Şu Soruları Yapabilecek olan var mı ?

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 10. Sınıf' bölümünde PoweROf tarafından paylaşıldı.

 1. PoweROf

  PoweROf Üye

  Katılım:
  30 Ekim 2008
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  1-)Kabakçı Mustafa Olayı Nedir Ve Sonucları nelerdir ???
  2-)2.Mahmutun Yaptığı Yenilikler Nelerdir???

  Şimdiden Teşekkürler ArkadasLar...
 2. 2αн!_∂3

  2αн!_∂3 Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  8 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.350
  Beğenileri:
  454
  Ödül Puanları:
  36
  Arkadaşım lütfen önce forum kurallarını okuyun."w,q" gibi tükçe olmayan karakterler ve kısaltma kullanmak yasak.Düzeltiyorum.Bir daha olmasın lütfen.
 3. gulhan

  gulhan Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  429
  Beğenileri:
  127
  Ödül Puanları:
  16
  1-Kabakçı Mustafa İsyanı
  Osmanlı Devleti'nin en ıslahatçı padişahlarından biri olan Sultan Üçüncü Selim, Osmanlı Devleti'nde bugüne kadar gerçekleştirilememiş bir düzenleme yaparak Nizam-ı Cedid ordusunu kurmuştu. Bu köklü yeniliklerden memnun olmayan ve önemli görevlerde bulunan bazı devlet adamları Osmanlı-Rus Savaşı'nın devam ettiği yıllarda, İstanbul'da bulunan Yeniçeri Ağaları ile Nizam-ı Cedid'i ortadan kaldırma planları yapıyorlardı. Kendilerine Nizam-ı Cedid kıyafeti giydirmekle görevlendirilmiş olan Raif Mahmud Efendi'yi öldüren yeniçeriler, Kabakçı Mustafa'nın liderliğinde ayaklandılar.

  Osmanlı hükümeti bu gelişmeler üzerine derhal toplanarak ayaklanma ile ilgili kararlar almak istedi. Ancak Sadaret Kaymakamı Köse Musa Paşa ayaklanmanın ciddi bir hadise olmadığını, Nizam-ı Cedid birliklerinin de olaya müdahale etmesinin yersiz olacağını bildirdi. Bu sayede meydanı boş bulan asiler, daha fazla taraftar topladılar. Nizam-ı Cedid'in kaldırılmasını isteyen asilere müdahalede çok geciken, Sultan Üçüncü Selim, Nizam-ı Cedid'i kapatmak zorunda kaldı. İstekleri yerine getirilen asiler buna rağmen ayaklanmaya son vermediler.

  Sultan Üçüncü Selim'e olan yakınlıkları ile tanınan 11 devlet adamının kendilerine teslim edilmesini isteyen asiler, Şehzade Mustafa ve Şehzade Mahmud'un da hayatlarının tehlikede olduğunu öne sürerek kendilerine yollanmasını ve Sultan Üçüncü Selim'in tahttan inmesini istediler.

  Bu istek karşısında Sultan Üçüncü Selim, "Böyle isyankar tebanın hükümdarı ve halifesi olmaktansa olmamak daha iyidir" diyerek padişahlıktan ayrıldığını açıkladı (29 Mayıs 1807).Sultan Üçüncü Selim, tahttan indikten sonra sarayda bir yıl daha yaşadı. Alemdar Mustafa Paşa'nın kendisini tekrar tahta çıkarmak için ayaklandığı sırada, Sultan Dördüncü Mustafa tarafından öldürüldü.

  Başladığı ilerleme hareketlerinde başarısızlığa uğramakla beraber, Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupa'ya yönelişin ilk temelleri sayılacak önemli işler gördü. Avrupa askerlik örgütünü ve bilgilerini ülkeye sokması, müsbet bilimlere önem veren teknik okullar açması başarılı işlerindendir.  2-II. Mahmut Dönemindeki Yenilikler

  II.MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI (1808-1839)
  A-)ALENDAR MUSTAFA PAŞA OLAYI(1808)
  II.Mahmut kendine Alendar Mustafa Paşa’yı sadrazam seçti.Alendar yönetime egemen oldu ve şu işleri yaptı:
  1-)Nizam-ı Cedid taraflarını işbaşına getirerek yenilik hareketlarini başlattı.
  2-)III.Selimin ölümünde etkili olan kişileri cezalandırdı.
  3-)İstanbul’da asayişi sağladı.
  4-)Alendar ,Niazam-ı Cedid yerine Sekban-ı Cedid adında bir ocak kurdu.
  5-)Ulufe alımı ve satımı yasaklandı.
  6-)Ayanlar(Valiler) ile Sened-i İttifak yaptı.
  SENED-İ İTTİFAK:
  XIX.yy’ın başında Anadolu ve Rumeli’de ayanlar türemişti(derebeylik).Alendar,sarsılan düzeni yeniden kurmak amacı ile bütün ayanları İstanbul’da topladı.Yapılan görüşmeler sonunda hükümet ile ayanlar arsında Sened-i İttifak imzalandı(1808).Buna göre;
  1-)Devlet ayanların varlığını kabul etti.
  2-)Ayanlar devlet otoritesini kabul edecek,verilen emirlere uyacaklardı.
  3-)Ayanlar yapılan ıslahatlara bağlı kalacaklardı
  4-)Ayanlar kendi bölgelerindeki halka adaletli davranacaklardı
  5-)İstanbul’da isyan çıkarsa İstanbul’a gelip isyanı bastıracaklardı.
  ÖNEMİ:
  1-)Bu belge Osmanlı’nın ayanlara söz geçiremeyecek kadar zayıf duruma geldiğini gösterir.
  2-)Osmanlı tarihinde padişahın yetkileri ilk defa sınırlandırılmıştır.(Padişah kendi otoritesi dışında bir güç olarak ayanları kabul etmiştir.)
  NOT:
  1-)Bu yönü ile İngilizler’in 1215’deki Magna Carta’ya benzemektedir.Ancak Magna Carta krala zorla imzalatılmasına karşın ittifakta böyle bir zorlama yoktur,padişahın iradesiyle imzalanmıştır.
  2-)Yeniçerilerin isyan etmesi üzerine II. Mahmut Sekban-ı Cedidi kaldırdı,isyan sona erdi.
  B-)YÖNETİM ALANINDAKİ YENİLİKLER
  II. Mahmut Osmanlı buyruğunda olan herkese tam bir din ve vicdan özgürlüğü vermiştir.Bunu şu sözleri ile belirtmiştir:”Tekbandan(halk),müslümanları camide,hristiyanları kilisede,Musevileri havrada görmek isterim.”
  Şu yenilikleri yapmıştır:
  1-)Divan teşkilat kaldırıldı,nazırlık(bakanlık) kuruldu.
  2-)Tımar sistemi kaldırıldı,devlet memurları maaşa bağlandı.
  3-)Müsadere üsulu kaldırıldı.(Devletin ölen şahısların malına el koymasıdır.)
  4-)Devlet memuru yetiştirmek için (mekteb-i maarif) eğitim okulları açıldı.
  5-)İlk defa genel anlamda nüfus sayımı yapıldı.Sayım askeri amaçlı olduğu için sadece erkekler sayıldı.
  6-)Askeri işleri düzenlemek amacı ile askeri şura oluşturuldu.
  7-)Pasta teşkilatı kuruldu.
  :cool:Polis teşkilatının temelleri atıldı.
  9-)Reyaül-ü Kütlap kaldırıldı.Dış işleri nezareti kuruldu.
  10-)İlk kez karantina teşkilatı kuruldu.
  11-)Dar-üş Şura’yı Bab-ı Ali kuruldu.(Devlet memurlarının terfi ve yargı işleridir)
  NOT:
  Bu mahkeme bugünkü danıştayın ilk örgütlenmesidir.
  12-)İlk yönetim değiştirildi.(Merkezi otoriteyi sağlamak için iller merkeze bağlandı)
  C-)KÜLTÜREL ALANDAKİ YENİLİKLER
  1-)Medreselerin yanı sıra pek çok Avrupa tarzı okul açıldı.
  NOT:
  Böylece eğitim alanında ikilik ortaya çıktı.Kültür çatışmaları oluştu.
  2-)İlk öğretim mecbur hale getirildi.
  3-)Avrupa’yı yakından tanımak amacı ile ilk defa Avrupa’ya öğrenci gönderildi.
  4-)Avrupa tarzında müzik serbest bırakıldı.
  5-)Takvim-i Vakayı adında ilk gazete çıkarıldı.
  6-)Kılık kıyafette ilk değişikliğe gidildi.II.Mahmut devlet dairelerine resmini astırdı.
  7-)Yurt dışına çıkışta pasaport uygulaması başlatıldı.
  :cool:Enderun kaldırıldı,yerine devlet memurları yetiştirilen okullar kuruldu.
  D-)ASKERİ ALANDAKİ GELİŞMELER
  1-)Sekban-ı Cedid ocağı kuruldu.
  2-)1825’te Eşkinci ocağı kuruldu.(Yeniçeri ocağına bağlı olarak)
  3-)Yeniçeri ocağı kaldırıldı.(Vaka-i Hayriye.1826)
  SONUÇLARI:
  a-)Islahat süreci hızlandı.
  b-)Padişahlar yeniden yönetime egemen oldu.
  c-)Yeniçeri ocağının yerine Asakiri Mansure-i Muhammediye adı verilen Avrupa tarzında yeni bir ordu kuruldu.
  EKONOMİK ALANDAKİ YENİLİKLER:
  1-)Yerli malların kullanılmasına teşvik edildi.
  2-)Osmanlı tüccarlarının Avrupa mallarıyla rekabet edebilmesini sağlamak amacı ile gümrük kolaylıkları getirildi.
  3-)1838’te İngiltere Baha Limanı antlaşması ile çok geniş yetkiler kazandı.
  NOT:
  a-)II. Mahmut’un yapmış olduğu yenilikler Atatürk’ün yapmış olduğu yenilikler arasında büyük benzerlik vardır.
  b-)Çeşitli baskılardan dolayı başarılı olunamamıştır.

  umarım işine yarar;)

Sayfayı Paylaş