su kirliliği

Konu 'İngilizce 10. Sınıf' bölümünde gamzece tarafından paylaşıldı.

 1. gamzece

  gamzece Üye

  Katılım:
  7 Kasım 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  arkadaslarım su kırlılıgı ıle ılgılı ıngılızce cevırılı guzel bır yazı bulmam lazım yardımcı olursanız sevınırım ne olur yardım:307:
 2. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  Bu TürkÇesi

  SU KİRLİLİĞİ
  Yer yüzündeki sular, güneşin sağladığı enerji ile sürekli bir döngü içinde bulunur. İnsanlar, ihtiyaçları için, suyu bu döngüden alır ve kullandıktan sonra tekrar aynı döngüye iade ederler. Bu süreç sırasında suya karışan maddeler, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirerek “su kirliliği” olarak adlandırılan durum ortaya çıkar. Su kirlenmesi, su kaynağının fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde olur.

  Yeryüzünü saran ve okyanuslarda, denizlerde, göllerde, akarsularda ve yer altı sularında bulunan sularla atmosferdeki su buharının tümüne hidrosfer (su küre) adı verilir. Yeryüzündeki sular, güneş enerjisi etkisi ile sürekli bir dolaşım içinde bulunur. Yeryüzünden buharlaşarak atmosfere çıkan sular yoğunlaşarak tekrar yeryüzüne dönerler. Bu dolaşma "Hidrolojik devre" denir. İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek ve ekonomik ihtiyaçlarım giderebilmek için suyu bu dolaşımdan alır, kullandıktan sonra yine aynı dolaşıma iade ederler. Bu olaylar sırasında suya karışan maddeler suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak özelliklerinin değişmelerine neden olurlar. Su kirliliği olara.k adlandırılan bu özellik değişimleri, aynı zamanda sularda yaşayan çeşitli canlı varlıkları da etkiler. Böylece su kirlenmesi suya bağlı eko sistemlerin etkilenmesine, dengelerin bozulmasına ve giderek doğadaki tüm suların sahip oldukları kendi kendini temizleme kapasitesinin azalmasına veya yok olmasına yol açabilir.

  Çevre kirlenmesi denilince genellikle hava, su ve toprağın kirlenmesi düşünülür. Bunlardan en kolay ve çabuk kirlenen kuşkusuz sudur. Çünkü her kirlenen şey genelde su ile yıkanarak temizlenir, bu da kirliliğin son mekanının su olması anl***** gelir. Havanın ve toprağın kirlilik bakımından zamanla kendi kendilerini yenilemeleri bir bakıma kirliliklerini suya vermelerine neden olur.

  Havanın içinde bulunan katı ve sıvı tanecikler, havadan çok ağır olduklarından, çok geçmeden aşağı doğru inerek karalara ve sulara ulaşırlar. Havanın içinde bulunan gaz ve buhar halindeki kirleticilerde zamanla yağmur suları ile yeryüzünde toprak ve suya karışırlar. Bunlara örnek olarak, kükürt, azot ve karbon dioksitler verilebilir. Havaya karışan pek çok kirletici madde çok dayanıklı olmadığından, zamanla oksijen, ışık ve ültraviyole ışınlarının etkisi ile parçalanır. Daha sonra dünyada toprağa, göle, denize ve havaya inerler. Bu kirleticilerden toprağa yayılanlarda zamanla mekaniksel ve sel suları yardımı ile veya başka etkenlerin yardımı ile topraktan suya geçerler.

  Su kirliliği antropojin etkiler sonucunda ortaya çıkan, kullanımı kısıtlayan veya engelleyen ve ekonomik dengeleri bozan kalite değişimleridir. Su kirliliğinin bir başka tanımı ise; su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi, şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, su ürünlerinde, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde ve enerji atıklarının boşaltılmasını ifade etmektedir.

  a) Havadaki ve topraktaki kirletici maddeler eninde sonunda suya geçerler.

  b) Dünyadaki tüm suların % 99'undan daha fazlası bir tek sistem içinde birbirine bağlı olup genel mahiyette kirlenme tehdidi altında bulunmaktadır.

  c) Sularda, muazzam bir canlı varlık hazinesi, dolayısı ile gıda deposu mevcuttur. Burada vaki olabilecek bir denge bozulması bütün dünyamızdaki yaşamı ciddi ve olumsuz yönde etkiler.

  d) Kirletici madde miktarı çok az olsa bile suda erimediği zaman, su üzerinde çok ince bir tabaka teşkil edince sudaki hayat önemli bir derecede etkilenebilir. Bunun nedeni atmosferden oksijen ve ısı alışverişinin zorlaşmasıdır.

  Denizlerden buharlaşan sular yukarıda yoğunlaşıp yağmur halinde aşağıya düşünce pek çok pislikleri ve suda eriyen maddeleri beraberce nehirlere ve özellikle denizlere doğru sürüklerler. Bu şekilde pislikler ve kirleticiler durmadan havadan ve topraktan sulara geçerler. Karalardan sökülebilen ve sular tarafından sürüklenen taş ve topraklarda bu kirletici maddeler gibi denizlere ulaşınca bir daha eski yerlerine gidemezler. Onun içindir ki denizler bilhassa nehir ağızlarında mütemadiyen dolmakta ve karaların yüzölçümü az da olsa artmakladır. Kısacası karalardan ve atmosferden ister suda erimiş olsun, ister erimemiş olsun suya sürüklenen maddeler ve bu arada kirleticiler bir daha eski yerlerine gidemezler. Her şeyden önce yer çekimi buna manidir. Erozyon sonucunda her yıl milyonlarca ton kıymetli toprak karalardan sulara ve dolayısı ile denizlere geçer. Bir bakıma bu da önemli bir çevre sorunudur.

