Tanzimat dönemi konu tarama soruları

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. (…) adlı eser köy konusunun işlendiği ilk romanımızdır. Yine (…) yazdığı (…) edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi kabul edilir.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hanisi getirilmelidir?
  A) Karabibik-Mehmet Rauf-Eylül
  B) Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai-Zehra
  c) Karabibik-Şemsettin Sami-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
  D) Karabibik- Mahmut Ekrem-Çok Bilen Çok Yanılır
  E) Hala Güzel-Muallim Naci-Zehra1


  2. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser ve eserin özelliği hakkında verilen bilgi yanlıştır?
  A) Samipaşazade Sezai Küçük Şeyler: İlk edebi hikaye
  B) Recaizade Mahmut Ekrem-Talim-i Edebiyat: İlk edebiyat ders kitabı
  C) Namık Kemal-İntibah: İlk romantik roman
  D) İbrahim Şinasi-Tahrib-i Harabat: İlk eleştiri
  E) Nabizade Nazım-Karabibik: İlk köy romanı


  3. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi şairlerinin özelliklerinden biri değildir?
  A) Aruz veznini hece veznine göre daha az kullanmışlardır.
  .B) Fransız İhtilali’nin etkisiyle özgürlük, adalet gibi kavramları işlemişlerdir.
  C) Genellikle romantizm akımından etkilenmişlerdir.
  D) Sanat toplum içindir görüşünü benimsemişlerdir.
  E) Dilde sadeleşmeyi amaç olarak benimseseler de bu amaca ulaşamamışlardır.

  4. Tanzimat devrinin en verimli şairi sayılır. Türk şiirine geniş ufuklar açtı, günlük yaşam, aşk, vatan sevgisi, ölüm, metafizik üzerine epik, lirik ve felsefi şiirler yazdı. İlk pastoral şiir örneği “Sahra” yı yazdı. Şiirlerinde aruzu kullanmakta birlikte hece ölçüsüyle de şiirler yazdı.Yukarıda sözü edilen şairimiz, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İbrahim Şinasi
  B) Abdulhak Hamit Tarhan
  C) Recaizade Mahmut Ekrem
  D) Cenap Şehabettin
  E) Tevfik Fikret

  5. Tanzimat döneminin bütün özelliklerini üzerinde taşıyan (…), devlet adamlığının yanında iyi bir şairdir. Edebiyat yaşamı iki bölüme ayrılır. (…) adlı makalesi geçmiş edebiyatı yerdiği dönem; “Harabat” antolojisi de bu düşüncelerinden vazgeçtiği dönemdir.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Ziya Paşa-Şiir ve İnşa
  B) Şinasi-Şiir ve İnşa
  C) Ziya Paşa-Terkib-i Bend
  D) Ahmet Vefik Paşa-Lehçe-yi Osmani
  E) Şemsettin Sami-Kamus-ul Alam


  6. (…), Servet-i Fünun edebiyatının hazırlayıcısıdır. Şiir, roman, oyun ve eleştiri türünde eserler verdi. Sanat sanat içindir, anlayışına bağlıdır. Sanatçımız asıl ününü Tanzimat ve batı düşünce ve görüşlerini yaymasıyla yaptı. (…) ise sanatçının yeni edebiyat anlayışına karşı eski edebiyatı savundu, onun için eleştiriler yazdı. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
  A) Muallim Naci-Recaizade Mahmut Ekrem
  B) Recaizade Mahmut Ekrem-İbrahim Şinasi
  C) Recaizade Mahmut Ekrem-Muallim Naci
  D) İbrahim Şinasi-Abdülhak Hamit Tahran
  E) Recaizade Mahmut Ekrem-Nabizade Nazım

  7 Türk edebiyatında roman, çevirilerle başlamıştır. Bu alanda ilk eser (…) nın (…) adlı Fransız yazardan çevirdiği (…) adlı romandır. Birçok teknik kusurlarla dolu olan bu eserin; kahramanlarının yabancı olması, olayların yabancı bir ülkede geçmesi yüzünden halka yabancı olduğu halde büyük ilgi gördüğü söylenebilir.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
  A) Namık Kemal- J.J. Rousseau- İtiraflar
  B) Şinasi- La Fontaine- Tercüme-i Manzume
  C) Recaizade Mahmut Ekrem- Corneille- Araba Sevdası
  D) Ahmet Mithat- Racine- Letaif-i Rivayet
  E) Yusuf Kamil Paşa- Fenelon- Telemak

  8. Yazar, bu romanında bir mirasyedi tipini bütün gerçek yönleriyle ustaca canlandırır. Felatun Bey, varını yoğunu zevk ve eğlence alemlerinde yitirmiş ve taşraya boş bir çuval gibi çıkmak zorunda kalan bir mirasyedidir. Buna karşılık küçük yaştan beri hayatını türlü zorluklarla kazanıp zenginleşen, kazandıklarını ölçülü şekilde değerlendiren Rakım Efendi, huzuru, rahatı, ölçülü ve dengeli yaşamı simgeler.Parçada sözü edilen romanın yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Namık Kemal
  B) Nabizade Nazım
  C) Samipaşazade Sezai
  D) Ahmet Mithat
  E) Abdülhak Hamit Tarhan
  9. Yazar, asıl başarısını Zehra’da gösterir. Büyük hikayedeki denemelerinden sonra romana geçen yazar, bu türde büyük bir gözlem ve araştırma gücü koyar ortaya. Bir kıskançlık temasına dayandırdığı olayı ve olayın geçtiği yerleri tam bir gerçekçilikle betimlemeyi başarmıştır. Aynı başarıyı karakterlerin betimlemesi ve çözümlemelerde de gösterir. Kıskançlık psikolojisinin çözümlenmesi ve bazı toplumsal koşulların tanıtılması, romanın en çok Zehra’da yazar, realizme çok yaklaşır.Parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  B) Nabizade Nazım
  C) Halide Edip Adıvar
  D) Kemal Tahir
  E) Recaizade Mahmut Ekrem
  10. Afife Anjelik'te kocasının yokluğu sırasında uşağının saldırısına direnmiş bir genç kadının hikayesi anlatılmaktadır. Zavallı Çocuk'ta, evlenmede ana - babanın değil, evlenecek olanların söz sahibi olması gerektiği üzerinde durulur. Eyvah adlı dram ise batılılaşmanın aile çevresindeki etkileri ve daha çok evlenmedeki eski adetlerin eleştirisi ile ilgilidir. Finten'de ise Shakespeare'in Makbetinin etkileri çok açıktır.Parçada aşağıdakilerin hangisinin eserlerinden söz edilmemiştir?
  A) Abdülhak Hamit Tarhan
  B) Şinasi
  C) Recaizade Mahmut Ekrem
  D) Namık Kemal
  E) Ahmet Mithat Efendi

  11. (...), Türk edebiyatının ilk tarihi romanıdır. Konusunu, XVI.yy'daki Türk-Iran savaşlarından alır. İstanbul’da başlatılan olay, savaşın safhaları nı takip ederek Iran sınırına, Kafkasya'ya ve Iran sarayına kadar götürülür. Romantizmin tesiri ile olayın sonu çok trajiktir. Karakterlerin çizilmesinde sübjektiflik ve aşırılık da açıktır. Romanın fikri içeriği ise .İslam birliği" ideolojisini telkine çalışmaktadır.
  Parçada sözü edilen roman ve yazan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami
  B) Hüseyin Fellah- Ahmet Mithat
  C) Celalettin Harzemşah- Namık Kemal
  D) Felatun Beyle Rakım Efendi- Ahmet Mithat
  E) Cezmi- Namık Kemal

  12.Roman kahramanı Bihruz Bey, adında mirasyedi bir paşazadedir. Bütün işi gücü ve merakı alafranga giyinme, alafranga yaşayış kurallarına yarım yamalak uymak, Hıristiyan azınlıklardan berberlerle ve garsonlarla Fransızca konuşmak ve araba kullanmaktır. Bütün benzerleri gibi Bihruz Bey de çok basit bir kültüre sahiptir. Yerli ve milli olan her şeyi beğenmemek ve hatta hor görmek alışkanlığındadır.
  Yukarıda hakkında bilgi verilen roman, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Intibah
  B). Felatun Beyle Rakım Efendi
  C) Araba Sevdası
  D) Afife Anjelik
  E) Zehra


  13. Yazar, asıl başarısını Zehra'da gösterir. Büyük hikayedeki denemelerinden sonra romana geçen yazar, bu türde büyük bir gözlem ve araştırma gücü koyar ortaya. Bir kıskançlık temasına dayandırdığı olayı ve olayın geçtiği yerleri tam bir gerçekçilikle betimlemeyi başarmıştır. Aynı başarıyı karakterlerin betimlemesi ve çözümlemelerde de gösterir. Kıskançlık psikolojisinin çözümlenmesi ve bsazı toplumsal koşulların tanıtılması, romanın en çok Zehra'da yazar, realizme çok yaklaşır.Parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  B) Nabizade Nazım
  C) Halide Edip
  D) Kemal Tahir
  E) Recaizade Mahmut

  14. Yeniçeriler, Dünyaya İkinci Geliş romanlarında tarihsel konulara yer verir. Esrar-ı Cinayet edebiyatımızdaki ilk polisiye romandır. Firkat adlı romanıyla toplumsal bir sorun olarak esirlik konusuna eğilmiş. Voltaire Yirmi Bir Yaşında adlı yapıtıyla biyografik roman örneği verirken Müşahedat adlı romanında natüralist etkilenmeler gösterir.
  Parçada eserleri tanıtılan sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Muallim Naci
  B) Namık Kemal
  c) Recaizade Mahmut Ekrem
  D) Ziya Paşa
  E) Ahmet Mithat efendi

  15. 3. Tanzimat döneminin Türkçe bakımından en başarılı ve Türk Moliere'i olarak tanınan ismidir. Dili son derece
  sade olan yazarın tiyatroları da teknik bakımdan dönemin en güçlü eserleri arasındaki Kırk Yalan,Evhami,Çöpatan, Yalan Tükendi tiyatro eserleridir.
  Yukanda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ali Suavi
  B)Feraizcizade Şakir
  C Ahmet Vefik Paşa
  D) Şemsettin Sami
  E) Ziya Paşa

  16. 4. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser eşleştirmesi yanlıştır.
  A) İbrahim Şinasi-Mustafa Reşit Paşa Kasidesi
  B) Ziya Paşa-Felatun Beyle Rakım Efendi
  C) Ahmet Mithat Efendi-Ltaif-i Rivayet
  D) Abdülhak Hamit Tarhan-O Belde
  E) Nabizade Nazım-Karabibik

  17. 8.Türkçülük akımının öncülerindendir. Tiyatro alanındaki çalışmalarıyla tanınmış ve Bursa valisiyle kendi adına tiyatro yaptırıp tiyatronun gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bunun yanında Avrupa'da gelişen teknoloji çalışmalarının yakından takip edip Ebulgazi Bahadır Han'dan (...) Türkçeye çevirmiştir.
  Yukarıda sözü edilen sanatçı ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Namık Kemal-Celalettin Harzemşah
  B) Ahmet Vefik Paşa-Tartuffe
  C) Ahmet Vefik Paşa - Şecere - i Türki
  D) Namık Kemal-Akif Bey
  E) İbrahim Şinasi-Şair Evlenmesi

  18. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser eşleştirmesi doğrudur?
  A) Recaizade Mahmut Ekrem-Rumuz'ul Edeb
  B) Muallim Naci-Afife Anjelik
  C) Abdülhak Hamit Tarhan-Çok Bilen Çok Yanılır
  D) Ahmet Mithat-Kıssadan Hisse
  E) Samipaşazade Sezai-Zehra

  19. Muhbir gazetesindeki yazılarıyla sade bir dil kullanarak dilde sadeleşmeyi savunan (...), (...) adlı eseriyle de milliyetçi düşüncelere öncülük etmiştir.Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi, sırasıyla
  yeretirilmelidir?
  A) Ali Suavi-Hive
  B) Ahmet Cevdet Paşa-Tarih-i Cevdet
  c) Feraizcizade Şakir-Gurur yahut Inkılap-ı Muhabbet
  D) Namık Kemal-Osmanlı Tarihi
  E) Ahmet Vefik Paşa-Yorgaki Dandihi
  Son düzenleyen: Moderatör: 16 Nisan 2009
  Sweet Girl bunu beğendi.
 2. araştırmacı

  araştırmacı Üye

  Katılım:
  3 Aralık 2007
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  öncelikle testlerin için teşekkürler.yanlız cevaplarını verirsen memnunolurum.
 3. 2αн!_∂3

  2αн!_∂3 Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  8 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.350
  Beğenileri:
  454
  Ödül Puanları:
  36
  Gizem paylaşım için teşekkürler..
 4. e s r a

  e s r a Üye

  Katılım:
  3 Ekim 2008
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  cok tesekkurler...
 5. clever

  clever Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  9 Kasım 2008
  Mesajlar:
  241
  Beğenileri:
  52
  Ödül Puanları:
  0
  çok teşekkürler ama cevapları olsa iyi olurdu
 6. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  1.a
  2.d
  3.a
  4.b
  5.a
  6.c
  7.e
  8.d
  9.b
  10.b
  11.e
  12.c
  13.b
  14.e
  15.b
  16.b
  17.c
  18.d
  19.a
 7. perizat

  perizat Üye

  Katılım:
  14 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  bu cevaplar doğru cevaplar mı
 8. amok koşucusu

  amok koşucusu Üye

  Katılım:
  5 Kasım 2009
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  ilk sorunun şıkları yanlış değil mi? ilk köy konusunun işlendiği roman ''Karabibik'' yazarı ''Nabızade Nazım'' ilk psikolojik roman denemesi de Zehra

Sayfayı Paylaş