Şu soruları cevaplar mısınız? :)

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde Jeliboonn :) tarafından paylaşıldı.

 1. Jeliboonn :)

  Jeliboonn :) Üye

  Katılım:
  10 Ekim 2010
  Mesajlar:
  51
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  0

  1) 1. Dünya Savaşı'nın genel nedenlerini yazınız.

  2) Fransız İhtilali sonucunda orataya çıkan milliyetçilik akımı dünyayı ne şekilde etkilemiştir?

  3) 1. Dünya Savaşını başlatan olayı anlatınız.

  4) Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'na neden katılmıştır?

  5) 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğunun savaştığı cephelerin isimlerini yazınız.

  Şimdiden Teşekkürler.. :)
 2. *.Sinnlos Ein Sturm.*

  *.Sinnlos Ein Sturm.* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  16 Nisan 2010
  Mesajlar:
  905
  Beğenileri:
  6.732
  Ödül Puanları:
  0
  1. Fransız İhtilali
  • Fransız İhtilali'nin getirdiği "ulsçuluk" ilkesi, Batı Avrupa'da ve Balkanlar'da birçok siyasi birliğin oluşmasına, yeni yeni devletlerin kurulmasına yol açtı. Bunlardan İtalya ve Almanya'nın siyasi birliğini sağlaması ve bir güç olarak ortaya çıkması, özellikler İngiltere'nin sömürgelerinin tehdit edilmesine neden oldu. Bu gerilim içinde Orta Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu'da yer alınca, genel bir savaşın belirtileri ve şartları ortaya çıktı.
  2. Sanayi Devrimi
  • Dünyada üretim artışına yol açan bu ekonomik gelişme hammadde ve pazar kaynaklarının değerini de arttırdı. Dünya'nın ekonomik dengesini bozdu, ekonomik bakımdan gelişmiş devletler arasında siyasi gerilimler arttı.
  3. Doğu Sorunu (Hasta Adam Sorunu) • Avrupalı devletler, her geçen gün zayıflayan ve kendi ayakları üzerinde duramayacak duruma gelen Osmanlı Devleti'nin hiç beklenmedik bir anda yıkılması halinde, bu devletin topraklarının paylaşılması konusunda, düna devletlerinin anlaşmazlığa düşeceğini ve bri savaşın çıkacağını düşünüyorlardı. Bunu engellemek için de, Osmanlı Devleti yıkılmadan onun topraklarının hangi parçasının, hangi devletin olacağının belirlenmesi gerekiyordu. Özellikle Almanya'nın 1870'de siyasi birliğini sağlayıp Osmanlı topraklarını ele geçirmek istemesi, Doğu sorununu tamamen açığa çıkarttı. Bu durum Almanya'ya karşı bir ittifakın kurulmasında başlıca etkenlerden biri oldu. İngiltere kendi sömürgesi olarak gördüğü Osmanlı topraklarının Almanlar'ın eline geçmesini engellemek için Fransa ve Rusya'yı da yanına çekmeyi başardı.

  I. Dünya Savaşı'nın Nedenleri • Sanayi devletlerinin hammadde ve pazar ihtiyacının artması,
  • Alman-İngiliz sömürgecilik yarışı,
  • Rusların Pan-İslavizm politikasının Avusturya-Macaristan ve Osmanlı Devleti'ni tehdit etmesi,
  • Fransa'nın, Almanya'dan Alsace-Loraine (Alsas-Loren)i geri almak istemesi Osmanlı Devleti'nin dağılma yolunda olması,
  • İngilizlerin, Rusları Balkanlar'da serbest bırakması,
  • Balkanlar'da yeni kurulan devletlerin sınırlarını genişletmek istemesi.
  Almanya ile İttifak
  • Almanya'nın savaşı kesin kazanacağı inancı İttihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin Alman hayranlığı, Osmanlı Devleti'nin üzerindeki emelleri açık olan Rusya'ya karşı onun düşmanı olan Almanya'nın yanında yer almanın gerekliliğine inanılması, Osmanlı ordusundaki Alman askeri uzmanların devlet adamlarını etkilemesi.


