları arasında şehirleşme sonucu ortaya çıkan sorunları önlemek için 2010 -2050 yılları arasında ne gibi önlemler alınabilr.?

  Şehirleşme faaliyetleri daha planlı programlı gerçekleştirilmeli bu faaliyetler esnasında doğal alan ,su kaynakları,yeşil alanlar korunmalı sanayileşme için çevre kirliliğini önleyici daha katı yaptırımlar uygulanmalı.Eğitim hizmetleri ön plana çıkmalı sosyal yapı içerisinde köy ve şehir kültürüne geçiş konularında halkı eğitici projeler uygulanmalı,Köy ve kır hayatı desteklenmeli köyden kente göçün önüne geçilmeli,küresel ısınmaya yönelik daha ciddi tedbirler alınmalı,ortaya çıkacak enerji ihtiyacı için yenilenebilir doğa dostu enerji kaynaklarının kullanımına önem verilmelidir.

  SORU-4-1950 ‘li yıllarda başlayarak günümüze kadar devam eden göç olgusu nun yarattığı sorunları olumlu hale getirmek için ne gibi önlemler alınmalıdır.?

  Yoğun nüfus artışından kaynaklı sorunlar için köy hayatı desteklenmeli köyden kente göçü engelleyici projeler geliştirilmeli.Şehirdeki eğitim sağlık hizmetleri kadar olmasa da tatmin edici derecede sağlık altyapı hizmetleri kırsal kesimlere de götürülmeli.Eğitimin önemi tekrar gözden geçirilerek arttırılmalı,şehir yerleşmelerinde daha yaptırımcı gecekondulaşmayı engelleyici tedbirler alınmalı.Şehir kullanım alanları daha planlı ve programlı kullanılmalı,yeşil alanların korunmasında daha fazla önem verilmeli sanayi tesisleri belirli bölgelere aktarılmalı şehir dışlarına taşınmalı ve atıkları için ciddi önlemler alınmalı şeklinde belirtilebilir bu projeler arttırılabilir.

  SORU-5-Ruhr Bölgesi’nin Almanya’nın en önemli madencilik ve sanayi bölgesi olmasının başlıca nedenleri nelerdir.

  Bölgede zengin taşkömürü yataklarının bulunması ve sanayi devrimi ile birlikte demir çelik üretiminde maden kömürünün kullanılması bu yönde sanayi tesisleri ve sanayi bölgeleri oluşması beraberindeki göç hareketleri sonucundaki şehirleşme faaliyetleri bölgeyi günümüzdeki konumuna getirmiştir.
  Aşağıdaki çoktan seçme soruları cevaplayınız.
  1-Cevap A şıkkı Madenciliğin gelişmesi
  2-Cevap D şıkkı İklim Şartları
  3-Cevap A şıkkı Sanayi
  4-Cevap C şıkkı Ruhr Havzası
  5-Cevap A şıkkı Şangay
  6-Cevap D şıkkı Türkiye
  7-Cevap D şıkkı Teknoloji
  8-Cevap A şıkkı Batı Avrupa
  9-Cevap B şıkkı Madencilik
  10-Cevap A şıkkı

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
  1-Ruhr
  2-18. yüzyılda İngiltere’de başlamıştır.19.yüzyıl ortalarına kadar sürmüştür.
  3-Uluslar arası ticaret

  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfini yazınız.

  1- Y
  2- D
  3- Y  10 SORU İLE İLGİLİ DÜZELTME İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.Bölge ciddi taşkömürü yataklarından oluşur demir cevheri çevre bölgelerden getirilir demir çıkartılan ana noktalar fransa isveç ukrayna,ural dağları dolaylarıdır.Yani bölgede metalürji gelişmesi bu bölgedeki taşkömürü yataklarından kaynaklıdır.

  12.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ (SAYFA 62-63) COĞRAFYA 12 SAYFA 62-63 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  12. SINIFLAR SAYFA 62 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  Aşağıdaki haritada coğrafi bölge ve bölümlerimiz gösterilerek bazı bölge sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler verilmiştir.