  Dünyamız verimliliği bu yüzden gittikçe azalmaktadır. Sulara ve denizlere geçen maddeler okside edilebilir cinsten iseler (mesela organik maddeler) sudaki erimiş oksijeni yakacaklarından sudaki hayat şartlarını zorlaştırırlar. Genellikle organik maddeler oksijenle tahrip edilip zamanla parçalanırlar ve hüviyetlerini kaybedip zararsız hale gelirler. Suda erimiş

  Haldeki oksijen oradaki hayatın devamında büyük bir etkendir. Bir kısım organik madde çok dirençli olup uzun zaman bozulmadan kalabilirler. Bu gibi maddelerin çevre üzerindeki menfi etkileri de uzun sürer ve ekolojik sistem dengesini ciddi olarak bozabilirler. Örnek olarak petrol ürünlerinden, suda ağır olup dibe çökenler gösterilebilir.
 3. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  Buda ingiLizcesi

  WATER POLLUTION
  Place the water in the face of the sun's energy supply is available with a continuous loop. People's needs for water from this loop and will return after using the same loop. During this process the substances mixed in water, water of the physical, chemical and biological properties by changing the "water pollution" is defined as cases emerge. Water pollution, water resources of the physical, chemical, bacteriological, radioactive and ecological features will be a negative change.

  In embracing the earth and the oceans, seas, lakes, the rivers and underground waters with the water of water vapor in the atmosphere, hydrosphere whole (water sphere) is called. Water on earth, with the influence of solar energy is available in a continuous movement. The water vapor in the atmosphere of the earth grows focusing again return to earth. This movement "Hydrological circuit" is. People can continue living and economic requirements to be able to resolve the water from the circulation, after using the same will return to circulation. During this incident, interfering substances, water to water the physical, chemical and biological properties as to cause change. This feature is called water pollution olara.k changes, but also live in water affects a variety of organism. Thus, the impact of water pollution on water dependent eco-systems, the unfavorable balance of water in nature and increasingly have self-cleaning capacity may lead to the reduction or extinction.

  Environmental pollution it is also usually air, water and soil pollution are considered. The most easy and quick that undoubtedly is water pollution. Washed with water pollution in general because each thing is clear as that of the water pollution that means the end of the space. Air and soil pollution in terms of timing in a way to renew themselves and can cause pollution to the water.

  Solid and liquid particles in the air, heavy air, as they soon get down in the land and water are. In the form of gas and vapor within the air cont*****nts in the earth with rain water time on land and water are mixed. In these examples, sulfur, nitrogen and carbon dioxide can be given. Too many pollutants into the air resistance, so when oxygen, light and is fragmented by the effects of ultraviolet rays. Then the world for the land, lake, sea and air in it. Spread of these cont*****nts soil and flood water with the **** of mechanical time or with the **** of other factors from soil to water pass.

  Water pollution as a result of emerging antropojin effect, restrict or prevent the use and exchange of economic equilibrium are parasitic quality. Water pollution is another definition is; water source chemical, physical, bacteriological, radioactive and ecological characteristics of a negative change, as observed, and direct or indirect way, biological resources, human health, water products, water quality and water use for other purposes in the blocker to create distortion Article and discharge of waste to energy is expressed.

  a) in air and soil pollutants in the water to pass in the end.

  b) all the water in the world more of the 99% within a single system connected to each other and in general nature is under threat of pollution.

  c) Water in a tremendous live presence treasury, because the food is stored. There may come a balance in our lives all over the world for corruption and serious negative impact.

  d) The amount of pollutants dissolved in water, even if not very little time, a very thin layer on the water, the water poses a significant degree in the life may be affected. This is because oxygen from the atmosphere and heat exchange hard.

  The water vapor from above the sea in heavy rain down many thoughts and water soluble substances mess together, and especially the sea to the river will carry you away. In this way, dirt and pollutants from soil air and water pass ceaselessly. By land and water that can be disassembled and dragged on the stone and soil pollutants such as this one more time to reach the sea can not go to the old place. Especially for him that the sea and the land of the river mouth area to fill in the end, even if less soar. In short, land and atmosphere from the water like molten, you want to melt it into water in the substances and pollutants that can not go to a much older place. Location shooting is first of all, this mania. Every year millions of tons of precious soil erosion as a result of land with water and therefore goes to the sea. In a way this is an important environmental issue.

  Our world, so efficiency is reduced gradually. Water and the substances to the sea can be oxidized to the kind of (eg organic substances) was dissolved in water, the difficult living conditions in the water of oxygen Bring burn. Generally, organic matter when oxygen is being destroyed and the parts are losing their identity and become harmless. **re dissolved in water

  Continuation of life in Halle a major factor in oxygen there is. Some organic materials are very resistant and can remain intact long time. Negative effects of such substances on the environment and ecological system takes too long to seriously disrupt the balance can. As an example, petroleum products, heavy and sink to the bottom in water that can be shown

Sayfayı Paylaş