Tanzimat edb. şahsiyetleri

Konu 'Edebiyat 11.Sınıf' bölümünde dilek.Irmak tarafından paylaşıldı.

 1. dilek.Irmak

  dilek.Irmak Üye

  Katılım:
  7 Kasım 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  1.Dönem
  1. ŞİNASİ ( 1826-1871):
  • Noktalama işaretlerini ilk kullanandır
  • Klasizmden etkilenmiştir
  • Türk edebiyatında düz yazı öncüsüdür
  • Dilde sadeleşme hareketi öncüsüdür
  • Batılı anlamda ilk tiyatro eseri kabul edilen ‘Şair Evlenmesinin’yazarıdır
  • İlk makale kabul edilen ‘Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’yazara aittir
  ESERLERİ;
  • ŞAİR EVLENMESİ =görücü usulü evlenmeyi ve rüşveti eleştirdiği bir eserdir
  • Şİİ’Rİ MÜTTEHABAT-I EŞ’AR=Kendi şiirlerini topladığı eserdir
  • TERCÜME-İ MANZUME=Fransız edb.’dan yaptığı şiirleri topladığı eserdir
  • DURUB-I EMSAL-İ OSMANİ=Osmanlıca atasözlerini topladığı eserdir
  • MÜTTEHABAT-I TASVİR-İ EFKAR(düz yazısıdır)
  2. ZİYA PAŞA (1825-1880)
  • Siyasetle uğraşan bir devlet adamıdır
  • Tanzimat edb.’da eski-yeni çatışmasını en çok yaşayan şairdir
  • Divan şiiri gelenegine bağlı kalmıştır
  • Terkib-i bend ve tecr-i bendleriye üne kavuşmuş başarılı bir hiciv şairidir
  • Genel olarak “hak, adalet,özgürlük,eşitlik”gibi toplumsal konular yanında “ölüm kainat” gibi konularıda ele almıştır
  ESERLERİ;
  • ZAFER-NAME:
  • HARABAT:
  • EŞ’AR-I ZİYA:Şiirlerini topladığı eserin adıdır
  • MÜLAKAT-I ZİYA:Türk edb. röportaj türünün ilk örneği kabul edilen karşılıklı konuşmalar biçiminde yazılmış eseridir
  • DEFTER-İ AMAL:
  3.NAMIK KEMAL (1840-1888
  • Vatan şairi olarak bilinir
  • Toplum için sanat benliğini benimsemiştir
  • Siyasete bulaştığı için bir dönem sürgün hayatı yaşamıştır
  • Vatan,millet,hürriyet,eşitlik gibi toplumsal temaları işlemiştir.bu amaçla “Hürriyet Kasidesi”adlı şiirini yazmıştır
  • Biçim yönünden eskiye bağlı kalmış içerik yönünden yeniyi tercih etmiştir
  • Edebiyatta asıl ürünü nesirlerden kazanmıştır
  ESERLERİ;
  • İNTİBAH (roman)
  • CEZMİ (roman)
  • VATAN YAHUT SİLİSTRE (oyun)
  • ZAVALLI ÇOCUK (oyun)
  • AKİF BEY (oyun)
  • GÜLNİHAL (oyun)
  • CELALETTİN HARZEMŞAH (oyun)
  • KARA BELA (oyun)
  • TAHRİB-İ HARABAT (eleştiri) . TAKİP (eleştiri) .RENAN MÜDAFANAMESİ (eleştiri)
  • KANİJE (tarih) , SİLİSTRE MUHASARASI (tarih) , OSAMANLI TARİHİ (tarih) , BÜYÜK İSLAM TARİHİ (tarih)

  4.ŞEMSETTİN SAMİ (1850-1904)
  • Tanzimat edebiyatının en büyük dil bilimcisidir
  • İlk yerli romanımız olan ‘Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ ın yazarıdır
  • Sefiller,Robinso Crouse gib çevireliyle dikkat çeker
  • ‘Kamus-ı Türki’ adlı sözlük yazarın dilimize kazandırdığı en önemli eserdir
  ESERLERİ;
  • TAAŞŞUK-I TALAT VE FİTNAT (roman)
  • SÖZLÜKLERİ: KAMUS-I TÜRKİ , KAMUS-I A’LAM , KAMUS-I FRANSIZ , KAMUS-I ARABİ
  • ÇEVİRİLERİ: ROBİNSON CROUSE ,SEFİLLER ,ŞEYTANIN YADİGARLARI
  • TİYATROLARI: SEYYİD YAHYA , BEZA YAHUT VEFA

  5.AHMET MİTHAT EFENDİ (1840-1912)
  • İlk batılı hikaye örneğimiz olan ‘LETAİF-İ RİVAYET’ adlı eserin yazarıdır
  • Tanzimat romanında halk içinroman anlayışını başlatan yazarımızdır
  • Genellikle romanlarında batılılaşmayı yanlış anlayıp kendini komik duruma düşüren insanları anlatır
  • Olay akışını sıkça keserek okuyucuya bilgi vermeyi amaçlaması teknik kusur haline dönüşmüştür
  • Bütün romanlarını halkın okuma zevkini geliştirmek amaçlı yazmıştır
  • Tanzimat edb. Roman bakımından en üretken yazardır
  • Hüseyin Rahmi Gürpınar , Ahmet Haşim gibi romancıların yetişmesinde önemli rolü vardır
  • 1878’de tek başına TERCÜMAN_I HAKİKAT gazetesini çıkarmıştır
  • Eserlerinin çoğunda romantizm etkisi görülür.öykü ve romanlarında meddahlık tekniğinden yararlanmıştır
  ESERLERİ;
  • ROMANLARI:HASAN MELLAH , HÜSEYİN FELLAH , FELATUN BEY’LE RAKIM EFENDİ , JÖN TÜRK , HENÜZ ON YEDİ YAŞINDA , DÜNYAYA İKİNCİ GELİŞ
  • ÖYKÜLERİ : YENİÇERİLER , OBUR
  • GEZİ:AVRUPA’DA BİR CEVELAN
  6.AHMET VEFİK PAŞA (1823-1891)
  • Devlet adamlığının yanında edebiyat çalışmalarıyla da ün kazanmıştır
  • Bursa valiliği sırasında Bursa’da tiyatro oynatıp Moliere’den yaptığı çevirileri sahneye uygulamasıyla bilinir
  • Çoğunlukla tarih alanında yaptığı çalışmalarıyla bilir
  • Osmanlıda Türkçülük hareketinin öncülerindendir
  ESERLERİ;
  • TARİH: ŞECERE-İ TÜRK
  • DİL: LEHÇE-İ OSMANÎ
  • MOLİERE’DEN ÇEVİRİLERİ: ZOR NİKAHI, ZORAKİ TABİP , KOCALAR MEKTEBİ ,KADINLAR MEKTEBİ
  7.ALİ SUVAİ (1838-1873
  • MUHBİR gazetesini çıkarmış yönetimde laiklik anlayışını gündeme getirmiştir
  • Şinasi’nin ortaya koyduğu sade Türkçe anlayışını özellikle gazetecilik kısmında başarıyla uygulamıştır
  • Hukuk ,fıkıh , coğrafya , biyografi , psikoloji dalında eserler vermiştir
  ESERLERİ;
  • KAMUS’ULUM
  • ALİ PAŞA’NIN SİYASETİ
  • HİBEHANLI
  1.RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847-1914)
  • SERVET-İ FÜNUN edebiyatı oluşmasında önemli katkıları olmuştur
  • ‘sanat,sanat içindir’anlayışı ile eserler vermiştir
  • ‘Kulak için kafiye’ anlayışını benimsemiştir
  • Oğlu Nejat2ın ölümünden etkilenerek ölüm ve hüzün temalı şiirler yazmıştır
  • Şiirlerinde romantizm,romanlarında realizm etkisi görülür
  • İlk realist roman örneği kabul edilen ‘ARABA SEVDASI’ adlı eser yazara aittir
  • Tanzimat edebiyatı ilk edebiyat bilgileri kabul edilen ‘TALİM-İ EDEBİYAT’ adlı eserin sahibidir
  ESERLERİ;
  • ROMAN:ARABA SEVDASI
  • ÖYKÜ : ŞEMSA
  • ŞİİR:NAĞME-İ SEHER , YADİGAR-I SEBAB , ZEMZEME
  • TİYATRO:AFİFE ANJELİK , VUSLAT , ÇOK BİLEN ÇOK YANILIR
  • DERS KİTABI:TALİM-İ EDEBİYAT
  • ELEŞTİRİ: TAKDİR-İ ELHAN
  2.ABDÜLHAK HAMİT TARHAN (1852-19379
  • MODERN Türk edb. Kurucularındandır
  • Tanzimat şiirine biçim ve içerik yönünden köklü değişiklikler getirmiştir.yaşadığı dön.’Şair-i Azam’ olarak bilinir
  • Divan şiiri geleneğine son vermiştir
  • Türk kültüründen uzak bir salon edb. Kurmuştur
  • Şiirlerinde romantizm etkisi görülür. tabiat,aşk,ölüm gibi konuları işlemiştir
  • En önemli özelliği söyleyişte tezat bir üslup tercih etmesidir
  • Edebiyatımızda ilk pastoral şiir örneğini şairimiz vermiştir ’SAHRA’
  • Görünürde görünmeyeni aramak, fizik âleminin ötesini incelemek yazarın özelliklerindendir. Bu türde en önemli eseri ‘MAKBER’ di
  ESERLERİ;
  • ŞİİR: SAHRA , MAKBER , **Ü , HACLE , TAYFLAR GEÇİDİ
  • OYUN: FİNTEN , NSTEREN , EŞBER , TEZER , İÇLİ KIZ , DUHTER-İ HİNDU , SABR-Ü SEBAT , MACERA-YI AŞK
  3.SAMİPAŞAZADE SEZAİ (1860-1936)
  • Roman,hikaye,sohbet,gezi,makale türünde eserler vermiştir
  • Edebiyatımızda ilk hikaye örneği olan ’KÜÇÜK ŞEYLER’ yazara aittir
  • Roman ve hikayelerinde realizmin öncülerinden olmuştur
  ESERLERİ;
  • HİKAYE:SERGÜZEŞT ,KÜÇÜK ŞEYLER , RUMUZU’L EDEP
  • TİYATRO:ŞİR
  • ANI: İCLAL


  4.MUALLİM NACİ(1850-1893)
  • Tanzimat edb. Divan şiiri geleneğine bağlı eski-yeni çatışmasında eski edb. Benimseyen şairlerin öncüsüdür
  • Divan şiirinde olduğu gibi göz için kafiye görünüşünü savunur
  • Şiirlerinde Nedim ve Nazım’ın izleri görülür
  • Aruzu Türkçeye uygulayan nadir şairlerdendir
  • Mehmet Akif,Tevfik Fikret gibi önemli şairleri etkilemiştir
  • Şiirde kullandığı dil <Türkçe sözcüklere yer vermes bakımından dön. Şairlerine göre daha ileri düzeydedir
  ESERLERİ;
  • ŞİİR:ATEŞPARE , ŞERARE , FÜRUZAN
  • ELEŞTİRİ: DEMDEME
  • SÖZLÜK:LUGATİ NACİ
  • ANI:ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU

  5.NABİZADE NAZIM (1862-1839)
  • Eserlerinde realizm ve natüralizmin etkisi görülür
  • Anlatımda açıklık ve sa****k önemli özelliklerindendir
  • İlk köy romanımız olan ‘KARABİBİK’ in yazarıdır
  • Hikaye ve romandaki konularını gerçek yaşamdan alır

  ESERLERİ;
  • KARABİBİK
  • ZEHRA(PSİKOLOJİK ROMAN)
  • ZAVALLI KIZ
  • BİR HATIRA
  • YADİGÂRLARIM
  • SEDA
  • HALA GÜZEL
 2. zümrüt_fnp

  zümrüt_fnp Üye

  Katılım:
  26 Kasım 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  çok teşekkürler

  canımmm çookk güzell yazmışsın bebişim eline koluna gözüne sağlık:):eek:

Sayfayı Paylaş