  SORU-1-Ön bilgilerinizden faydalanarak diğer bölgelerin ayırımında hangi özelliklerin etkili olduğunu uygun kutucuklara yazınız…
  Marmara Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
  vOrtalama yükseltisinin az olması
  vOva ve platoların geniş yer kaplaması,
  vİklim çeşitliliğinin görülmesi
  vSanayi, ticaret ve ulaşımın çok gelişmiş olması,
  vNüfusun ve nüfus yoğunluğunu fazla olması
  vGeçiş bölgesi olması

  Ege Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
  vDağların kıyıya dik olarak uzanması ve aralarında çöküntü ovalarının yer alması
  vDeniz etkisinin iç kesimlere doğru sokulabilmesi
  vKıyıların çok girintili çıkıntılı olması
  vNüfusun kıyı kesiminde yoğunlaşması
  vHorst ve graben sisteminin yaygın olması
  vKıyıda Akdeniz iklimi, iç kesimlerde karasal iklimin görülmesi
  vEge ovalarının verimli olması nedeniyle bu ovalarda tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması

  İç Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
  vEtrafının yüksek dağlarla çevrili olması
  vYıllık yağış miktarının düşük olması
  vOva ve platoların geniş yer kaplaması
  vKarasal iklimin etkili olması
  vBozkır bitki örtüsünün hâkim olması
  vBuğday, arpa ve şekerpancarı tarımının ön planda olması
  vKüçükbaş hayvancılığın yaygın olması


  Akdeniz Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
  vDağların kıyıya paralel uzanması
  vDağların kıyıya çok yakın bir yerden başladığı için kıyı ovalarının dar olması,
  vAkdeniz ikliminin ve maki bitki örtüsünün hâkim olması,
  vÖzellikle deniz turizm faaliyetlerinin çok gelişmesi
  vNüfusun, özellikle tarım, sanayi ve ticaretin geliştiği yörelerde toplanması,
  vKışların ılık geçmesi


  Karadeniz Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
  vKuzey Anadolu Dağlarının kıyıya paralel uzanması
  vDağların genel olarak kıyının hemen gerisinden yükselmesinden dolayı kıyı ovalarının dar olması
  vGür ormanların bulunması
  vKıyı şeridinde nüfusun yoğun olması ve kırsal alanda dağınık yerleşmenin görülmesi
  vKıyı kesimlerinde nemli, bol yağışlı ılıman iklimin hâkim olması

  Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
  vGüneydoğu Torosların güneyinde, ova ve platoların geniş yer kaplaması
  vOrta kesiminde Karacadağ volkanik dağının; doğu kesiminde ise Mardin Eşiği'nin yer alması
  vKarasal iklim özelliklerinin hâkim olması
  vYaz mevsiminin çok sıcak ve kurak geçmesi
  vBatı kesiminde Akdeniz ikliminin etkili olması
  vTürkiye'nin petrol üretim bölgesi olması

  Doğu Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:
  vTürkiye’nin ortalama yükseltisi en fazla olan bölgesi olması
  vUlaşım özelliklerinin yer şekillerinden ve iklimden çok etkilenmesi
  vYerleşmelerin dağlar arasında kalan ova ve platolarda olması
  vYükseklik ve denizden uzaklığa bağlı olarak karasal iklimin etkili olması,
  vNüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması,
  vHayvancılığın en önemli ekonomik faaliyet olması,


  SORU -2-Bölge içinde hangi farklılıklara bağlı olarak bölümlerin oluşturulduğunu söyleyiniz.

  Bölge içinde konum, yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü), nüfus, yerleşme) ve tarım ve hayvancılık, sanayi ve madencilik, ticaret, turizm bakımından çevresinden ayrılan ve kendi içinde benzerlik gösteren bölgeden daha küçük alanların olması etkili olmuştur.

  12.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ (SAYFA 94) COĞRAFYA 12 SAYFA 94 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  2.SINIF SAYFA 90 ve 92 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI
  SORU-1-Günlük hayatımızda başka ülkelere ait ürünler varmı…
  Günlük hayatımızda evlerimizde kullandığımız ev eşyalarının bir kısmı yurt dışından ithal edilir özellikle elektronik eşyalar plazma tv,saat,çeşitli makineler ,bilgisayar örnek verilebilir.

  SORU-2-Bundan ‘’25-30 yıl öncesine kadar yağışın bol olduğu yıllarda ihracatımız artıyor yağışın az olduğu yıllarda ihracatımız azalıyordu’’ diyen bir kişinin sözleri o dönemlerde Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler hakkında nasıl bir fikir vermektedir.
  Yağış ifadesi tarımsal üretimle ilgili bir ifadedir,mevcut yağış şartları elverişli olduğu dönemlerde tarımsal üretimi olumlu etkiler tarımsal üretimin artması ihracatımızı arttırır.Tersi durumda tarımsal üretim azalır buda ihracatımızı azaltır.
  Türkiye ihracatının tarımsal ürünlere dayandığı fikrini bizlere verir.
  SAYFA 92 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
  Kitabınızdaki tablo ve grafikler incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar…
  SORU-1-Yıllara göre ihracatta sektörel bazda nasıl bir değişim yaşanmıştır.Budeğişim ülkemizin gelişmişliği hakkında nasıl bir fikir verir.
  1963 yılında ağırlıklı olarak tarımsal ürünler ön plana çıkarken Türkiye tarım toplumu özelliği göstermektedir.Bu yıllardan itibaren ülkemizde başlayan sanayileşme hareketleri sonucunda tarımsal ürünlerdeki ihracat oranımız düşmüş sanayi ürünleri ihracatımızda artışlar gözlenmektedir.Bu bilgiler ülkemizin geri kalmış ülke özelliğinden yavaş yavaş gelişmekte olan ülke konumuna geçtiğinin bir göstergesidir.
  SORU-2-Ülkemizin ihracat gelirlerinin sektörlere dağılışı göz önüne alınırsa 2010 yılı için ne gibi değişimler olur.
  Çizimimizde mevcut değişim değerlerine bakıldığında sanayi ürünleri ihracatımızdan elde ettiğimiz gelir payı yine önde olacak maden ihracatı ülkemizdeki gelişime bağlı olarak biraz daha azalacak ancak işlenmiş maden ürünleri satacağımız için elde ettiğimiz gelir miktarında artma görülecektir.2007 şekline yakın bir şekil çizebilirsiniz…

  12.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ (SAYFA 94) COĞRAFYA 12 SAYFA 94 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  12.SINIFLAR SAYFA 94 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  Kitabınızda verilen ithalat ihracatın ülkelere göre dağılım tablosundan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız…
  SORU-1-Ülkemiz ticaretinde hangi ülkeler ön plana çıkmaktadır.Bu duruma etki eden faktörler nelerdir.

  Almanya,Rusya Federasyonu,çin ön plandadır.

  Bu ilişkilerde ön plana çıkan etkenlerin başında Almanya’nın gelmesinde bu ülkeye 1960-1970 li yıllarda göndermiş olduğumuz Türk işçileri bunların
  Çiğdem Eylül bunu beğendi.
 3. bndeöğrncym*

  bndeöğrncym* Üye

  Katılım:
  27 Şubat 2012
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  İndirgenmiş sıcaklık denilince ne anlıyorsunuz? ve İzoterm haritalarının nasıl kullanılır ?
  Bu iki sorunun cevabını verebilir misiniz? :( :confused:[/QUOT


  1)indirgenmiş sıcaklık denilince yükselti değerleri ortadan kaldırarak ve sıcaklıklar yükseltiye göre artırılarak (deniz seviyesi baz alınarak)sıcaklık eğrileri çizilir(anladn mı bilmiyorum karışk birazz)
  2)izoterm haritalarında sıcaklığın dağılışı gözterilir.eğer yeryüzündeki sıcaklığın dağılışına bakmak istiyorsak bu haritaları kullanırız..
  inş anlmşsndr ve de yardmcı olmuşumdrr:ugh:
  Genişletmek için tıkla...
  Çiğdem Eylül bunu beğendi.
 • Moderatör Sevgi

  Moderatör Sevgi Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  13 Aralık 2010
  Mesajlar:
  630
  Beğenileri:
  1.190
  Ödül Puanları:
  0

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  İndirgenmiş sıcaklık denilince ne anlıyorsunuz? ve İzoterm haritalarının nasıl kullanılır ?
  Bu iki sorunun cevabını verebilir misiniz? :( :confused:
  Genişletmek için tıkla...
  İndirgenmiş Sıcaklık

  Yeryüzünde sıcaklığın enleme bağlı dağılışını gösteren haritalar çizilirken yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için indirgenmiş sıcaklık değerleri kullanılır. Bir yerin yükseltisinin sıfır (0 m) kabul edilerek hesaplanan sıcaklığına indirgenmiş sıcaklık denir.
 • Sayfayı Paylaş