tanzimant edebiyatı

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde harbikızemine tarafından paylaşıldı.

 1. harbikızemine

  harbikızemine Üye

  Katılım:
  29 Aralık 2009
  Mesajlar:
  1.576
  Beğenileri:
  859
  Ödül Puanları:
  114

  BATI ETKİSİNDE TÜRK EDEBİYATI
  1850 yıllarından günümüze kadar sürer. Amacı, metod bakımından Batılı, öz ve ruh bakımından milli bir edebiyat yaratmaktır. Türk toplumundaki esaslı değişmeleri , fikir ve yenilik hareketlerini yansıtır. Üç döneme ayrılır. :
  1.Tanzimat Edebiyatı :1860’ta tercüman-ı ahval

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  sinin yayımlanmasıyla başlar, 1896’ya kadar sürer. Sarsıntılar geçiren Osmanlı İmp.u durumunu kurtarmak için, ordudan başlayarak ıslahat ve devrim hareketlerine girişiyordu . 3. Selim , 2. Mahmut , Abdülmecit dönemleri böyle geçmiştir.

  Bu ortamda Batıcı ve yenilikçi olan şair ve

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  , sanatlarını toplum için kullandılar. Fransız kültürüyle kültürüyle yetişmiş ,romantik ve ülkücüydüler.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ni yıkmaya çalıştılar. Çok yönlüydüler: şair,romancı,

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  yazarı...vb. Sanattan çok,fikir ve ülkü peşindedirler; zulme,haksızlığa karşı savaş açarlar. Vatan ,millet,hürriyet,adalet,meşrutiyet kavramlarını heyecanla savunurlar. Daha geniş kitlelere seslenebilmek için ,dilde sa****k yanlısıdırlar. Hemen hepsi politikacı ve mücadele adamıdırlar. Tanzimat ikinci döneminde realizmin etkisi görülür.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  de konu birliğini sağladılar.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  la yazdılar. Düzyazı dilini şiire uyguladılar.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ,

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ,

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  gibi türler,edebiyatımıza bu dönemde girdi. İlk tanzimatçılar ,Divan şiirinin nazım biçimlerini kullandılar.

  TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI:

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  (1826-1871): 1860’TA Tercüman-ı Ahval

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  sini çıkararak yeni bir edebiyatın önderi olan Şinasi, orta yetenekte bir şair olarak kabul edilir. Toplum için sanat anlayışını benimseyen sanatçı, dilin süs ve özentiden kurtulup sadeleşmesi için çalışmıştır. Basılan ilk

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ni yazan sanatçı, aynı zamanda edebiyatımızda hak, adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramları kullanan ilk kişidir. Edebiyatımızda akılcılığın ilk önderi sayılan Şinasi,

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ni

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ımıza kazandıran bir sanatçıdır.

  Eserleri:
  Şair Evlenmesi (tiyatro), Tercüme-i Manzume (çeviri

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ), Müntehabat-ı Eşar (şiir), Durub-ı Emsal-i Osmaniye (

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ).


  NAMIK KEMAL (1840-1888): İlk şiirlerini Divan şiirinin etkisiyle yazan sanatçı Şinasi’yle tanıştıktan sonra edebiyatın Batılılaşması gerektiğine inanır ve sonuna kadar da bu düşünceyi savunur. Daha çok hak, adalet, vatan, ahlak gibi temaları işler. İçerik olarak tamamen yeni olan şiirlerinde biçimsel olarak

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  na bağlılık görülür. Hece ölçüsüyle

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  yapmasına rağmen aruzu kullanmıştır. Tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak kabul eden sanatçı, bu türde romantik dramların etkisindedir. Tiyatro eserlerinde teknik yönden yetersiz olan sanatçı kimi kez

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  konuşma dilini kullanır, kimi kez de süslü bir anlatıma başvurur.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ında Batılı tekniğe uyma çabasındadır. Ancak tekniği sağlam değildir. Kahramanları romantizmin etkisiyle iyiler ve kötüler olmak üzere ayrılmıştır. Konuşma yerlerinde dil nispeten yalınken, betimlemelerde “sanatkârane”dir. Aynı zamanda gazeteci olan

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  mücadeleci bir kişiliğe sahiptir.


  Eserleri:
  Romanları:

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  , Cezmi

  Oyunları: Vatan yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Gülnihal, Celalettin Harzemşah, Karabela
  Eleştirileri: Tahrib-i Harâbât. Takip

  ZİYA PAŞA (1825-1880):

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  i içerik ve biçim açısından Divan edebiyatının özelliklerine uygunluk gösterir. Ancak hak, adalet, kanun gibi kavramları

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  da kullanmıştır. Batılılaşmada şiirlerinden çok düşünceleriyle önem taşır. Hece ölçüsüyle de

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  yapmıştır. En ünlü eseri “Terkib-i Bent”idir.