  1.Dünya savaşı başladığı zaman,Osmanlı İmparatorluğu,tarafsızlığını ilan etti.İleri gelen bazı devler adamları,Balkan savaşlarının yarası sarılmadan yeni bir savaşa girişmeyi tehlikeli buluyordu.İtilaf devletleride(İngiltere,Fransa,Rusya)Osmanlı İmparatorluğunun savaşamayacak durumda olduğunu biliyordu ve bu işlerine geliyordu.Çünkü Osmanlı savaşa girerse,yeni cepheler açılacaktı.Almanlar ise Osmanlı ordusunun donatılması halinde,başarılı olacağına inanıyordu.İngiliz ve Rus ordularının bir kısmı,Osmanlı cephelerine kaydırılırsa,Almanlar Avrupa'da daha rahat soluk alacaktı.
  Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü adamı Enver paşa,aşırı Alman hayranıydı ve savaşı Almanların kazanacağından şüphesi yoktu.Almanya'nın yanında savaşa girişilecek olursa,Balkan savaşlarında kaybedilen toprakların fazlasıyla geri kazanılacağına inanıyordu.Çoğunluğun savaş istememesine rağmen Enver paşa'nın önderlik ettiği grup,Almanlarla gizli bir anlaşma imzalamayı başardı(Ağustos 1914).Birkaç gün sonrada,Akdeniz'de bulunan İngiliz donanmasından kaçan 2 Alman savaş gemisi,Başkomutan vekili Enver paşa'nın izniyle,Çanakkale boğazı'nı geçip İstanbul'a sığındı.Tarafsız olduğu için Osmanlı Devleti'nin bu 2 gemiyi elinde tutması ve mürettebatınıda gözaltına alması gerekirdi.Ama bu yapılmadı.2 geminin satın alındığı ilan edildi.Birine Yavuz,diğerine Midilli adı verildi.mürettebatlarıda Osmanlı hizmetine alındı.
  İtilaf devletleri,bu iki geminin mürettebatının Almanya'ya geri gönderilmesi karşılığında,kapitülasyonları kaldıracaklarını açıkladılar.Ama Osmanlı Devleti teklifi geri çevirip kapitülasyonları tek taraflı kaldırdı.birkaç gün sonrada bu 2 savaş gemisi,Enver Paşa'nın gizli emriyle Karadeniz'e açılıp,savaş ilanına gitmeksizin Rus limanlarını topa tuttu.Osmanlı Devleti,Enver paşa ve Almanya tarafından oldu bittiye getirilmiş oldu.Bu olay üzerine itilaf devletleri,Osmanlı Devletine savaş ilan etti.Böylece Osmanlı Devleti,Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun oluşturduğu İttifak devletleri arasına girmiş oldu.
 3. *.Sinnlos Ein Sturm.*

  *.Sinnlos Ein Sturm.* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  16 Nisan 2010
  Mesajlar:
  905
  Beğenileri:
  6.732
  Ödül Puanları:
  0
  OSMANLI DEVLETİNİN SAVAŞTIĞI CEPHELER


  ** Kendi toprakları üzerindeki cepheler :


  Taarruz Cepheleri :

  * Kafkas
  * Kanal


  Savunma Cepheleri :

  * Çanakkale
  * Irak
  * Suriye -Filistin
  * Hicaz - Yemen

  ** Müttefiklerine yardım için savaştığı cepheler :

  * Romanya
  * Makedonya
  * Galiçya

  Kafkas Cephesi : Doğu Anadolunun Rusların eline geçmesini engellemek daha öce kaybedilen toprakları geri almak Kafkasları ele geçirerek Turan İdealini gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

  Osmanlı Devleti soğuk hastalık ve açlık karşısında yaklaşık 100.000 şehit vermiştir. Ruslar ilerleyerek Muş Bitlis Van Erzurum ve Trabzona kadar Doğu Anadoluyu ele geçirmiş Mustafa Kemal Muş ve Bitlisi bizzat kurtarmıştır. 3 Mart 1918 Brest-Litowsk Antlaşması ile bu bölgeler hatta 1878 Berlin Antlaşmasıyla kaybedilen Kars Ardahan ve Batum da geri alınmış Kafkas cephesi kapanmıştır.

  Not : Karışıklık çıkaran Ermeniler 1915 Tehcir Kanunu ile Suriye taraflarında iskan ettirilmiştir.

  Kanal Cephesi : İngilterenin sömürgeleri ile irtibatını kesmek için Almanlarla beraber Süveyş Kanalına iki kez çıkarma yapılmışsa da başarılı olunamamıştır.

  Not : İngiltere tepki olarak Çanakkale ve Irak cephelerini açmıştır.

  Çanakkale Cephesi (18 Mart 1915) :

  Cephenin Açılma Sebepleri :

  * Rusyaya yardım etmek
  * Osmanlı Devleti�ni savaş dışı bırakmak
  * Boğazları ve İstanbulu ele geçirerek jeopolitik açıdan avantaj elde etmek
  * Balkan devletlerini kendi yanlarında savaşa çekerek yeni cepheler açmak.
  * Savaşı kısa sürede sona erdirmek.

  Sonuçları :

  * Nusret mayın gemisinin başarılı çalışmaları Türk askerinin kahramanlığı ve topçuların isabetli atışları karşısında İtilaf devletleri gerek denizde gerekse karada mağlup olmuşlardır.
  * Savaş en az 2 yıl daha uzamıştır.
  * Bulgaristan Osmanlı Devletinin yanında savaşa girmiştir.
  * İngiltere ve Fransa�nın itibarı sarsılmıştır.
  * Gizli antlaşmalar gündeme gelmiştir. (Rusya�nın isteği üzerine)
  * Rusyaya yardım yapılamayınca Çarlık Rejimi zor duruma düşmüş ve 1917 Bolşevik ihtilaline zemin hazırlamıştır.

  * Mustafa Kemal'in Anafartalar Conkbayırı Arıburnu ve Kireçtepe'de elde ettiği başarıları Milli Mücadele'ye lider olmasını sağlamıştır.

  Irak Cephesi : İngiltere Rusyaya karadan yardım yapmak ve petrol bölgelerini ele geçirmek amacıyla taarruza geçmiş ise de Osmanlı orduları tarafından Kut'ül-Amare bölgesinde durdurulmuşlardır. Fakat yardım alan İngilizler ilerleyerek Bağdatı ele geçirmişler Musul önlerine geldiklerinde Mondros Mütarekesi imzalanmıştır.

  Suriye Filistin Hicaz ve Yemen Cepheleri : Bu cephelerde İngilizlerle ve onların kandırdıkları Araplar�la mücadele edilmiş ve bu topraklar kaybedilmiştir.

  Not-1 : İslamcılık fikrinin geçerliliğinin kaybedildiği görülmüştür.

  Not-2 : Osmanlılardan ayrılan en son topluluk Araplardır.

  Not-3 : Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşındaki son görevi en son kapanan Suriye Cephesinde Yıldırım Orduları grup komutanlığıdır.

  Romanya Makedonya Galiçya Cepheleri : Müttefiklerine yardım amacıyla ordular gönderilen bu cepheler Rusyada ihtilalin çıkması ve Brest-Litowsk Antlaşmasıyla kapanmıştır.
 4. Jeliboonn :)

  Jeliboonn :) Üye

  Katılım:
  10 Ekim 2010
  Mesajlar:
  51
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  0
  Çook sağ ol :)

Sayfayı Paylaş