  “Harâbât” adlı Divan şiiri antolojisinin önsözündeki düşünceleri nedeniyle Namık Kemal’in eleştirilerine hedef olmuştur.

  AHMET MİTHAT (1844-1912): Batılı

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  tekniğiyle Türk halk

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ini uzlaştırmaya çalışan

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  halka seslenmeyi ve eserlerinde halkı eğitmeyi amaçlamıştır. Bu nedenle sık sık olayların akışını keserek okuyucuya seslenmiştir. Teknik bir kaygı gütmeyen sanatçı, dönemin en çok okunan yazarıdır. Halka okuma alışkanlığı kazandırma konusundaki başarısı herkesçe kabul edilir. Genel olarak romantizmin etkisindeki sanatçı hemen her türde eser vermiştir. Halka seslenmeyi amaçladığı için de nispeten daha sade ve yalın bir dil kullanmıştır.


  Kırktan fazla romanı, pek çok

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  sü ve

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  olan sanatçının önemli eserleri şunlardır:


  Romanları: Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey’le Rakım Efendi, Yeryüzünde Bir Melek, Henüz On Yedi Yaşında.....
  Öyküleri: Yeniçeriler, Letaif-i Rivayât (seri hikayeler).....
  Oyunları: Çerkez Özdenler, Çengi....

  AHMET VEFİK PAŞA :

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Milliyetçilik ve Türkçülük akımlarının ilk büyük temsilicisidir.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  komedilerinden yaptığı 16 çeviri ve uyarlamayla,

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  na önemli hizmetler etti.

  Eserleri: Lehçe-i Osmani, Şecere-i Türk, Moliere’den Zor Nikah, Meraki, Azarya, Zoraki Takip.

  RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847-1914): “Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir” ve “şiir ahlakla hizmet etmek zorunda değildir” düşüncesinde olan sanatçı daha çok

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ve doğa konularını işler. Şiirlerinde romantizmin etkisinde olan

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  , yanlış batılılaşmayı ele aldığı “

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ” adlı romanında realist bir tutum izlemeye çalışır. Sanatçının eski edebiyat taraftarlarıyla olan tartışmaları ünlüdür.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  cuları bir araya toplayarak Servet-i Fünun hareketine önderlik etmiştir. Sanat için sanat anlayışına bağlı olan sanatçının dili yabancı sözcük ve tamlamalarla doludur.


  Eserleri:
  Şiirleri: Nijat Ekrem, Nağme-i Seher, Yadigâr-ı Şebab,Zemzeme (I, II, III)
  Oyunları: Çok Bilen Çok Yanılır, Vuslat, Afife Anjelik
  Hikayeleri:Muhsin Bey, Şemsâ
  Roman:

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...  ABDÜLHAK HAMİT TARHAN (1892-1937): Edebiyatımızda “şair-i azam” olarak adlandırılan sanatçı eskiyi yıkan ihtilalci kişiliğiyle tanınmıştır. Sanat için sanat görüşünde olan Hamit, romantizmin etksindedir ve en çok ölüm konusunu işler.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ında tekniğe önem vermeyen sanatçı, bunları okumak için yazdığını söyler. Bunların bir kısmı manzum, bir kısmı düzyazıdır.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  da konunun

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  cı toplumlardan alınması gerektiğini savunur.

  Edebiyatımızda “

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  lar şairi” olarak da anılan sanatçının önemli eserleri şunlardır:

  Şiirleri: Sahrai Belde veya Divaneliklerim, Makber, **ü, Hacle, Garam, Validem, İlhamı Vatan.....
  Oyunları: Macera-yı Aşk, Sabr ü Sebat, İçli Kız, Duhter-i Hindu, Tarık, Zeynep, Finten, İlhan, Turhan, Hakan (Ayrıca hece ölçüsüyle ve manzum olarak yazdığı iki oyunu da vardır: Nesteren ve Liberte)

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  (1860-1936): Gerçekçi bir yaklaşımla yazdığı “

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ” adlı romanıyla tanınır.

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ini “Küçük Şeyler” adlı kitapta toplamıştır.

  NABİZADE NAZIM (1862-1893): Realist-natüralist bir anlayışı benimseyen sanatçının iki önemşi romanı “Kara Bibik” ve “Zehra”dır.
  hasanh bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş